Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Liturgie/Doop

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bundel - Titel
LB 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
LB 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
LB 111 Van ganser harte loof ik Hem
LB 115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 331 Roep onze namen
LB 344 Wij geloven één voor één
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 347 Here Jezus, wij zijn nu
LB 348 Heer van uw kerk
LB 349 Heer, zie ons aarzelend staan
LB 350 Het water van de grote vloed
LB 351 In U zijn wij begrepen
LB 352 Jezus, meester aller dingen
LB 353 Nu heeft het oude leven afgedaan
LB 354 Jouw leven staat aan het begin
LB 355 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder
LB 356 O God die uit het water
LB 357 Heer, een nieuwgeboren kind
LB 358 Water, water van de doop
LB 359 Leven is gegeven
LB 513 God heeft het eerste woord
LB 522 Toen Jezus bij het water kwam
LB 523 Christus ging als eerste
LB 538 Een mens te zijn op aarde
LB 603 De vloed van vóór de tijd
LB 611 Wij zullen leven, God zij dank
LB 612 Wij komen als geroepen
LB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang
LB 686 De Geest des Heren heeft
LB 687 Wij leven van de wind
LB 694 Dat wij volstromen met levensadem
LB 778 O Here God, - ons liefst verlangen
LB 779 In de ongerepte morgen
LB 780 In de schoot van mijn moeder geweven
LB 781 Kind van God gegeven
LB 782 Het koninkrijk is voor een kind
LB 828 Stem als een zee van mensen
LB 829 De liefde gaat ons voor
LB 892 Niet in ‘t geweldige geluid
LB 961 Niemand leeft voor zichzelf