Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Liturgie/Maaltijd van de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 bij de Maaltijd van de Heer.

Psalmen

Nr. Titel
LB 15 Wie zult Gij noden in uw tent
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
LB 23 Ik wil van God als van mijn herder spreken
LB 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
LB 34 Ik loof de Heer altijd
LB 36 De zonde die de zondaars vleit
LB 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 43 O God, kom mijn geding beslechten
LB 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
LB 65 De stilte zingt U toe, o Here
LB 67 God zij ons gunstig en genadig
LB 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
LB 107 Gods goedheid houdt ons staande
LB 111 Van ganser harte loof ik Hem
LB 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
LB 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
LB 130 Uit diepten van ellende
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal

Andere liederen

Nr. Titel
LB 191 Vaste gezangen avondgebed volgens de Anglicaanse traditie
LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
LB 232 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis
LB 233 Wat klaarstaat op de tafel
LB 234 Die met ons deelt
LB 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem
LB 276 Zomaar een dak boven wat hoofden
LB 282 Genesteld aan uw hart
LB 322 Die chaos schiep tot mensenland
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 365 Wij dragen onze gaven
LB 372 De Heer heeft zijn volk gevoed
LB 373 O Jezus, uw gedachtenis
LB 374 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan
LB 375 God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
LB 376 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister
LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
LB 378 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst
LB 379 Breek ons, Heer, het brood
LB 380 Gij, Jezus Christus, opgestegen
LB 381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
LB 382 O alle gij dors:gen, kom tot de stromen
LB 383 Zeven was voldoende
LB 384 Als koning opgetreden
LB 385 De tafel van samen, de tafel is gedekt
LB 386 Vier met alles wat in je is
LB 387 Als wij weer het brood gaan breken
LB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
LB 389 Het brood dat ons voor ogen staat
LB 390 Het brood in de aarde gevonden
LB 391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
LB 392 Wie kent de eenvoud van het breken
LB 393 Als ik in deze stille tijd
LB 394 Hoog staat de paaskaars opgericht
LB 395 Op de avond, toen de uittocht
LB 396 Vrede is het woord
LB 397 Vrede gaat van hand tot hand
LB 398 Steek je hand uit, geef om vrede
LB 399 Brood van leven
LB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
LB 421 Vrede voor jou (Oosterhuis)
LB 424 Verzadigd de honger
LB 451 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
LB 453 Wachters van de tijd
LB 489 Komt ons in diepe nacht te ore
LB 499 Nu gaat de hemel open
LB 518 Hoe helder staat de morgenster
LB 534 Hij die de blinden weer liet zien
LB 559 Gij die ver voor ons uit
LB 565 Het hoogste woord daalt uit het licht
LB 566 Midden in de dood
LB 567 Hij onthaalde ons aan tafel
LB 568 Ubi Caritas
LB 644 Terwijl wij Hem bewenen
LB 646 De Heer is onze reisgenoot
LB 647 Voor mensen die naamloos
LB 653 U kennen, uit en tot U leven
LB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang
LB 656 Ik ben de wijnstok
LB 672 Kom laat ons deze dag
LB 687 Wij leven van de wind
LB 720 Alleen te leven om te zwoegen
LB 747 Eens komt de grote zomer
LB 762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
LB 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
LB 773 Van grond en vuur zult Gij ons maken
LB 774 Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
LB 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
LB 846 De wijsheid van vóór alle tijden
LB 961 Niemand leeft voor zichzelf
LB968 De ware kerk des Heren
LB 975 Jezus roept hier mensen samen
LB 980 Van alle welgeschapen dingen
LB 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
LB 995 O Vader, trek het lot U aan