Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Nieuw: VIERkamp, ons veelzijdige muzikale evenement rond liturgie en kerkmuziek op 19 juli. Thema: troost in het kerklied Lees meer over inhoud en aanmelding

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Thema/Bidden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen die passen bij het thema Bidden.

Loven en danken

Bundel - Titel
LB 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
LB 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
LB 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
LB 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt
LB 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
LB 67 God zij ons gunstig en genadig
LB 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
LB 96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze
LB 96a Zing een nieuw lied, alle landen
LB 96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 112 God zij geloofd en hoog geprezen
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 117 Loof, alle volken, loof de Heer
LB 118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 152 Mijn hart verheugt zich zeer
LB 156 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd
LB 309 Zing nu verheugd een vrolijk lied
LB 337 Down the mountain the river flows
LB 405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
LB 413 Grote God, wij loven U
LB 450 Verblijd u in de Heer te allen tijd
LB 704 Dank, dank nu allen God
LB 705 Ere zij aan God, de Vader
LB 714 Dat ik recht kan staan
LB 725 Gij boden rond Gods troon
LB 742 Wees geprezen, bron en schenker
LB 755 Toch overwint eens de genade
LB 862a Musica est Dei donum optime
LB 862b Célébrons sans cesse
LB 863 Nu laat ons God de Here
LB 864 Laat ons de Heer lofzingen
LB 865 Komt nu met zang van zoete tonen
LB 866 Zolang als ik op aarde leven zal
LB 867 Loof overal, loof al wat adem heeft
LB 868 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
LB 869 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
LB 870 Heilige God, geprezen zij
LB 871 Jezus zal heersen waar de zon
LB 872 Masithi Amen
LB 873 Zingen wij God onze lof
LB 874 Sanctum nomen Domini
LB 875 Father, we love You
LB 876 Heel ons leven, de gave van God
LB 877 Ja, ik ben het beeld van onze maker
LB 878 Nu breekt je uittocht aan
LB 879 Jubel, jubel, dochter Sion
LB 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
LB 881 Gaudeamus hodie
LB 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
LB 883 King of kings and Lord of lords
LB 884 De Heer is hier in glorie en luister
LB 889 Heer, ik prijs uw naam
LB 902 Is God de Heer maar voor mij
LB 903 Zou ik niet van harte zingen
LB 908 Ik heb U lief, o mijn beminde

Aanbidden

Bundel - Titel
LB 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
LB 95 Steekt nu voor God de loftrompet
LB 130 Uit diepten van ellende
LB 156 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd
LB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
LB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
LB 324 Wat vrolijk over U geschreven staat
LB 364 Hoor Gij ons aan
LB 704 Dank, dank nu allen God
LB 725 Gij boden rond Gods troon
LB 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
LB 866 Zolang als ik op aarde leven zal
LB 875 Father, we love You
LB 884 De Heer is hier in glorie en luister
LB 885 Groot is uw trouw, o Heer
LB 886 Abba, Vader, U alleen
LB 887 Wees stil en weet: Ik ben uw God
LB 888 Lift up your heads
LB 889 Heer, ik prijs uw naam
LB 890 Erken nu de Heer
LB 891 Heer, ik kom bij U
LB 892 Niet in 't geweldige geluid
LB 906 God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
LB 908 Ik heb U lief, o mijn beminde
LB 914 Geef mij, Heer, mij los te zingen

Stil worden

Bundel - Titel
LB 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
LB 131 O Heer, er is geen trots in mij
LB 677 Geest, uit de hemel neergedaald
LB 836 O Heer die onze Vader zijt
LB 892 Niet in 't geweldige geluid
LB 893 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven
LB 894 Wanneer ik zoek naar woorden
LB 944 O Heer, verberg U niet voor mij

Zoeken

Bundel - Titel
LB 57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
LB 60 O God, die ons verstoten had
LB 61 O Here, verhoor mijn smeken
LB 64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
LB 140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
LB 142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
LB 895 De noche iremos
LB 896 Wie heeft zijn geld verloren