Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Thema/Levensgrens

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen die aansluiten bij het thema Levensgrens.

Levenseinde

Bundel - Titel
LB 23 Ik wil van God als van mijn herder spreken
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 241 Gij die mijn liefste kleinood zijt
LB 243 O Heer mijn God, ook deze nacht
LB 244 Nu is de dag ten einde
LB 245 ’k Wil U, o God, mijn dank betalen
LB 246 De maan is opgekomen
LB 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
LB 250 Ik leg mij in uw hoede neer
LB 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem
LB 263 Wees Gij mijn toevlucht in de komende nacht
LB 265 Gij waakt en draagt
LB 393 Als ik in deze stille tijd
LB 513 God heeft het eerste woord
LB 721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord
LB 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
LB 750 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd
LB 779 In de ongerepte morgen
LB 796 U Here Jezus roep ik aan
LB 797 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
LB 847 Mijn leven is een splinter aan de tijd
LB 851 Gij, hemelhoog verheven
LB 852 U komt mij, lieve God
LB 913 Wat de toekomst brengen moge
LB 916 Je kunt niet dieper vallen
LB 920 Gij hebt, o God, dit broze
LB 928 Hoe ik ook ben
LB 933 Gij ziet ons vechten met de macht
LB 944 O Heer, verberg U niet voor mij
LB 947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
LB 948 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig
LB 949 Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood
LB 950 Doe mij binnengaan
LB 951 Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
LB 952 Waar zou het zijn, dat land van licht
LB 953 Moge God je zegenen in je laatste dagen
LB 954 Rust en vrede
LB 955 Jezus, mijn verdriet is groot
LB 956 We kunnen niet meer verder voor je zorgen
LB 957 Zieke vogel, vleugellam
LB 958 Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein

Rouw en gemis

Bundel - Titel
LB 266 Die ons schiep
LB 786 Wij zingen God ter ere
LB 852 U komt mij, lieve God
LB 956 We kunnen niet meer verder voor je zorgen

Uitvaart

Bundel - Titel
LB 17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
LB 23 Ik wil van God als van mijn herder spreken
LB 39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 43 O God, kom mijn geding beslechten
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 159 Lofzang van Simeon
LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
LB 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
LB 267 Wees bij ons, wees ons een geleide
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
LB 566 Midden in de dood
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 608 De steppe zal bloeien
LB 634 U zij de glorie, opgestane Heer
LB 650 De aarde is vervuld
LB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang
LB 657 Zolang wij ademhalen
LB 727 Voor alle heiligen in de heerlijkheid
LB 729 Zij gaan op naar de stad van de vrede
LB 730 Heer, herinner U de namen
LB 731 Vergeet niet hoe wij heten
LB 732 Voor de toegewijden
LB 733 Vrienden die zijn overleden
LB 736 Dat ons zorgen en werken
LB 753 Er is een land van louter licht
LB 759 Gods kinderen op aarde
LB 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
LB 769 Eens, als de bazuinen klinken
LB 807 Een mens te zijn op aarde
LB 818 Niet is het laatste woord gesproken
LB 851 Gij, hemelhoog verheven
LB 913 Wat de toekomst brengen moge
LB 920 Gij hebt, o God, dit broze
LB 942 Ik sta voor U in leegte en gemis
LB 944 O Heer, verberg U niet voor mij
LB 950 Doe mij binnengaan
LB 954 Rust en vrede
LB 955 Jezus, mijn verdriet is groot
LB 956 We kunnen niet meer verder voor je zorgen
LB 957 Zieke vogel, vleugellam
LB 958 Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein
LB 959 In paradisum
LB 960 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer
LB 961 Niemand leeft voor zichzelf
LB 962 Wat ik gewild heb
LB 963 Alleen de liefde kent jouw stem
LB 964 Met de engelen mee op reis
LB 978 Aan U behoort, o Heer der heren