Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Thema/Samen leven

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kerk

Bundel - Titel
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt
LB 223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans
LB 248 De dag, door uwe gunst ontvangen
LB 260 Wie blijft er waken als ik ga slapen
LB 273 Loof God, die zegent al wat leeft
LB 280 De vreugde voert ons naar dit huis
LB 287 Rond het licht dat leven doet
LB 346 Roept God een mens tot leven
LB 361 Er heeft een stem gesproken
LB 418 God, schenk ons de kracht
LB 567 Hij onthaalde ons aan tafel
LB 591 O Heer, wees met uw kerk
LB 721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord
LB 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
LB 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
LB 726 Hoor een heilig koor van stemmen
LB 728 De heiligen ons voorgegaan
LB 743 Wij offerden aan goden
LB 803 Uit Oer is hij getogen
LB 816 Dat wij onszelf gewonnen geven
LB 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk
LB 966 Het heil des hemels werd ons deel
LB 967 Zonne der gerechtigheid
LB 968 De ware kerk des Heren
LB 969 In Christus is noch west noch oost
LB 970 Vlammen zijn er vele
LB 971 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 972 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn
LB 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
LB 974 Maak ons uw liefde, God
LB 975 Jezus roept hier mensen samen
LB 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
LB 993 Samen op de aarde
ELB 214, Opw 378 Ik wil jou van harte dienen

Schepping

Bundel - Titel
LB 162 In het begin lag de aarde verloren
LB 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
LB 697 Kom Schepper, Geest
LB 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest
LB 742 Wees geprezen, bron en schenker
LB 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
LB 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
LB 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
LB 977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
LB 978 Aan U behoort, o Heer der heren
LB 979 De vogels van de bomen
LB 980 Van alle welgeschapen dingen
LB 981 Zolang er mensen zijn op aarde
LB 982 In de bloembol is de krokus
LB 983 Lieve boetseerder
LB 984 Gezegend die de wereld schept
LB 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
LB 986 De oorsprong van leven en licht
LB 987 Bron van het zijnde
LB 988 Zittend in het gras

Gerechtigheid

Bundel - Titel
LB 2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
LB 7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
LB 9 Met heel mijn hart zing ik uw eer
LB 14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
LB 37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
LB 53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
LB 54 O God, verlos mij door uw naam
LB 55 God, laat mij smekend tot U treden
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 82 God staat in 't midden van de goden
LB 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
LB 152 Mijn hart verheugt zich zeer
LB 387 Als wij weer het brood gaan breken
LB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
LB 712 Het jaar neigt zich tot stille groet
LB 715 Zoals de halmen buigen in de wind
LB 718 God, die leven hebt gegeven
LB 756 Laat komen, Heer, uw rijk
LB 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
LB 773 Van grond en vuur zult Gij ons maken
LB 860 Gij die ons hebt geschapen
LB 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
LB 974 Maak ons uw liefde, God
LB 975 Jezus roept hier mensen samen
LB 989 Gelukkig de armen van geest
LB 990 De laatsten worden de eersten
LB 991 De eersten zijn de laatsten
LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
LB 993 Samen op de aarde
LB 994 Voor hen die ons regeren
LB 995 O Vader, trek het lot U aan
LB 996 Om eenvoudigen van geest
LB 997 – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land
LB 998 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
LB 999 Ik zal in mijn huis niet wonen
LB 1000 Wij zagen hoe het spoor van God
LB 1001 De wijze woorden en het groot vertoon
LB 1002 Een volk op weg gezet
LB 1003 Stil is de straat
LB 1004 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen
LB 1005 Longing for light, we wait in darkness
LB 1006 Onze Vader in de hemel
LB 1007 Brood zal ik geven

Vrede

Bundel - Titel
LB 55 God, laat mij smekend tot U treden
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 76 God wordt geëerd in Israël
LB 83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord
LB 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
LB 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
LB 398 Steek je hand uit
LB 417 Frieden, Frieden
LB 418 God, schenk ons de kracht
LB 447 Het zal zijn in het laatste der tijden
LB 462 Zal er ooit een dag van vrede
LB 756 Laat komen, Heer, uw rijk
LB 770 De Here, de heerser der aarde
LB 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
LB 860 Gij die ons hebt geschapen
LB 945 Ja, het liefst zou ook ik
LB 1008 Rechter in het licht verheven
LB 1009 O lieve Heer, geef vrede
LB 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede
LB 1011 Da pacem, Domine
LB 1012 Geef aan de wereld vrede, Heer
LB 1013 Als alle mensen vogels dromen
LB 1014 Geef vrede door van hand tot hand
LB 1015 Tot het uiterste
LB 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg
ELB 34a en 34b Hinnee matov oema najiem