Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek voor de kerken/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Aan Babels stromen zaten wij gevangenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Aan U behoort, o Heer der herenJan WitL. Driessen
Aan de deur van 's harten woning
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietigMichael FranckMichael Franck
Johann Crüger
Ach, blijf met uw genadeJosua StegmannMelchior Vulpius
Al heeft Hij ons verlatenJan Willem Schulte NordholtGeorg Philipp Telemann
Johann Crüger
Melchior Teschner
Gerrit de Marez Oyens
Bartholomäus Gesius
Al kon ik alle talen sprekenJan WitWillem Retze Talsma
Alle roem is uitgeslotenJan ScharpJohann Schop
Alle volken, looft de HereJan Pieter Heye
Alles wat adem heeft love de HereJohann Daniel Herrnschmidt
Alles wat over ons geschreven is (2)Willem BarnardFrits Mehrtens
Almachtige, verheven HeerFranciscus van Assisi
Als God, mijn God, maar voor mij isJan Jacob Lodewijk ten Kate
Als koning opgetredenWillem BarnardWillem Retze Talsma

B

LiedDichterComponist
Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!Ad den Besten
Bescherm mij, Heer, behoed mijn levenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Beveel gerust uw wegenPaul GerhardtJohannes Gijsbertus Bastiaans
Bartholomäus Gesius
Georg Philipp Telemann
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o GodMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
Bewaar ons, Here, bij uw woord (Boendermaker)Martin Luther
Bewoners van de wijde wereld, hoorJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
Bij 't steken der bazuinenJan Wit
Blijf bij ons, Jezus, onze HeerNikolaus Herman
Nikolaus Selnecker
Samuel Scheidt
Blijf mij nabij, wanneer het duister daaltHenry Francis LyteWilliam Henry Monk
Breek ons, Heer, het broodRudolf Alexander SchröderHans Friedrich Micheelsen
Breek, aarde, uit in jubelzangenAd den Besten
Gerrit Kamphuis
Breng redding, Heer, de vroomheid is gewekenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Bernard Smilde

C

LiedDichterComponist
Christus heeft voor ons geledenWillem BarnardFrits Mehrtens
Floris van der Putt
Christus is opgestanden
Christus naar wie wij hetenWillem BarnardJaap Geraedts
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wim Dirriwachter
Christus stoot de hemel openEvert Louis SmelikPhilipp Nicolai
Christus wandelt langs de stratenEvert Louis SmelikAdriaan C. Schuurman
Christus, met eer gekroondeElisabeth Kreuziger
Christus, onze Heer, verrees

D

LiedDichterComponist
D' Almachtige is mijn herder en geleideJoost van den VondelJulius Röntgen
Adriaan C. Schuurman
Daar gaat een lam en draagt de schuldPaul Gerhardt
Daar is uit 's werelds duist're wolkenNicolaas BeetsJohannes Gijsbertus Bastiaans
Daar komt een schip, geladenDaniel Sudermann
Johannes Tauler
Dag zo bitter en zo goedInge LievaartNelly Poortier
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Dank, dank nu allen GodMartin RinckartJohann Crüger
Dansen wil mijn hart en springenPaul GerhardtJohann Crüger
David heeft de reus verslagenTom NaastepadIgnace de Sutter
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Heer die leeft, de God der goden spreektJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De Heer is Koning, Hij regeert altijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
De Heer is groot, zijn lof weerklinktJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lustJan Jacob Lodewijk ten KateJohannes Gijsbertus Bastiaans
De Heer is onze reisgenootJaap ZijlstraJan Pasveer
De Heer is waarlijk opgestaan (Rapparlié)Melchior Vulpius
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aanWillem BarnardToon Hagen
Willem Vogel
De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheimJan WitLoys Bourgeois
De Heer verschijnt te middernachtJohann Christoph RubeJohann Crüger
De Here God heeft tot mijn heer gesprokenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
De Here, de heerser der aardeAd den BestenWillem Vogel
De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domeinJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
De aarde is vervuldWillem BarnardFrits Mehrtens
De avond komt, de zon daalt in het westenGerhard Tersteegen
De dag rijst rood in het verschiet
De dag van onze Vorst brak aanPieter Dinus KuiperLoys Bourgeois
De dag, door uwe gunst ontvangenJohn EllertonClement Cotterill Scholefield
Loys Bourgeois
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)Ad den Besten
Jan Wit
Gerben Brouwer
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)Ad den Besten
Jan Wit
Willem Barnard
Gerben Brouwer
De eersten zijn de laatstenWillem BarnardFrits Mehrtens
De gouden zonne heeft overwonnenPaul GerhardtJohann Georg Ebeling
De haan kraait dat de dag begintAurelius Prudentius Clemens
De heiligen ons voorgegaanMuus JacobseWillem Vogel
De hemel roemt de HeerWillem Barnard
Fedde Schurer
Bernard Smilde
De koningsvaandels trekken uitVenantius Fortunatus
De laatsten worden de eerstenWillem BarnardFrits Mehrtens
De maan is opgekomenMatthias ClaudiusJohann Abraham Peter Schulz
De naam des Heren nadert reeds van verreTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De nacht is haast ten eindeJochen KlepperJohannes Petzold
De nacht, de moeder van de rustJacobus Revius
De schapen alle honderdWillem BarnardWillem Vogel
Jan Pasveer
Ignace Thevelein
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De toekomst van de Heer is daarWillem Barnard
De trouw en goedheid van de HeerJohann ZwickJohann Walter
De vogels van de bomenWillem BarnardNico Verrips
De ware kerk des HerenSamuel John StoneSamuel Sebastian Wesley
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De wereld is gewonnenJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
De wereld is van Hem vervuldAd den BestenIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De wijsheid van vóór alle tijdenJan WitTera de Marez Oyens
… overige resultaten

E

LiedDichterComponist
Een Kind geboren te Bethlehem
Een kind geboren te BetlehemAnoniem
Een mens te zijn op aarde (Barnard)Willem BarnardJozef Joris
Peter Rippen
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisTera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Antoine Oomen
Een rijke schat van wijsheidJan Korytansky
Een vaste burcht is onze GodMartin LutherMartin Luther
Een zaaier ging uit om te zaaienWillem BarnardJuul Ouwehand
Frits Mehrtens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Eens komt de grote zomerJohann Walter
Eens, als de bazuinen klinkenTom NaastepadWim ter Burg
Eer zij God in onze dagenWillem Barnard
Eeuwig Woord, U willen wij bezingenCornelis Rijnsdorp
Elia was, tot de dood beduchtMuus JacobseJaap Geraedts
Er heeft een stem gesprokenEvert Louis SmelikWillem Vogel
Er is een land van louter lichtIsaac Watts
Er is een roos ontlokenJan WitMichael Praetorius
Ere zij aan God, de VaderHoratius BonarHenry Smart
Evenals een moede hinde naar het klare water smachtWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Loys Bourgeois

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Ga in het schip, zegt GijMuus JacobseJaap Geraedts
Wim Mennes
Willem Vogel
E. van Dijk
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugdPaul Gerhardt
Ga, stillen in den landeJohann RistThomas Selle
Geef aan de wereld vrede, HeerAd den Besten
Geef mij, Heer, mij los te zingenArij WapenaarAdriaan C. Schuurman
Geef vrede, Heer, geef vredeJan Nooter
Geef, Heer, de koning uwe rechtenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Geen kracht meer om te levenWillem BarnardIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Johann Crüger
Geest van hierbovenMuus JacobseGiovanni Giacomo Gastoldi
Geest, uit de hemel neergedaaldInge LievaartBernard Smilde
Gelukkig is het landAdriaan Valerius
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weetPieter Dinus KuiperWilliam Henry Monk
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komenEvert Louis SmelikJohann Crüger
Geweldige, gedreven windTom NaastepadAdriaan C. Schuurman
Ignace de Sutter
Gezegend hij, die in der bozen raadAd den Besten
Klaas Heeroma
Fedde Schurer
Gezegend zij de Heer, die te allen tijdeAd den Besten
Douwe Annes Tamminga
Gij bron van tijd en eeuwigheidAmbrosius
Gij die alle sterren houdtAd den Besten
Gij die de ster van David zijtWillem BarnardJohannes Eccard
Gerrit de Marez Oyens
Gij die gelooft, verheugt u samenJohann Balthasar König
Gij die hoog verheven zijtWillem Barnard
Willem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij die mijn liefste kleinood zijtSethus Calvisius
Gij dienaars aan de Heer gewijdWillem Barnard
Bernard Smilde
Gij hebt met uw brede gebarenWillem BarnardFrits Mehrtens
Gij hebt uw woord gegevenAd den Besten
Gij hebt, o Vader van het levenJan WitWim Dirriwachter
Gij hoge raad, bijeengekomenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij volgt ons uit JeruzalemWillem BarnardJan Pasveer
Ambrosius
Gij volken loof uw God en HeerJoachim SartoriusMelchior Vulpius
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HeerWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Gij zijt de zin van wat wij zijnJan Willem Schulte NordholtJan van Biezen
Gij zijt een mensenzoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van verHuub OosterhuisBernard Smilde
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Gij zijt mijn goedTom Naastepad
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisJehan Tabourot
Bernard Smilde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Gij, Jezus Christus, opgestegenPieter BoendermakerWillem Mudde
God die het al geschapen heeftAmbrosius
God die ik loof te allen tijdeKlaas Heeroma
Jan Wit
Bernard Smilde
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God enkel lichtChristian Friedrich Daniel Schubart
God gaat zijn ongekende gangWilliam Cowper
God heb ik lief, want die getrouwe HeerKlaas Heeroma
Gerben Brouwer
Cor Waringa
God heeft het eerste woordJan WitGerard Kremer
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God heeft vanouds gesprokenJan WitAdriaan C. Schuurman
God in den hoog' alleen zij eerNikolaus DeciusNikolaus Decius
God in den hoog’ alleen zij eerNikolaus Decius
God is KoningAd den Besten
Douwe Annes Tamminga
God is een toevlucht te allen tijdeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
God is getrouw, zijn plannen falen nietHendrik PiersonChristian Gregor
… overige resultaten

H

LiedDichterComponist
Haast U om mij te redden, God!Willem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Halleluja! Lof zij het LamIsaac da Costa
Halleluja! Prijs God en zingWillem Barnard
Cor Waringa
Halleluja! laat opgetogenJan Wit
Bernard Smilde
Halleluja! loof de HeerWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Halleluja, 't loflied rijzeJohanna Elisabeth van der Velde-HelmckeJohann Schop
Halleluja, de blijde toonJaap Kunst
Halleluja, eeuwig dank en ereAbraham Rutgers
Halleluja, lof zij de HeerPierre Daniel Huet
Halleluja, lof zij het LamIsaac da Costa
Heb dank, o God van alle levenFedde SchurerJohannes Gijsbertus Bastiaans
Heer Jezus, Gij die als een kindJohannes Freder
Heer Jezus, o Gij dageraadWilhelm II von Sachsen Weimar
Heer geef mij vleugels dat ik reisIsaac WattsOrlando Gibbons
Heer van uw kerkEvert Louis SmelikCarl Philipp Emanuel Bach
Heer, denk aan David en zijn eedWillem Barnard
Fedde Schurer
Heer, die mij ziet zoals ik benJan Willem Schulte Nordholt
Heer, die mijn heil, mijn helper zijtWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Heer, herinner u de namenMattheus VerdaasdonkHerman Strategier
Guido Philippeth
Heer, hoor mijn gebed, laat blijkenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Heer, ik hef mijn hart en handenWillem Barnard
Klaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Heer, komt in deze tijdJan WitWillem Vogel
Heer, laat mij schuilen in uw hoedeAd den Besten
Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Heer, mijn hart is boos en schuldigGuido GezelleAdriaan Engels
Adriaan C. Schuurman
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
Heer, stuur zelf het schip der kerkHuldrych Zwingli
Heer, toon mij uw genadeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heer, wat de vaderen verteldenAd den Besten
Bernard Smilde
Heer, wij komen vol verlangenInge LievaartWolfgang Wessnitzer
Heer, zie ons aarzelend staanMuus JacobseTheo Goedhart
Adriaan C. Schuurman
Heerlijk verschenen is de dagNikolaus HermanNikolaus Herman
Hef op uw hoofden, poorten wijdGeorg Weissel
Heil hem die de geringe helpt in noodKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Heil hem wien God een plaats bereidtAd den Besten
Fedde Schurer
Cor Waringa
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergevenWillem Barnard
Ad den Besten
Douwe Annes Tamminga
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtigReginald HeberJohn Bacchus Dykes
Heilige God, geprezen zijJohn Henry NewmanThomas Haweis
Samuel Webbe the younger
Here Jezus, om uw woordTobias ClausnitzerJohann Rudolf Ahle
Wolfgang Karl Briegel
Here Jezus, wij zijn nuBenjamin SchmolckJohann Rudolf Ahle
Here mijn God, Gij hoedt mijn levenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Here, kere van ons afAdriaan ValeriusJohn Dowland
Het Lam, voor ons op aarde geslachtPieter Leonard van de KasteeleMichael Praetorius
John Bacchus Dykes
Het duurt niet lang meer tot de tijdBartholomäus Ringwaldt
Het einde aller dingen is nabijWillem BarnardWillem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Het graan slaapt in de aardeMuus JacobseValentin Triller
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Gerard Sars
Mark Joly
Het heil des hemels werd ons deelAd den Besten
Het hoogste woord daalt uit het lichtThomas van AquinoFloris van der Putt
Het licht dat weer opnieuw begonThomas KenOrlando Gibbons
Het nieuwe daglicht staat ons borgJohn KebleSamuel Webbe
Het oude jaar is nu voorbijJohann SteuerleinJohann Steuerlein
… overige resultaten

I

LiedDichterComponist
Ik ben een engel van de HeerMartin Luther
Ik heb U lief van ganser harte, HereJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Ik heb U lief, o mijn bemindeJohann SchefflerJohann Balthasar König
Ik heb de vaste grond gevondenJohann Andreas RotheJohann Balthasar König (verm.)
Ik hief mijn stem in vrees en bevenWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
Ik hoor trompetten klinkenDirk Raphaëlsz. Camphuysen
Ik kom met haast, roept Jezus' stemJohann Christoph BlumhardtSeverus Gastorius
Ik loof de Heer altijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Fedde Schurer
Ik mag hier aan uw kribbe staanPaul GerhardtJohann Sebastian Bach
Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggenWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Gerben Brouwer
Ik sla mijn ogen op en zieWillem Barnard
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Ik weet waar mijn gelovenErnst Moritz ArndtHeinrich Schütz
Samuel Sebastian Wesley
Ik wil van God als van mijn Herder sprekenMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffenWillem BarnardAdriaan C. Schuurman
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Ik zeg het allen, dat Hij leeftNovalisJohann Crüger
Ik zeide wel: Nu let ik op mijn wegKlaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitAdriaan C. Schuurman
Bernard Huijbers
Ik zoek mijn Heer, het graf is leegEvert Louis SmelikJaap Geraedts
In Christus is noch west noch oostJohn OxenhamAlexander Robert Reinagle
In bidden en in smekenJohann Christoph BlumhardtMelchior Teschner
In den beginne was het WoordTom NaastepadLoys Bourgeois
Martin Luther
Michel Stumpel
In den beginne was het woordTom Naastepad
Is God de Heer maar voor mijPaul Gerhardt

J

LiedDichterComponist
Ja, God is goed voor IsraëlJan Willem Schulte Nordholt
Jaïrus had een dochtertjeMuus JacobseJaap Geraedts
Jeruzalem, mijn vaderstadAnoniemEvert Egberts
Gerrit de Marez Oyens
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwdJohannes Matthäus MeyfartMelchior Franck
Jesaja de profeet zag in de geestMartin LutherMartin Luther
Jezus Christus, onze HeilandMartin LutherMartin Luther
Jezus is ons licht en levenErnst Christoph HomburgJohann Sebastian Bach
Jezus leeft en ik met HemChristian Fürchtegott GellertJohann Crüger
Jezus neemt de zondaars aanErdmann NeumeisterJohann Crüger
Jezus zal heersen waar de zonIsaac Watts
Jezus, Meester aller dingenTom NaastepadValentin Triller
Adriaan C. Schuurman
Jezus, die langs het water liepAd den BestenFrits Mehrtens
Jezus, ga ons voorNikolaus Ludwig von ZinzendorfAdam Drese
Jezus, leven van ons levenErnst Christoph HomburgWolfgang Wessnitzer
Jezus, meester aller dingenTom NaastepadValentin Triller
Adriaan C. Schuurman
Jezus, mijn verblijdenJohann FranckJohann Crüger
Jezus, om uw lijden grootEugène BersierAnoniem
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
Jezus, wand'lend langs de wegenMuus JacobseJaap Geraedts
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkteWillem Barnard
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Juich Gode toe, bazuin en zingWillem Barnard
Gerben Brouwer
Juich voor de koning van de JodenTom Naastepad
Juicht voor de Koning van de JodenTom NaastepadTera de Marez Oyens

K

LiedDichterComponist
Kind, nu wij om U vrolijk zijnJochen KlepperWillem Vogel
Friedrich Samuel Rothenberg
Volker Gwinner
Kom Schepper God, o heilige GeestMartin LutherMartin Luther
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neerAnoniemMaurice Pirenne
Kom laat ons deze dagValentin Ernst LöscherJohann Sebastian Bach
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Kom nu met zang en roer de snarenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Kom o Geest des Heren kom
Kom tot ons, de wereld wachtMartin Luther
Kom tot ons, scheur de hemelen, HeerFriedrich von Spee
Kom, Heer, mij uit de hand bevrijdenAd den Besten
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Kom, Heilige Geest, Here GodMartin Luther
Kom, heilige Geest, Gij vogel GodsAd den Besten
Kom, kinderen niet dralenGerhard TersteegenJohannes Gijsbertus Bastiaans
Komt allen tezamenC.B. Burger
Jan Willem Schulte Nordholt
Gert Landman
Komt nu met zang van zoete tonenAdriaen Valerius
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Komt, verwondert u hier, mensen
Kondig het jubelend aanWillem BarnardJuul Ouwehand
Piet van Amstel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Frits Mehrtens
Kwam van GodswegeHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts

L

LiedDichterComponist
Laat Israël nu zeggen blij van geestWillem Barnard
Bernard Smilde
Laat als ik roep mij op U hopenKlaas Heeroma
Fedde Schurer
Laat groot en kleinGeorg VetterGuillaume Franc
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenJan Wit
Bernard Smilde
Laat komen, Heer, uw rijkLewis HensleyLeighton George Hayne
Frits Mehrtens
Laat me in U blijven, groeien, bloeienJan Jacob Lodewijk ten KateGeorg Neumark
Laat mij, mijn Koning, tot U sprekenKlaas Heeroma
Jan Wit
Laat ons nu vrolijk zingenPaul GerhardtJohann Georg Ebeling
Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verterenAd den Besten
Klaas Heeroma
Bernard Smilde
Lam van God, onschuldigNikolaus DeciusNikolaus Decius
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachtenChristian Fürchtegott GellertJohann Crüger
Liefde Gods die elk beminnenCharles WesleyJohn Zundel
William Rowlands
John Stainer
Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik komWillem BarnardJaap Geraedts
H. Nyberg
Lof zij God in de hoogste troonMichael WeisseMelchior Vulpius
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ereJoachim Neander
Lof zij de Heer, goed is het levenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Lof zij de Heer, ons hoogste goedJohann Jakob SchützJohann Crüger
Loof God de Heer, en laat ons blijdeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Loof God, die zegent al wat leeftJan Willem Schulte NordholtJohann Crüger
Loof God, gij christenen, maak Hem grootNikolaus HermanNikolaus Herman
Loof God, loof Hem overalMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Loof de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Loof de koning, heel mijn wezenHenry Francis LyteJohn Goss
Loof nu de Heer, want Hij is goedJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Cor Waringa
Loof nu, mijn ziel, de HereJohann GramannJohann Kugelmann
Loof overal, loof al wat adem heeftGeorge HerbertMartin Shaw
Loof, alle volken, loof de HeerKlaas Heeroma
Gerben Brouwer
Cor Waringa

M

LiedDichterComponist
Meester, men zoekt U wijd en zijdEmil LiedgrenLudvig Mathias Lindeman
Mensen, wij zijn geroepen om te levenWillem Barnard
Met de boom des levensWillem BarnardIgnace de Sutter
Willem Vogel
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwachtKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met heel mijn hart zing ik uw eerKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Met luider stem breng ik de koning huldeWillem Barnard
Fedde Schurer
Cor Waringa
Midden in de doodMuus JacobseTera de Marez Oyens
Rik Veelenturf
Frans Mariman
Midden in het leven zijn wijMartin Luther
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaatAd den Besten
Mijn God, gewapend tot de tandenJean RacineAdriaan C. Schuurman
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mijKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Mijn Verlosser hangt aan 't kruisBenjamin Schmolck
Bernard van Clairveaux
Christian Friedrich Witt
Mijn hart is, Heer, in U gerustMartinus Nijhoff
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Mijn hart verheugt zich zeerJan Wit
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!Klaas Heeroma
Douwe Annes Tamminga
Mijn volk, ik ga geheimen openleggenWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga
Cor Waringa
Mijn ziel is stil tot God mijn HeerWillem Barnard
Ad den Besten
Mijn ziel verheft Gods eerJohannes Eusebius Voet
Willem Barnard
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne machtGerrit Kamphuis
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Moge de Heer u antwoord gevenWillem Barnard
Bernard Smilde
Morgenglans der eeuwigheidChristian Knorr von Rosenroth

N

LiedDichterComponist
Naam van Jezus die ten dodeWillem BarnardTheo Cockx
Gerrit de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jan Pasveer
Neem mijn leven, laat het, HeerFrances Ridley HavergalJustin Heinrich Knecht
W. A. Mozart
P.S. Keller
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleenJan Willem Schulte NordholtJaap Geraedts
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Niet in 't geweldige geluidMuus JacobseTera de Marez Oyens
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijdWillem Johan van der Molen
Jan Wit
Bernard Smilde
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebtJohann HeermanJohann Crüger
Nooit kan 't geloof te veel verwachtenHieronymus van Alphen
Nu bidden wij de heilige GeestMartin LutherH. Euler
Nu bidden wij met ootmoed en ontzagJan Wit
Nu daagt het in het oostenJohannes Riemens sr.Melchior Vulpius
Nu de Heer is opgestaanAdam van St. Victor
Nu heeft het oude leven afgedaanMartien PostemaWim Dalm
Nu is de dag ten eindeGerhard TersteegenHeinrich Isaac
Bartholomäus Gesius
Nu laat ons God de HereLudwig HelmboldJohann Crüger
Nu moet gij allen vrolijk zijnTom NaastepadNikolaus Herman
Nu triomfeert de Zoon van GodKaspar StolzhagenBartholomäus Gesius
Nu valt de nachtAd den Besten
Jan Wit
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
C. Roosen
Nu wordt het licht, de dag breekt aanNikolaus HermanMelchior Vulpius
Nu zijt wellekome

O

LiedDichterComponist
O Christus die de zonne zijt
O Christus, Heer der heerlijkheidAd den BestenFrits Mehrtens
Ignace de Sutter
Bernard Bartelink
O Christus, woord der eeuwigheidAd den BestenWim Mennes
Bernard Huijbers
O Gij die onze Koning zijtWillem Barnard
O God die de gedachtenGerbrand Adriaansz Bredero
O God die stierf onschuldigJan Willem Schulte Nordholt
O God van Jozef, leid ons verderWillem Barnard
Jan Wit
Bernard Smilde
O God, die droeg ons voorgeslachtIsaac WattsWilliam Croft
O God, die naar uw strenge wetMuus JacobseTera de Marez Oyens
O God, die ons verstoten hadMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Cor Waringa
O God, die op het pinksterfeestMuus JacobseTom Löwenthal
Nico Verrips
O God, kom mijn geding beslechtenAd den Besten
Jan Wit
Bernard Smilde
O God, nu zijn de heidenen gekomenAd den Besten
Klaas Heeroma
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
O God, verlos mij door uw naam!Klaas Heeroma
Bernard Smilde
O Heer die onze Vader zijtJohn Greenleaf WhittierCharles Hubert Hastings Parry
Frederick Charles Maker
O Heer die overwintWillem BarnardAdriaan C. Schuurman
Ignace de Sutter
Wim ter Burg
O Heer mijn God, ook deze nachtThomas KenThomas Tallis
O Heer, blijf toch niet vragenJan WitNico Verrips
O Heer, de koning is verheugdMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veldMartinus Nijhoff
Bernard Smilde
O Heer, die daar des hemels tente spreidtAdriaan ValeriusValerius’ Neder-landtsche gedenck-clanck 1628
O Heer, er is geen trots in mijJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelalAd den Besten
Fedde Schurer
O Heer, op wie ik pleitKlaas Heeroma
Bernard Smilde
O Heer, verberg U niet voor mijMuus Jacobse
O Heer, wees met uw kerkWillem BarnardWillem Vogel
O Here God, - ons liefst verlangenAd den BestenJohanna Wagenaar
O Here, hoor naar mijn gebedenAd den Besten
Cor Waringa
Gerben Brouwer
O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezwekenWillem Barnard
O Jezus Christus, licht ze bijJohann Heermann
O Jezus, hoe vertrouwd en goedJohn NewtonAlexander Robert Reinagle
O Kerstnacht, schoner dan de dagenJoost van den VondelJan van Biezen
O Lam van God, onschuldigG. Spilt
Willem Arnoldus Dwars
O Vader die uw woning stichtJan Wit
O Vader, trek het lot U aanAd den BestenBartholomäus Gesius
O alle gij dorstigen, kom tot de stromenJan WitTera de Marez Oyens
O diepe nacht die ons omringtAurelius Prudentius Clemens
O eeuwige Vader, sterk in machtWilliam WhitingJohn Bacchus Dykes
O grote God die liefde zijtJan WitJohann Schop
O grote God, o goede HeerJacobus ReviusBartholomäus Gesius
O hoofd vol bloed en wondenPaul GerhardtHans Leo Hassler
O hoogt' en diepte, looft nu GodJohn Henry NewmanThomas Haweis
Samuel Webbe the younger
O kom, o kom, ImmanuëlWillem BarnardThomas Helmore
O kostbaar kruis, o wonder GodsIsaac WattsEdward Miller
O liefde die verborgen zijtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Willem Retze Talsma
O lieve Heer, geef vredeWillem Barnard
O mijn ziele, looft den HereJan Luyken
O morgen van verblijdenPaul GerhardtJohann Crüger
O onze Vader, trouwe HeerMartin Luther
O verbreker aller bandenGottfried Arnold
… overige resultaten

P

LiedDichterComponist
Prijs de Heer die herders prijzenAnoniemValentin Triller
Prijs, halleluja, prijs de HeerJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Rechter in het licht verhevenHenry Scott Holland
Red mij, o God, het water stijgt en stijgtWillem Barnard
Richt op uw macht, o Here der heerscharenTom Naastepad
Roepend om gehoor te vindenKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisJaap Geraedts
Frits Mehrtens
Melchior Vulpius
Bernard Huijbers

S

LiedDichterComponist
Sion mijn vaderlandBernard van ClunyAdriaan Engels
Soms groet een licht van vreugdeWilliam Cowper
Sta op! Een morgen ongedachtAd den BestenMelchior Vulpius
Steek nu voor God de loftrompetWillem Barnard
Willem Johan van der Molen
Fedde Schurer
Cor Waringa
Stille nacht, heilige nachtJoseph MohrFranz Gruber

T

LiedDichterComponist
Ten hemel opgevaren isBartholomeus GesiusMelchior Franck
Terwijl wij Hem bewenenMuus JacobseGeertruide Mesdag-Schuurman
Melchior Vulpius
Toch overwint eens de genadeTheophil Brodersen
Johann Christoph Blumhardt
Johann Balthasar König
Toen God de Heer uit 's vijands machtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Toen Israël uit Egypteland gingJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Fedde Schurer
Cor Waringa
Toen Jezus bij het water kwamMartin Luther
Toen eenmaal God terneder kwamJohn Keble
Tot God de Heer hief ik mijn stemWillem Barnard
Gerben Brouwer
Tot U, die zetelt in de hemel hoogWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga
Twist, Here, met mijn twisters, strijdWillem Barnard
Gerben Brouwer

U

LiedDichterComponist
U Here Jezus roep ik aanJohann Agricola
U Jezus Christus loven wijMartin Luther
U alleen, U loven wijJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
U heb ik lief, U roep ik aan
U kennen, uit en tot U levenAd den BestenGeorg Neumark
U loof ik, Heer, met hart en zielWillem Barnard
Fedde Schurer
U, Heer, roep ik, U geldt mijn smekenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Cor Waringa
Fedde Schurer
U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aanThomas van AquinoAdriaan C. Schuurman
Uit Oer is hij getogenWillem BarnardMelchior Teschner
Frits Mehrtens
Uit angst en nood stijgt mijn gebedJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HeerWillem Barnard
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Uit uw hemel zonder grenzenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Jaap Geraedts
Tom Overtoom

V

LiedDichterComponist
Van 't vroeglicht van de dageraadCaelius Sedulius
Van U zijn alle dingenJan de LiefdeJohannes Gijsbertus Bastiaans
Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van JeruzalemWillem Barnard
Bernard Smilde
Verblijd u in de Heer te allen tijdWillem BarnardFrits Mehrtens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Vergeef, o Heer, dat duizendvoudJohn Greenleaf WhittierGerben Baaij
Verheug u, gij dochter van SionWillem BarnardGerrit de Marez Oyens
Ina Lohr
Verheugt u, christenen, tesaamMartin Luther
Vernieuw Gij mij, o eeuwig lichtJohann Friedrich Ruopp
Verschijn in lichtglans, God der wrake!Ad den Besten
Fedde Schurer
Cor Waringa
Verwacht de komst des HerenValentin Thilo
Verzonken is het licht der zonNikolaus HermansMelchior Vulpius
H.P. Smith
Volken wees verheugdJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Voor alle heiligen in de heerlijkheidWilliam Walsham HowRalph Vaughan Williams
Everard Hulton
J. Barnby
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijdeJan Wit

W

LiedDichterComponist
Waar God de Heer zijn schreden zetJan Wit
Waarlijk, dit is rechtvaardigWillem Barnard
Fedde Schurer
Cor Waringa
Waarom moest ik uw stem verstaanAd den Besten
Waarom toch het kwaad zo te prijzenWillem Johan van der Molen
Bernard Smilde
Waarom, o God, verstoot Gij voor altoosJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Douwe Annes Tamminga
Cor Waringa
Waartoe geploegd, als 't zaadAd den Besten
Wanneer de Heer het huis niet bouwtJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Wat God doet, dat is welgedaanSamuel RodigastSeverus Gastorius
Wat de toekomst brengen mogeJacqueline van der WaalsJohn Zundel
Adriaan Engels
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?Muus Jacobse
Wat mijn God wil, geschiede altijdHerzog Albrecht von PreussenClaude de Sermisy
Wat sprak God op de eerste dagMuus JacobseTera de Marez Oyens
Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn GodJohann Andreas BöhringerWilliam Croft
Wat zijn de goede vruchtenWillem BarnardWillem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wat zou ik zonder U geweest zijnFriedrich von Hardenberg
Novalis
Wees gegroet, gij eersteling der dagenJan Jacob Lodewijk ten Kate
Wees mij genadig, Heer, want een geweldKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Wees mij genadig, Heer, wees mij nabijAd den Besten
Gerrit Kamphuis
Bernard Smilde
Wees niet afgunstig op de goddelozeKlaas Heeroma
Bernard Smilde
Wees niet verbaasd als u de wereld haatWillem BarnardTera de Marez Oyens
Guido Philippeth
Wees wellekom, ImmanuëlPhilipp Nicolai
Weet gij waarmee het koninkrijkMuus JacobseWim Mennes
Juul Ouwehand
Willem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Welzalig is een ieder die God van harte vreestWillem Barnard
Bernard Smilde
Welzalig wie de rechte wegen gaanWillem Barnard
Jan Wit
Jan Willem Schulte Nordholt
Klaas Heeroma
Ad den Besten
Wie heeft op aard de prediking gehoordNicolaas BeetsJohannes Gijsbertus Bastiaans
Wie ingaat tot dit waterMuus JacobseWillem Vogel
Jan Valkestijn
Wie maar de goede God laat zorgenGeorg NeumarkGeorg Neumark
Wie mat de wateren in zijn holle handJan WitLoys Bourgeois
Wie op de Here God vertrouwenAd den Besten
Gerben Brouwer
Wie oren om te horen heeftHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wie zich hovaardig heffenWillem Barnard
Wie zult Gij noden in uw tentAd den Besten
Fedde Schurer
Wij bidden u Gods zegen toeEvert Louis Smelik
Wij delen verdriet en zorgenJan WitBernard Smilde
Wij dragen onze gavenWillem BarnardWim ter Burg
Wij eten weer het bitter broodMuus JacobseJan Boeke
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wij geloven allen in één GodMartin Luther
Wij hebben een sterke stadWillem BarnardGerben Baaij
Wij knielen voor uw zetel neerClara Feyoena van Raesfelt-Van SytzamaChristian Gregor
Wij leven van de windJaap ZijlstraJohann Crüger
Wij loven U, o God, belijden U als HeerAhasverus van den Berg
Wij moeten Gode zingenWillem BarnardWillem Vogel
Wij staan ten laatsten kamp gereedTheophil Brodersen
Wij trekken nu het diensthuis uitHenk AalbersWillem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wij willen God de ere gevenJan Wit
Wij willen de bruiloftsgasten zijnMuus JacobseWillem Vogel
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o HereWilfred MonodEmmanuel Haein
Wilhelmus van NassouwePhilips Marnix van St. Aldegonde
Wordt krachtig in de HeerWillem BarnardTera de Marez Oyens
Leighton George Hayne

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zalig, die in Christus stervenFriedrich Gottlieb KlopstockPhilipp Nicolai
Zegen ons, AlgoedeJohannes GossnerChristian Gregor
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HerenJan Willem Schulte Nordholt
Gerben Brouwer
Zeven was voldoendeWillem BarnardPiet van Aalten
Willem Retze Talsma
Piet van Amstel
Juul Ouwehand
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonenJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer
Fedde Schurer
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luisterJohann FranckJohann Crüger
Zij hebben immer van mijn jeugd af aanJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Cor Waringa
Zij zullen de wereld bewonenWillem BarnardFrits Mehrtens
Piet van Amstel
Juul Ouwehand
W.D. Westerop
Albert de Klerk
Zijn Gods wegen donker, duisterIsaac da Costa
Zijt Gij mijn GodAd den BestenBernard Smilde
Frits Mehrtens
Zijt Gij waarop de wereld wachtMuus JacobseWillem Vogel
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Zing een nieuw lied voor God de HereJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Zing een nieuw lied voor God de Here (Wit)Jan Wit
Zing nu de Heer! Hij zag ons aanNicolai Frederik Severin GrundtvigThomas Laub
Zing nu de Heer, stem allen inAd den Besten
Zing voor de Heer een nieuw gezangWillem BarnardFrits Mehrtens
Jan Valkestijn
Zing voor de Heer op nieuwe wijzeJan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Smilde
Zing, mijn ziel, voor God uw HereMuus Jacobse
Bernard Smilde
Zingen wij van harte zeerHans Vogel
Zo laat Gij, Heer, uw knechtGenootschap Laus Deo, Salus PopuloLouis Bourgeois
Zo sprak de Heer der legerscharenWillem Barnard
Zolang als ik op aarde leven zalJacobus ReviusClaudin de Sermisy
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisTera de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Zonne der gerechtigheidChristian David
Christian Gottlob Bart
Johann Christian Nehring
Zou ik niet van harte zingenPaul GerhardtJohann Schop
Zwijg niet, o God, verhef uw woordWillem Barnard
Douwe Annes Tamminga