Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 840 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 51 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
Van komen en gaan
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1957
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Peter Pawlowsky (Du)
Bijbelplaats Matteüs 8:5-13
Lucas 7:1-10
Metrisch 9-11-11-9
Muziek
Componist Jaap Geraedts (a)
Hugo Nyberg (b)
Melodie Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (a)
Silmäsi eteen, Jeesus (b)
Solmisatie 1-7-6-6-6-7-1-2-3 (a)
6-7-1-1-1-2-1-7-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifani&euml"Epifani&euml" is not in the list (Adventstijd, Levavi, Populus Sion, Gaudete, Rorate, Kersttijd, Kerstnacht, Kerstmorgen, Jaarwisseling, Epifaniëntijd, ...) of allowed values for the "Kerkelijk jaar" property.
ntijd"Ntijd" is not in the list (Adventstijd, Levavi, Populus Sion, Gaudete, Rorate, Kersttijd, Kerstnacht, Kerstmorgen, Jaarwisseling, Epifaniëntijd, ...) of allowed values for the "Kerkelijk jaar" property.
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Navolging
Pelgrimage
Vertrouwen
Liedbundels
Liedboek 2013 840 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 51 (a)
Abdijboek 128 (a)
Filippus Liederenboek 61 (b)
Lieteboek 2013 840 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 51 (a)
De tale Kanaäns 148
Verzamelde Liederen 127
Youth for Christ liedbundel 121
Liederen voor de Gemeentezang 489
Kinderdiensten 2-87 (b)

Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom is een lied van Willem Barnard (1920-2010). Er is een melodie van Jaap Geraedts en een alternatieve melodie van Hugo Nyberg, die ook in canon gezongen kan worden.

Opname beluisteren

  • Nederland zingt, Elise Mannah:
  • Jaap de Sticker:

Tekst

1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Ontstaan

Barnard schreef dit evangeliegezang bij de lezing naar Matteus 8:1-13, zoals die volgens het oude latijnse missaal aan de orde is op de derde zondag na Epifanie. Het werd voor het eerst gezongen in de Amsterdamse nocturnen van 29 oktober 1957, op de melodie van de Finse predikant Hugo Nyberg. De melodie van Jaap Geraedts ontstond in december 1965.


Muziek

Muziekuitgaven

In de bundel 'Voorspelen en koraalharmonisaties voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken : deel 1 - bijbelliederen' van Harke Iedema uit 1982 is een uitgebreid voorspel opgenomen, alsook een koraalzetting bij de melodie van Jaap Geraedts (p. 12)

Zie het artikel Zie Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

  • Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Jo, myn Hear, sizze ‘kom’ en ik kom.
  • Ook Douwe Annes Tamminga vertaalde het lied in het Fries: Jo, o Hear, sizze 'kom' en ik kom.
  • Peter Pawlowsky vertaalde het lied in het Duits: Lieber Herr, du sagst 'komm' und ich komme.
  • In zijn Verzameld Liedboek schrijft Barnard niet Gij maar gij!

Culturele informatie

"Met die woorden, gezongen in de Utrechtse St. Gertrudiskerk, werd de dichter ervan, Willem Barnard, bij aanvang van zijn uitvaartdienst, de kerk ingedragen. Het lied dat hij dichtte, droeg hem. We uiten ons niet, als we zingen, maar innen het geloof, had hij ooit gezegd. “En de Heer zegt kom en ik kom”. Gezang 51 leerde ik zelf echt zingen. Niet in een oud-katholieke kerk, maar in de completen in de Trappistenabdij te Achel. We zongen ons het duister van de avond in met een protestants kerklied en met de Heer, die ‘mijn dagen en nachten telt’. Ik zong sindsdien het lied vaak met de kinderen voor het slapen gaan. “Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen”. Het is een lied van toevertrouwen. En ik zing het graag bij de Maaltijd van de Heer waar brood en wijn teken van Christus’ liefde zijn. “En uw naam wordt een lied in mijn mond”. Het lied wordt vlees en bloed. Ontvang wat je bent: Lichaam van Christus (Augustinus). God noem ik niet vaak lief, maar dit lied is mij zeer lief." (Martin Snaterse).


Literatuur

Toelichtingen: