Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liturgische Gezangen/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschapHuub OosterhuisBernard Huijbers
Als wij dan eten van dit brood (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Bernard Bartelink
Jan Vermulst
Willem Vogel
Paul Schollaert

B

LiedDichterComponist
Barmhartige Heer, genadige GodVijftig psalmenBernard Huijbers
Beeld en gelijkenisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Blijf niet staren op wat vroeger wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Bomen schreeuwen nietHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Tom Löwenthal

C

LiedDichterComponist
Christus heeft voor ons geledenWillem BarnardFrits Mehrtens
Floris van der Putt

D

LiedDichterComponist
Dan nogHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat wij volstromen met levensademHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat woord, waarin ons richting werd gegevenHuub Oosterhuis
Dauwt, hemelen, van omhoogAntoine Oomen
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Heer die leeft, geleidt en hoedtHuub Oosterhuis
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De hemel ontvouwt de glorie van GodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
De nacht loopt ten eindeHuub OosterhuisBernard Huijbers
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De vloed van vóór de tijdHuub OosterhuisWillem Vogel
Rinus den Arend
Die chaos schiep tot mensenlandHuub OosterhuisAntoine Oomen
Guido Philippeth
Joost Termont
Die mij droeg op adelaarsvleugelsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Die rechtens God gelijkHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim ter Burg
Dit huis vol mensenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Bernard Huijbers
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Dit lied gaat over JezusHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ben van der Linden

E

LiedDichterComponist
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisTera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Antoine Oomen
Een schoot van ontferming is onze GodHuub OosterhuisAntoine Oomen
Een smekeling, zo kom ik tot uw troonWillem Barnard
Ad den Besten
Muus Jacobse
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Huijbers
Eert God die onze Vader isHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
C. van Overbeek
Eigenlijk geloof ik nietsGerard ReveBernard Huijbers
Ergens komt een kind vandaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gedenken wij dankbaar de daden des HerenHuub OosterhuisWim ter Burg
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geen taal die Hem vertaaltHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Gezegend Gij, heilige VaderHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gezegend zijt Gij levende GodHuub OosterhuisTom Löwenthal
Bernard Huijbers
Gij die geroepen hebt 'licht'Huub OosterhuisAntoine Oomen
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisJehan Tabourot
Bernard Smilde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God die ons heeft voorzienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God is Hij alleenHuub OosterhuisBernard Huijbers
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Groot is de wereldHuub OosterhuisBernard Huijbers

H

LiedDichterComponist
Heden zult gij zijn glorie aanschouwenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gerrit Jan Niemeijer
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Louis van Dijk
Heer, onze Heer (Farrant)Richard Farrant
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naamHuub OosterhuisBernard Huijbers
Het woord dat ik jou geef (de Keyzer)Ad de KeyzerAd de Keyzer
Het woord dat ik jouw geefAd de KeyzerAd de Keyzer
Het woord des Heren is volmaaktHuub OosterhuisBernard Huijbers
Hier is een stad gebouwdHuub OosterhuisJaap Geraedts
Rik Veelenturf
Hij die gesproken heeft een woord dat gáátHuub OosterhuisBernard Huijbers
Roger Deruwe
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vindenVijftig psalmenBernard Huijbers
Hoe ver te gaan?Huub OosterhuisAntoine Oomen
Hoever is de nachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Honderd bloemen mogen bloeienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Arjan van Baest
Hoort en ziet het levend woordHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wannes Vanderhoeven
Houd mij in leven, wees Gij mijn reddingVijftig psalmenBernard Huijbers

I

LiedDichterComponist
Ik ben de wijnstok (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Ik geloof in de levende GodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts
Ik sta voor U in leegte en gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ik zing van ganser harte voor de Heer (Oosterhuis)Huub OosterhuisRik Veelenturf
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitAdriaan C. Schuurman
Bernard Huijbers

J

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter J.

K

LiedDichterComponist
Kind ons geboren, zoon ons gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisAntoine Oomen
Komen ooit voeten gevleugeldHuub OosterhuisH. Paus
Juliette Dumoré
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Koning is onze GodVijftig psalmenMaurice Pirenne
Bernard Huijbers

L

LiedDichterComponist
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenJan Wit
Bernard Smilde
Licht dat ons aanstoot in de morgenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Lieve boetseerderHuub OosterhuisOrlando di Lasso
Loof God, loof Hem overalMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Looft de Heer, al wat gemaakt isHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

M

LiedDichterComponist
Met niets van niets zijt Gij begonnenHuub OosterhuisTjeerd Oosterhuis
Antoine Oomen
Midden in de doodMuus JacobseTera de Marez Oyens
Rik Veelenturf
Frans Mariman
Mijn God zijt Gij, U wil ik dankenHuub OosterhuisBernard Huijbers

N

LiedDichterComponist
Naam van Jezus die ten dodeWillem BarnardTheo Cockx
Gerrit de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jan Pasveer
Naam van Jezus, nu verhevenWillem BarnardTheo Cockx
Gerrit de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Neemt Gods woord met hart en mondHuub OosterhuisBernard Huijbers
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Niksers, leeghoofdenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Nu zijt wellekome

O

LiedDichterComponist
O Christus, woord der eeuwigheidAd den BestenWim Mennes
Bernard Huijbers
O Heer God, erbarmend, genadigHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Omdat Hij niet ver wou zijnHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onkreukbare woorden, waar ben jeHuub OosterhuisAntoine Oomen
Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de doodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onze Vader (gregoriaans)
Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Oud het leven dat wij leidenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Overal zijt Gij onzichtbaar gegevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisJaap Geraedts
Frits Mehrtens
Melchior Vulpius
Bernard Huijbers

S

LiedDichterComponist
Scheur toch de wolken weg en komHuub OosterhuisAntoine Oomen
Soms breekt uw lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Stem als een zee van mensenHuub OosterhuisRik Veelenturf
Bernard Huijbers

T

LiedDichterComponist
Te doen gerechtigheidHuub OosterhuisWillem Vogel
Tijd van vloek en tijd van zegenHuub OosterhuisHenri Heuvelmans
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toen Jezus in zijn uur gekomen wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toen ik daar zat, verweesd en zonder liedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim Dalm

U

LiedDichterComponist
Uit staat en stand en wijsheid losgewoeldHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Uit uw hemel zonder grenzenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Jaap Geraedts
Tom Overtoom
Uit vuur en ijzer, zuur en zoutHuub Oosterhuis

V

LiedDichterComponist
Van U wil ik spreken, God (Huijbers)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Van grond en vuur zult Gij ons makenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Vanwaar zijt Gij gekomenHuub OosterhuisMichael Praetorius
Verdoofd en schamper van gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Verheft uw hart, weest welgemoedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Vier muren en een dak van rietHuub Oosterhuis
Voor kleine mensen is Hij bereikbaarVijftig psalmenJan Eigenraam
Tom Löwenthal
Bernard Huijbers
Vrede voor jou, en vrede voor jouHuub OosterhuisBernard Huijbers

W

LiedDichterComponist
Wat altijd is geweestHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wat vrolijk over U geschreven staatHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Grote litanie)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Vijftig psalmen)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Jan Pasveer
Wees hier aanwezig, woord ons gegevenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Weest niet bezorgd voor uw levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wie als een god wil leven hier op aardeHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geert Hendrix
Tom Löwenthal
Edmond de Coussemaker
Wie heeft zijn geld verlorenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Bernard Huijbers
Wie oren om te horen heeftHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God (Huijbers)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Wij die met eigen ogenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijnHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wonen overal nergens thuisHuub OosterhuisWim ter Burg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zeven was voldoendeWillem BarnardPiet van Aalten
Willem Retze Talsma
Piet van Amstel
Juul Ouwehand
Zing voor de Heer een nieuw gezangWillem BarnardFrits Mehrtens
Jan Valkestijn
Zo vriendelijk en veilig als het lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dirk Zwart
Zoals de mensen levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Zoals een man zich verheugtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zoals een moeder zorgtHuub OosterhuisWillem Vogel
Antoine Oomen
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisTera de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Zomaar een dak boven wat hoofdenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie