Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 138
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus
Plaats voor Jezus
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Have you any room for Jesus
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode Omstreeks 1870
Tekst
Dichter Onbekend
Daniel Webster Whittle (bew.)
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Bijbelplaats Openbaring 3:20
Metrisch 8-7-8-7
Muziek
Componist Charlie C. Williams
Melodie Any room
Solmisatie 5-6-5-1-7-6-6-5-4-3-4-5-6-5-5-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 138
Opwekkingsliederen Bromet 235

Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Have you any room for Jesus (zie daar), een lied bewerkt door Daniel Webster Whittle, op muziek van Charlie C. Williams.

Opname Beluisteren

Mannenzangroep Sion

Tekst

Plaats voor Jezus
1 Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus!
Die aan ’t kruishout stierf voor u!
Jezus klopt nu aan uw harte;
Zondaars! biedt Hem ingang nu.

refrein:
Plaats voor Jezus! Vredekoning!
Haast u, zondaars! Hoort Zijn stem!
Hij zoekt in uw hart een woning.
O, ontsluit dat hart voor Hem!

2 Plaats voor zaken en vermaken,
Plaats voor wat het vleesch bezint;
Is er dan geen plaats in ’t harte,
Voor den Heiland die u mint?

refrein

3 Hebt gij zelfs geen tijd voor Jezus,
Die nu roept en wachtend staat?
D’ aangename tijd is „heden”,
Morgen is ’t wellicht te laat!

refrein

4 Jezus biedt u ’t eeuwig’ leven,
Zondaars, neemt dit heil nu aan;
Ziet, Hij klopt steeds aan uw harte,
O, laat Hem niet buiten staan!

refrein

5 Vliedt, o vliedt dan nu tot Jezus,
Maakt nu plaats voor Hem in ’t hart.
Eer „de tijd niet meer zal wezen”,
Dan hebt Gij slechts eeuw’ge smart.

refrein

6 Geeft uw hart, uw tijd aan Jezus,
Vóór de dood dat hart versteent;
Weet, het oordeel Gods is nader,
Nader, zondaars! dan gij meent.

refrein

Muziek

Zettingen

Plaats voor Jezus

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft, vanaf de 1e uitgave (1905), tekst en muziek overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus,
Die voor uwe zonden stierf;
Geef uw hart nu aan den Heiland,
die voor u de kroon verwierf.

refrein:
Plaats voor Jezus, uwen Koning!
Haast u, zondaar, ga tot Hem!
Hij zoekt Zich uw hart tot woning,
Kom nu, luister naar zijn stem.

2 Plaats voor vreugde dezer wereld,
’t Neemt u ganschlijk in beslag,
Maar uw Heiland blijft steeds vragen
Of Hij in u wonen mag.

refrein

3 Hebt gij nimmer tijd voor Jezus
Die u roept en op u wacht?
Denkt toch: ’t licht van Zijn genade
Schijnt nu nog, straks komt de nacht.

refrein

4 Jezus wil u ’t leven geven!
Zondaars, o bedenkt het nu.
Hij blijft kloppen aan uw harte,
Al Zijn gaven zijn voor u!

refrein

5 Vliedt met haaste tot uw Heiland,
Open ’t gansche hart voor Hem,
Want te laat zal ’t spoedig wezen,
Dan hoort gij niet meer Zijn stem.

refrein