Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Martin Luther/Lijst van liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze Lijst van liederen bevat het overzicht van alle liederen die de reformator Martin Luther (1483-1546) heeft geschreven en van alle beschikbare Nederlandse vertalingen hiervan.

Liederen bij het kerkelijk jaar

Advent Nun komm, der Heiden Heiland Kom tot ons, de wereld wacht (Jan Willem Schulte Nordholt)
Kom tot ons, de wereld wacht (Andries Govaart)
Heiland kom, o kom met haast (Henk van 't Veld)
Kerst Christum wir sollen loben schon Van 't vroeglicht van de dageraad (Jan Willem Schulte Nordholt)
Van 't vroeglicht van de dageraad (Andries Govaart)
Gelobet seist du, Jesu Christ Geloofd zij Jezus, onze Heer (Fedde Schurer)
U Jezus Christus loven wij (Jan Willem Schulte Nordholt)
U, Jezus, loven wij vandaag (Ria Borkent)
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Geschreven voor zijn kinderen, gebaseerd op Lucas 2:8–14
Ik ben een engel van de Heer (Jan Wit)
Ik ben een engel, zo je ziet (Hans Mudde)
Uit hoge hemel daal ik neer (Pieter Boendermaker)
Uit hoge hemel kom ik neer (Evert Louis Smelik)
Uit hogen hemel kom ik aan (redactie Bundel 1938)
Van boven daalt een englenschaar (Johan Klein)
Uit hoogen hemel wonderbaar (Hendrik Hasper)
Vom Himmel kam der Engel Schar Van boven kwam der Eng'len stoet (Pieter Boendermaker)
De hemelschaar blinkt stralend licht (Andries Govaart)
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Naar de Lofzang van Simeon, Lucas 2:29–32
Nu laat G'uw knecht in vrede gaan (Pieter Boendermaker)
Zo God wil ga ik vredig heen (Sytze de Vries)
In blijde vrede ga ik heen (Andries Govaart)
In vrede en met vreugde, Heer (Ria Borkent)
No kin jo tsjinstfeint hinnegean (David de Jong)
Epifanie Was fürchst du, Feind Herodes, sehr Herodes, trotse vorst, waarom (Jan Willem Schulte Nordholt)
Pasen Christ lag in Todes Banden Gods Zoon heeft in de bangste nood (Fedde Schurer)
Christus gebonden in de dood (Ria Borkent)
Christus lag in de dood terneer (Jaap Zijlstra)
Die in de dood gebonden lag (Ad den Besten)
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Jezus Christus onze Heiland, heeft de dood (Ad den Besten)
Jezus Christus, onze Heiland, heeft de dood overmand (Pieter Boendermaker)
Pinksteren Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist Kom Schepper God, heilige Geest (Ria Borkent)
Kom Schepper God, o heilige Geest (Jan Willem Schulte Nordholt)
Kom Schepper God, o heilige Geest (Pieter Boendermaker)
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott Kom, Heilige Geest, God en Heer (onbekend)
Kom, Heilige Geest, Here God (Ad den Besten)
Nun bitten wir den Heiligen Geist Nu bidden wij de heilige Geest (Ad den Besten)
Nu bidden wij de heilige Geest (Pieter Boendermaker)
Wij bidden U, o Heil'ge Geest (redactie Hervormde Bundel 1938)
? Geest des Heren, kom van boven (Jan Jacob Lodewijk ten Kate)
Trinitatis Gott der Vater steh uns bei God en Vader, sta ons bij (Pieter Boendermaker)
God de Vader, sta ons bij (Andries Govaart)
God en Vader, sta ons bij (Borkent) (Ria Borkent)

Catechismusliederen

Tien Geboden Dies sind die heil'gen zehn Gebot Dit zijn de tien geboden die (Ria Borkent)
Tien levensregels gaf de Heer (Joke Ribbers)
De tien geboden, heilzaam recht (Andries Govaart)
Mensch, willst du leben seliglich Als u de zaligheid verkiest (Ed Kooijmans)
Mens, die het goede leven wenst (Andries Govaart)
Geloofsbelijdenis Wir glauben all an einen Gott Wij geloven allen in één God (Wonno Bleij)
Geloof verbindt ons aan één God (Ria Borkent)
Wij geloven in één God (Borkent) (Ria Borkent)
Onze Vader Vater unser im Himmelreich O onze Vader, trouwe Heer (Jan Wit/Jan Willem Schulte Nordholt)
O Vader in het hemels rijk (Pieter Boendermaker)
O allerhoogste Majesteit (Johannes Eusebius Voet)
Hoor onze Vader, hoor ons aan (Ria Borkent)
Doop Christ unser Herr zum Jordan kam Toen Jezus bij het water kwam (Jan Willem Schulte Nordholt)
Toen Jezus de Jordaan inliep (Ria Borkent)
Biecht Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Naar Psalm 130
Bewerking: Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Jan Wit)
Uit diepe nood roep ik tot U (Fedde Schurer)
Uit diepe nood roep ik, o Heer (Pieter Boendermaker)
Uit diepe nood roep ik tot u (Johan Klein)
Uit diepten roep ik U die redt (Ria Borkent)
Diep ongerust roep ik om U (Ria Borkent)
Avondmaal Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt Jezus Christus, onze Heiland, die weerstond (Ad den Besten)
Jezus Christus onze Heiland, in de toorn (Ad den Besten)
Jezus Christus, de bevrijder (Ria Borkent)
Gott sei gelobet und gebenedeiet God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (Ad den Besten)
God zij gezegend, laat ons Hem nu prijzen (Pieter Boendermaker)
Psalmliederen Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Naar Psalm 12
O God, neem van de hemel waar (Pieter Boendermaker)
Zie uit uw hemel op ons neer (Ad den Besten)
Ach God, zie uit uw hemel neer (Andries Govaart)
Es spricht der Unweisen Mund wohl
Naar Psalm 14
De dwaas gaat zo zijn eigen gang (Ria Borkent)
Ein feste Burg ist unser Gott
Gedeeltelijk naar Psalm 46
Er zijn vele vertalingen bekend:
Es woll’ uns Gott genädig sein
(Es wolle Gott uns gnädig sein)
Naar Psalm 67
God moge ons ten goede zijn (Willem Barnard)
Wees ons ten goede, God zo groot (Willem Barnard)
Wees ons genadig, God van licht (Ria Borkent)
God moge ons genadig zijn (Andries Govaart)
Goedertieren is de Heer (Jan Jacob Lodewijk ten Kate)
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Naar Psalm 124
Als God ons niet had bijgestaan (Ria Borkent)
Als God ons niet terzijde stond (Wonno Bleij)
Wohl dem, der in Gottesfurcht steht
Naar Psalm 128
Wel hem, die in Gods vreze staat (bewerkt naar 'Een Hantboecxken' 1565 door Ed Kooijmans)
Geluk voor wie in Godsvrees leeft (Andries Govaart)

Overige liederen

Die beste Zeit im Jahr ist mein Mij is het mooiste jaargetij (Andries Govaart)
Der du bist drei in Einigkeit
Vertaling van O lux beata Trinitas, avondlied
U die als God Drie-enig zijt (Ed Kooijmans)
O zalig licht, Drievuldigheid (Jan Willem Schulte Nordholt)
Ein neues Lied wir heben an
Luthers eerste lied
Een nieuw gezang heffen wij aan (Ad den Besten)
Een nieuwe lofzang heffen we aan (Cornelis Machiel de Vries)
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort Houd ons, o Heer, dicht bij uw woord (Fedde Schurer)
Bewaar ons, Here, bij uw Woord (Ad den Besten)
Bewaar ons, Here, bij uw woord (Pieter Boendermaker)
Bewaar ons, Vader, bij uw woord (Albert Schroten en Henk van ’t Veld)
Houd ons bijeen, God, rond uw woord (Sytze de Vries)
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord (vrij, Jaap Zijlstra)
Herr Gott, dich loben wir
Vertaling van het Te Deum laudamus, Deutsches Tedeum
O God wij loven U (Willem Barnard)
Jesaja dem Propheten das geschah
Naar het Sanctus, Jesaja 6
Jesaja de profeet zag in de geest (Ad den Besten)
Dit overkwam Jesaja de profeet (Andries Govaart)
Litanei (Kyrie eleison)
Mitten wir im Leben sind Midden in het leven zijn wij (Ad den Besten)
Nun freut euch, lieben Christen gmein Verheugt u, christenen, tesaam (Ad den Besten en Jan Wit)
Nu zingen wij getroost en blij (Ria Borkent)
Kom, lieve christenen, wees blij (Andries Govaart)
Sie ist mir lieb, die werte Magd Er is een maagd, die ik bemin (Ed Kooijmans)
Zij is mij lief: de ware kerk (Hans Mudde)
Verleih uns Frieden gnädiglich
Naar Da pacem, Domine
Geef ons genadig, Here God (Wonno Bleij)
Verleen ons gunstig vrede, Heer (Ed Kooijmans)