Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Matteüs

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Matteüs)
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Matteüs
1e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-25 Het evangelie volgens Matteüs
2:1-23 De vlucht voor Herodes en Archelaüs
3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
4:1-11 Jezus in de woestijn
4:12-25 Begin van Jezus’ verkondiging
5:1-8:1 Bergrede
8:2-22 Genezingen en navolging
8:23-34 Naar de overkant van het meer
9:1-17 Terug naar Kafarnaüm
9:18-34 Verschillende genezingen
9:35-11:1 Uitzending van de twaalf
11:2-30 Jezus en Johannes
12:1-21 Jezus en de sabbat
12:22-50 Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden
13:1-58 Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel
14:1-12 De dood van Johannes
14:13-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof
15:1-20 Rein en onrein
15:21-39 Naar Tyrus en Sidon
16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën
16:13-28 Wie is Jezus?
17:1-13 Een stem uit de hemel
17:14-23 Gebrek aan geloof
17:24-18:35 Onderricht aan Petrus en de leerlingen
19:1-15 Leven met het oog op het koninkrijk van de hemel
19:16-20:16 Binnengaan in het koninkrijk van de hemel
20:17-34 Op weg naar Jeruzalem
21:1-17 Intocht in Jeruzalem
21:18-22 Het teken van de vijgenboom
21:23-22:14 Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën
22:15-46 Debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën
23:1-39 Wee de schriftgeleerden en de Farizeeën
24:1-25:46 De komst van de Mensenzoon
26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
26:17-35 Het pesachmaal
26:36-56 In Getsemane
26:57-75 Jezus verhoord en verloochend
27:1-26 Jezus voor Pilatus
27:27-56 Kruisiging
27:57-66 Het graf
28:1-15 Opstanding uit de dood
28:16-20 Uitzending van de leerlingen

Het Evangelie volgens Matteüs is het eerste boek van het Nieuwe Testament en het eerste van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
Matteüs 1:18-23Wie spreekt ons van de naam van God
Matteüs 1:18-25Een engel zegt Maria aan
Matteüs 1:18-25God, de stem die sprak
Matteüs 1:18-25Heel gewoon
Matteüs 1:18-25Het zal geschieden in de laatste dagen
Matteüs 1:18-25Zend ons een engel in de nacht
Matteüs 1:21-23Komt ons in diepe nacht ter ore
Matteüs 1:21-23O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Matteüs 1:21-25Kom zing het lied van Eva
Matteüs 1:23De nacht loopt ten einde
Matteüs 1:23Gij die aangeroepen wordt
Matteüs 1:23Talloos de liederen, talloos
Matteüs 2:1-3Zij die op de sterren reizen
Matteüs 2:1-11Klim in de hoogste bomen
Matteüs 2:1-12Als Bethlehem geen plaats meer heeft
Matteüs 2:1-12Christus, uit God geboren
Matteüs 2:1-12De wijzen, de wijzen
Matteüs 2:1-12Drie mannen wijzen ademloos naar boven
Matteüs 2:1-12Een Kind geboren te Bethlehem
Matteüs 2:1-12Een kind geboren te Betlehem
Matteüs 2:1-12Een ster gaat op te middernacht
Matteüs 2:1-12Herders, heb je 't wel verstaan
Matteüs 2:1-12Hij komt niet uit de grote stad
Matteüs 2:1-12Hoe helder staat de morgenster
Matteüs 2:1-12Hoor de herders, hoe ze Hem loven
Matteüs 2:1-12Jeruzalem, lees uw profeten
Matteüs 2:1-12Juicht voor de Koning van de Joden
Matteüs 2:1-12Koning naaste, waar kom jij vandaan
Matteüs 2:1-12Maria ging op reis
Matteüs 2:1-12Nu zijt wellekome
Matteüs 2:1-12Prijs de Heer die herders prijzen
Matteüs 2:1-12Staat op, o kind'ren, zingt en prijst
Matteüs 2:1-12Toen midden in de wintertijd
Matteüs 2:1-12Uit een ver land komen de vreemdelingen
Matteüs 2:1-12Uit het Oosten kwamen wijzen
Matteüs 2:1-12Van 't vroeglicht van de dageraad
Matteüs 2:1-12Wij trekken in een lange stoet
Matteüs 2:1-12Wij vallen U, o Heer, te voet
Matteüs 2:1-14Eens maakten er mannen een heel lange reis
Matteüs 2:1-14Mannen zien een licht
Matteüs 2:1-18Hij zou al in zijn eerste levensdagen
Matteüs 2:1-18Toen Jezus geboren was in Betlehem
Matteüs 2:2Alles wat er staat geschreven
Matteüs 2:2Een ster ging op uit Israël
Matteüs 2:2Midden in de winternacht
Matteüs 2:2Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:6Betlehem, o uitverkoren stad
Matteüs 2:9-10Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:10Een stad van vrede zoeken wij
Matteüs 2:11Betlehem, o uitverkoren stad
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek