Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Matteüs

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Matteüs)
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Matteüs
1e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-25 Het evangelie volgens Matteüs
2:1-23 De vlucht voor Herodes en Archelaüs
3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
4:1-11 Jezus in de woestijn
4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging
5:1-8:1 Bergrede
8:2-22 Genezingen en navolging
8:23-34 Naar de overkant van het meer
9:1-17 Terug naar Kafarnaüm
9:18-34 Verschillende genezingen
9:35-11:1 Uitzending van de twaalf
11:2-30 Jezus en Johannes
12:1-21 Jezus en de sabbat
12:22-50 Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden
13:1-58 Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel
14:1-12 De dood van Johannes (Matteüs)
14:13-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof
15:1-20 Rein en onrein (Matteüs)
15:21-39 Naar Tyrus en Sidon
16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën
16:13-28 Wie is Jezus? (Matteüs)
17:1-13 Een stem uit de hemel (Matteüs)
17:14-23 Gebrek aan geloof
17:24-18:35 Onderricht aan Petrus en de leerlingen
19:1-15 Leven met het oog op het koninkrijk van de hemel
19:16-20:16 Binnengaan in het koninkrijk van de hemel
20:17-34 Op weg naar Jeruzalem (Matteüs)
21:1-17 Intocht in Jeruzalem (Matteüs)
21:18-22 Het teken van de vijgenboom
21:23-22:14 Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën
22:15-46 Debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën
23:1-39 Wee de schriftgeleerden en de Farizeeën
24:1-25:46 De komst van de Mensenzoon (Matteüs)
26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd (Matteüs)
26:17-35 Het pesachmaal (Matteüs)
26:36-56 In Getsemane
26:57-75 Jezus verhoord en verloochend (Matteüs)
27:1-26 Jezus voor Pilatus (Matteüs)
27:27-56 Kruisiging (Matteüs)
27:57-66 Het graf
28:1-15 Opstanding uit de dood
28:16-20 Uitzending van de leerlingen

Het Evangelie volgens Matteüs is het eerste boek van het Nieuwe Testament en het eerste van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
Matteüs 1:1-17Een vijftal vrouwennamen
Matteüs 1:3De vader van ons leven
Matteüs 1:5Na veertig dagen vasten
Matteüs 1:5-6Noem mij Mara, zegt Naomi
Matteüs 1:7-8Het leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn
Matteüs 1:18-23Wie spreekt ons van de naam van God
Matteüs 1:18-24Gij die u in dromen hult
Matteüs 1:18-25Een engel zegt Maria aan
Matteüs 1:18-25God, de stem die sprak
Matteüs 1:18-25Heel gewoon
Matteüs 1:18-25Het zal geschieden in de laatste dagen
Matteüs 1:18-25In het stro van een geleende kribbe
Matteüs 1:18-25Zend ons een engel in de nacht
Matteüs 1:18-25Zijn machtig Woord doet onze God
Matteüs 1:20Dochter Sions, hoe vol verlangen
Matteüs 1:20Een engel heeft het zelf gezegd
Matteüs 1:21God komt op aarde en jij bent het teken
Matteüs 1:21Hoor de hartslag van de hemel
Matteüs 1:21Maria baarde haar eerstgeboren Zoon
Matteüs 1:21U, Heiland, bent een handelaar
Matteüs 1:21Vreugde alom
Matteüs 1:21-23Komt ons in diepe nacht ter ore
Matteüs 1:21-23O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Matteüs 1:21-25Kom zing het lied van Eva
Matteüs 1:21-25Waren wij niet geboren
Matteüs 1:23Adonai, Elohim, de Ik Ben, U bent hier
Matteüs 1:23Als wij samen U aanbidden
Matteüs 1:23De nacht loopt ten einde
Matteüs 1:23Gij die aangeroepen wordt
Matteüs 1:23Het eerste van alle geheimen
Matteüs 1:23Met olijftak in de snavel
Matteüs 1:23O God die met ons zijt
Matteüs 1:23Talloos de liederen, talloos
Matteüs 1:23U kwam van boven en beneden
Matteüs 2Herodes, wrede koning
Matteüs 2:1-3Zij die op de sterren reizen
Matteüs 2:1-11Klim in de hoogste bomen
Matteüs 2:1-12Als Bethlehem geen plaats meer heeft
Matteüs 2:1-12Christus, uit God geboren
Matteüs 2:1-12De wijzen, de wijzen
Matteüs 2:1-12Drie koningen, drie koningen
Matteüs 2:1-12Drie mannen wijzen ademloos naar boven
Matteüs 2:1-12Een Kind geboren te Bethlehem
Matteüs 2:1-12Een kind geboren te Betlehem
Matteüs 2:1-12Een ster gaat op te middernacht
Matteüs 2:1-12Heldere ster, diep in de nacht
Matteüs 2:1-12Herders, heb je 't wel verstaan
Matteüs 2:1-12Herodes, de koning Herodes
Matteüs 2:1-12Herodes, vijand niets ontziend
Matteüs 2:1-12Hij die in Gods naam
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.