Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Midden in ons midden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangen van Zoeken en Zien 649 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Midden in ons midden
Brood en wijn gebed
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Herman Verbeek
Muziek
Componist Herman Verbeek
Gebruik
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Zangen van Zoeken en Zien 649

Midden in ons midden is een lied over het delen van brood en wijn. De tekst en de melodie zijn beide van Herman Verbeek.

Opname beluisteren

  • Gezongen door Herman Verbeek met monniken van de Norbertijner abdijen van Averbode, Tongerlo en Berne-Heeswijk. Van de CD Getijden; opgenomen met toestemming van het Verbeekfonds.

Tekst

Midden in ons midden,
brood van graan en wijn van druiven.

Mogen wij zo wezen,
zo om niet om goed te leven

Langzaam moet ge schouwen,
brood en wijn hoe zij zich geven.

Neem mij eet mij drink mij,
word vervuld van u te geven.

Voed uw lichaam dankbaar,
wees met mij als brood verenigd.

Voed uw ziel in vrede,
wil u met uw lief verzoenen.

Breng u nog te binnen
ach zo oude wijze namen

van die nooit niet stierven,
opstaan steeds weer in hun woorden.

Ga de aarden wegen,
als het graan in grond te sterven.

Door u heen ga vreugde,
als de wijn zo zacht geworden

Weet toch tot het einde
graag en gul van u te delen.

Dat er voor de volken
overvloed zal zijn van delen.

In uw uur van sterven
leg u neer in ons beminnen.

Blijven is ons heengaan,
liefde is in sterven leven.

Ga de akkersporen ,
zaai en oogst de korenvelden

Bouw de liefdeshuizen,
druiven rijpen aan haar muren.

Opgenomen met toestemming van de Stichting Verbeekfonds.

Ontstaan

"Deze zang werd geschreven voor een dode, een medicus. Ze werd gezongen bij zijn uitvaart. Een psalm, beurtzang, als tafelgebed te lezen of te zingen. Het liefst voor een maaltijd thuis."
(Herman Verbeek in Boerenzangen, p. 73)

Inhoud

"Brood wordt lichaam. Wijn wordt bloed. Van mij en van jou. Gegeten en gedronken wordt voedsel ons vlees en bloed. Brood en wijn veranderen niet. Niet op een altaar. Niet door een prevelende pastoor. Brood van boer en bakker, wijn van wijngaardenier en kelder, ze zijn zelf mooi en goed genoeg. Brood en wijn hoeven niet te veranderen. Wat een arme, banale, onsmakelijke discussie tussen roomsen en protestanten, al die eeuwen door. Dat ménsen veranderen, daar gaat het om. Dat het betert, beter wordt. Die omkeer, transformatie, toewijding, consecratie. Mensen zijn sacramenten. Dingen niet. Communie is een andere consumptie. Met elkaar een wat nieuwer slag mensen worden, een 'bekertje' hoopvoller, een 'bekertje' liefdevoller, rechtschapener." (Herman Verbeek in Boerenzangen, p. 73)

Hymnologische informatie

  • Het lied verscheen voor het eerst in Zang van de monnik (nr.44), later in Boerenzangen (nr. 22) en in de verzamelbundel Getijden (nr. 267).
  • In de bundel Zangen van Zoeken en Zien is de tekst voorzien van hoofdletters en interpunctie; daarbij zijn echter enkele onlogische komma's geplaatst. In bovenstaande weergave zijn die weggelaten.

Literatuur

  • Herman Verbeek (1989). Zang van de monnik. Alsmeer: Luyten. ISBN 9064161747
  • Herman Verbeek (1992) Boerenzangen. Veertig zangen voor boer en boerin. Alsmeer: Dabar-Luyten. ISBN 906416228X
  • Herman Verbeek (1996). Getijden. Zangen voor de dagen en de jaren. Aalsmeer: Dabar-Luyten. ISBN 9064163006