Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mij is erbarming wedervaren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 159
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mij is erbarming wedervaren
Genre Strofelied
Herkomst
Titel Mir ist Erbarmung widerfahren
Taal Duits
Periode 1767
Tekst
Dichter Philipp Friedrich Hiller
Vertaler Johannes de Heer
Bijbelplaats 1 Timoteüs 1:13
Muziek
Componist Johann Ludwig Friedrich Hainlin
Melodie Mir ist Erbarmung
Solmisatie 5-6-7-1-3-2-1-2-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 159
Liederen voor de Gemeentezang 405

Mij is erbarming wedervaren is een vertaling, door Johannes de Heer, van Mir ist Erbarmung widerfahren, een lied van Philipp Friedrich Hiller (1699-1769), op muziek van Johann Ludwig Friedrich Hainlin (1750–1823).

Opname beluisteren

Tekst

1 Mij is erbarming wedervaren,
Door Zijn gena in schuld verneêrd;
Mijns Heilands gunst deed mij ’t ervaren,
Hoewel mijn hart ’t niet had begeerd.
Nu ben ik in mijn heil verblijd,
En roem ik Gods barmhartigheid. (3x)

2 ’k Heb niets verdiend dan vloek te hooren;
Toch wil mij God genadig zijn;
Met God verzoend en nieuw geboren,
Maakt Hij door ’t bloed Zijns Zoons mij rein.
Vanwaar mij dit? Hoe is ’t geschied?
Erbarming is ’t en anders niet. (3x)

3 Zoo mag ik mij in God beroemen;
’k Spreek daarvan, als een mensch ’t mij vraagt;
Ik kan het slechts erbarming noemen,
Waarvan geheel mijn hart gewaagt;
Ik buig mij neer en ben verblijd
En roem in Gods barmhartigheid. (3x)

4 Dat laat ik mij door niemand rooven,
Daarin beroem ik mij alleen:
In Gods erbarming blijf ’k gelooven,
Daar pleit ik op in mijn gebeên;
Op dat erbarmen duld ik nood,
En daarop hoop ik in de dood. (3x)

Voor de Duitse tekst, zie liederdatenbank.de.

Muziek

Zettingen

Hymnologische informatie

  • De Zangbundel Joh. de Heer geeft in diverse uitgaven de componist weer als J.L.F. Hamlin. De (voor de hand liggende) fout is inmiddels ook op het internet verspreid.
  • Mij is erbarming wedervaren (Bromet), de vertaling van Meier Salomon Bromet is zowel qua Nederlands als qua melodie-behandeling een stuk sterker dan die van De Heer.
  • In Hosanna. 63 liederen voor drie- en vierstemmig mannenkoor .... bewerkt en verzameld door S.H. Serné, (2e druk, 1879) is als lied no 4 een vertaling van Willem van Oosterwijk Bruyn opgenomen: Mij is ontferming wedervaren met 5 strofen:

1 Mij is ontferming wedervaren, ontferming die ik niet verdien
2 Slechts toorn verdien ik door mijn zonden
3 Dit moet ik U, mijn God! belijden
4 Geen schepsel kan mij dit ontroven
5 O God! die rijk zijt in ontferming.

</poem>

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.