Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mij is erbarming wedervaren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 159 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mij is erbarming wedervaren
Genre Strofelied
Herkomst
Titel Mir ist Erbarmung widerfahren
Taal Duits
Periode 1767
Tekst
Dichter Philipp Friedrich Hiller
Vertaler Johannes de Heer
Bijbelplaats 1 Timoteüs 1:13
Muziek
Componist Johann Ludwig Friedrich Hainlin
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 159

Mij is erbarming wedervaren is een vertaling door Johannes de Heer van Mir ist Erbarmung widerfahren, geschreven door Philipp Friedrich Hiller (1699-1769) en op muziek gezet door Johann Ludwig Friedrich Hainlin (1750-1823). De vertaling bouwt voort op een oudere vertaling van Meier Salomon Bromet

Opname beluisteren

Tekst

  • Duitse tekst

1)
Mir ist Erbarmung widerfahren,
Erbarmung, deren ich nicht wert;
das zähl ich zu dem Wunderbaren,
mein stolzes Herz hat's nie begehrt.
Nun weiß ich das und bin erfreut
und rühme die Barmherzigkeit.
2)
Ich hatte nichts als Zorn verdienet
und soll bei Gott in Gnaden sein;
Gott hat mich mit sich selbst versühnet
und macht durchs Blut des Sohns mich rein.
Wo kam dies her, warum geschieht's?
Erbarmung ist's und weiter nichts.
3)
Das muss ich dir, mein Gott, bekennen,
das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt;
ich kann es nur Erbarmung nennen,
so ist mein ganzes Herz gesagt.
Ich beuge mich und bin erfreut
und rühme die Barmherzigkeit.
4)
Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben,
dies soll mein einzig Rühmen sein;
auf dies Erbarmen will ich glauben,
auf dieses bet ich auch allein,
auf dieses duld ich in der Not,
auf dieses hoff ich noch im Tod.
5)
Gott, der du reich bist an Erbarmen,
reiß dein Erbarmen nicht von mir
und führe durch den Tod mich Armen
durch meines Heilands Tod zu dir;
da bin ich ewig recht erfreut
und rühme die Barmherzigkeit.

  • Nederlandse tekst

 1
  Mij is erbarming wedervaren
  door Zijn gena in schuld vemeêrd;
  mijns Heilands gunst deed mij 't ervaren,
  hoewel mijn hart 't niet had begeerd.
  Nu ben ik in mijn heil verblijd
  en roem ik Gods barmhartigheid,
  en roem ik Gods barmhartigheid,
  en roem ik Gods barmhartigheid.
2
  'k Heb niets verdiend dan vloek te horen;
  toch wil mij God genadig zijn;
  met God verzoend en nieuw geboren,
  maakt Hij door 't bloed Zijns Zoons mij rein.
  Vanwaar mij dit? Hoe is 't geschied?
  Erbarming is 't en anders niet. (3x)
3
  Zo mag ik mij in God beroemen;
  'k spreek daarvan, als een mens 't mij vraagt;
  ik kan het slechts erbarming noemen,
  waarvan geheel mijn hart gewaagt;
  ik buig mij neer en ben verblijd
  en roem in Gods barmhartigheid. (3x)
4
  Dat laat ik mij door niemand roven,
  daarin beroem ik mij alleen:
  in Gods erbarming blijf ik geloven,
  daar pleit ik op in mijn gebeên;
  opdat erbarmen duld ik nood
  en daarop hoop ik in de dood. (3x)

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

  • De Zangbundel Joh. de Heer geeft in diverse uitgaven de componist weer als J.L.F. Hamlin. De (voor de hand liggende) fout is inmiddels ook op het internet verspreid.
  • De vertaling van Meier Salomon Bromet is te vinden als lied 151 in zijn Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen nagezongen door M.S. Bromet, Rotterdam: Joh. de Heer & Zn, [30e druk, 1930]. Ze is zowel qua Nederlands als qua melodie-behandeling een stuk sterker dan die van De Heer.
  • In Hosanna- 63 liederen voor drie- en vierstemmig mannenkoor .... bewerkt en verzameld door S.H. Serné (2e druk, 1879) is als lied no 4 een vertaling van Willem van Oosterwijk Bruyn opgenomen: Mij is ontferming wedervaren met 5 strofen:

1 Mij is ontferming wedervaren, ontferming die ik niet verdien
2 Slechts toorn verdien ik door mijn zonden
3 Dit moet ik U, mijn God! belijden
4 Geen schepsel kan mij dit ontroven
5 O God! die rijk zijt in ontferming.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied