Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mijn ogen zijn gevestigd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 25a Tussentijds 150 Weerklank 509
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mijn ogen zijn gevestigd
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Margryt Poortstra (Fr)
Bijbelplaats Psalm 25:15-16
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Melodie Psalm 130
Herkomst Straatsburg 1539/Genève 1542/1551
Solmisatie 6-2-3-4-3-2-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Oculi
Stille Zaterdag
Liedbundels
Liedboek 2013 25a
Tussentijds 150
Weerklank 509
Adem van het jaar 82a
Lieteboek 2013 25a
Verzamelde Liederen 28/3
Zingend Geloven 1-19
De tale Kanaäns 45
In wind en vuur I-53

Mijn ogen zijn gevestigd is een lied van Willem Barnard. Dit is het derde deel - voor de woensdag van de Stille Week - van Een dubbellied van veertig regels De Heer zal ons bevrijden. De tekst is geschreven bij Psalm 25: 15-16. De dichter heeft de tekst van de twee strofen van ’'Mijn ogen zijn gevestigd’' aangepast.

Opname beluisteren

Woensdagvespers: 'Wachten op licht'; 25 november 2015. Martinikerk, Groningen. Organist: Johan Hardeman (voorspel en zettingen: Henk Vogel)
Samenzang De Rank te Zuidhorn (beurtzang) Organist: Egbert Minnema

Liedbundel(s)

Gereformeerd Kerkboek (oud) 9

Tekst

Dit lied is het derde deel van 'Een dubbellied van veertig regels', bedoeld voor de woensdag van de Stille Week. De bedoeling was om in vijf dagen van die Stille (of: Goede) Week nog eens na te gaan wat in de voorgaande weken aan de orde werd gesteld. Zo komt in het eerste deel, voor de maandag, nog eens ter sprake wat op zondag Invocabit aan ons werd voorgehouden. En op de woensdag komt (dus) de woordkeus van zondag Oculi weer terug: mijn ogen zijn gevestigd...
De complete liedtekst is terug te vinden in het lied De Heer zal ons bevrijden.

Inhoud

Afhankelijk van de keuze van de melodie telt het lied twee of vier strofen, waarvan de beginregels luiden:

  • 1. Mijn ogen zijn gevestigd
  • 1a. Kan ik de nacht verduren
  • 2. Maar wees mij dan genadig
  • 2a. Verdeeld en onstandvastig.

Hymnologische informatie

De dichter vestigt de aandacht op het volgende: 'Het is jammer, dat de structuur van dit dubbel-lied, vijf maal zestien regels, telkens vier vierregelige strofen, niet bewaard is'. Hij had dus liever gezien dat een andere melodie gebruikt zou worden. In 'De adem van het jaar' wordt als optie het (achtregelige!) 'Ik wil mij gaan vertroosten' genoemd.

Ten opzichte van het eerste verschijnen in 'De adem van het jaar' (en ook 'Zingend Geloven') heeft de dichter in zijn 'Verzamelde Liederen' op p. 52 een aantal voorstellen voor wijziging in de tekst gedaan. Het is misschien jammer dat de redactie van 'Liedboek 2013' deze wens van de dichter zelf niet heeft gehonoreerd, toen het lied werd opgenomen als Lied 25a.

Daarom hier de tekst van de laatste vier regels van strofe 2:

Verdeeld en onstandvastig
en onrein is mijn hart
tot gij het huis bevestigt
en gij de stad bewaart.


Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 130 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Literatuur

Toelichting: