Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mijn wezen zingt het uit

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mijn wezen zingt het uit
Magnificat
Deel van De verhalen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Michaël Steehouder
Bijbelplaats Lucas 1:46-55
Canticum Lofzang van Maria
Muziek
Componist Chris van Bruggen
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Bijbels persoon Maria

Mijn wezen zingt het uit is een berijmde vrije bewerking van het Magnificat. De tekst is van Michaël Steehouder; de muziek van van Chris van Bruggen.

Opname beluisteren

  • Van de CD De verhalen, gezongen door het Projectkoor De Ark te Groningen. Overgenomen met toestemming van de rechthebbenden.

Tekst

Mijn wezen zingt het uit,
mijn adem voor die ene
die mij nabij wil zijn
en vrijheid heeft gegeven

Mijn onmacht is gezien,
mijn stilte is verbroken
en jij en iedereen weet:
zijn zegen rust op mij.

Hij heeft mij omgekeerd,
zijn woord heeft mij veranderd,
en daaraan toegewijd
ben ik in zijn nabijheid.

De grote potentaten,
hun invloed zal verdwijnen,
hij haalt ze van hun zetels,
hun macht gaat voorbij.

Maar wie zijn neergebogen
roept hij om op te staan.
Wie hongert wordt verzadigd
en rijken moeten gaan.

Dat eeuwenoud verhaal
is mijn verhaal geworden:
zijn zegen ooit beloofd
gaat altijd met mij mee.

Inhoud

Deze bewerking heeft op verschillende punten een "draai" aan de oorsponkelijke tekst uit Lucas.

  • In de geest van de bevrijdingstheologie (en de feministische theologie) duidt Maria zich hier niet aan als een een "nederige dienares" maar als een onmachtige die bevrijd wordt door het woord van God - waaraan zij zich toewijdt.
  • De omkeer van de verzen 51-53 wordt in dit lied niet in de verleden tijd gezongen, maar in de tegenwoordige/toekomende tijd. Het gaat niet om iets wat ooit gebeurd is, maar om iets nu wat (nog steeds) gebeurt en gebeuren zal.
  • Aan het slot is de verwijzing naar Abraham/Israël veralgemeniseerd tot "dat eeuwenoud verhaal" en "zijn zegen ooit beloofd". Tegelijk zijn dat verhaal en die zegen sterker naar onszelf toegekeerd.

Op deze manier wordt het lied verdeeld in drie delen

  • strofe 1, 2 en 3 verwoorden de bevrijdingservaring van Maria;
  • strofe 4 en 5 verwoorden het geloof in de omkeer van vandaag en in de toekomst;
  • strofe 6 verwoordt onze eigen persoonlijke betrokkenheid met de bevrijdingsgeschiedenis.

Muziek

De rolverdeling bij het zingen weerspiegelt de inhoud. De eerste drie strofen worden gezongen door een soliste (Maria). Dan neemt het (vrouwen-)koor (of de gemeente) het over. Het laatste couplet wordt meerdere malen gezongen: eerst door Maria, dan door koor en/of gemeente.

Hymnologische informatie

Het lied is deel van het kerstoratorium De verhalen.