Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mijn ziel verheft Gods eer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 66 Gereformeerd Kerkboek Gezang 47 Op Toonhoogte 2015 94 Gezangen voor Liturgie 164 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 530
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mijn ziel verheft Gods eer
Magnificat
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Johannes Eusebius Voet
Willem Barnard
Vertaler Gerben Brouwer (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Lucas 1:46-55
1 Samuel 2:1-10
Exodus 15:6
Canticum Lofzang van Maria
Metrisch 6-6-7-6-6-7
Muziek
Melodie Lofzang van Maria
Herkomst Straatsburg 1539/Datheen 1566
Solmisatie 6-6-5-6-7-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Getijde v/d dag Avond
Bijbels persoon Maria
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 66
Gereformeerd Kerkboek Gezang 47
Op Toonhoogte 2015 94
Gezangen voor Liturgie 164
Zangbundel Joh. de Heer 530
Gezangboek EBG 59
119 Gezangen 4
Op Toonhoogte 79
Hervormde Bundel 1938 Gez. B
In wind en vuur I-266
Geestelijke Liederenschat 1935 112

Mijn ziel verheft Gods eer is een bijbels lied (canticum), de Lofzang van Maria zoals in de bijbel verwoord in Lucas 1:46-55. De tekst is van Johannes Eusebius Voet (1706-1788) in de berijming van 1773, en bewerkt door Willem Barnard (1920-2010). De melodie komt uit Straatsburg 1539.

Opname beluisteren

  • Martini-orgelvespers, Martinikerk Groningen (beurtzang). Organist: Sietze de Vries.


Tekst

Oorspronkelijke tekst van Voet.

1. Mijn ziel verheft Gods eer:
Mijn geest mag blij den Heer
Mijn' Zaligmaaker noemen,
Die, in haar' laagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van zijn gunst doet roemen.
 
2. Want ziet, om 's Heeren daên,
Zal elk geslacht voortaan,
Alom mij zalig spreeken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij groote dingen deed:
Nu is zijn magt gebleeken.

3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk te saam'
Barmhartigheid verwachten:
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

4. Des Heeren arm is sterk:
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart
Dier trotschen mogt bedoelen.

5. Die stout zijn op hun magt,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestooten van de troonen:
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin zijn Geest wil woonen.

6. Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerige monden:
Hij zag geen rijken aan;
Maar heeft z', in hunnen waan,
Gansch ledig weggezonden.

7. Zijn goedheid klom ten top:
Hij nam zijn Isrel op,
Naar 't heil, zijn' knecht beschooren,
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig, had gezwooren.

(Bron: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Johannes Enschede en Zoonen, Haerlem 1774)

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Lofzang van Maria (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichtingen:

  • J.Bakker: Gezongen evangelie, blz.73 (Liedmeditatie)
  • Continuo: De antwoordpsalm, blz.161 (H.Tercic/C.Winter)
  • Jaco van der Knijff bespreekt de herkomst van dit lied uitvoerig in zijn proefschrift: Heilige gezangen : herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773, Apeldoorn : Labarum Academic, 2018, p. 368-375, ISBN 9789402906332.
  • In wind en vuur - III, blz. 935-937.