Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Neem mijn leven, laat het, Heer (Bromet)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 463
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Neem mijn leven, laat het, Heer
Op het Altaar Gods
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Take my life, and let it be
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1874
Tekst
Dichter Frances Ridley Havergal
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Bijbelplaats Romeinen 12:6
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Justin Heinrich Knecht
Melodie Ohne Rast und unverweilt
Solmisatie 3-2-1-3-5-4-3-6-7-1-2-7-6-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 463
Opwekkingsliederen Bromet 31

Neem mijn leven, laat het, Heer (Op het Altaar Gods) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Take my life, and let it be, een lied van toewijding geschreven door Frances Ridley Havergal. Bromet heeft het op een melodie gezet van Justin Heinrich Knecht.

Opname beluisteren

Tekst

Op het Altaar Gods
1 Neem mijn leven, laat het, Heer!
Toegewijd zijn aan Uw eer;
Neem mijn handen dat ze ’t merk,
Dragen van Uw liefdewerk.

2 Elken dag, ja ied’ren stond
Zij uw lof in mijnen mond,
Elke schrede van mijn voet,
Zij geheiligd door Uw bloed.

3 Zij mijn zang steeds U gewijd,
U, den Heer, ten allen tijd!
Laat mijn lippen zijn vervuld
Van den Losser mijner schuld.

4 Neem mijn zilver en mijn goud
Dat ik daarvan niets weerhoud’,
Dat mijn kennis t’ allen tijd,
Worde aan Uwen dienst gewijd.

5 Zij mijn wil in mij gedood,
En Uw wil mijn daag’lijksch brood;
Maak mijn hart tot Uwen troon
Vader, Heil’ge Geest, en Zoon.

6 U behoort mijn liefdeschat,
Gij hebt mij eerst liefgehad;
Ziet en geest en lichaam, Heer,
Leg ik op uw altaar neer.

Amen.

Muziek

Het heeft er alles van weg dat het Bromet is geweest die de verbinding heeft gelegd tussen (zijn vertaling van) de tekst van Havergal en de melodie van Knecht, en er, volgens het Compendium bij de 491 gezangen (1088), zo voor heeft gezorgd dat wij deze melodie überhaupt nog kennen.

In de Engelstalige wereld wordt Take my life, and let it be op andere melodieën gezongen (zie daar).

Zettingen

Op het Altaar Gods

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Ohne Rast und unverweilt (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Het lied is ook opgenomen geweest in de Oude en Nieuwe Zangen van S. M. van Woensel Kooy (5e druk 1925, nr. 41).

1 Neem mijn leven, laat het, Heer!
Toegewijd zijn aan Uw eer!
Neem mijn handen voor Uw werk,
Dat ’k Uw gunst daarin bemerkt.

2 Zij mijn oog van uur tot uur
Gansch verlicht door ’s Geestes vuur.
Leid mijn voet bij elken schreê;
Waar ik wandel, ga Gij meê.

3 Leer mij zingen; U ter eer
Klink’ mijn lied, o trouwe Heer!
Open Gij mijn lippen, maak
Dat zij spreken van Uw zaak.

4 Neem mijn zilver en mijn goud;
Gij toch hebt ’t mij toevertrouwd;
Vorm in Uwen dienst mijn geest,
’k Ben voor niemand dan bevreesd.

5 Leid mijn wil naar d’ Uwen, Heer!
’t k Heb geen eigen keuze meer.
Maak mijn hart tot Uwen troon
Waar Uw heil’ge Geest in woon’.

6 Neem mijn liefde in beslag,
Dat z’ alleen U kennen mag.
Neem mij gansch en al voor U!
Heiland, U behoor ik nu!