Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Neemt Gods woord met hart en mond

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Tussentijds 161   Gezangen voor Liturgie 502   Oud-Katholiek Gezangboek 753 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Neemt Gods woord met hart en mond
Het lied van het brood ten leven
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Bijbelplaats Matteüs 26:26-29
Marcus 14:22-25
Lucas 22:14-20
Johannes 6:48-51
1 Korintiërs 11:23-26
Metrisch 7-7-10/7-6-7-6
Muziek
Componist Bernard Huijbers
Solmisatie 1-1-2-2-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Tussentijds 161
Gezangen voor Liturgie 502
Oud-Katholiek Gezangboek 753
 Bavo 225   GLB 83   GOTZ 211   LG 1-70   PP 288   RSB 382   ZGel 1-34   ZMZ 19 

Neemt Gods woord met hart en mond is een lied van Huub Oosterhuis, getoonzet door Bernard Huijbers.

Tekst

De schrifttekst 'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt' vormt de kern van dit lied. Het is een lied voor koor en gemeente. Het koor zingt in vijf strofen wat leven en dood van de Heer te betekenen hebben voor 'ons lijfsbehoud' (strofe 2). Deel hebbend aan de gedachtenis van Zijn dood worden mensen 'uit de zonde' weggeroepen (strofe 3) en aangespoord 'om met elkaar verbonden opnieuw uw volk te zijn'. Bij de dienst van de Tafel wordt de Zoon van God gerepresenteerd in brood en wijn. Bij de dienst van de Schrift is Hij het Woord van den beginne (zie Johannes 1). Daarom staat er in strofe 5: 'nu laat uw woord geschieden / en schenk ons aan elkaar'.

In het door allen aan te heffen refrein worden de gelovigen daarom opgeroepen het woord Gods te nemen met hart en mond, want zó alleen kan de gedachtenis gevierd worden 'totdat Hij wederkomt'. (Bron: toelichting geparafraseerd; ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven, I-34.)

Literatuur

Ad de Keyzer schreef een toelichting bij dit lied, welke gepubliceerd is in: "Iedere tijd opnieuw : commentaar bij 19 liturgische gezangen", p. 36-38. Hilversum : Gooi en Sticht, 1984. ISBN: 9030402865.