Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O allerhoogste Majesteit

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Gereformeerd Kerkboek Gezang 36   Op Toonhoogte 2015 163   Weerklank 297   Zangbundel Joh. de Heer 545 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O allerhoogste Majesteit
Het gebed des Heren
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 18e eeuw
Tekst
Dichter Johannes Eusebius Voet
Bijbelplaats Matteüs 6:9-13
Metrisch 8-8-8-8-8-8
Muziek
Componist Martin Luther
Melodie Vater unser im Himmelreich
Herkomst Leipzig 1539
Solmisatie 6-6-4-5-6-4-3-2
Gebruik
Liturgie Onze Vader
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 36
Op Toonhoogte 2015 163
Weerklank 297
Zangbundel Joh. de Heer 545
Hervormde Bundel 1938 E
119 Gezangen 7
Op Toonhoogte 133

O allerhoogste Majesteit is een parafraserende berijming van het Onze Vader. De tekst is van Johannes Eusebius Voet . Het wordt gezongen op de melodie van Vater unser im Himmelreich (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

1
 O allerhoogste Majesteit,
 Die in het rijk der heerlijkheid
 de heem'len hebt tot Uwen troon,
 wij roepen U in Uwen Zoon,
 Die voor ons heeft genoeg gedaan,
 als onze Vader need'rig aan.
2
 Geheiligd word' Uw naam! Ai, geef,
 dat elk, waar hij op aarde leev'
 die Vadernaam erkennen moog',
 Uw deugden roeme hemelhoog;
 dat elk als kind aan U gelijk'
 en in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.
3
 Uw koninkrijk koom' toch, o Heer!
 Ai, werp de troon des satans neer!
 Regeer ons door Uw Geest en woord.
 Uw lof word' eens alom gehoord
 en d' aarde met Uw vrees vervuld,
 totdat G' Uw rijk volmaken zult.
4
 Uw wil geschied', Uw wil alleen,
 als in de hemel, hier beneên!
 Uw wil is altoos wijs en goed,
 't is Majesteit al wat Gij doet.
 Dat ieder stil daarin berust'
 en Uw bevelen doe met lust.
5
 Geef heden ons ons daag'lijks brood,
 betoon Uw trouwe zorg in nood:
 Gij weet, wat elk op aard' behoev'.
 Dat ons dan geen gebrek bedroev',
 dat nooit Uw zegen van ons wijk':
 die maakt alleen ons blijd' en rijk.
6
 Vergeef ons onze schulden, Heer!
 Wij schonden al te snood Uw eer.
 De boosheid kleeft ons altijd aan:
 wie onzer zou voor U bestaan,
 had Jezus niet voor ons geleên?
 Wij schelden kwijt, die ons misdeên.
7
 Leid ons in geen verzoeking ooit,
 verberg voor ons Uw aanzicht nooit!
 Gij weet het, onze kracht is klein,
 de driften veel en 't hart onrein.
 Wat wordt er van ons in die staat,
 o Vader, zo Gij ons verlaat?
8
 Verlos ons uit des bozen macht,
 bescherm en sterk ons door Uw kracht:
 wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot,
 dus zijn w' elk ogenblik in nood.
 Hier komt nog vlees en wereld bij,
 ai, sterk ons dan en maak ons vrij!
9
 Want Uw is 't koninkrijk, o Heer,
 Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
 U, Die ons helpen wilt en kunt,
 Die in Uw Zoon verhoring gunt,
 Die door Uw Geest ons troost en leidt,
 U zij de lof in eeuwigheid!
10
 Ja, amen, trouwe Vader, ja,
 wij maken staat op Uw genâ!
 Ons hart, o God, die alles ziet,
 veroordeelt ons in 't naad'ren niet:
 het zegt, daar G' op ons bidden let,
 gelovig "amen" op 't gebed.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links