Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Onderricht aan Petrus en de leerlingen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onderricht aan Petrus en de leerlingen
Matteüs 17:24-18:35
◀ Vorige

Het Bijbelverhaal over Onderricht aan Petrus en de leerlingen is te vinden in Matteüs 17:24-18:35


Liederen

Bijbelplaats Lied
Matteüs 18:1-3 O grote God die liefde zijt
Matteüs 18:1-4 Laat de kind'ren tot Mij komen
Matteüs 18:1-5 De eersten zijn de laatsten
Matteüs 18:1-5 Wa is yn Gods keninkryk
Matteüs 18:1-10 Wie is de grootste in Gods rijk
Matteüs 18:2-10 Kinderen in een grote kring
Matteüs 18:3 Het koninkrijk is voor een kind dat zorg'loos speelt
Matteüs 18:4 Als ik groot ben zal ik weten
Matteüs 18:4 Wie prijst de Heiland hemelhoog
Matteüs 18:10 De engelen zijn helden
Matteüs 18:10 Heer Jezus, Gij die als een kind
Matteüs 18:10 Laat ons bidden uit gemis
Matteüs 18:11 Het bloed van Abel roept
Matteüs 18:11-12 De schapen alle honderd
Matteüs 18:12 Hoor, 't moet des Herders stemme zijn
Matteüs 18:12-14 Er waren honderd schapen
Matteüs 18:19-20 Ik geloof in het bloed van Jezus
Matteüs 18:19-22 Het woord, het goede woord van God
Matteüs 18:20 Here Jezus, zie ons saam'
Matteüs 18:20 Het simpele gerei
Matteüs 18:20 Opgetogen weer op weg
Matteüs 18:20 Zie ons, trouwe God en Vader
Matteüs 18:20 Zoek eerst het Koninkrijk van God
Matteüs 18:21-22 De stad van Kaïn heeft geen hart
Matteüs 18:21-22 Gij die vooreerst de tijd genomen hebt
Matteüs 18:21-22 Ken je wel het lied van Lamech
Matteüs 18:21-22 Op de berg van het verbond
Matteüs 18:21-22 Tot zeven maal zeventig maal
Matteüs 18:21-22 Zevenmaal opnieuw geboren
Matteüs 18:21-35 God, die gul de schuld vergeeft
Matteüs 18:21-35 Ik roep uw naam, Heer Jezus, aan
Matteüs 18:21-35 Niet tot de dienst der wraak
Matteüs 18:21-35 U Here Jezus roep ik aan
Matteüs 18:23-35 Het koninkrijk der hemelen