Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Op, op, die 't rijk bewonen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 547
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Op, op, die ’t rijk bewonen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Auf, auf, ihr Reichsgenossen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1651
Tekst
Dichter Johann Rist
Vertaler Onbekend
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Melodie Aus meines Herzens Grunde
Herkomst 16e eeuw/EKG
Solmisatie 1-1-5-3-2-1-7-1-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 547
Hervormde Bundel 1938 4
Liedbundel met Bijbellezingen 255

Op, op, die ’t rijk bewonen is een vertaling, van onbekende hand, van een deel van Auf, auf, ihr Reichsgenossen (zie daar), een lied voor de eerste zondag van Advent, van Johann Rist (1607-1667), op de melodie van Aus meines Herzens Grunde.

Opname beluisteren

Tekst

1 Op, op, die ’t rijk bewonen,
uw Koning tegemoet,
wilt Hem uw trouw betoonen,
die groote wond’ren doet.
Schaart samen, Christenmacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.

2 Op, gij bedroefde kind’ren,
uw Koning is nabij,
uw angsten zullen mind’ren,
uw redder maakt u vrij.
Hoe bloeit nu nieuwe hoop,
vertroosting zal nu stroomen:
in ’t woord wil Christus komen,
in avondmaal en doop.

3 Op, op, gij zoo gekwelden,
uw Koning is niet ver;
wie vreesden, worden helden,
hier straalt uw morgenster.
De Heer wil uwen nood
met nieuwe kracht verwinnen,
het dorre land ontginnen,
zijn macht bedwingt den dood.

4 Juicht in uw God, gij armen,
op wien uw harte hoopt,
tot door zijn groot erbarmen
uw beker overloopt.
Die alle schepsel voedt,
laat niet zijn kind ontberen:
wat menschen slechts begeeren,
schenkt Hij in overvloed.

5 Juicht nu, trots al uw zorgen,
de Koning komt met macht;
ons, in zijn hart geborgen,
heeft Hij zoo rijk bedacht.
Nu zullen angst noch pijn
den tijd, die komt, ooit schaden,
daar God, door zijn genade,
ons doet zijn kind’ren zijn.

6 Op, op, met vlugge schreden
tot uwen Koning snelt,
die daar komt aangereden,
sterk, als een groote held.
Treedt allen nader dan,
uw Heiland te begroeten,
die alle leed verzoeten
en ons verlossen kan.

7 Gij schenkt met volle handen,
die zelve d’ armoe draagt;
Gij maakt uzelf te schanden,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen al tezaâm,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen,
en prijzen uwen naam.

Ontstaan

De vertaling is geschreven voor de Hervormde Bundel 1938.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Aus meines Herzens Grunde (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

1 Trekt op, gij godsgezinden : als strofe 1 boven, sterk gewijzigd
2 Juicht nu trots al uw zorgen: als strofe 5 boven, matig gewijzigd.
3 Trekt op gij godsgezingen: als strofe 6 boven, sterk gewijzigd.
4 Gij schenkt met volle handen: als strofe 7 boven, licht gewijzigd.