Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Op Golgotha daar moest de Heiland lijden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 175 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Op Golgotha, op Golgotha, daar moest de Heiland lijden
Op Golgotha daar moest de Heiland lijden
Tekst
Dichter Onbekend
Muziek
Componist Onbekend
Solmisatie 5-8-8-8-9-2-9-9-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 175

Op Golgotha daar moest de Heiland lijden is een lied dat sinds de vroegste edities is opgenomen in dd Zangbundel Joh. de Heer. De tekst is overgenomen uit Zangen des Heils, een oude bundel van het Leger des Heils. De echte oorsprong van de tekst is onbekend. Tussen diverse Engelstalige liederen over Golgotha is tot dusver slechts één lied gevonden waarvan de tekst belangrijke overeenkomsten vertoont: Dear Lamb of Calvary van Harriet E. Jones; maar dit is geen volledige match, en een andere melodie wordt gebruikt.

Opname beluisteren

Tekst

1
 Op Golgotha, op Golgotha,
  daar moest de Heiland lijden
  om 't afgedwaalde mensenkind
  van zonde te bevrijden.
  Mijn Jezus stierf daar aan het kruis,
  ontsloot daardoor mij 't Vaderhuis.
  Op Golgotha, op Golgotha,
  daar moest de Heiland lijden.
2
  Op Golgotha, op Golgotha
  stierf Jezus voor mijn zonden;
  daardoor heb ik, o zielevreugd,
  gena bij God gevonden.
  O Jezus door Uw dierbaar bloed
  hebt Gij mijn schuld bij God geboet!
  Op Golgotha, op Golgotha
  stierf Jezus voor mijn zonden.
3
  Op Golgotha, op Golgotha
  heeft Godes Zoon geleden;
  verbroken werd daar satans kracht,
  de zwaarste strijd gestreden.
  O Jezus, uit der zonde macht
  redt ons Uw woord: "Het is volbracht!"
  Op Golgotha, op Golgotha
  heeft Godes Zoon geleden.
4
  O Jezus, van Uw Hemeltroon,
  daal neder in ons midden;
  vervul ons hart met dankbaarheid,
  verhoor ons smekend bidden.
  O, brand' in ons steeds 't liefde vuur,
  wees bij ons in ons stervensuur,
  en leid, naar Uw beloftenis,
  ons eens Uw Hemel binnen.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Uit de bewoordingen zou men kunnen lezen dat de Joh. de Heer-bundel een eigen melodie gebruikt.

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied