Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Op de avond, toen de uittocht

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Op de avond toen de uittocht)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 395   Tussentijds 160 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Op de avond toen de uittocht
Vorm Lied met refrein
Doelgroep Kinderen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Karel Deurloo
Vertaler Folkert Verbeek (Fr)
Bijbelplaats Exodus 12
Jesaja 25:6-8
Matteüs 26:17-10
Matteüs 26:26-29
Marcus 14:12-16
Marcus 14:22-25
Lucas 22:7-20
Metrisch 8-7-8-8-8-5/6-6-10-6-6-10
Muziek
Componist Wim ter Burg
Melodie Op de avond, toen de uittocht
Solmisatie 3-2-1-1-2-2-3-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Paasnacht
Paasmorgen
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 395
Tussentijds 160
Lieteboek 2013 395
Lied van de week 880920
Tuskentiden 160
Zingend Geloven 4-16; 7-16

Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd gevierd is een lied met tekst van Karel Deurloo en op muziek van Wim ter Burg (1914-1995).

Opname beluisterenhttp://www.kerklied.net/node/247

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

De eerste versie van de tekst is geschreven op 28 april 1988 t.b.v. gebruik in de Amsterdamse Amstelkerk-gemeente.

Inhoud

Dit kinderlied bij de maaltijdviering gaat, net als in het sacrament van de Maaltijd des Heren, uit van Pesach, waarin 'de uittocht uit Egypte werd gevierd' (strofe 1). Toen werd de matse gebroken en 'heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd'. Het geheim van zijn leven, zijn lijden en opstanding, zo legt Hij daar aan zijn discipelen uit. Het brood van de maaltijd is 'een teken van zijn leven'(strofe 2) en de beker van de dankzegging is 'teken van vergeving, nu en telkens weer' (strofe 3). De liturgie van de Dienst van de Tafel zegt: "Laten wij dan eten en drinken, want zo dikwijls wij dit brood eten en uit deze beker drinken, verkondigen wij de dood van hde Heer, totdat Hij komt". Strofe 4 vat dit alles in kinderlijke trant samen. Het refrein bestaat uit woorden die nodigen om in blijdschap te communiceren. Een helder en duidelijk lied voor catechese en viering. Rijmschema strofen: a (b) b c met een mooi binnenrijm (b); rijmschema refrein: a a. (Bron: Documentatieblad bij Zingend Geloven IV,16).

Muziek

  • In de voor zichzelf sprekende wijs van het eerste en laatste regelpaar zien we als stijlverschijnsel de toonherhaling bijna voortdurend optreden. In de regels 3 en 4 volgt Ter Burg melodisch het binnenrijm in de tekst met een herhaling. Regel 5 is grotendeels gelijk aan regel 1. Het ritme kenmerkt zich door een ostinate figuur - alsof men onderweg is en er de pas in wil houden, maar dan wel in een 3/4 maat...
  • De metrisch kortere refreinregels wordt meer ritmische rust gegund: er komt een halve voor in de eerste refreinregel, die in de volgende regel met kwarten wordt opgevuld. De korte slotregel kreeg een kwartenmelisma, dat in de herhaling met achtsten een uitbreiding onderging. De toonsoort F laat de ambitus van de wijs geheel binnen haar melodische en harmonische grenzen.
  • Dit blijde lied is - uiteraard - niet alleen voor kinderen geschreven. De hele gemeente kan (moet!) erin participeren, net zoals het tot zich nemen van (de tekenen van) brood en wijn. (Bron: Documentatieblad bij Zingend Geloven IV,16).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Op de avond, toen de uittocht (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Liturgisch gebruik

Kinderlied bij de maaltijdviering.

Hymnologische informatie

  • Oorspronkelijk stond in de eerste regel 'Op de avond DAT de uittocht. Dit is op verzoek van de componist veranderd in het wat musischer TOEN.

Folkert Verbeek maakte de Friese vertaling: By it fieren fan ’e úttocht

Literatuur

Toelichting:

  • Sytze de Vries/Cor Brandenburg: Lied van de week 880920