Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Paasnacht

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Paaswake)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Paasnacht, waarin de Paaswake plaatsvindt.

Achtergrondinformatie over de Paaswake

In de Paaswake komen alle aspecten van de paasviering samen: lijden, sterven en opstanding. Het is het hoogtepunt en de afsluiting van de drie dagen van Pasen. Aan het gebeuren van de paasnacht is heel het christelijk geloof ontsprongen. Het is dan ook denkbaar om, in het spoor van een oorspronkelijke traditie, heel de viering van de drie dagen van Pasen in deze viering samen te brengen. Twee vormen voor de viering van de paaswake worden daarom aangeboden. De eerste vorm sluit aan bij de viering van de drie dagen van Pasen, te beginnen met Witte Donderdag. Deze viering staat geheel in het teken van de opstanding en begint met de Lof van het Licht, het aansteken en de intocht van de paaskaars, verbonden met de lofzang waarin Christus wordt bezongen als het licht dat alle duisternis overwint. De tweede vorm begint als het ware op Stille Zaterdag. De inzet van de dienst is de roep tot de wachter op de muren van Jeruzalem: ‘Wachter, hoe ver is de nacht?’ Thema’s van de lezingen in deze tweede vorm voor de viering van de Paaswake zijn: slavernij, ballingschap, lijden en dood. In het tweede deel van deze wake staat de opstanding centraal. In beide vormen wordt de doop en doopgedachtenis nadrukkelijk met de viering van de opstanding verbonden.

De viering van de paasnacht is een wake. Dat wil zeggen: een dienst die in de steeds dieper wordende duisternis wacht op de opstanding die bij het aanbreken van het licht wordt gevierd. De aangeboden vormen voor de paaswake kunnen dan ook in principe de gehele nacht duren. Daar zijn meerdere uitwerkingen voor aan te geven. In dat geval wordt de opstanding daadwerkelijk gevierd bij het aanbreken van het licht. De Raad van Kerken in Nederland heeft daartoe de nodige voorstellen gedaan. Het is evenwel ook mogelijk om de paaswake te vieren in de avond als de nacht invalt. In alle gevallen geldt dat het karakter van een wake tot uitdrukking zal komen: het gaandeweg wakend en wachtend toeleven naar doopgedachtenis, doop en opstanding. Karakteristiek voor een wake is dat de ‘wachttijd’ wordt ingevuld met meerdere lezingen, verbonden met liederen en meditatief gebed.

De elementen van de Paaswake die in beide vormen (in verschillende volgorde) aan de orde komen zijn: het licht, de lezingen, doopgedachtenis en doop, viering van de opstanding in de proclamatie van het evangelie en de Maaltijd van de Heer.

Liederen

Register per liedbundel