Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmen/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina geeft een automatisch gegenereerd overzicht van alle liederen bij en berijmingen van Psalmen. Selecteer een Psalm in de onderstaande tabel voor een lijst bij een specifieke Psalm.

Bij de Psalm

... meer resultaten

Bij de Bijbelplaats

BijbelplaatsLied
PsalmWees genadig
Psalm 1Als een schip op het water
Psalm 1Leven als de bomen
Psalm 1Gelukkig mensen die niet gaan
Psalm 1Wie door God Zelf is aangeraakt
Psalm 1Gelukkig is de man die niet bezwijkt
Psalm 1Gelukkig is de mens
Psalm 1Goed is dat je niet doet wat slecht is
Psalm 1Jij, om mensen bewogen
Psalm 1Jij, binnenweg van ons bestaan
Psalm 1Gelukkig zal je zijn
Psalm 1Een boom geplant aan water
Psalm 1Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Psalm 1Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt
Psalm 1Als een boom aan levend water
Psalm 1Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraad
Psalm 1Als een boom ben je
Psalm 1De vreugde die het hart verwarmt
Psalm 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Psalm 1Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1Niet als een storm, als een vloed
Psalm 1Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen
Psalm 1Zalig hij die niet ingaat
Psalm 1Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
Psalm 1Zegen is een mens
Psalm 1Zalig is de man
Psalm 1Boom geplant aan stromen water
Psalm 1:1-3Welzalig de man, die niet wandelt
Psalm 1:1-4Gelukkig de man
Psalm 1:3De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 1:3Staan in winterlicht
Psalm 1:6Gelukkig de man
Psalm 2Wat willen al die wereldleiders toch
Psalm 2Waartoe zweren de natiën samen
Psalm 2Waarom razen volkeren
Psalm 2Waardoor raakten volkeren in beroering
Psalm 2Waarom woelen de volken
Psalm 2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2Jij in ons midden
Psalm 2Zeg me waarom
Psalm 2:4Die in de hoge hemel
Psalm 2:6-7Eer aan God (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 2:7Als die koning zal verschijnen
Psalm 2:7Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 2:7God sprak tot mij: mijn zoon ben jij
Psalm 2:8U zei: 'Vraag en je zult ontvangen'
Psalm 2:10-12Hij die de hoge bomen
Psalm 2:12De dag der kroning is gekomen
Psalm 3Sta op bevrijd mij toch
Psalm 3ENE, hoe talrijk zijn geworden mijn benauwers
Psalm 3Mijn God, van elke kant
Psalm 3O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
Psalm 3O HEER, de vijand staat
Psalm 3O Heer, de tegenstand komt op van elke kant
Psalm 3:3-6Hoe zalig is 't, o dierb're Heer
Psalm 3:4Kom en zing een vreugdelied
Psalm 3:4U, o Heer, bent een schild
Psalm 3:4-5Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
Psalm 3:6Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 4Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Psalm 4Wil, als ik roep, mij antwoord geven
Psalm 4Weer is een dag voorbij, nu ben ik moe
Psalm 4Wil antwoord geven op mijn vragen
Psalm 4Als ik roep, geef antwoord
Psalm 4Dat wij gezien zijn in uw ogen
Psalm 4Als ik U aanroep
Psalm 4De dag, geboren uit het duister
Psalm 4Gij zijt mijn waarheid
Psalm 4Laat als ik roep mij op U hopen
Psalm 4Als ik roep, antwoord mij
Psalm 4Verhoor mij als ik roep tot U
Psalm 4De nacht valt. Onze wereld is
Psalm 4:2O Vader, trek het lot U aan
Psalm 4:7Zegen ons met het licht van uw ogen
Psalm 4:9Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 4:9Heer, in uw hoede is het goed
Psalm 4:9Ik slaap in Uw bescherming, Heer
Psalm 4:9Ik leg mij in uw hoede neer
Psalm 4:9De nacht gaat komen, rusten wij nu allen
Psalm 5Wat ik uitzeg, heb daar oor voor, ENE
Psalm 5O Here, wil mijn woorden horen
Psalm 5HEER, luister naar mijn bange klachten
Psalm 5Laat mij, mijn Koning, tot U spreken
Psalm 5:2Een schuilplaats en een loofhut is jouw Naam
Psalm 5:2-3O koning, hoor uw onderdaan
Psalm 5:2-3Heer, geef mij meer reinheid
Psalm 5:3More holiness give me
Psalm 5:4Prijs Hem, in je dag vol zorgen
Psalm 5:9Ga met ons jouw weg
Psalm 6ENE, wil mij niet straffen in uw toorn (Psalm 6)
Psalm 6O Here, sla mij gade
Psalm 6In mijn bloei ontluisterd
Psalm 6Heer, toon mij uw genade
Psalm 6Ontferm U ik ben uitgebloeid
Psalm 6Bewijs, Heer, mij genade
Psalm 6O Heer, straf mij niet langer
Psalm 6Straf mij in uw gramschap niet
Psalm 6HEER, laat uw boosheid varen
Psalm 7Heer, mijn God, U bent mijn toevlucht
Psalm 7HEER, red mij, er is haast geboden
Psalm 7ENE, mijn God, ik heb toevlucht gezocht bij u
Psalm 7Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
Psalm 7Jij die ons ten goede keert
Psalm 7:11Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 8Dat heel de schepping Gods lof zingt
Psalm 8Wanneer ik naar uw hemel kijk
Psalm 8O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Here onze God
Psalm 8Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Niet zonder de aarde
Psalm 8Wees geprezen, bron en schenker
Psalm 8Zie de zon, zie de maan
Psalm 8Wij loven u, wij leven
Psalm 8In de schoot van mijn moeder geweven
Psalm 8Nog heeft het dier geen naam
Psalm 8De handtekening van de Heer
Psalm 8Gij hebt, o Vader van het leven
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
Psalm 8HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig
Psalm 8God van schoonheid, waar uw glorie
Psalm 8Heer, onze heerser, hoe groot is uw Naam
Psalm 8's Nachts als er duizenden sterren verschijnen
Psalm 8Wie prijst de Heiland hemelhoog
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
Psalm 8ENE, onze Heer, hoe machtig uw naam op aarde overal
Psalm 8Almachtige, verheven Heer
Psalm 8Heer gij hebt uw naam gegeven
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe glorierijk en machtig
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8:2Zie ik sterren aan de hemel staan
Psalm 8:2-5Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
Psalm 8:2-7Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam (I)
Psalm 8:3Jezus zal heersen waar de zon
Psalm 8:3Kinderen in de tempel
Psalm 8:3Buiten de poort heeft Jezus geleden
Psalm 8:4Zie ik sterren aan de hemel staan
Psalm 8:4Dit, dit is de wereld
Psalm 8:4Alles wat God geschapen heeft
Psalm 8:4-5Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping
Psalm 8:4-5God enkel licht
Psalm 8:4-5Gij hebt de lichten aangedaan
Psalm 8:4-9Over al wat leeft
Psalm 8:7Bidden wij met geloof in ons hart
Psalm 9Ik zal met heel mijn hart, o Heer
Psalm 9Met heel mijn hart geef ik U eer
Psalm 9Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen
Psalm 9Met heel mijn hart zing ik uw eer
Psalm 9Aan u zeg ik dank, ENE, met heel mijn hart
Psalm 9:2-3U zal ik loven, Heer
Psalm 9:2-3Ik zal U loven, Here
Psalm 9:10Uw naam zegt meer dan duizend woorden
Psalm 9:11Wie vertrouwen op de Heer
Psalm 9:11Wat God wil, dat geschied' altijd
Psalm 9:11Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 10Waarom HEER, blijft U zo op afstand staan
Psalm 10Maar ENE, waarom staat ge in de verte stil
Psalm 10Waarom, o Heer, blijft U van verre staan?
Psalm 10Weerlozen worden bemoedigd
Psalm 10Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
Psalm 10Zie deze aarde
Psalm 10:12U Heer, U hoort
Psalm 10:12Laat ons bidden uit gemis
Psalm 10:17-18U Heer, U hoort
Psalm 11Mijn schuilplaats is bij Hem
Psalm 11In zware tijden hoef ik niet te vluchten
Psalm 11Bij de ENE vond ik toevlucht
Psalm 11Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen
Psalm 11De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte
Psalm 11Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
Psalm 11Bij U, Heer, wil ik schuilen
Psalm 12Onkreukbare woorden, waar ben je
Psalm 12O God, neem van de hemel waar
Psalm 12Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Psalm 12O Woord, gewonnen uit de aarde
Psalm 12Breng redding, ENE, want met vroomheid is het uit
Psalm 12Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
Psalm 12:8God in den hoog' alleen zij eer
Psalm 13Tot wanneer, ENE, vergeet ge mij blijvend
Psalm 13Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Psalm 13Hoe lang, o Heer?
Psalm 13Hoe lang vergeet U mij, o God
Psalm 13Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij
Psalm 13Hoelang nog kijkt U mij niet aan
Psalm 13Hoe lang nog, Jij
Psalm 13Hoe lang laat U mij nog alleen
Psalm 13Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten
Psalm 13Dan nog
Psalm 13Hoe wij ook zwerven, zoekend en vragend
Psalm 13:2Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:4Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:6Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 14Dwaas geworden zei er een met heel zijn hart (Psalm 14)
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
Psalm 14De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 14)
Psalm 14Niksers, leeghoofden
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 14:4Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 15Heer, wie mag wonen in uw tent
Psalm 15Wees eerlijk, doe de mensen recht
Psalm 15HEER, wie is welkom, voor wie staat
Psalm 15In jouw mond
Psalm 15Laat wonen Jouw nabijheid onder ons
Psalm 15Wie zult Gij noden in uw tent
Psalm 15ENE, wie zal te gast zijn in uw tent
Psalm 15Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn
Psalm 15O God die mededeelzaam zijt
Psalm 15Jij die woont in heiligheid
Psalm 15Wie mag, o God, bewonen
Psalm 15:1Heer, wie mag toeven
Psalm 15:2-5Heer, wie mag toeven
Psalm 16Ik val niet uit zijn hand
Psalm 16Mijn God, ik kom naar U
Psalm 16O Heer, Gij mijn erve, mijn beker
Psalm 16Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!
Psalm 16Hoor je mij?
Psalm 16Geschreven staat uw Naam
Psalm 16Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij U
Psalm 16Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
Psalm 16Bied mij beschutting God, ik schuil bij U
Psalm 16Waak over mij, God
Psalm 16God bewaar mij
Psalm 16:1Behüte mich, Gott
Psalm 16:1-2O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:2Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:2Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 16:5O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:5Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:5-6Jij bent de god die mij gegeven is
Psalm 16:7-11Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:7-11O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:8-9Heer Jezus, als ik aan U denk
Psalm 16:11Behüte mich, Gott
Psalm 17Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
Psalm 17Aanhoor, ENE, oprechtheid
Psalm 17HEER, hoor mij nu ik roep om recht
Psalm 17Hoor naar een rechte zaak, o Heer
Psalm 17Blijf Jij naar ons op zoek
Psalm 17:1-3Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 17:1-5Wij aarde onvoltooid
Psalm 17:5-8Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 17:8In de weldaad van uw woorden
Psalm 17:8Hide me now
Psalm 17:15Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 18Dat jouw liefde in ons leven blijkt
Psalm 18Ik heb U lief van ganser harte, Here
Psalm 18Hoe wonderlijk ben Jij
Psalm 18Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 18Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig
Psalm 18Ik wil u minnen, ENE, o mijn sterkte
Psalm 18Bewaar mij, o God
Psalm 18Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte
Psalm 18:2No longer slaves
Psalm 18:2Ik heb U lief, o mijn beminde
Psalm 18:2Ik heb U lief
Psalm 18:2-3God keek genadig naar mij om
Psalm 18:2-3Mijn Heer zal ik altijd prijzen
Psalm 18:2-4Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 18:2-4Ik hou van U, o Heer
Psalm 18:3Ik weet waar mijn geloven
Psalm 18:3Een vaste burcht is onze God
Psalm 18:3Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:8Ik heb U lief
Psalm 18:21-30Heer mijn God, Gij geeft licht in mijn duisternis
Psalm 18:21-30Heer mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis
Psalm 18:22-25Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:29C'est toi ma lampe, Seigneur
Psalm 18:30Wie maakt niet in zijn leven
Psalm 18:31-32Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 18:32Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 18:36-37Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 18:47Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 18:47Rots waaruit het leven welt
Psalm 19Dauw des hemels, breng hem neer
Psalm 19Wanneer ik door de velden ga
Psalm 19Dauwt, hemelen, van boven
Psalm 19Het ruime hemelrond
Psalm 19't Woord des Heren is volmaakt
Psalm 19De himel, hiel it grut hielal
Psalm 19De hemel roemt de Heer
Psalm 19De hemel prijst de HEER
Psalm 19Zoals de hemelen
Psalm 19Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
Psalm 19Het ruime firmament
Psalm 19:1-3De hemel verhaalt van zijn majesteit
Psalm 19:1-4De hemel vertelt van Gods heerlijkheid
Psalm 19:1-7De hemel ontvouwt de glorie van God
Psalm 19:1-7God is zo groot
Psalm 19:2-6Hemelen, dauwt uit den hoge
Psalm 19:2-7Des ochtends als het licht ontstaat
Psalm 19:3Klaarlichte nacht
Psalm 19:5-6Kom tot ons, de wereld wacht
Psalm 19:5-7Het licht dat weer opnieuw begon
Psalm 19:6Komt ons in diepe nacht ter ore
Psalm 19:8-11Het woord des Heren is volmaakt
Psalm 19:13Wat in 't hart ligt, diep verborgen
Psalm 19:14Er is een Verlosser
Psalm 19:15Mogen de woorden van mijn mond
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven (Hoekstra)
Psalm 20Moge de ENE je antwoorden
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven
Psalm 20Dat God u mag verhoren, koning
Psalm 20Moge de Here u verhoren
Psalm 20:8Niet de macht van wapenen
Psalm 21O Heer, de koning is verheugd
Psalm 21ENE, om uw kracht verheugt zich een koning
Psalm 21HEER, ontzagwekkend is uw kracht
Psalm 21O Heer, de koning is verblijd
Psalm 21Wie om het recht zich weert
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij (Hoekstra/Nolles)
Psalm 22Door God en door mensen verlaten
Psalm 22Liefde wanhoop droeve woede
Psalm 22De kleine herder David
Psalm 22Waarom hebt U mij verlaten?
Psalm 22Als Gij ons niet kent
Psalm 22Machtige, mijn Machtige
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten
Psalm 22O liefde die verborgen zijt
Psalm 22Waarom hebt Gij mij nu verlaten, God
Psalm 22Waarom ben ik verlaten
Psalm 22:1-3God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:1-6Ons lied put uit de bronnen
Psalm 22:2O lichaam van het Woord
Psalm 22:3Wij verhogen U
Psalm 22:4Christus staat in majesteit
Psalm 22:4Loof God, die zegent al wat leeft
Psalm 22:4Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
Psalm 22:4Een lied voor God de Heer
Psalm 22:4Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 22:4In het midden der gemeente
Psalm 22:4Kom en zing een vreugdelied
Psalm 22:4Jezus, wij verhogen U
Psalm 22:4Eeuwige Vader
Psalm 22:4In de weldaad van uw woorden
Psalm 22:5-9God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:10-11Gij zijt mijn God (Vijftig Psalmen)
Psalm 22:10-11Gij zijt mijn God van de moederschoot af
Psalm 22:10-11Ik droomde U van jongs af aan
Psalm 22:15Als boten uit het niets vandaan
Psalm 22:17Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 22:20Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:22Talloos de liederen, talloos
Psalm 22:23In het midden der gemeente
Psalm 22:23-32Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:25-26Nooit hebt Gij de arme veracht
Psalm 23De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust
Psalm 23Over de heuvels dwalen de schapen
Psalm 23Luister naar mijn dienaar
Psalm 23Want mijn herder is de Heer
Psalm 23De Heer is mijn herder en geen ding
Psalm 23De ENE is mijn herder
Psalm 23Jij hebt van tranen en van pijn geweten
Psalm 23'k Weet, dat de Heer mijn herder is
Psalm 23Was jij mijn herder
Psalm 23De Heer zal als een herder voor mij zorgen
Psalm 23Mijn herder is de Heer (Huijbers)
Psalm 23Mijn goede herder is de Heer; in Hem
Psalm 23Die mij hoedt als een herder
Psalm 23D' Almachtige is mijn herder en geleide
Psalm 23Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer
Psalm 23God is mijn Herder, mij zal niets ontbreken
Psalm 23Mijn herder is de Heer in wien
Psalm 23Uw rust in mijn wereld
Psalm 23Mijn herder, Gij alleen
Psalm 23De Here wil mijn trouwe herder wezen
Psalm 23Een herder is mijn Heer, mijn God
Psalm 23God is de Herder die waakt over mij
Psalm 23De Heer is mijn Herder (Zimmer)
Psalm 23Mijn goede Herder is de Heer!
Psalm 23Soms brengt God de storm tot stilte
Psalm 23De Here is mijn herder
Psalm 23Een herder die naar weiden zoekt
Psalm 23De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Psalm 23Het leven verliest zijn glans
Psalm 23Brood op tafel, een hand gevuld
Psalm 23Mijn goede Herder is de Heer
Psalm 23Mijn Herder is de Here God
Psalm 23Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt
Psalm 23Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Psalm 23De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken (Ouwens)
Psalm 23Want mijn Herder is de Heer
Psalm 23Was ik een schaap, was Hij mijn herder
Psalm 23Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij
Psalm 23De herder is er elke dag
Psalm 23:1Mijn herder is de Heer
Psalm 23:1-2Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 23:1-3Sion mijn vaderland
Psalm 23:2Een boom geplant aan water
Psalm 23:2-3Wie zich door God alleen laat leiden
Psalm 23:3Al de weg leidt mij mijn Heiland
Psalm 23:4Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Psalm 23:4Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 23:5Ons lied put uit de bronnen
Psalm 23:6Kom, volk van de verrezen Heer
Psalm 23:6Zijn goedheid en genade
Psalm 24Wie mag beklimmen de hoogte van God
Psalm 24Wie gaf ons een plaats op aarde
Psalm 24Ik heb mijn hart tot U geheven
Psalm 24De aarde is, met al wat leeft
Psalm 24De wereld hoort aan God de Heer
Psalm 24De HEER is Heer van deze aard'
Psalm 24Hef op uw hoofden, poorten wijd
Psalm 24De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
Psalm 24Verheft u, poorten, maakt u wijd
Psalm 24Van God is de aarde
Psalm 24Van de ENE is de aarde en wat haar vervult
Psalm 24Gij, poorten, heft uw hoofd omhoog
Psalm 24Laat onze woorden stijgen
Psalm 24Ruimte om Hem
Psalm 24De aarde is van God alleen
Psalm 24De aarde is met al wat leeft
Psalm 24Hosanna voor wie intocht houdt
Psalm 24Van God is de aarde, van Hem deze wereld
Psalm 24Wie zal beklimmen de berg van de Heer
Psalm 24:1Gij die gelooft, verheugt u samen
Psalm 24:1-2De aard' is van God en al wat daarin is
Psalm 24:1-5Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 24:3-6Wie mag bestijgen de berg van de Heer
Psalm 24:7Groot is de Heer God Almachtig
Psalm 24:7Betlehem, o uitverkoren stad
Psalm 24:7Hef je hoofd omhoog
Psalm 24:7Lift up your heads
Psalm 24:7Speel nu luid op de trompet
Psalm 24:7-9Laten wij roepen tot God onze Heer
Psalm 24:7-10Hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)
Psalm 25Wees nabij, omwille van jouw naam
Psalm 25Op U is mijn vertrouwen
Psalm 25Van mijn ellende, keer u niet af
Psalm 25HEER, ik wil mijn hart verheffen
Psalm 25Zoudt Gij mij ooit te schande maken
Psalm 25Nu geef ik U mijn ziel in handen
Psalm 25'k Hef mijn ziel, o God der goden
Psalm 25Naar U gaat mijn verlangen uit
Psalm 25Naar U, mijn God, blijf ik verlangen
Psalm 25Aan u, o ENE, geef ik mijn zaligheid-en-ziel
Psalm 25Verlos ons, laat er vrede komen
Psalm 25Maak, o Heer, mij uwe wegen
Psalm 25'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Psalm 25Heer, ik hef mijn hart en handen
Psalm 25Here, maak mij uw wegen bekend
Psalm 25:1Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:1-2Mijn leven til ik, God, naar U omhoog
Psalm 25:1-2Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:1-2Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
Psalm 25:1-2Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:1-4Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:2Ik vertrouw op U
Psalm 25:3Wat God wil, dat geschied' altijd
Psalm 25:3Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 25:4Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 25:4-7Wij aarde onvoltooid
Psalm 25:4-10Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:5Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:5-6Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:6Gedenk uw ontferming, God
Psalm 25:8-10Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:14Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:15Mijn ogen zijn gericht op U
Psalm 25:15De Heer zal ons bevrijden
Psalm 25:15Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:15-16Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:15-16Mijn ogen zijn gevestigd
Psalm 25:15-22Mijn ogen zijn gericht op de Heer
Psalm 25:21Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 26Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
Psalm 26O Here, doe mij recht!
Psalm 26O Heer, op wie ik pleit
Psalm 26Wees, ENE, mijn rechter
Psalm 26Doe recht, HEER, spreek mij vrij
Psalm 27Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 27De Heer is mijn licht
Psalm 27Dit ene heb ik jou gevraagd
Psalm 27De ENE is mijn licht en mijn redding
Psalm 27U bent mijn anker
Psalm 27God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Psalm 27De Here is mijn licht, wat kan mij deren
Psalm 27Nu staan, in dun gewaad van groen
Psalm 27God is mijn licht, de redder van mijn leven
Psalm 27Eén ding wil ik U vragen
Psalm 27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27God, voor U is niets onmogelijk
Psalm 27Om dit ene bid ik
Psalm 27O wanneer ik mij niet hechtte
Psalm 27Dit is heel mijn verlangen
Psalm 27:1God is mijn licht, mijn heil, mijn kracht
Psalm 27:1De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder
Psalm 27:1In mijn twijfels, mijn verdriet
Psalm 27:1Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 27:1Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 27:1Een levensweg te gaan
Psalm 27:1I have a light
Psalm 27:1-2De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:1-3U hoort mij als ik bid
Psalm 27:1-3Op God is onze hoop
Psalm 27:1-5De dag, geboren uit het duister
Psalm 27:4Ik kniel neer en belijd
Psalm 27:4Ik verlang naar uw aanwezigheid
Psalm 27:4Welkom in ons midden, Jezus
Psalm 27:4Houd me dicht bij U
... meer resultaten
BijbelplaatsLied
Psalm 41Zalig wie acht slaat op een geringe
Psalm 41Heil hem die de geringe helpt in nood
Psalm 41Zalig de mens, die denkt aan armen
Psalm 41Gelukkig wie aan arme mensen denkt
Psalm 41:2-4Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:5Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:10Met Hem in ons midden die de Meester is
Psalm 41:11Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:13-14Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 42Heer, een hert in dorre streken
Psalm 42Ik sta voor U in leegte en gemis
Psalm 42Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
Psalm 42Die ons schiep
Psalm 42Zoals een hert smacht bij beddingen van water
Psalm 42Johannes doopte Hem met schroom
Psalm 42Mijn ziel dorst als een hert
Psalm 42Ik zie een slagveld en een kamp
Psalm 42Zoals een hert verlangt naar stromend water
Psalm 42Als een uitgeputte hinde
Psalm 42Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 42Zoals een hert naar water smacht
Psalm 42:2Zoals een hinde smacht
Psalm 42:2Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:2Een boom geplant aan water
Psalm 42:2Dit is het verbond van God met de mensen
Psalm 42:2Als een hert dat verlangt naar water
Psalm 42:2-3Gelijk het hert dat reikt
Psalm 42:2-3De noche iremos, de noche
Psalm 42:2-4Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:5Gelijk het hert dat reikt
Psalm 42:5Vier seizoenen heeft het jaar
Psalm 42:6Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 42:6Zoals een hinde smacht
Psalm 42:6Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:6Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer
Psalm 42:8Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:9Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:9Zoals een hinde smacht
Psalm 42:9In vuur en vlam zet ons de Geest
Psalm 42:9Al op de drempel van het licht
Psalm 42:10Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 43Doe mij recht, o God, voer mijn geding
Psalm 43Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 43Ik zie een slagveld en een kamp
Psalm 43O God, kom mijn geding beslechten
Psalm 43Heer, laat mij voor uw altaar komen
Psalm 43Zoals een hert naar water smacht
Psalm 43Heer, doe mij recht; kom tussenbeide
Psalm 43:1Doe mij recht, o God
Psalm 43:3Zend, Heer, uw licht
Psalm 43:3-4Gelijk het hert dat reikt
Psalm 43:3-4Zend ons uw licht
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (de Vries/Hasper)
Psalm 44Wij hebben, God, met eigen oren
Psalm 44Waak op, verlaat ons niet, o Heer
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (Hasper)
Psalm 44God, met eigen oren hebben wij gehoord
Psalm 44Heer, wat de vaderen vertelden
Psalm 44:22Getrouwe Schepper, hoor ons aan
Psalm 44:23Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 44:27Kom te hulp, sta op
Psalm 45Hoe helder staat de morgenster
Psalm 45Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen
Psalm 45Met luider stem breng ik de koning hulde
Psalm 45Mijn hart trilt van een goedgestemd woord
Psalm 45Prachtig de gezalfde koning
Psalm 45Met dit gedicht wil ik de koning loven
Psalm 45:3Boven mensen uit
Psalm 45:8Het leven verliest zijn glans
Psalm 45:10-12Boven mensen uit
Psalm 45:18Boven mensen uit
Psalm 46Ein feste Burg ist unser Gott
Psalm 46God, onze burcht, blijft voor ons zorgen
Psalm 46God is voor ons een veilige schuilplaats
Psalm 46God, onze toevlucht
Psalm 46God is ons een toevlucht en sterkte
Psalm 46O Heer, verlos ons van het kwaad
Psalm 46De God van de machten, Hij gaat met ons mee
Psalm 46God is een toevlucht
Psalm 46Waar zou de stad van de vrede zijn
Psalm 46Een vaste burcht is onze God
Psalm 46God is ons een toevlucht en sterkte, hulp in benauwingen
Psalm 46God is voor ons een sterkt' en slot
Psalm 46God is voor ons een toevlucht, een sterkte
Psalm 46God is een toevlucht te allen tijde
Psalm 46Een vaste burcht is onze God, wie aanvalt
Psalm 46God is een toevlucht en een sterkte
Psalm 46Ten hemel opgevaren is
Psalm 46:2U bent mijn schuilplaats, Heer
Psalm 47Volken wees verheugd
Psalm 47Juich, applaudisseer
Psalm 47Alle gemeenschappen: klapt in de hand
Psalm 47Juich, o volken, juich, handklap en betuig
Psalm 47:1Klapt in de handen
Psalm 47:2-3God voer omhoog bij gejuich
Psalm 47:6-8De dag der kroning is gekomen
Psalm 47:6-9God voer omhoog bij gejuich
Psalmen 47:6-10Onder bazuingeschal
Psalm 48De Heer is groot en hoog geëerd
Psalm 48De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
Psalm 48De HEER is groot, verheerlijk Hem
Psalm 48Groot is de ENE en hooggeloofd
Psalm 48:1Groot en machtig is Hij
Psalm 48:2-3Groot is de Heer en hoog te loven
Psalm 49Bewoners van de wereld, luister goed
Psalm 49Hoort dit, gemeenschappen alle
Psalm 49Bewoners van de wijde wereld, hoor
Psalm 49Gij volken, overal ter wereld, hoor!
Psalm 49:17-21Wij wensen onszelf vele jaren
Psalm 50De godheid, God, de ENE sprak en riep de aarde toe
Psalm 50De Heer die alle macht heeft – Hij alleen! –
Psalm 50De Heer die leeft, de God der goden spreekt
Psalm 50:1-2Lichtend breekt de morgen aan
Psalm 50:23Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God
Psalm 50:23Wie lof offert, eert Mij
Psalm 51O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 51Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 51God, wees in uw vriendschap mij genadig
Psalm 51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Psalm 51God onzer vaad'ren, Gij zijt goed
Psalm 51Asperges Me
Psalm 51Spreek tot mij
Psalm 51Jezus, Zoon van David
Psalm 51Wees ons genadig, God, wees ons nabij
Psalm 51Wees mij genadig, God, toon mij uw trouw
Psalm 51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
Psalm 51Erbarm u, God, en delg genadig
Psalm 51Heb medelijden God; ik roep U aan
Psalm 51Was mij witter dan sneeuw
Psalm 51Wees mij genadig, Gij die genade zijt
Psalm 51Wees genadig (Merkel)
Psalm 51:1Ontferm u God
Psalm 51:2Doorgrond mijn hart
Psalm 51:3Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:3-4God, herschep mijn hart
Psalm 51:3-6Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:7Verslagen buigen wij het hoofd
Psalm 51:7Lord Jesus, I long to be perfectly whole
Psalm 51:7Heer Jezus, och maak ook mij rein en gezond
Psalm 51:7Heer Jezus, ik wensch te zijn rein en volmaakt
Psalm 51:8-9Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:9Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
Psalm 51:9Halleluja, lof zij het Lam
Psalm 51:9Halleluja! Lof zij het Lam
Psalm 51:10Die in de dood gebonden lag
Psalm 51:12O for a heart to praise my God
Psalm 51:12Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Psalm 51:12-13Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:12-14Schep in mij een zuiver hart
Psalm 51:12-14Create in me a clean heart
Psalm 51:12-15God, herschep mijn hart
Psalm 51:13Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:17Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 51:18-19Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:18-21God, herschep mijn hart
Psalm 51:19Schepper God, U die alles adem geeft
Psalm 52Als een olijfboom
Psalm 52Wat prijs je jezelf om kwaad, o held
Psalm 52Waarom beroemt u zich op 't kwade
Psalm 52Wat sta jij het kwaad te bezingen
Psalm 52Waarom toch het kwaad zo te prijzen
Psalm 52:10-11Voor uw schoonheid, ons getoond
Psalm 53De nietsontziende, niemand erkennende
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 53De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Psalm 53Dwaas geworden zei er een met heel zijn hart (Psalm 53)
Psalm 53De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 53)
Psalm 53De dwaze mensen denken in hun hart
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
Psalm 53:5Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 53:5-6Wij aarde onvoltooid
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam!
Psalm 54Sterker dan angst is de liefde
Psalm 54Verlos mij, God, uw naam is groot
Psalm 54God, om uw naam: wil mij redden
Psalm 54:3-6Zie, God zelf is mijn helper
Psalm 54:6Voici Dieu qui vient à mon secours
Psalm 54:8-9Zie, God zelf is mijn helper
Psalm 55O God, neem mijn gebed ter ore
Psalm 55Leen het oor, God, aan mijn gebed
Psalm 55Mijn God, wil naar mijn smeken horen
Psalm 55God, laat mij smekend tot U treden
Psalm 55Luister, mijn God, naar mijn gebeden
Psalm 55:7O, had ik vleug'len, ik vloog weldra heen
Psalm 55:7-9Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:17'k Hef mijn roep tot U, o Heer
Psalm 55:17-20Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:18Volzaal'ge uren van gebed
Psalm 55:18O, uur van intensief gebed
psalm 55:23Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:23Wie zich door God alleen laat leiden
Psalm 55:23-24Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 56Wees mij genadig, God, nu een mensje mij heeft vertrapt
Psalm 56Ontferm u God, zij maken op mij jacht
Psalm 56Wees mij genadig, Heer, want een geweld
Psalm 56Mijn God, de vijand drijft me in het nauw
Psalm 56Wees mij genadig, God, wees mij nabij
Psalm 56:4U bent mijn schuilplaats, Heer
Psalm 56:9Ik kom bij U
Psalm 56:11-14Ik romje 't wurd dat my yn frijheid set
Psalm 56:14Heb dank, o God van alle leven
Psalm 57Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel
Psalm 57Genade, God, genade nu ik zucht
Psalm 57Ontwaak, verhef je stem
Psalm 57Wees mij genadig, God, wees mij genadig
Psalm 57Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
Psalm 57:2Zou ik niet van harte zingen
Psalm 57:2Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Psalm 57:6Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 57:9-11O mijn ziel, sta op en prijs je maker
Psalm 57:10-12Laat het feest zijn in de huizen
Psalm 57:11Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 57:11U gaat uw eigen wegen
Psalm 57:12Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 58Doen jullie recht, machtige leiders?
Psalm 58Gij hoge raad, bijeengekomen
Psalm 58Spreekt gij, godheden, werkelijk goed recht
Psalm 58Rechtvaardigheid zal uitgaan
Psalm 58Zeg, machtigen der wereld
Psalm 59O God, bevrijd mij van de macht
Psalm 59Mijn God, bevrijd mij van de mensen
Psalm 59Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
Psalm 59Ontruk mij aan mijn vijanden, mijn God
Psalm 59:17Wanneer de gouden zon
Psalm 59:17Op elk moment van mijn leven
Psalm 60God, ge hebt ons verstoten en doorbroken
Psalm 60O God, die ons verstoten had
Psalm 60O God, hoe hebt U ons bedroefd
Psalm 60God, woedend joeg U ons uiteen
Psalm 61Wil, o God, mijn smeking horen
Psalm 61God, geef antwoord op mijn smeken
Psalm 61Hoor, o God, naar mijn jammeren
Psalm 61:4-6Zou ik niet van harte zingen
Psalm 61:5Die ons schiep
Psalm 61:5In de weldaad van uw woorden
Psalm 62Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God
Psalm 62Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Psalm 62Maak ons hart onrustig, God
Psalm 62Voorwaar, ik keer mij stil tot God
Psalm 62Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
Psalm 62Alleen bij God is stilte voor mijn ziel
Psalm 62Bij God alleen kom ik tot rust
Psalm 62Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 62:2Mon âme se repose
Psalm 62:2Bei Gott bin ich geborgen
Psalm 62:2Bij God alleen verstilt mijn ziel
Psalm 62:2-3Stel je vertrouwen op God alleen
Psalm 62:2-3Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 62:2-3Op God alleen wacht ik
Psalm 62:6-8Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 62:6-9Er is hoop die groter dan de dood is
Psalm 62:6-9Almachtig God die mij bevrijdt
Psalm 62:8U bent mijn schuilplaats, Heer
Psalm 62:12-13Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 63O God, Gij zijt mijn God, Gij zijt
Psalm 63Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Psalm 63Welkom in ons midden, Jezus
Psalm 63Zoekend ga ik mijn weg
Psalm 63Heel mijn ziel roept naar U
Psalm 63Ik zoek U, God, in de woestijn
Psalm 63God, mijn God zijt gij
Psalm 63:1Heer, U bent mijn God
Psalm 63:1O God, u bent mijn God
Psalm 63:1-4Uw liefde, stralend als de zon
Psalm 63:1-6God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 63:1-8O vrolijk levenslicht
Psalm 63:2Een boom geplant aan water
Psalm 63:3-4Uw liefd' en goedheid
Psalm 63:3-4Uw liefde en goedheid
Psalm 63:4-5Beter dan 't leven
Psalm 63:8-9God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 64Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
Psalm 64God, luister, let toch op mijn klagen
Psalm 64Hoor mijn stem, o God, in mijn klagen
Psalm 65Stilte nu
Psalm 65De lofzang klimt uit Sions zalen
Psalm 65De lofzang klinkt uit Sions zalen
Psalm 65De stilte draagt mijn stem naar boven
Psalm 65U komt toe stilheid, een lofzang
Psalm 65Vanuit de stilte klinkt ons zingen
Psalm 65Aan U, Heer, brengen wij de dank
Psalm 65:1Maak mij nu stil
Psalm 65:3Die nooit te ver zijt
Psalm 65:10-14Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 66Breek, aarde, uit in jubelzangen
Psalm 66O goddelijk alvermogen
Psalm 66Laat het schallen voor God, heel de aarde
Psalm 66God Gij hebt tot hiertoe geholpen
Psalm 66Prijst, alle volken, onze God
Psalm 66Juich, aarde, om Gods naam te prijzen
Psalm 66:1Jubilate Deo omnis terra
Psalm 66:1Jubilate Deo (canon)
Psalm 66:1-2Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde
Psalm 66:1-2Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:1-2Zing jubilate voor de Heer
Psalm 66:1-7Alom op aarde mag klinken
Psalm 66:3De aard' is van God en al wat daarin is
Psalm 66:3Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:4Heel de aarde zal U aanbidden
Psalm 66:4-7Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:8-11De Eeuwige heeft mij gehoord
Psalm 66:10Geest, uit de hemel neergedaald
Psalm 66:12Een boom geplant aan water
Psalm 66:12Geest, uit de hemel neergedaald
Psalm 66:16Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:19-20Steekt Gods loftrompet
Psalm 67Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 67De Here God zij ons genadig
Psalm 67Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer
Psalm 67God, geef genade, geef uw zegen
Psalm 67Heer, zegen ons met onverdiende liefde
Psalm 67De Here zeeg'ne u
Psalm 67God zij ons genadig
Psalm 67God zij ons genadig en zegene ons
Psalm 67Wees onze zegen
Psalm 67:2God, wees ons genadig, zegen ons
Psalm 67:2Wij roemen in 't kruis
Psalm 67:2God, wees ons genadig
Psalm 67:2-4God, wees ons barmhartig
Psalm 67:3God, wees ons genadig, zegen ons
Psalm 67:5-8God, wees ons barmhartig
Psalm 67:7-8Wij ploegen en wij zaaien
Psalm 68God richt zich op, de vijand vlucht
Psalm 68De Heer staat op in majesteit
Psalm 68Staat God op, zijn vijanden stuiven uiteen
Psalm 68Want de geest van de Heer
Psalm 68God richt zich op met majesteit
Psalm 68:5Zingt Gode, psalmzingt zijn naam
Psalm 68:5-36Zing voor de Heer, Hij is verheven!
Psalm 68:19De dag der kroning is gekomen
Psalm 68:29Toon ons uw macht, o God
Psalm 69Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink
Psalm 69Red mij, o God, want wateren
Psalm 69Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
Psalm 69O God, verlos mij, red mij uit mijn nood
Psalm 69Keer U niet af
Psalm 69:8Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:10Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:14Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:17Antwoord mij en keer u tot mij
Psalm 69:17Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:17-19God, keer U tot ons
Psalm 69:31God, keer U tot ons
Psalm 69:33-36Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 70God, kom mij helpen, red mij snel
Psalm 70O God, om mij uit te redden
Psalm 70Haast U om mij te redden, God!
Psalm 70Wacht niet meer, hoor nu ik roep
Psalm 70:2Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde
Psalm 71Bij U, o Heer, berg ik mijn leven
Psalm 71Ik schuil bij U met al mijn zorgen (Psalm 71)
Psalm 71Bij u, ENE, zocht ik toevlucht
Psalm 71:3Een vaste burcht is onze God
Psalm 71:20-24Hoor, hoe een eeuwig lied
Psalm 71:23Looft Hem, die deze wereld schiep
Psalm 72Hasten, Lord, the glorious time
Psalm 72Dit huis dat God gevestigd heeft
Psalm 72O God, recht te spreken als gij, geef dat aan de koning
Psalm 72Ga, stillen in den lande
Psalm 72Een koning die regeert
Psalm 72Wij juichen voor een koning
Psalm 72O God, wil aan de koning schenken
Psalm 72Geef, Heer, de koning uwe rechten
Psalm 72God, laat de koning goed regeren
Psalm 72God, die ons ooit bevrijdde
Psalm 72:1-3Geef uw wijsheid, God, aan de koning
Psalm 72:1-7Als die koning zal verschijnen
Psalm 72:1-10De winter is vergangen
Psalm 72:4Wij geloven in de schepper van het leven
Psalm 72:4-7Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 72:5-19Jezus zal heersen waar de zon
Psalm 72:6-8Geef uw wijsheid, God, aan de koning
Psalm 72:12-14Mijn hart verheugt zich zeer
Psalm 72:13-14Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 72:16-17Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 72:19U, Vader, Bron van leven
Psalm 73Ja, God is goed voor Israël (Muns)
Psalm 73Echt, God is voor Israel goed
Psalm 73Uiteindelijk geen leven zonder U
Psalm 73Gods volk kan op zijn liefde aan
Psalm 73Ja, God is goed voor Israël
Psalm 73:21-26Ik was verbitterd en opstandig
Psalm 73:23Vervuld van 's Heeren liefdegloed
Psalm 73:23-28Wie buiten U heb ik in de hemel
Psalm 73:24Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 73:25Mijn Heer zal ik altijd prijzen
Psalm 73:28'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Psalm 73:28Nader, mijn God, bij U
Psalm 74Waarom, o God, hebt ge verworpen voor immer
Psalm 74Waarom, o God verstoot U voor altijd
Psalm 74Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
Psalm 74Heer, zie uw huis (Psalm 74)
Psalm 74Waarom, o God, verstoot U voor altijd
Psalm 74:16Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 74:16Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 75U alleen, U loven wij (Hasper)
Psalm 75We brengen u dank, God
Psalm 75U alleen, U loven wij
Psalm 75U alleen, God, prijzen wij
Psalm 76Heel Juda kent Gods naam en eer
Psalm 76In Juda is Gods naam beroemd
Psalm 76Doen kennen heeft zich in Juda: God
Psalm 76God wordt geëerd in Israël
Psalm 77In het diepst van de nacht
Psalm 77Roepend om gehoor te vinden
Psalm 77Mijn stem klinkt tot God, ik schreeuw het uit
Psalm 77Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
Psalm 77Luid roep ik tot God zal horen
Psalm 77:20Wij zagen hoe het spoor van God
Psalm 78Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
Psalm 78Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Psalm 78Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden
Psalm 78Neem, mijn gemeente, mijn Wet ter ore
Psalm 78Toen Israël geboren is
Psalm 78:1-7Luister, volk van God
Psalm 78:3-4Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:14-16Ons geluk staat U voor ogen
Psalm 78:15Een boom geplant aan water
Psalm 78:21-28God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
Psalm 78:23-25Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:54Brood uit de hemel gaf Hij hun
Psalm 78:70-72Luister, volk van God
Psalm 79O God, de vreemde volken zijn gekomen
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen
Psalm 79O God, heidenen zijn gekomen in uw erfdeel
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen (Muns)
Psalm 79:11De nacht gaat komen, rusten wij nu allen
Psalm 79:13Talloos de liederen, talloos
Psalm 80Herder van Israël, hoor ons
Psalm 80Hoor naar ons bidden, trouwe herder
Psalm 80Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Vijftig psalmen)
Psalm 80Keer onze dagen ten goede, o God
Psalm 80O herder, die uw volk wilt leiden
Psalm 80O God van Jozef, leid ons verder
Psalm 80God, breng een keer in ons lot
Psalm 80Herder van Israel, neig uw oor
Psalm 80Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
Psalm 80Gij hebt met groot geduld
Psalm 80:2Herder Israëls, hoor!
Psalm 80:2Herder Israels, hoor
Psalm 80:2-3Wek uw kracht en kom bevrijden
Psalm 80:2-4God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:3Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Psalm 80:4God die was en is en komt
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:4Licht in onze ogen
Psalm 80:4-8Wees hier aanwezig (IWVL)
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:9Herder Israëls, hoor!
Psalm 80:9Herder Israels, hoor
Psalm 80:12-16Herder Israels, hoor
Psalm 80:12-16Herder Israëls, hoor!
Psalm 80:15-16God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:18-19God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:18-20Herder Israëls, hoor!
Psalm 80:18-20Herder Israels, hoor
Psalm 80:20Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 81God is onze kracht
Psalm 81Zing voor de God die vreugde geeft
Psalm 81Jubel voor de Heer
Psalm 81Zing ten hemel toe
Psalm 81Laat juichen voor God onze sterkte
Psalm 81Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte
Psalm 81:1-5Een nieuw gebaande weg
Psalm 81:2De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:11De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:17De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 82Laat uw hart zich niet verharden
Psalm 82God staat geposteerd in de samenkomst Godes
Psalm 82God staat in 't midden van de goden (De Vries)
Psalm 82In de vergaderzaal der goden
Psalm 82God staat in 't midden van de goden
Psalm 82God spreekt als rechter tot de goden
Psalm 83Houd U niet stil, geef antwoord, God
Psalm 83O God, gun u geen rust
Psalm 83Zwijg niet, o God, verhef uw woord
Psalm 83Houd U niet stil, zwijg niet, o God
Psalm 84Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Psalm 84Gelukkig wie wonen in uw huis (Oelbrandt)
Psalm 84Hoor Gij ons aan
Psalm 84Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
Psalm 84In de weldaad van uw woorden
Psalm 84Hoe verrukkelijk uw woningen
Psalm 84Hoe lief heb ik uw woning, HEER
Psalm 84Wat hou ik van uw huis
Psalm 84Een goede koning is geen god, geen held, geen ster, geen zon
Psalm 84Laat onze woorden stijgen
Psalm 84Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heer
Psalm 84Als jij er niet was geweest
Psalm 84:1-5Gezegend zijn zij
Psalm 84:2-3Met ons lied, Heer
Psalm 84:2-3Hoe lieflijk is uw woning
Psalm 84:2-5Genesteld aan uw hart
Psalm 84:3Als er geen bom meer valt
Psalm 84:4Ik wandel in gedachten
... meer resultaten
BijbelplaatsLied
Psalm 101Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
Psalm 101Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren
Psalm 101Ik ga zingen van vriendschap en recht
Psalm 102Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
Psalm 102Luister, HEER, en hoor mij klagen
Psalm 102God, luister naar mijn bidden
Psalm 102ENE, hoor mijn gebed, laat mijn hulpgeroep
Psalm 102:2Heer, verhoor mijn gebed
Psalm 102:7-8Een vogel ver nog van de morgen
Psalm 102:25-28Heer, die de tijd in handen houdt
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103Heerser over al wat leeft
Psalm 103Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de ENE, heel mijn binnenste
Psalm 103Loof de koning, heel mijn wezen
Psalm 103Loof nu, mijn ziel, de Here
Psalm 103Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen
Psalm 103Met heel mijn ziel
Psalm 103Mijn ziel, loof nu de Here
Psalm 103O goede Schepper, trouwe Heer
Psalm 103Praise, my soul, the King of heaven
Psalm 103Duren zal de liefde van God
Psalm 103Mensen leven naar de dood
Psalm 103:1Looft de HERE mijn ziel
Psalm 103:1Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
Psalm 103:1Dit is mijn verlangen
Psalm 103:1-2Bless the Lord, my soul
Psalm 103:1-2Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 103:3Heer, ik kom en beken
Psalm 103:4-5Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:4-5Gij roept mijn leven weg uit het graf
Psalm 103:5Langs de luchten snelt een spoor
Psalm 103:8Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:10Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:11Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:11Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 103:11-12Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:13Hoor de roep van de Koning
Psalm 103:13I've heart a thousand stories
Psalm 103:13-17Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:14Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:14-18Wij zijn als adem, U was er altijd
Psalm 103:14-18Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:15-16Dit is het lied van onze zon
Psalm 103:15-16De avondwind draagt deze dag
Psalm 103:15-18Heb dank, o God van alle leven
Psalm 103:19-22Gij dienaars van Hem
Psalm 103:20Zegen de Levende, jullie engelen
Psalm 103:20-21Hoor, onze Vader, hoor ons aan
Psalm 103:20-21Heer God, wij allen loven U
Psalm 103:22Dat heel de schepping Gods lof zingt
Psalm 103:22Als ik uw werken gadesla
Psalm 104Leven als de bomen
Psalm 104Aan U, Heer, brengen wij de dank
Psalm 104Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
Psalm 104Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER
Psalm 104U schiep zon en maan en sterrenpracht
Psalm 104Jo rôpen, Makker fan it goede
Psalm 104Zegen, mijn ziel, de ENE, ENE mijn God
Psalm 104Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 104U riep, o Maker van het goede
Psalm 104Alles wacht op U vol hoop
Psalm 104Gods goedheid blijft zijn schepping wel besturen
Psalm 104God is zo groot
Psalm 104U wil ik noemen
Psalm 104Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
Psalm 104:1Aanbidt nu de Heer
Psalm 104:1Zegen ons met het licht van uw ogen (Vijftig Psalmen)
Psalm 104:1-2Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:1-2Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 104:1-2God van het licht
Psalm 104:3Op een lichte wolkenwagen
Psalm 104:5Zegen ons met het licht van uw ogen (Vijftig Psalmen)
Psalm 104:5-6Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:14-15Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 104:19Zegen ons met het licht van uw ogen (Vijftig Psalmen)
Psalm 104:24Zegen ons met het licht van uw ogen (Vijftig Psalmen)
Psalm 104:24Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:27Zegen ons met het licht van uw ogen (Vijftig Psalmen)
Psalm 104:30Kom nu naar buiten; de lente begint
Psalm 104:30Wat in stilte bloeit
Psalm 104:30Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 104:31Laat de heerlijkheid des Heren
Psalm 104:31Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:33Ik wil zingen van mijn Heer
Psalm 104:33-34Cantarei ao Senhor
Psalm 105Brengt dank aan de ENE, roept hem bij zijn naam
Psalm 105Loof, loof verheugd de Heer der heren
Psalm 105Lof aan de HEER, elk volk moet weten
Psalm 105Loof God de Heer, en laat ons blijde
Psalm 105:8-11Lof aan de God van Israël
Psalm 105:8-11God zij geloofd uit alle macht
Psalm 106Eer aan de Heer, om wat Hij doet
Psalm 106Alleluia, dankt de ENE want hij is goed
Psalm 106Wat geschreven staat
Psalm 106Loof nu de Heer, want Hij is goed
Psalm 106Wij gaan met heel Gods volk
Psalm 106Die ons telkens weer de kans geeft
Psalm 106:1Nu laat ons God de Here
Psalm 106:1Zingen wij van harte zeer
Psalm 107Gods goedheid houdt ons staande
Psalm 107Gods liefde kent geen grenzen
Psalm 107Lof zij de Heer, ons hoogste goed
Psalm 107Brengt dank aan de ENE, want hij is goed
Psalm 107Loof, loof de Heer gestadig
Psalm 107:1Looft de Heer, goedertieren is Hij
Psalm 107:9Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 107:23-26Looft de Heer, goedertieren is Hij
Psalm 107:23-32O eeuwige Vader, sterk in macht
Psalm 107:28-31Looft de Heer, goedertieren is Hij
Psalm 107:28-32Hoor, hoe een eeuwig lied
Psalm 107:30Dit, dit is de wereld
Psalm 108Ik kijk er, God, intens naar uit
Psalm 108Mijn hart is, Heer, in U gerust
Psalm 108Vastberaden is mijn hart, o God
Psalm 108Vertrouwen heb ik in de Eeuwige
Psalm 108:1-7Met koning David zingen wij
Psalm 108:2Wij moeten Gode zingen
Psalm 108:4-5'k Zal U loven, o Heer
Psalm 109God van mijn lof, blijf toch niet zwijgen
Psalm 109O God van mijn loflied, wil niet blijven zwijgen
Psalm 109God die ik loof te allen tijde
Psalm 109:21Nu heeft mijn hart voorgoed gebroken
Psalm 110Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken
Psalm 110De Here God heeft tot mijn heer gesproken
Psalm 110O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 110Gewillig zal uw volk zijn
Psalm 110Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 110De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken
Psalm 110Tijding van de ENE aan mijn heer
Psalm 110:1Ten hemel opgevaren is
Psalm 110:1-4Gij zult priester zijn
Psalm 111Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
Psalm 111Alleluia, ik dank de ENE van ganser harte
Psalm 111Met heel mijn hart prijs ik de HEER
Psalm 111Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven
Psalm 111Loof, halleluja, loof de Heer (Psalm 111)
Psalm 111Mijn liefdeslied voor Jou
Psalm 111:10Ontzagwekkend is uw heiligheid
Psalm 112Gelukkig is wie in zijn leven
Psalm 112Alleluia - zalig een man die vreest de ENE
Psalm 112God zij geloofd en hoog geprezen
Psalm 112Geluk zal ieder mens beleven
Psalm 112:1-2De oprechten draagt licht
Psalm 112:4-9De oprechten draagt licht
Psalm 113Halleloe-Jah, laat ons zingen
Psalm 113Zing halleluja, loof de HEER
Psalm 113Prijs, halleluja, prijs de Heer
Psalm 113Daar waar de zon opkomt
Psalm 113Alleluia, looft, dienaars van de ENE
Psalm 113:1-8Van de opgang der zon tot haar dalen
Psalm 113:2De naam des Heren zij geprezen
Psalm 113:3Dit is het lied van onze zon
Psalm 114Uit Egypte weggegaan
Psalm 114Toen Israel uittoog uit Egypte
Psalm 114Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
Psalm 114Toen Israël uit Egypte kwam
Psalm 114Het volk dat uit Egypte trok
Psalm 114Toen Israël uit Egypte trok
Psalm 114Toen Jakobs voetvolk Egypte verliet
Psalm 114:1Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 115Niet aan ons komt de eer toe
Psalm 115Niet ons, ENE, niet ons, nee, uw naam geef glorie
Psalm 115Niet onze naam moet lof ontvangen, HEER
Psalm 115Niet onze naam is het, die zwaar zal wegen
Psalm 115Niet ons, o Heer, maar uw naam geef de eer
Psalm 115:3-8Zo zegt de Here u, der goden God
Psalm 115:4-7Hé, jij, god met oren
Psalm 115:6Ze zijn van vlees en van gebeente
Psalm 115:16-17De hemel is de hemel van God
Psalm 116Jij, die mijn hand niet loslaat
Psalm 116Lof zij de Heer, ons hoogste goed
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer (De Vries)
Psalm 116Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord
Psalm 116Ik heb lief, want hij, de ENE, heeft willen horen
Psalm 116God heb ik lief, Hij hoort mijn stem
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Psalm 116Lief heb ik Hem, want Hij hoort naar mijn stem
Psalm 116'k Heb Jezus lief. Hij is mijn licht en kracht
Psalm 116:1-2'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Psalm 116:7-8Retourne, mon âme, à ton repos
Psalm 116:9-10Thans wandel ik vrij
Psalm 116:12Almachtig God, o heilig God
Psalm 116:12-13Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
Psalm 116:13Bij brood en wijn, een liefdemaal
Psalm 116:15-19Thans wandel ik vrij
Psalm 117Looft de Here, alle gij volken
Psalm 117Halleluja. Volkeren, loof de Heer
Psalm 117Zing mee voor God
Psalm 117Breng, volken, hulde aan de HEER
Psalm 117Looft God de Heer, zingt Gode lof
Psalm 117Gij volken loof uw God en Heer
Psalm 117Loof, alle volken, loof de Heer
Psalm 117Looft de ENE, alle volken
Psalm 117Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld
Psalm 117Alle volken, huldig de Heer
Psalm 117Zingt, alle volken, zingt: Halleloe
Psalm 117:1Laudate Dominum (Berthier)
Psalm 117:1Laudate omnes gentes
Psalm 118Brengt dank aan de Heer, want goed is Hij
Psalm 118O goddelijk alvermogen
Psalm 118Laat iedereen Gods goedheid prijzen
Psalm 118Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Psalm 118Laat ieder 's Heren goedheid loven
Psalm 118Gezegend de naam van de Getrouwe
Psalm 118Dankt de ENE want hij is goed
Psalm 118:1-2Halleluja. Looft de Heer
Psalm 118:5Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:5Mijn God zijt Gij
Psalm 118:7-9Mijn God zijt Gij
Psalm 118:8Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
Psalm 118:8-9Bonum est confidere in Domino
Psalm 118:8-9Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:13Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:13Mijn God zijt Gij
Psalm 118:15-16Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
Psalm 118:16-17Halleluja. Looft de Heer
Psalm 118:17Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:17Mijn God zijt Gij
Psalm 118:19-26Dit is een dag van zingen
Psalm 118:19-29O mensen, hoort wat is geschied
Psalm 118:22Ik weet waar mijn geloven
Psalm 118:22-25Halleluja. Looft de Heer
Psalm 118:24Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 118:24Laten wij roepen tot God onze Heer
Psalm 118:24Ik zal opgaan naar Gods huis
Psalm 118:24Die in de dood gebonden lag
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer ons geeft (Fitts)
Psalm 118:24Alleluia, wij heffen het aan
Psalm 118:24Dit is de dag, die God ons schenkt
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer ons geeft
Psalm 118:24Al voor mijn leven is ontstaan
Psalm 118:24Heerlijk verschenen is de dag
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)
Psalm 118:24Dank U voor deze nieuwe dag
Psalm 118:26Uw opgang naar Jeruzalem
Psalm 118:26Gezegend Hij, die komt
Psalm 118:26Baruch Ha Ba B'Shem Adonai
Psalm 118:26Welkom, welkom, koning Jezus
Psalm 118:26Baruch Haba B'shem Adonai (Wilbur)
Psalm 118:26O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
Psalm 118:26Heer van leven en van dood
Psalm 118:28Mijn God zijt Gij
Psalm 118:28Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:28-29Gij zijt mijn God
Psalm 119Al wie gaaf van weg zijn: zalig
Psalm 119Jo wurd, Hear, dat yn mij soms wifket
Psalm 119Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119Geen woord te veel
Psalm 119Als je de weg van Gods geboden gaat
Psalm 119Welzalig zijn d' oprechten van gemoed
Psalm 119Uw woord is een lamp voor mijn voet
Psalm 119:1Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 119:1-3O koning, hoor uw onderdaan
Psalm 119:1-8Gelukkig allen die uw wegen gaan
Psalm 119:12Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:14Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 119:16Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:18Open mijn ogen, toon mij
Psalm 119:19Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 119:29-37Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 119:34-35Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:40Onderricht mij in uw woorden
Psalm 119:49-53Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 119:49-56Volmaakt de regels van de Ene (I)
Psalm 119:54De wet voorbij, Gods adem in de rug
Psalm 119:57Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:68Uw liefde is geweldig!
Psalm 119:72Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:76-77Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:89-90Uw woord is een lamp voor mijn voeten
Psalm 119:89-112Uw woord omvat mijn leven
Psalm 119:97-102Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:105Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Psalm 119:105U, Vader van het licht, U prijzen wij
Psalm 119:105Uw woord is een lamp voor mijn voet (Zimmer)
Psalm 119:105Gods wurd is ús in lampe
Psalm 119:105Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:105Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 119:105Als gij naar de woorden luistert
Psalm 119:105Jezus Christus is het licht van God
Psalm 119:105Sanasi on lamppu
Psalm 119:105Uw woord is een lamp voor mijn voeten
Psalm 119:105Heer, wijs mij uw weg
Psalm 119:105-112Het woord, het goede woord van God
Psalm 119:127-12Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 119:127-130Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:138U, Vader van het licht, U prijzen wij
Psalm 119:151Die nooit te ver zijt
Psalm 119:169-176Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Psalm 119:169-178Volmaakt de regels van de Ene (II)
Psalm 120Tot de Heer roep ik in benauwdheid
Psalm 120Ik hief mijn stem in vrees en beven
Psalm 120Nergens ben ik, tenzij gij
Psalm 120Roep ik de HEER bij tegenslagen
Psalm 120Ik riep tot God in bange dagen
Psalm 120Tot de ENE in mijn benauwdheid
Psalm 120Ik heb tot God gebeden
Psalm 121Met U, mijn God, leg ik mij neer
Psalm 121Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer)
Psalm 121Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal komen mijn hulp
Psalm 121Jij hebt van tranen en van pijn geweten
Psalm 121De hulp komt mij van de Heer
Psalm 121Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Zwart)
Psalm 121Ik sla mijn ogen op en zie
Psalm 121Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
Psalm 121U bent heilig en rechtvaardig
Psalm 121Mijn ogen kijken naar omhoog
Psalm 121Ik hoor trompetten klinken
Psalm 121Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Psalm 121Ik hef mijn ogen op naar het gebergte
Psalm 121'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen
Psalm 121Waar komt mijn hulp vandaan?
Psalm 121De dag raakt in de nacht vergeten
Psalm 121Een levensweg te gaan
Psalm 121Heer, in uw hoede is het goed
Psalm 121Onze hulp komt van de Levende
Psalm 121Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Huijbers)
Psalm 121Ik kijk omhoog naar de bergen
Psalm 121De nacht valt. Onze wereld is
Psalm 121Mijn ogen sla ik op naar de bergen
Psalm 121:1-2Ik kijk uit naar de bergen
Psalm 121:1-2Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Psalm 121:1-2Ik hef mijn ogen
Psalm 121:1-2Ik vertrouw op U
Psalm 121:2Onze hulp in de Naam
Psalm 121:2Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 121:2Mijn hulp komt van God
Psalm 121:3Beveel gerust uw wegen
Psalm 121:3-4Gods zegen bidden wij je toe
Psalm 121:4Klankresten van een onvoltooid verhaal
Psalm 121:4He that keepeth Israël
Psalm 121:4He that keepeth Israel
Psalm 121:4Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 121:4Uit het duister hier gekomen
Psalm 121:5De zon gaat op in gouden schijn
Psalm 121:6Hoe ver te gaan?
Psalm 121:6Hoe ver te gaan
Psalm 121:8Ten leven zijn wij door God opgeschreven
Psalm 121:8Mijn reizen, mijn rusten, Gij draagt mij
Psalm 121:8De Here zeeg'ne en behoede u
Psalm 121:8De Levende waakt over je gaan en je komen
Psalm 122Ik ben verblijd, wanneer men mij
Psalm 122Laten wij gaan naar het huis van de Heer
Psalm 122Ik was verheugd, toen men mij zei
Psalm 122Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden
Psalm 122Ik spring van blijdschap op wanneer
Psalm 122Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Psalm 122Een stad van vrede zoeken wij
Psalm 122Stad van mijn hart
Psalm 122Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
Psalm 122Ik was verheugd toen ik het hoorde
Psalm 122Ach Heer, geef vrede aan het land
Psalm 122Zalige ure! vruchtbaar van verblijden
Psalm 122Sion mijn vaderland
Psalm 122Ik was verheugd toen ze mij zeiden
Psalm 122:1-5Hoe verblijd was ik
Psalm 122:3Hoe ver te gaan?
Psalm 122:3Hoe ver te gaan
Psalm 122:5Van grond en vuur zult Gij ons maken
Psalm 122:6-7Jeruzalem, de stad van trouw
Psalm 122:6-8Pray for the peace of Jerusalem
Psalm 122:8-9Hoe verblijd was ik
Psalm 123Mijn ogen hef ik tot U
Psalm 123Ik sla naar U, die in de hemel zit
Psalm 123Naar u heb ik mijn ogen geheven
Psalm 123Tot U, die zetelt in de hemel hoog
Psalm 123Tot U sla mijn ogen ik op
Psalm 123:1-2Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Psalm 123:2Oculi nostri
Psalm 123:2-3Naar U sla ik mijn ogen op
Psalm 124Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest
Psalm 124Was niet voor ons geweest de ENE
Psalm 124Laat Israël nu zeggen blij van geest
Psalm 124Terecht kan Israël zeggen
Psalm 124Heel Israël getuige, blij van geest
Psalm 124Was er geen hulp gekomen van de HEER
Psalm 124:1-8Votum en groet
Psalm 124:6Wij die met eigen ogen
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Woudt)
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 124:8Us help is yn de namme fan de Heare
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Here (Munneke)
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Aan het Rot)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Vogel)
Psalm 124:8Us helper is de Heare
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Sikkema 2)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Pasveer)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (IWVL)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Spijker)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Sikkema)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Here (Drost)
Psalm 124:8Zie ik sterren aan de hemel staan
Psalm 125Wie op de HEER bouwt in zijn leven
Psalm 125Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
Psalm 125Die toevlucht zoeken bij de ENE
Psalm 125Wie op de Here God vertrouwen
Psalm 125Vrede voor Gods volk
Psalm 125Als Sions berg is hij
Psalm 125:1Wie vertrouwen op de Heer
Psalm 125:1-2Wie op de Heer vertrouwen
Psalm 126Toen Gij Sions ballingen terugbracht
Psalm 126Het leek een droom, toch was het waar
Psalm 126Bracht niet de Heer Sion terecht
Psalm 126God onze Heer zal ons uit de woestijn
Psalm 126Toen God de Heer uit 's vijands macht
Psalm 126Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 126Zo sprak de Heer der legerscharen
Psalm 126Groot heeft de Heer gehandeld aan ons
Psalm 126Breng ons weer thuis uit de ballingschap
Psalm 126O God die boven wolken troont
Psalm 126Toen God ons weer naar Sion bracht
Psalm 126De steppe zal bloeien
Psalm 126Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
Psalm 126:3Look what the Lord has done
Psalm 126:3Can you believe
Psalm 126:4Gij zijt een mensenzoon
Psalm 126:5Wij staan voor uw troon
Psalm 126:5-6Zonne der gerechtigheid
Psalm 127Als de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Indien de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127God wil een tempel bouwen
Psalm 127Wanneer de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Het rijk van God is als een zaad
Psalm 127Geen woning komt tot stand
Psalm 127:1Alles wat ik ben behoort U toe
Psalm 127:2De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 127:2Beveel gerust uw wegen
Psalm 128De droom van God
Psalm 128Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan
Psalm 128Welzalig is een ieder die God van harte vreest
Psalm 128Gelukkig is de man die leven mag met God
Psalm 128Geluk en rijke zegen
Psalm 128:1-5Gelukkig alwie de Heer vreest (Kahmann)
Psalm 128:1-5Gelukkig alwie de Heer vreest (van der Putt)
Psalm 129Hoe zij ook tegenwerkten
Psalm 129Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
Psalm 129Het kwaad heeft niet het laatste woord
Psalm 129Ze onderdrukten mij van jongs af aan
Psalm 130Uit diepten van ellenden
Psalm 130Vanuit de diepte roep ik U
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik, Heer
Psalm 130Vanuit het diepe duister
Psalm 130Uit de diepten roep ik jou
Psalm 130Uit de diepten roep ik U Blijft U de zonden gedenken
Psalm 130Uit de diepten roep ik U, Heer
Psalm 130Uit de diepten roep ik U
Psalm 130God, wij roepen uit de diepte
Psalm 130Uit diepe nood roep ik, o Heer
Psalm 130Uit de diepten roep ik U (reciteerpsalm)
Psalm 130God in de hemelen
Psalm 130Ik roep uit de diepten tot U, Heer!
Psalm 130Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Psalm 130Uit diepten van ellende (Hasper)
Psalm 130Uit de diepte
Psalm 130Schreeuw uit de diepte
Psalm 130Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik om hulp, o Heer
Psalm 130Uit de diepte roep ik jouw naam
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
Psalm 130Hoor, God, ons roepen, of wij gaan verloren
Psalm 130:1Uit de diepte roepen wij U
Psalm 130:1Uit de diepte, jou vergeten
Psalm 130:1-4De Heer is steeds barmhartig
Psalm 130:5Geest van God, blaas op mij
Psalm 130:5-6In de lente van mijn leven
Psalm 130:5-7Ik wacht de Heer
Psalm 130:6Ik zie uit naar de Heer
Psalm 130:6Mijn ziel verlangt naar U
Psalm 130:7-8De Heer is steeds barmhartig
Psalm 131Bewaar mij bij U, Heer, in vrede
Psalm 131O Heer, er is geen trots in mij
Psalm 131Bewaar mij bij U, Heer
Psalm 131Niet in de verre sterren
Psalm 131U heeft mij voor Uzelf gemaakt
Psalm 131Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER
Psalm 131Hij is hier, Hij is bij ons
Psalm 131Blijvende bewaar mij
Psalm 131God ik waan mij niet wijzer
Psalm 131HERE, mijn hart is niet hovaardig
Psalm 131Zoals een kind, gevoed, gekust
Psalm 131:1-2Niet groots hoef ik te zijn
Psalm 131:2De aarde kent uw grote kracht
Psalm 131:2Dragende, moederlijke God
Psalm 132O Heer, gedenk aan Davids leed
Psalm 132Heer, denk aan David en zijn eed
Psalm 132HEER, denk er toch voortdurend aan
Psalm 132Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
Psalm 132:3-5Ik zal in mijn huis niet wonen
Psalm 133Ons lied put uit de bronnen
Psalm 133Die licht geeft aan het oog
Psalm 133Hoe goed en lieflijk ’t eendrachtig samenzijn
Psalm 133Dat heel mag worden mijn huis
Psalm 133Wat goed is het om eensgezind te leven
Psalm 133Wat is het geweldig
Psalm 133Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
Psalm 133Hoe lief'lijk is 't
Psalm 133O, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
... meer resultaten