Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmen/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina geeft een automatisch gegenereerd overzicht van alle liederen bij en berijmingen van Psalmen. Selecteer een Psalm in de onderstaande tabel voor een lijst bij een specifieke Psalm.

Bij de Psalm

... meer resultaten

Bij de Bijbelplaats

BijbelplaatsLied
PsalmWees genadig
Psalm 1Als een boom ben je
Psalm 1Goed is dat je niet doet wat slecht is
Psalm 1Jij, om mensen bewogen
Psalm 1Leven als de bomen
Psalm 1Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
Psalm 1Als een boom aan levend water
Psalm 1Gelukkig is de man die niet bezwijkt
Psalm 1Zalig hij die niet ingaat
Psalm 1Zegen is een mens
Psalm 1Gelukkig mensen die niet gaan
Psalm 1Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Psalm 1Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt
Psalm 1Gelukkig is de mens
Psalm 1Als een schip op het water
Psalm 1Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1Niet als een storm, als een vloed
Psalm 1Boom geplant aan stromen water
Psalm 1De vreugde die het hart verwarmt
Psalm 1Jij, binnenweg van ons bestaan
Psalm 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Psalm 1Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraad
Psalm 1Een boom geplant aan water
Psalm 1:1-3Welzalig de man, die niet wandelt
Psalm 1:1-4Gelukkig de man
Psalm 1:3Staan in winterlicht
Psalm 1:3De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 1:6Gelukkig de man
Psalm 2Zeg me waarom
Psalm 2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2Waartoe zweren de natiën samen
Psalm 2Waarom razen volkeren
Psalm 2Jij in ons midden
Psalm 2Waarom woelen de volken
Psalm 2Wat willen al die wereldleiders toch
Psalm 2:6-7Eer aan God (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 2:7Als die koning zal verschijnen
Psalm 2:7Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 2:7God sprak tot mij: mijn zoon ben jij
Psalm 2:8U zei: 'Vraag en je zult ontvangen'
Psalm 2:10-12Hij die de hoge bomen
Psalm 2:12De dag der kroning is gekomen
Psalm 3O Heer, de tegenstand komt op van elke kant
Psalm 3O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
Psalm 3Sta op bevrijd mij toch
Psalm 3O HEER, de vijand staat
Psalm 3Mijn God, van elke kant
Psalm 3:3-6Hoe zalig is 't, o dierb're Heer
Psalm 3:4Kom en zing een vreugdelied
Psalm 3:4U, o Heer, bent een schild
Psalm 3:4-5Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
Psalm 3:6Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 4Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Psalm 4De dag, geboren uit het duister
Psalm 4Gij zijt mijn waarheid
Psalm 4Laat als ik roep mij op U hopen
Psalm 4Wil antwoord geven op mijn vragen
Psalm 4Weer is een dag voorbij, nu ben ik moe
Psalm 4Wil, als ik roep, mij antwoord geven
Psalm 4Als ik U aanroep
Psalm 4Dat wij gezien zijn in uw ogen
Psalm 4Verhoor mij als ik roep tot U
Psalm 4Als ik roep, geef antwoord
Psalm 4:2O Vader, trek het lot U aan
Psalm 4:7Zegen ons met het licht van uw ogen
Psalm 4:9De nacht gaat komen, rusten wij nu allen
Psalm 4:9Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 4:9Heer, in uw hoede is het goed
Psalm 4:9Ik leg mij in uw hoede neer
Psalm 4:9Ik slaap in Uw bescherming, Heer
Psalm 5Laat mij, mijn Koning, tot U spreken
Psalm 5O Here, wil mijn woorden horen
Psalm 5HEER, luister naar mijn bange klachten
Psalm 5:2Een schuilplaats en een loofhut is jouw Naam
Psalm 5:2-3Heer, geef mij meer reinheid
Psalm 5:2-3O koning, hoor uw onderdaan
Psalm 5:3More holiness give me
Psalm 5:4Prijs Hem, in je dag vol zorgen
Psalm 5:9Ga met ons jouw weg
Psalm 6O Heer, straf mij niet langer
Psalm 6Ontferm U ik ben uitgebloeid
Psalm 6Straf mij in uw gramschap niet
Psalm 6Heer, toon mij uw genade
Psalm 6O Here, sla mij gade
Psalm 6Bewijs, Heer, mij genade
Psalm 6HEER, laat uw boosheid varen
Psalm 6In mijn bloei ontluisterd
Psalm 7Heer, mijn God, U bent mijn toevlucht
Psalm 7Jij die ons ten goede keert
Psalm 7HEER, red mij, er is haast geboden
Psalm 7Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
Psalm 7:11Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 8God van schoonheid, waar uw glorie
Psalm 8O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Here onze God
Psalm 8Heer gij hebt uw naam gegeven
Psalm 8Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Wees geprezen, bron en schenker
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
Psalm 8Niet zonder de aarde
Psalm 8Wanneer ik naar uw hemel kijk
Psalm 8Gij hebt, o Vader van het leven
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe glorierijk en machtig
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8Nog heeft het dier geen naam
Psalm 8HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig
Psalm 8Almachtige, verheven Heer
Psalm 8's Nachts als er duizenden sterren verschijnen
Psalm 8Wie prijst de Heiland hemelhoog
Psalm 8Wij loven u, wij leven
Psalm 8Heer, onze heerser, hoe groot is uw Naam
Psalm 8In de schoot van mijn moeder geweven
Psalm 8De handtekening van de Heer
Psalm 8Zie de zon, zie de maan
Psalm 8:2-5Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
Psalm 8:2-7Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam (I)
Psalm 8:3Buiten de poort heeft Jezus geleden
Psalm 8:3Jezus zal heersen waar de zon
Psalm 8:3Kinderen in de tempel
Psalm 8:4Alles wat God geschapen heeft
Psalm 8:4-5God enkel licht
Psalm 8:4-5Gij hebt de lichten aangedaan
Psalm 8:4-5Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping
Psalm 8:4-9Over al wat leeft
Psalm 9Ik zal met heel mijn hart, o Heer
Psalm 9Met heel mijn hart geef ik U eer
Psalm 9Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen
Psalm 9Met heel mijn hart zing ik uw eer
Psalm 9:2-3U zal ik loven, Heer
Psalm 9:2-3Ik zal U loven, Here
Psalm 9:11Wie vertrouwen op de Heer
Psalm 9:11Wat God wil, dat geschied' altijd
Psalm 9:11Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 10Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
Psalm 10Weerlozen worden bemoedigd
Psalm 10Waarom HEER, blijft U zo op afstand staan
Psalm 10Zie deze aarde
Psalm 10Waarom, o Heer, blijft U van verre staan?
Psalm 10:12U Heer, U hoort
Psalm 10:17-18U Heer, U hoort
Psalm 11Bij U, Heer, wil ik schuilen
Psalm 11In zware tijden hoef ik niet te vluchten
Psalm 11Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen
Psalm 11Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
Psalm 11Mijn schuilplaats is bij Hem
Psalm 11De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte
Psalm 12Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Psalm 12Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
Psalm 12Onkreukbare woorden, waar ben je
Psalm 12O Woord, gewonnen uit de aarde
Psalm 12O God, neem van de hemel waar
Psalm 12:8God in den hoog' alleen zij eer
Psalm 13Hoe lang, o Heer?
Psalm 13Dan nog
Psalm 13Hoe lang nog, Jij
Psalm 13Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Psalm 13Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij
Psalm 13Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten
Psalm 13Hoe wij ook zwerven, zoekend en vragend
Psalm 13Hoe lang laat U mij nog alleen
Psalm 13Hoe lang vergeet U mij, o God
Psalm 13Hoelang nog kijkt U mij niet aan
Psalm 13:2Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:4Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:6Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 14De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 14)
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
Psalm 14Niksers, leeghoofden
Psalm 14:4Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 15Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn
Psalm 15HEER, wie is welkom, voor wie staat
Psalm 15Wie mag, o God, bewonen
Psalm 15Heer, wie mag wonen in uw tent
Psalm 15Jij die woont in heiligheid
Psalm 15Wees eerlijk, doe de mensen recht
Psalm 15In jouw mond
Psalm 15Wie zult Gij noden in uw tent
Psalm 15Laat wonen Jouw nabijheid onder ons
Psalm 15O God die mededeelzaam zijt
Psalm 15:1Heer, wie mag toeven
Psalm 15:2-5Heer, wie mag toeven
Psalm 16Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
Psalm 16O Heer, Gij mijn erve, mijn beker
Psalm 16Bied mij beschutting God, ik schuil bij U
Psalm 16God bewaar mij
Psalm 16Mijn God, ik kom naar U
Psalm 16Ik val niet uit zijn hand
Psalm 16Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!
Psalm 16Jij bent de god die mij gegeven is
Psalm 16Geschreven staat uw Naam
Psalm 16Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij U
Psalm 16Hoor je mij?
Psalm 16:1Behüte mich, Gott
Psalm 16:1-2O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:2Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 16:2Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:5O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:5Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:7-11Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven
Psalm 16:7-11O Heer, Gij mijn erve
Psalm 16:11Behüte mich, Gott
Psalm 17HEER, hoor mij nu ik roep om recht
Psalm 17Blijf Jij naar ons op zoek
Psalm 17Hoor naar een rechte zaak, o Heer
Psalm 17Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
Psalm 17:1-3Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 17:1-5Wij aarde onvoltooid
Psalm 17:5-8Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 17:8Hide me now
Psalm 17:8In de weldaad van uw woorden
Psalm 17:15Laat mij, zo ik leef naar uw wil
Psalm 18Dat jouw liefde in ons leven blijkt
Psalm 18Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte
Psalm 18Ik heb U lief van ganser harte, Here
Psalm 18Bewaar mij, o God
Psalm 18Hoe wonderlijk ben Jij
Psalm 18Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 18Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig
Psalm 18:2Ik heb U lief, o mijn beminde
Psalm 18:2No longer slaves
Psalm 18:2Ik heb U lief
Psalm 18:2-3God keek genadig naar mij om
Psalm 18:2-3Mijn Heer zal ik altijd prijzen
Psalm 18:2-4Ik hou van U, o Heer
Psalm 18:2-4Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 18:3Ik weet waar mijn geloven
Psalm 18:3Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:3Een vaste burcht is onze God
Psalm 18:8Ik heb U lief
Psalm 18:21-30Heer mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis
Psalm 18:22-25Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:29C'est toi ma lampe, Seigneur
Psalm 18:31-32Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 18:32Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 18:36-37Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 18:47Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 18:47Rots waaruit het leven welt
Psalm 19Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
Psalm 19Het ruime firmament
Psalm 19Wanneer ik door de velden ga
Psalm 19't Woord des Heren is volmaakt
Psalm 19De hemel roemt de Heer
Psalm 19De hemel prijst de HEER
Psalm 19Het ruime hemelrond
Psalm 19De himel, hiel it grut hielal
Psalm 19:1-3De hemel verhaalt van zijn majesteit
Psalm 19:1-4De hemel vertelt van Gods heerlijkheid
Psalm 19:1-7De hemel ontvouwt de glorie van God
Psalm 19:1-7God is zo groot
Psalm 19:2-6Hemelen, dauwt uit den hoge
Psalm 19:2-7Des ochtends als het licht ontstaat
Psalm 19:3Klaarlichte nacht
Psalm 19:5-6Kom tot ons, de wereld wacht
Psalm 19:5-7Het licht dat weer opnieuw begon
Psalm 19:6Komt ons in diepe nacht ter ore
Psalm 19:8-11Het woord des Heren is volmaakt
Psalm 19:15Mogen de woorden van mijn mond
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven (Hoekstra)
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven
Psalm 20Dat God u mag verhoren, koning
Psalm 20Moge de Here u verhoren
Psalm 20:8Niet de macht van wapenen
Psalm 21O Heer, de koning is verblijd
Psalm 21O Heer, de koning is verheugd
Psalm 21Wie om het recht zich weert
Psalm 21HEER, ontzagwekkend is uw kracht
Psalm 22Machtige, mijn Machtige
Psalm 22Waarom hebt Gij mij nu verlaten, God
Psalm 22Waarom ben ik verlaten
Psalm 22De kleine herder David
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij (Hoekstra/Nolles)
Psalm 22Door God en door mensen verlaten
Psalm 22Liefde wanhoop droeve woede
Psalm 22Waarom hebt U mij verlaten?
Psalm 22O liefde die verborgen zijt
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
Psalm 22Als Gij ons niet kent
Psalm 22:1-3God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:1-6Ons lied put uit de bronnen
Psalm 22:2O lichaam van het Woord
Psalm 22:3Wij verhogen U
Psalm 22:4In de weldaad van uw woorden
Psalm 22:4Christus staat in majesteit
Psalm 22:4Loof God, die zegent al wat leeft
Psalm 22:4Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
Psalm 22:4Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 22:4In het midden der gemeente
Psalm 22:4Een lied voor God de Heer
Psalm 22:4Kom en zing een vreugdelied
Psalm 22:4Jezus, wij verhogen U
Psalm 22:5-9God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:10-11Gij zijt mijn God van de moederschoot af
Psalm 22:10-11Gij zijt mijn God (Vijftig Psalmen)
Psalm 22:10-11Ik droomde U van jongs af aan
Psalm 22:15Als boten uit het niets vandaan
Psalm 22:17Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 22:20Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:22Talloos de liederen, talloos
Psalm 22:23In het midden der gemeente
Psalm 22:23-32Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:25-26Nooit hebt Gij de arme veracht
Psalm 23De Heer is mijn herder en geen ding
Psalm 23Mijn herder is de Heer in wien
Psalm 23Uw rust in mijn wereld
Psalm 23Was jij mijn herder
Psalm 23Jij hebt van tranen en van pijn geweten
Psalm 23De herder is er elke dag
Psalm 23Brood op tafel, een hand gevuld
Psalm 23Over de heuvels dwalen de schapen
Psalm 23Mijn goede Herder is de Heer!
Psalm 23Luister naar mijn dienaar
Psalm 23Mijn herder is de Heer (Huijbers)
Psalm 23Want mijn herder is de Heer
Psalm 23De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Psalm 23'k Weet, dat de Heer mijn herder is
Psalm 23Die mij hoedt als een herder
Psalm 23Was ik een schaap, was Hij mijn herder
Psalm 23D' Almachtige is mijn herder en geleide
Psalm 23De Heer zal als een herder voor mij zorgen
Psalm 23Mijn herder, Gij alleen
Psalm 23De Here is mijn herder
Psalm 23De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust
Psalm 23Mijn Herder is de Here God
Psalm 23Soms brengt God de storm tot stilte
Psalm 23Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer
Psalm 23Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Psalm 23Het leven verliest zijn glans
Psalm 23Mijn goede Herder is de Heer
Psalm 23Want mijn Herder is de Heer
Psalm 23De Here wil mijn trouwe herder wezen
Psalm 23God is de Herder die waakt over mij
Psalm 23De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken (Ouwens)
Psalm 23Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij
Psalm 23:1Mijn herder is de Heer
Psalm 23:1-2Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 23:1-3Sion mijn vaderland
Psalm 23:2Een boom geplant aan water
Psalm 23:2-3Wie zich door God alleen laat leiden
Psalm 23:3Al de weg leidt mij mijn Heiland
Psalm 23:4Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Psalm 23:4Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 23:5Ons lied put uit de bronnen
Psalm 23:6Kom, volk van de verrezen Heer
Psalm 24De aarde is van God alleen
Psalm 24Hef op uw hoofden, poorten wijd
Psalm 24De wereld hoort aan God de Heer
Psalm 24Wie mag beklimmen de hoogte van God
Psalm 24Wie gaf ons een plaats op aarde
Psalm 24De aarde is, met al wat leeft
Psalm 24Van God is de aarde, van Hem deze wereld
Psalm 24Van God is de aarde
Psalm 24Ik heb mijn hart tot U geheven
Psalm 24De HEER is Heer van deze aard'
Psalm 24Gij, poorten, heft uw hoofd omhoog
Psalm 24De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
Psalm 24Verheft u, poorten, maakt u wijd
Psalm 24Laat onze woorden stijgen
Psalm 24De aarde is met al wat leeft
Psalm 24Ruimte om Hem
Psalm 24:1Gij die gelooft, verheugt u samen
Psalm 24:1-2Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 24:3-6Wie mag bestijgen de berg van de Heer
Psalm 24:7Lift up your heads
Psalm 24:7Groot is de Heer God Almachtig
Psalm 24:7Hef je hoofd omhoog
Psalm 24:7Betlehem, o uitverkoren stad
Psalm 24:7Speel nu luid op de trompet
Psalm 24:7-10Hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)
Psalm 25Maak, o Heer, mij uwe wegen
Psalm 25'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Psalm 25Verlos ons, laat er vrede komen
Psalm 25HEER, ik wil mijn hart verheffen
Psalm 25Naar U gaat mijn verlangen uit
Psalm 25'k Hef mijn ziel, o God der goden
Psalm 25Zoudt Gij mij ooit te schande maken
Psalm 25Nu geef ik U mijn ziel in handen
Psalm 25Wees nabij, omwille van jouw naam
Psalm 25Van mijn ellende, keer u niet af
Psalm 25Heer, ik hef mijn hart en handen
Psalm 25:1Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:1-2Mijn leven til ik, God, naar U omhoog
Psalm 25:1-2Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:1-2Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:1-2Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
Psalm 25:1-4Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:2Ik vertrouw op U
Psalm 25:3Wat God wil, dat geschied' altijd
Psalm 25:3Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 25:4Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 25:4-7Wij aarde onvoltooid
Psalm 25:4-10Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:5Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:5-6Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:6Gedenk uw ontferming, God
Psalm 25:8-10Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:14Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:15Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:15Mijn ogen zijn gericht op U
Psalm 25:15De Heer zal ons bevrijden
Psalm 25:15-16Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:15-16Mijn ogen zijn gevestigd
Psalm 25:15-22Mijn ogen zijn gericht op de Heer
Psalm 25:21Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 26Doe recht, HEER, spreek mij vrij
Psalm 26O Here, doe mij recht!
Psalm 26O Heer, op wie ik pleit
Psalm 26Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
Psalm 27Om dit ene bid ik
Psalm 27Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 27O wanneer ik mij niet hechtte
Psalm 27U bent mijn anker
Psalm 27Dit is heel mijn verlangen
Psalm 27God is mijn licht, de redder van mijn leven
Psalm 27God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Psalm 27De Heer is mijn licht
Psalm 27God, voor U is niets onmogelijk
Psalm 27De Here is mijn licht, wat kan mij deren
Psalm 27Dit ene heb ik jou gevraagd
Psalm 27Nu staan, in dun gewaad van groen
Psalm 27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27:1De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder
Psalm 27:1Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 27:1In mijn twijfels, mijn verdriet
Psalm 27:1Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 27:1Een levensweg te gaan
Psalm 27:1I have a light
Psalm 27:1-2De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:1-3U hoort mij als ik bid
Psalm 27:1-3Op God is onze hoop
Psalm 27:1-5De dag, geboren uit het duister
Psalm 27:4Jezus, stralend licht
Psalm 27:4Ik kniel neer en belijd
Psalm 27:4Ik verlang naar uw aanwezigheid
Psalm 27:4Welkom in ons midden, Jezus
Psalm 27:4Houd me dicht bij U
Psalm 27:4Dit is mijn verlangen
Psalm 27:4-5De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:4-6Ik wil altijd zijn waar U bent
Psalm 27:7-9De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:7-9Hoor mijn stem, Heer
Psalm 27:7-9Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
Psalm 27:8Ik kniel neer en belijd
Psalm 27:8Houd me dicht bij U
Psalm 27:8-9O Heer, verberg U niet voor mij
Psalm 27:8-9Wij lezen in het lieve licht
Psalm 27:10Laat ons de Heer lofzingen
Psalm 27:10De dag der kroning is gekomen
Psalm 27:11Leer mij Uw weg, o Heer
Psalm 27:11-14De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:13I am sure I shall see
Psalm 27:14Als g' in nood gezeten
Psalm 27:14Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 27:14Wait for the Lord
Psalm 28Levende God. mijn herder zijt Gij
Psalm 28Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
Psalm 28Mijn God, wat voel ik me verloren
Psalm 28:8De Heer is ons huis
Psalm 28:9Heer, wij loven en aanbidden U
Psalm 29Stem die leven wint op dood
Psalm 29Engelen, erken de HEER
Psalm 29Gij die hoog verheven zijt
Psalm 29Erken nu de Heer
Psalm 29Die alles overstemt
Psalm 29Hemelingen, buigt u neer
Psalm 29:1-4De stem van JHWH is over de wateren
Psalm 29:3Almachtige
Psalm 29:7-10De stem van JHWH is over de wateren
Psalm 30Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
Psalm 30U prijs ik, HEER, want U genas
Psalm 30U zal ik loven, trouwe Heer
Psalm 30De avond komt met droefheid
Psalm 30:2Voici Dieu qui vient à mon secours
Psalm 30:2-4Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:2-6Hoog eer ik U, JHWH
Psalm 30:2-13Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)
Psalm 30:6Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:6Kom, volk van de verrezen Heer
Psalm 30:9-10Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:11-13Hoog eer ik U, JHWH
Psalm 30:12Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 31Jij zoekt mij
Psalm 31Bij U, o Heer, zoek ik bescherming
Psalm 31Mijn toevlucht is de Here God
Psalm 31Op U vertrouw ik, Heer der Heren
Psalm 31Ik schuil bij U met al mijn zorgen (Psalm 31)
Psalm 31Een zwaluw op de vlucht voor winterstormen
Psalm 31In de verdrukking wil ik bij u schuilen
Psalm 31:2Heer, wij loven en aanbidden U
Psalm 31:2God keek genadig naar mij om
Psalm 31:2-6Doe uw aanschijn lichten
Psalm 31:3-4Wees mij een rots, een toevlucht
Psalm 31:3-4Rots waaruit het leven welt
Psalm 31:4Een vaste burcht is onze God
Psalm 31:6In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven
Psalm 31:12Doe uw aanschijn lichten
Psalm 31:13-17Doe uw aanschijn lichten
Psalm 31:15'k Vertrouw op U
Psalm 31:16Jezus, alles geef ik U
... meer resultaten
BijbelplaatsLied
Psalm 41Heil hem die de geringe helpt in nood
Psalm 41Zalig de mens, die denkt aan armen
Psalm 41Gelukkig wie aan arme mensen denkt
Psalm 41:2-4Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:5Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:11Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 41:13-14Heer, wees mij goedgunstig
Psalm 42Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 42Zoals een hert naar water smacht
Psalm 42Heer, een hert in dorre streken
Psalm 42Ik sta voor U in leegte en gemis
Psalm 42Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
Psalm 42Die ons schiep
Psalm 42Johannes doopte Hem met schroom
Psalm 42Mijn ziel dorst als een hert
Psalm 42Ik zie een slagveld en een kamp
Psalm 42Zoals een hert verlangt naar stromend water
Psalm 42Als een uitgeputte hinde
Psalm 42:2Zoals een hinde smacht
Psalm 42:2Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:2Een boom geplant aan water
Psalm 42:2Dit is het verbond van God met de mensen
Psalm 42:2Als een hert dat verlangt naar water
Psalm 42:2-3Gelijk het hert dat reikt
Psalm 42:2-3De noche iremos, de noche
Psalm 42:2-4Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:5Gelijk het hert dat reikt
Psalm 42:5Vier seizoenen heeft het jaar
Psalm 42:6Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer
Psalm 42:6Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 42:6Zoals een hinde smacht
Psalm 42:6Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:8Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:9Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:9Zoals een hinde smacht
Psalm 42:9In vuur en vlam zet ons de Geest
Psalm 42:9Al op de drempel van het licht
Psalm 42:10Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 43Ik zie een slagveld en een kamp
Psalm 43O God, kom mijn geding beslechten
Psalm 43Heer, laat mij voor uw altaar komen
Psalm 43Zoals een hert naar water smacht
Psalm 43Heer, doe mij recht; kom tussenbeide
Psalm 43Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 43:1Doe mij recht, o God
Psalm 43:3-4Gelijk het hert dat reikt
Psalm 43:3-4Zend ons uw licht
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (Hasper)
Psalm 44Heer, wat de vaderen vertelden
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (de Vries/Hasper)
Psalm 44Wij hebben, God, met eigen oren
Psalm 44Waak op, verlaat ons niet, o Heer
Psalm 44:22Getrouwe Schepper, hoor ons aan
Psalm 44:23Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 44:27Kom te hulp, sta op
Psalm 45Hoe helder staat de morgenster
Psalm 45Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen
Psalm 45Met luider stem breng ik de koning hulde
Psalm 45Prachtig de gezalfde koning
Psalm 45Met dit gedicht wil ik de koning loven
Psalm 45:3Boven mensen uit
Psalm 45:8Het leven verliest zijn glans
Psalm 45:10-12Boven mensen uit
Psalm 45:18Boven mensen uit
Psalm 46Ein feste Burg ist unser Gott
Psalm 46De God van de machten, Hij gaat met ons mee
Psalm 46God, onze toevlucht
Psalm 46Een vaste burcht is onze God
Psalm 46O Heer, verlos ons van het kwaad
Psalm 46Waar zou de stad van de vrede zijn
Psalm 46God is een toevlucht te allen tijde
Psalm 46God is voor ons een sterkt' en slot
Psalm 46Ten hemel opgevaren is
Psalm 46God is voor ons een toevlucht, een sterkte
Psalm 46God, onze burcht, blijft voor ons zorgen
Psalm 46God is een toevlucht en een sterkte
Psalm 46God is ons een toevlucht en sterkte
Psalm 46:2U bent mijn schuilplaats,Heer
Psalm 47Juich, o volken, juich, handklap en betuig
Psalm 47Volken wees verheugd
Psalm 47Juich, applaudisseer
Psalm 47:1Klapt in de handen
Psalm 47:2-3God voer omhoog bij gejuich
Psalm 47:6-8De dag der kroning is gekomen
Psalm 47:6-9God voer omhoog bij gejuich
Psalmen 47:6-10Onder bazuingeschal
Psalm 48De HEER is groot, verheerlijk Hem
Psalm 48De Heer is groot en hoog geëerd
Psalm 48De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
Psalm 48:1Groot en machtig is Hij
Psalm 48:2-3Groot is de Heer en hoog te loven
Psalm 49Bewoners van de wereld, luister goed
Psalm 49Bewoners van de wijde wereld, hoor
Psalm 49Gij volken, overal ter wereld, hoor!
Psalm 49:17-21Wij wensen onszelf vele jaren
Psalm 50De Heer die alle macht heeft – Hij alleen! –
Psalm 50De Heer die leeft, de God der goden spreekt
Psalm 50:1-2Lichtend breekt de morgen aan
Psalm 50:23Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God
Psalm 50:23Wie lof offert, eert Mij
Psalm 51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
Psalm 51Erbarm u, God, en delg genadig
Psalm 51Heb medelijden God; ik roep U aan
Psalm 51Wees mij genadig, Gij die genade zijt
Psalm 51Wees genadig (Merkel)
Psalm 51Was mij witter dan sneeuw
Psalm 51O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 51Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Psalm 51Asperges Me
Psalm 51Spreek tot mij
Psalm 51Jezus, Zoon van David
Psalm 51God onzer vaad'ren, Gij zijt goed
Psalm 51Wees mij genadig, God, toon mij uw trouw
Psalm 51:1Ontferm u God
Psalm 51:2Doorgrond mijn hart
Psalm 51:3Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:3-4God, herschep mijn hart
Psalm 51:3-6Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:7Heer Jezus, och maak ook mij rein en gezond
Psalm 51:7Heer Jezus, ik wensch te zijn rein en volmaakt
Psalm 51:7Verslagen buigen wij het hoofd
Psalm 51:7Lord Jesus, I long to be perfectly whole
Psalm 51:8-9Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:9Halleluja! Lof zij het Lam
Psalm 51:9Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
Psalm 51:9Halleluja, lof zij het Lam
Psalm 51:10Die in de dood gebonden lag
Psalm 51:12Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Psalm 51:12O for a heart to praise my God
Psalm 51:12-13Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:12-14Create in me a clean heart
Psalm 51:12-14Schep in mij een zuiver hart
Psalm 51:12-15God, herschep mijn hart
Psalm 51:13Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:17Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 51:18-19Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:18-21God, herschep mijn hart
Psalm 51:19Schepper God, U die alles adem geeft
Psalm 52Als een olijfboom
Psalm 52Waarom beroemt u zich op 't kwade
Psalm 52Wat sta jij het kwaad te bezingen
Psalm 52Waarom toch het kwaad zo te prijzen
Psalm 52:10-11Voor uw schoonheid, ons getoond
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 53De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Psalm 53De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 53)
Psalm 53De dwaze mensen denken in hun hart
Psalm 53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
Psalm 53De nietsontziende, niemand erkennende
Psalm 53:5Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 53:5-6Wij aarde onvoltooid
Psalm 54Sterker dan angst is de liefde
Psalm 54Verlos mij, God, uw naam is groot
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam
Psalm 54O God, verlos mij door uw naam!
Psalm 54:3-6Zie, God zelf is mijn helper
Psalm 54:6Voici Dieu qui vient à mon secours
Psalm 54:8-9Zie, God zelf is mijn helper
Psalm 55God, laat mij smekend tot U treden
Psalm 55Luister, mijn God, naar mijn gebeden
Psalm 55O God, neem mijn gebed ter ore
Psalm 55Mijn God, wil naar mijn smeken horen
Psalm 55:7O, had ik vleug'len, ik vloog weldra heen
Psalm 55:7-9Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:17'k Hef mijn roep tot U, o Heer
Psalm 55:17-20Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:18Volzaal'ge uren van gebed
psalm 55:23Eenzaam blijf ik roepen tot God
Psalm 55:23Wie zich door God alleen laat leiden
Psalm 55:23-24Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 56Wees mij genadig, God, wees mij nabij
Psalm 56Wees mij genadig, Heer, want een geweld
Psalm 56Ontferm u God, zij maken op mij jacht
Psalm 56Mijn God, de vijand drijft me in het nauw
Psalm 56:4U bent mijn schuilplaats,Heer
Psalm 56:9Ik kom bij U
Psalm 56:11-14Ik romje 't wurd dat my yn frijheid set
Psalm 56:14Heb dank, o God van alle leven
Psalm 57Ontwaak, verhef je stem
Psalm 57Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
Psalm 57Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel
Psalm 57Genade, God, genade nu ik zucht
Psalm 57:2Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Psalm 57:6Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 57:9-11O mijn ziel, sta op en prijs je maker
Psalm 57:10-12Laat het feest zijn in de huizen
Psalm 57:11Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 57:11U gaat uw eigen wegen
Psalm 57:12Wie omvat de zeeën met zijn hand
Psalm 58Doen jullie recht, machtige leiders?
Psalm 58Gij hoge raad, bijeengekomen
Psalm 58Rechtvaardigheid zal uitgaan
Psalm 58Zeg, machtigen der wereld
Psalm 59Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
Psalm 59O God, bevrijd mij van de macht
Psalm 59Mijn God, bevrijd mij van de mensen
Psalm 59:17Op elk moment van mijn leven
Psalm 60God, woedend joeg U ons uiteen
Psalm 60O God, die ons verstoten had
Psalm 60O God, hoe hebt U ons bedroefd
Psalm 61God, geef antwoord op mijn smeken
Psalm 61Wil, o God, mijn smeking horen
Psalm 61:5Die ons schiep
Psalm 61:5In de weldaad van uw woorden
Psalm 62Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 62Bij God alleen kom ik tot rust
Psalm 62Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Psalm 62Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God
Psalm 62Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
Psalm 62Maak ons hart onrustig, God
Psalm 62Voorwaar, ik keer mij stil tot God
Psalm 62:2Bij God alleen verstilt mijn ziel
Psalm 62:2Mon âme se repose
Psalm 62:2Bei Gott bin ich geborgen
Psalm 62:2-3Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 62:2-3Stel je vertrouwen op God alleen
Psalm 62:2-3Op God alleen wacht ik
Psalm 62:6-8Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 62:6-9Almachtig God die mij bevrijdt
Psalm 62:8U bent mijn schuilplaats,Heer
Psalm 62:12-13Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)
Psalm 63Heel mijn ziel roept naar U
Psalm 63Ik zoek U, God, in de woestijn
Psalm 63Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Psalm 63Welkom in ons midden, Jezus
Psalm 63Zoekend ga ik mijn weg
Psalm 63:1Heer, U bent mijn God
Psalm 63:1O God, u bent mijn God
Psalm 63:1-4Uw liefde, stralend als de zon
Psalm 63:1-6God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 63:1-8O vrolijk levenslicht
Psalm 63:2Een boom geplant aan water
Psalm 63:3-4Uw liefde en goedheid
Psalm 63:3-4Uw liefd' en goedheid
Psalm 63:4-5Beter dan 't leven
Psalm 63:8-9God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 64Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
Psalm 64God, luister, let toch op mijn klagen
Psalm 65De lofzang klimt uit Sions zalen
Psalm 65De lofzang klinkt uit Sions zalen
Psalm 65De stilte draagt mijn stem naar boven
Psalm 65Vanuit de stilte klinkt ons zingen
Psalm 65Aan U, Heer, brengen wij de dank
Psalm 65Stilte nu
Psalm 65:1Maak mij nu stil
Psalm 65:3Die nooit te ver zijt
Psalm 65:10-14Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 66God Gij hebt tot hiertoe geholpen
Psalm 66Juich, aarde, om Gods naam te prijzen
Psalm 66Breek, aarde, uit in jubelzangen
Psalm 66O goddelijk alvermogen
Psalm 66:1Jubilate Deo omnis terra
Psalm 66:1Jubilate Deo (canon)
Psalm 66:1-2Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde
Psalm 66:1-2Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:1-2Zing jubilate voor de Heer
Psalm 66:3Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:4Heel de aarde zal U aanbidden
Psalm 66:4-7Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:10Geest, uit de hemel neergedaald
Psalm 66:12Geest, uit de hemel neergedaald
Psalm 66:12Een boom geplant aan water
Psalm 66:16Steekt Gods loftrompet
Psalm 66:19-20Steekt Gods loftrompet
Psalm 67God, geef genade, geef uw zegen
Psalm 67Heer, zegen ons met onverdiende liefde
Psalm 67De Here zeeg'ne u
Psalm 67God zij ons genadig
Psalm 67Wees onze zegen
Psalm 67Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 67De Here God zij ons genadig
Psalm 67Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer
Psalm 67:2God, wees ons genadig
Psalm 67:2God, wees ons genadig, zegen ons
Psalm 67:2Wij roemen in 't kruis
Psalm 67:2-4God, wees ons barmhartig
Psalm 67:3God, wees ons genadig, zegen ons
Psalm 67:5-8God, wees ons barmhartig
Psalm 67:7-8Wij ploegen en wij zaaien
Psalm 68God richt zich op, de vijand vlucht
Psalm 68De Heer staat op in majesteit
Psalm 68Want de geest van de Heer
Psalm 68God richt zich op met majesteit
Psalm 68:5Zingt Gode, psalmzingt zijn naam
Psalm 68:5-36Zing voor de Heer, Hij is verheven!
Psalm 68:19De dag der kroning is gekomen
Psalm 68:29Toon ons uw macht, o God
Psalm 69Keer U niet af
Psalm 69Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink
Psalm 69Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
Psalm 69O God, verlos mij, red mij uit mijn nood
Psalm 69:8Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:10Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:14Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:17Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 69:17Antwoord mij en keer u tot mij
Psalm 69:33-36Verhoor mij in uw grote ontferming
Psalm 70Wacht niet meer, hoor nu ik roep
Psalm 70God, kom mij helpen, red mij snel
Psalm 70Haast U om mij te redden, God!
Psalm 70:2Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde
Psalm 71Bij U, o Heer, berg ik mijn leven
Psalm 71Ik schuil bij U met al mijn zorgen (Psalm 71)
Psalm 71:3Een vaste burcht is onze God
Psalm 71:20-24Hoor, hoe een eeuwig lied
Psalm 72Dit huis dat God gevestigd heeft
Psalm 72God, die ons ooit bevrijdde
Psalm 72Ga, stillen in den lande
Psalm 72Hasten, Lord, the glorious time
Psalm 72Wij juichen voor een koning
Psalm 72Geef uw wijsheid, God, aan de koning
Psalm 72Geef, Heer, de koning uwe rechten
Psalm 72Een koning die regeert
Psalm 72O God, wil aan de koning schenken
Psalm 72God, laat de koning goed regeren
Psalm 72:1-7Als die koning zal verschijnen
Psalm 72:1-10De winter is vergangen
Psalm 72:4Wij geloven in de schepper van het leven
Psalm 72:4-7Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 72:5-19Jezus zal heersen waar de zon
Psalm 72:12-14Mijn hart verheugt zich zeer
Psalm 72:13-14Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 72:16-17Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Psalm 73Ja, God is goed voor Israël
Psalm 73Ja, God is goed voor Israël (Muns)
Psalm 73Uiteindelijk geen leven zonder U
Psalm 73Gods volk kan op zijn liefde aan
Psalm 73:21-26Ik was verbitterd en opstandig
Psalm 73:23Vervuld van 's Heeren liefdegloed
Psalm 73:23-28Wie buiten U heb ik in de hemel
Psalm 73:24Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 73:25Mijn Heer zal ik altijd prijzen
Psalm 73:28'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Psalm 73:28Nader, mijn God, bij U
Psalm 74Waarom, o God verstoot U voor altijd
Psalm 74Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
Psalm 74Heer, zie uw huis (Psalm 74)
Psalm 74Waarom, o God, verstoot U voor altijd
Psalm 74:16Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 75U alleen, U loven wij
Psalm 75U alleen, God, prijzen wij
Psalm 75U alleen, U loven wij (Hasper)
Psalm 76Heel Juda kent Gods naam en eer
Psalm 76In Juda is Gods naam beroemd
Psalm 76God wordt geëerd in Israël
Psalm 77Roepend om gehoor te vinden
Psalm 77Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
Psalm 77Luid roep ik tot God zal horen
Psalm 77In het diepst van de nacht
Psalm 77:20Wij zagen hoe het spoor van God
Psalm 78Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
Psalm 78Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Psalm 78Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden
Psalm 78:1-7Luister, volk van God
Psalm 78:14-16Ons geluk staat U voor ogen
Psalm 78:15Een boom geplant aan water
Psalm 78:21-28God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
Psalm 78:70-72Luister, volk van God
Psalm 79O God, de vreemde volken zijn gekomen
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen
Psalm 79O God, nu zijn de heidenen gekomen (Muns)
Psalm 79:11De nacht gaat komen, rusten wij nu allen
Psalm 79:13Talloos de liederen, talloos
Psalm 80Hoor naar ons bidden, trouwe herder
Psalm 80Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Vijftig psalmen)
Psalm 80O herder, die uw volk wilt leiden
Psalm 80O God van Jozef, leid ons verder
Psalm 80Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
Psalm 80Gij hebt met groot geduld
Psalm 80Herder van Israël, hoor ons
Psalm 80:2Herder Israels, hoor
Psalm 80:2-3Wek uw kracht en kom bevrijden
Psalm 80:2-4God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:3Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Psalm 80:4God die was en is en komt
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:4Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:4Licht in onze ogen
Psalm 80:4-8Wees hier aanwezig (IWVL)
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 80:8Wees hier aanwezig, God van de machten
Psalm 80:9Herder Israels, hoor
Psalm 80:12-16Herder Israels, hoor
Psalm 80:15-16God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:18-19God van de heerscharen, richt ons weer op
Psalm 80:18-20Herder Israels, hoor
Psalm 80:20Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 81Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte
Psalm 81God is onze kracht
Psalm 81Jubel voor de Heer
Psalm 81:1-5Een nieuw gebaande weg
Psalm 81:2De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:11De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 81:17De Heer heeft zijn volk gevoed
Psalm 82God staat in 't midden van de goden (De Vries)
Psalm 82In de vergaderzaal der goden
Psalm 82God staat in 't midden van de goden
Psalm 82God spreekt als rechter tot de goden
Psalm 82Laat uw hart zich niet verharden
Psalm 83Houd U niet stil, zwijg niet, o God
Psalm 83Houd U niet stil, geef antwoord, God
Psalm 83Zwijg niet, o God, verhef uw woord
Psalm 84Laat onze woorden stijgen
Psalm 84Als jij er niet was geweest
Psalm 84Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Psalm 84Gelukkig wie wonen in uw huis (Oelbrandt)
Psalm 84Hoor Gij ons aan
Psalm 84Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
Psalm 84In de weldaad van uw woorden
Psalm 84Hoe lief heb ik uw woning, HEER
Psalm 84Wat hou ik van uw huis
Psalm 84Een goede koning is geen god, geen held, geen ster, geen zon
Psalm 84:1-5Gezegend zijn zij
Psalm 84:2-3Met ons lied, Heer
Psalm 84:2-3Hoe lieflijk is uw woning
Psalm 84:2-5Genesteld aan uw hart
Psalm 84:4Ik wandel in gedachten
Psalm 84:4-5Staar ik in de nacht
Psalm 84:5Gelukkig wie wonen in uw huis
Psalm 84:5-6De ijver voor uw huis
Psalm 84:7Er komen stromen van zegen
Psalm 84:8De ijver voor uw huis
Psalm 84:10Geef ons genadig, goede God
Psalm 84:11Gezegend zijn zij
Psalm 84:12-13De gouden zonne heeft overwonnen
Psalm 85Gij hebt, Heer, uw land eens genade bewezen
Psalm 85Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
Psalm 85Aanhoren zal ik wat Gij zegt tot mij
Psalm 85De toekomst van de Heer is daar
Psalm 85Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
Psalm 85De boodschap mogen wij horen
Psalm 85Genade en trouw ontmoeten elkaar
Psalm 85HEER, U was liefdevol voor Israël
Psalm 85:2Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
Psalm 85:2Verblijd u in de Heer te allen tijd
Psalm 85:5Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
Psalm 85:7-8Heer onze God, wil ons weer levend maken
Psalm 85:8Ostende nobis Domine (canon)
Psalm 85:8Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
Psalm 85:8Ostende nobis Domine (koraal)
Psalm 85:9-10Voorbij moedeloosheid
Psalm 85:10-12In de veelheid van geluiden
Psalm 85:11Hoor het woord
Psalm 85:11Betlehem, o uitverkoren stad
Psalm 85:11-14Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
Psalm 85:11-14Richt op uw macht, o Here der heerscharen
Psalm 86Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
Psalm 86Hoor mij, HEER, blijf toch niet zwijgen
Psalm 86Talloos de liederen, talloos
Psalm 86:5Mijn God, wat is uw trouw toch groot
Psalm 86:11Hier is mijn hart, Heer
Psalm 87Op hoge heuvels met een rijk verleden
Psalm 87En dansend zingen zij
Psalm 87Jeruzalem, de Godsstad hier beneden
Psalm 87Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
Psalm 87Nu klinkt het Woord in alle talen
Psalm 87Sion, gij stad van God
Psalm 88Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER
Psalm 88Jou gezocht bij dag
Psalm 88De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagen
Psalm 88Nu lig ik wakker in de nacht
Psalm 88Heer, God, mijn redder, 'k roep U alle dagen
Psalm 88In het diepst van de nacht
Psalm 88Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
Psalm 88Ik krijt des daags mijn God
Psalm 88Ver van u doven al mijn dagen uit
Psalm 89Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Psalm 89Uw genade wil ik bezingen
Psalm 89Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
Psalm 89:2-5Wat de Heer genadig verleende
Psalm 89:9Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 89:16-17Wat de Heer genadig verleende
Psalm 89:27Wat de Heer genadig verleende
Psalm 89:29Wat de Heer genadig verleende
Psalm 89:47Hoort U boven onze stemmen uit
Psalm 90Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht
Psalm 90Voordat de bergen waren ontstaan
Psalm 90Wij zijn van vlees en even
Psalm 90Dat niet de lengte van ons leven telt
Psalm 90O God, die droeg ons voorgeslacht
Psalm 90Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Psalm 90Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren
Psalm 90Gij doet de mensen tot stof vergaan
Psalm 90God, die leven hebt gegeven
Psalm 90Mijn leven is een splinter aan de tijd
Psalm 90Jo, Hear, dy't foar it oanbegjin
Psalm 90:1De vreugde voert ons naar dit huis
Psalm 90:1-2Ik sta voor U in leegte en gemis
Psalm 90:1-6Toon dat Gij met ons bezig zijt
Psalm 90:10-13Toon dat Gij met ons bezig zijt
Psalm 90:12De Heer heeft onze tijd van leven
Psalm 90:12Zolang er mensen zijn op aarde
Psalm 90:16-17Toon dat Gij met ons bezig zijt
Psalm 90:17Ten leven zijn wij door God opgeschreven
Psalm 91Heil hem wien God een plaats bereidt
Psalm 91In de schaduw leven van het hoogste goed
Psalm 91Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen
... meer resultaten
BijbelplaatsLied
Psalm 101Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
Psalm 101Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren
Psalm 102God, luister naar mijn bidden
Psalm 102Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
Psalm 102Luister, HEER, en hoor mij klagen
Psalm 102:2Heer, verhoor mijn gebed
Psalm 102:25-28Heer, die de tijd in handen houdt
Psalm 103Loof de koning, heel mijn wezen
Psalm 103Loof nu, mijn ziel, de Here
Psalm 103Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen
Psalm 103Met heel mijn ziel
Psalm 103Mijn ziel, loof nu de Here
Psalm 103O goede Schepper, trouwe Heer
Psalm 103Praise, my soul, the King of heaven
Psalm 103Duren zal de liefde van God
Psalm 103Mensen leven naar de dood
Psalm 103Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103Heerser over al wat leeft
Psalm 103Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
Psalm 103:1Looft de HERE mijn ziel
Psalm 103:1Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
Psalm 103:1Dit is mijn verlangen
Psalm 103:1-2Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 103:1-2Bless the Lord, my soul
Psalm 103:3Heer, ik kom en beken
Psalm 103:4-5Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:4-5Gij roept mijn leven weg uit het graf
Psalm 103:5Langs de luchten snelt een spoor
Psalm 103:8Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:10Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:11Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:11Zijn trouw houdt mensen op de been
Psalm 103:11-12Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:13Hoor de roep van de Koning
Psalm 103:13I've heart a thousand stories
Psalm 103:13-17Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 103:14Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
Psalm 103:14-18Wij zijn als adem, U was er altijd
Psalm 103:14-18Barmhartige Heer, genadige God
Psalm 103:15-16De avondwind draagt deze dag
Psalm 103:15-16Dit is het lied van onze zon
Psalm 103:15-18Heb dank, o God van alle leven
Psalm 103:19-22Gij dienaars van Hem
Psalm 103:20Zegen de Levende, jullie engelen
Psalm 103:20-21Hoor, onze Vader, hoor ons aan
Psalm 103:20-21Heer God, wij allen loven U
Psalm 104Leven als de bomen
Psalm 104Aan U, Heer, brengen wij de dank
Psalm 104Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
Psalm 104Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER
Psalm 104U schiep zon en maan en sterrenpracht
Psalm 104Jo rôpen, Makker fan it goede
Psalm 104Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 104U riep, o Maker van het goede
Psalm 104Alles wacht op U vol hoop
Psalm 104Gods goedheid blijft zijn schepping wel besturen
Psalm 104God is zo groot
Psalm 104U wil ik noemen
Psalm 104Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
Psalm 104:1-2Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:1-2Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 104:1-2God van het licht
Psalm 104:3Op een lichte wolkenwagen
Psalm 104:5-6Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:14-15Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 104:24Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:30Wat in stilte bloeit
Psalm 104:30Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Psalm 104:31Laat de heerlijkheid des Heren
Psalm 104:31Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
Psalm 104:33Ik wil zingen van mijn Heer
Psalm 104:33-34Cantarei ao Senhor
Psalm 105Loof, loof verheugd de Heer der heren
Psalm 105Lof aan de HEER, elk volk moet weten
Psalm 105Loof God de Heer, en laat ons blijde
Psalm 105:8-11God zij geloofd uit alle macht
Psalm 105:8-11Lof aan de God van Israël
Psalm 106Loof nu de Heer, want Hij is goed
Psalm 106Wij gaan met heel Gods volk
Psalm 106Die ons telkens weer de kans geeft
Psalm 106Eer aan de Heer, om wat Hij doet
Psalm 106Wat geschreven staat
Psalm 106:1Nu laat ons God de Here
Psalm 107Gods goedheid houdt ons staande
Psalm 107Gods liefde kent geen grenzen
Psalm 107Lof zij de Heer, ons hoogste goed
Psalm 107Loof, loof de Heer gestadig
Psalm 107:9Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 107:23-32O eeuwige Vader, sterk in macht
Psalm 107:28-32Hoor, hoe een eeuwig lied
Psalm 108Vertrouwen heb ik in de Eeuwige
Psalm 108Ik kijk er, God, intens naar uit
Psalm 108Mijn hart is, Heer, in U gerust
Psalm 108:1-7Met koning David zingen wij
Psalm 108:2Wij moeten Gode zingen
Psalm 108:4-5'k Zal U loven, o Heer
Psalm 109God die ik loof te allen tijde
Psalm 109God van mijn lof, blijf toch niet zwijgen
Psalm 109:21Nu heeft mijn hart voorgoed gebroken
Psalm 110Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken
Psalm 110De Here God heeft tot mijn heer gesproken
Psalm 110O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 110Gewillig zal uw volk zijn
Psalm 110Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 110De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken
Psalm 110:1Ten hemel opgevaren is
Psalm 111Loof, halleluja, loof de Heer (Psalm 111)
Psalm 111Mijn liefdeslied voor Jou
Psalm 111Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
Psalm 111Met heel mijn hart prijs ik de HEER
Psalm 111Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven
Psalm 111:10Ontzagwekkend is uw heiligheid
Psalm 112Gelukkig is wie in zijn leven
Psalm 112God zij geloofd en hoog geprezen
Psalm 112Geluk zal ieder mens beleven
Psalm 113Zing halleluja, loof de HEER
Psalm 113Prijs, halleluja, prijs de Heer
Psalm 113:1-8Van de opgang der zon tot haar dalen
Psalm 113:2De naam des Heren zij geprezen
Psalm 113:3Dit is het lied van onze zon
Psalm 114Het volk dat uit Egypte trok
Psalm 114Toen Israël uit Egypte trok
Psalm 114Toen Jakobs voetvolk Egypte verliet
Psalm 114Uit Egypte weggegaan
Psalm 114Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
Psalm 114Toen Israël uit Egypte kwam
Psalm 114:1Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 115Niet ons, o Heer, maar uw naam geef de eer
Psalm 115Niet aan ons komt de eer toe
Psalm 115Niet onze naam moet lof ontvangen, HEER
Psalm 115:3-8Zo zegt de Here u, der goden God
Psalm 115:4-7Hé, jij, god met oren
Psalm 115:6Ze zijn van vlees en van gebeente
Psalm 115:16-17De hemel is de hemel van God
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer (De Vries)
Psalm 116Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord
Psalm 116God heb ik lief, Hij hoort mijn stem
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)
Psalm 116God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Psalm 116'k Heb Jezus lief. Hij is mijn licht en kracht
Psalm 116Jij, die mijn hand niet loslaat
Psalm 116Lof zij de Heer, ons hoogste goed
Psalm 116:1-2'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Psalm 116:7-8Retourne, mon âme, à ton repos
Psalm 116:12-13Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
Psalm 116:13Bij brood en wijn, een liefdemaal
Psalm 117Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld
Psalm 117Alle volken, huldig de Heer
Psalm 117Looft de Here, alle gij volken
Psalm 117Halleluja. Volkeren, loof de Heer
Psalm 117Breng, volken, hulde aan de HEER
Psalm 117Gij volken loof uw God en Heer
Psalm 117Looft God de Heer, zingt Gode lof
Psalm 117Loof, alle volken, loof de Heer
Psalm 117:1Laudate omnes gentes
Psalm 117:1Laudate Dominum (Berthier)
Psalm 118Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Psalm 118Laat ieder 's Heren goedheid loven
Psalm 118Gezegend de naam van de Getrouwe
Psalm 118O goddelijk alvermogen
Psalm 118Laat iedereen Gods goedheid prijzen
Psalm 118:5Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:5Mijn God zijt Gij
Psalm 118:7-9Mijn God zijt Gij
Psalm 118:8Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
Psalm 118:8-9Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:8-9Bonum est confidere in Domino
Psalm 118:13Mijn God zijt Gij
Psalm 118:13Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:15-16Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
Psalm 118:17Mijn God zijt Gij
Psalm 118:17Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:19-26Dit is een dag van zingen
Psalm 118:19-29O mensen, hoort wat is geschied
Psalm 118:22Ik weet waar mijn geloven
Psalm 118:24Dit is de dag, die God ons schenkt
Psalm 118:24Al voor mijn leven is ontstaan
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer ons geeft
Psalm 118:24Heerlijk verschenen is de dag
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)
Psalm 118:24Dank U voor deze nieuwe dag
Psalm 118:24Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 118:24Ik zal opgaan naar Gods huis
Psalm 118:24Dit is de dag die de Heer ons geeft (Fitts)
Psalm 118:24Die in de dood gebonden lag
Psalm 118:26Welkom, welkom, koning Jezus
Psalm 118:26Baruch Haba B'shem Adonai (Wilbur)
Psalm 118:26O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
Psalm 118:26Heer van leven en van dood
Psalm 118:26Uw opgang naar Jeruzalem
Psalm 118:26Baruch Ha Ba B'Shem Adonai
Psalm 118:28Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Psalm 118:28Mijn God zijt Gij
Psalm 118:28-29Gij zijt mijn God
Psalm 119Welzalig zijn d' oprechten van gemoed
Psalm 119Uw woord is een lamp voor mijn voet
Psalm 119Jo wurd, Hear, dat yn mij soms wifket
Psalm 119Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119Geen woord te veel
Psalm 119Als je de weg van Gods geboden gaat
Psalm 119:1Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 119:1-3O koning, hoor uw onderdaan
Psalm 119:1-8Gelukkig allen die uw wegen gaan
Psalm 119:12Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:14Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 119:16Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:19Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 119:29-37Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 119:34-35Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:40Onderricht mij in uw woorden
Psalm 119:49-53Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 119:49-56Volmaakt de regels van de Ene (I)
Psalm 119:54De wet voorbij, Gods adem in de rug
Psalm 119:57Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:68Uw liefde is geweldig!
Psalm 119:72Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:76-77Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:89-112Uw woord omvat mijn leven
Psalm 119:97-102Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:105Sanasi on lamppu
Psalm 119:105Heer, wijs mij uw weg
Psalm 119:105Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Psalm 119:105U, Vader van het licht, U prijzen wij
Psalm 119:105Een lamp voor mijn voet is uw woord
Psalm 119:105Gods wurd is ús in lampe
Psalm 119:105Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 119:105Als gij naar de woorden luistert
Psalm 119:105Jezus Christus is het licht van God
Psalm 119:105-112Het woord, het goede woord van God
Psalm 119:127-12Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 119:127-130Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
Psalm 119:138U, Vader van het licht, U prijzen wij
Psalm 119:151Die nooit te ver zijt
Psalm 119:169-176Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Psalm 119:169-178Volmaakt de regels van de Ene (II)
Psalm 120Ik hief mijn stem in vrees en beven
Psalm 120Nergens ben ik, tenzij gij
Psalm 120Roep ik de HEER bij tegenslagen
Psalm 120Ik riep tot God in bange dagen
Psalm 120Ik heb tot God gebeden
Psalm 121Jij hebt van tranen en van pijn geweten
Psalm 121De hulp komt mij van de Heer
Psalm 121Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Zwart)
Psalm 121U bent heilig en rechtvaardig
Psalm 121Mijn ogen kijken naar omhoog
Psalm 121Ik hoor trompetten klinken
Psalm 121Ik hef mijn ogen op naar het gebergte
Psalm 121'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen
Psalm 121Waar komt mijn hulp vandaan?
Psalm 121Een levensweg te gaan
Psalm 121Heer, in uw hoede is het goed
Psalm 121Onze hulp komt van de Levende
Psalm 121Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Huijbers)
Psalm 121Ik sla mijn ogen op en zie
Psalm 121Met U, mijn God, leg ik mij neer
Psalm 121Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer)
Psalm 121:1-2Ik hef mijn ogen
Psalm 121:1-2Ik kijk uit naar de bergen
Psalm 121:1-2Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Psalm 121:1-2Ik vertrouw op U
Psalm 121:2Onze hulp in de Naam
Psalm 121:2Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 121:2Mijn hulp komt van God
Psalm 121:3Beveel gerust uw wegen
Psalm 121:3-4Gods zegen bidden wij je toe
Psalm 121:4Klankresten van een onvoltooid verhaal
Psalm 121:4Tot U, vóór 't scheiden van het licht
Psalm 121:4Uit het duister hier gekomen
Psalm 121:5De zon gaat op in gouden schijn
Psalm 121:6Hoe ver te gaan?
Psalm 121:8De Levende waakt over je gaan en je komen
Psalm 121:8Ten leven zijn wij door God opgeschreven
Psalm 121:8Mijn reizen, mijn rusten, Gij draagt mij
Psalm 121:8De Here zeeg'ne en behoede u
Psalm 122Ik ben verblijd, wanneer men mij
Psalm 122Laten wij gaan naar het huis van de Heer
Psalm 122Ik was verheugd, toen men mij zei
Psalm 122Ik spring van blijdschap op wanneer
Psalm 122Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Psalm 122Een stad van vrede zoeken wij
Psalm 122Stad van mijn hart
Psalm 122Ik was verheugd toen ik het hoorde
Psalm 122Ach Heer, geef vrede aan het land
Psalm 122Zalige ure! vruchtbaar van verblijden
Psalm 122Sion mijn vaderland
Psalm 122:3Hoe ver te gaan?
Psalm 122:5Van grond en vuur zult Gij ons maken
Psalm 122:6-7Jeruzalem, de stad van trouw
Psalm 123Ik sla naar U, die in de hemel zit
Psalm 123Tot U, die zetelt in de hemel hoog
Psalm 123:1-2Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Psalm 123:2Oculi nostri
Psalm 123:2-3Naar U sla ik mijn ogen op
Psalm 124Was er geen hulp gekomen van de HEER
Psalm 124Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest
Psalm 124Terecht kan Israël zeggen
Psalm 124Heel Israël getuige, blij van geest
Psalm 124Laat Israël nu zeggen blij van geest
Psalm 124:1-8Votum en groet
Psalm 124:6Wij die met eigen ogen
Psalm 124:8Us help is yn de namme fan de Heare
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Sikkema)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Here (Drost)
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Aan het Rot)
Psalm 124:8Us helper is de Heare
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Sikkema 2)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Here (Munneke)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Vogel)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Spijker)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (Pasveer)
Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de Heer (IWVL)
Psalm 124:8Onze hulp is de naam van de Heer (Woudt)
Psalm 125Vrede voor Gods volk
Psalm 125Wie op de HEER bouwt in zijn leven
Psalm 125Wie op de Here God vertrouwen
Psalm 125:1Wie vertrouwen op de Heer
Psalm 125:1-2Wie op de Heer vertrouwen
Psalm 126Breng ons weer thuis uit de ballingschap
Psalm 126O God die boven wolken troont
Psalm 126Toen God ons weer naar Sion bracht
Psalm 126De steppe zal bloeien
Psalm 126Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
Psalm 126Toen Gij Sions ballingen terugbracht
Psalm 126Het leek een droom, toch was het waar
Psalm 126Bracht niet de Heer Sion terecht
Psalm 126Toen God de Heer uit 's vijands macht
Psalm 126Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 126Zo sprak de Heer der legerscharen
Psalm 126:3Can you believe
Psalm 126:3Look what the Lord has done
Psalm 126:5Wij staan voor uw troon
Psalm 126:5-6Zonne der gerechtigheid
Psalm 127Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127God wil een tempel bouwen
Psalm 127Wanneer de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Het rijk van God is als een zaad
Psalm 127Geen woning komt tot stand
Psalm 127Als de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127Indien de Heer het huis niet bouwt
Psalm 127:1Alles wat ik ben behoort U toe
Psalm 127:2Beveel gerust uw wegen
Psalm 127:2De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 128Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan
Psalm 128Welzalig is een ieder die God van harte vreest
Psalm 128Gelukkig is de man die leven mag met God
Psalm 128Geluk en rijke zegen
Psalm 128De droom van God
Psalm 129Ze onderdrukten mij van jongs af aan
Psalm 129Hoe zij ook tegenwerkten
Psalm 129Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
Psalm 129Het kwaad heeft niet het laatste woord
Psalm 130Uit diepten van ellenden
Psalm 130Vanuit de diepte roep ik U
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik, Heer
Psalm 130Uit de diepte roep ik jouw naam
Psalm 130Vanuit het diepe duister
Psalm 130Uit de diepten roep ik jou
Psalm 130Uit de diepten roep ik U, Heer
Psalm 130Uit de diepten roep ik U Blijft U de zonden gedenken
Psalm 130Uit de diepten roep ik U
Psalm 130Uit diepe nood roep ik, o Heer
Psalm 130God in de hemelen
Psalm 130Uit diepten van ellende (Hasper)
Psalm 130Hoor, God, ons roepen
Psalm 130Uit de diepte
Psalm 130Uit de diepten roep ik U (reciteerpsalm)
Psalm 130Schreeuw uit de diepte
Psalm 130Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik om hulp, o Heer
Psalm 130Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Psalm 130Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
Psalm 130:1Uit de diepte, jou vergeten
Psalm 130:1-4De Heer is steeds barmhartig
Psalm 130:5Geest van God, blaas op mij
Psalm 130:5-6In de lente van mijn leven
Psalm 130:6Ik zie uit naar de Heer
Psalm 130:6Mijn ziel verlangt naar U
Psalm 130:7-8De Heer is steeds barmhartig
Psalm 131Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER
Psalm 131Hij is hier, Hij is bij ons
Psalm 131Blijvende bewaar mij
Psalm 131God ik waan mij niet wijzer
Psalm 131HERE, mijn hart is niet hovaardig
Psalm 131Zoals een kind, gevoed, gekust
Psalm 131Bewaar mij bij U, Heer, in vrede
Psalm 131O Heer, er is geen trots in mij
Psalm 131Niet in de verre sterren
Psalm 131U heeft mij voor Uzelf gemaakt
Psalm 131:1-2Niet groots hoef ik te zijn
Psalm 131:2Dragende, moederlijke God
Psalm 132O Heer, gedenk aan Davids leed
Psalm 132Heer, denk aan David en zijn eed
Psalm 132HEER, denk er toch voortdurend aan
Psalm 132:3-5Ik zal in mijn huis niet wonen
Psalm 133Die licht geeft aan het oog
Psalm 133Dat heel mag worden mijn huis
Psalm 133Wat goed is het om eensgezind te leven
Psalm 133Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
Psalm 133Hoe lief'lijk is 't
Psalm 133O, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Psalm 133Ons lied put uit de bronnen
Psalm 133:1Hinnee matov oema najiem
Psalm 134Zult gij, wanneer de avond daalt
Psalm 134Mijn reizen, mijn rusten, Gij draagt mij
Psalm 134Zegen de Levende nacht aan nacht
Psalm 134We zijn hier bij elkaar
Psalm 134Gij dienaars aan de Heer gewijd
Psalm 134Kom allen, dienaars van de Heer
Psalm 134Kom, trouwe dienaars van de HEER
Psalm 134Loof, loof nu aller heren Heer
Psalm 134:1-2O komt, prijst de Heer
Psalm 134:1-2Kom prijs de Heer
Psalm 134:1-2Komt, prijst de Heer
Psalm 134:3Dat 's Heren zegen op u daal'
Psalm 135Halleluja! Prijs de HEER
Psalm 135Halleluja! loof de Heer
Psalm 135Loof de Here, prijs zijn naam
Psalm 135:13-18Zo zegt de Here u, der goden God
Psalm 135:13-21Hé, jij, god met oren
Psalm 136Onze hulp is de naam van de Heer (Aan het Rot)
Psalm 136Wij danken U, God, voor het lieve licht
Psalm 136Loof de Heer, want Hij is goed
Psalm 136Loof de Heer, want Hij is goed (Hoekstra)
Psalm 136Prijs God de Heer die ons leven is
Psalm 136Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven
Psalm 136Looft, looft de Heer!
Psalm 136Prijs de hoogverheven HEER
Psalm 136Regen en zon, aarde en hemel
Psalm 136:1Confitemini Domino
Psalm 136:3Looft de Heer, want Hij is goed, trouw
Psalm 137Uit onze stad zijn wij verdreven
Psalm 137Aan Babels stromen zaten wij gevangen
Psalm 137Vol tranen zien wij hoe de tijd
Psalm 137In Babel treurden wij bij de rivieren
Psalm 137:1By the waters of Babylon
Psalm 137:1-4Wij zijn hier vreemdelingen
Psalm 137:1-6Toen wij zaten langs het water
Psalm 137:1-6Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Psalm 137:2Wij moeten Gode zingen
Psalm 138Mijn hart een harp een viool
Psalm 138Ik zal met heel mijn hart uw eer
Psalm 138U loof ik, Heer, met hart en ziel
Psalm 138'k Zal met mijn ganse hart uw eer
Psalm 138O God, onze Vader
Psalm 138Ik loof U, HEER, met hart en ziel
Psalm 138:1-3O mijn ziel, sta op en prijs je maker
Psalm 138:6Mijn hart verheugt zich zeer
Psalm 138:8Dit is het lied van onze zon
Psalm 138:8Onze hulp is de naam van de Heer (Aan het Rot)
Psalm 139Wij houden maaltijd op dit uur
Psalm 139Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt
Psalm 139Ontwaak ik, nog ben ik bij U
Psalm 139Gij die weet wat in mensen omgaat
Psalm 139Zegen ons met het licht van uw ogen (Psalm 139)
Psalm 139Wie spreekt ons van de naam van God
Psalm 139Gij, Gij peilt mijn hart
Psalm 139Heer, die mij ziet zoals ik ben
Psalm 139Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt
Psalm 139In de schoot van mijn moeder geweven
Psalm 139HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
Psalm 139Heer, Gij hebt mij doorgrond
Psalm 139Heer, U doorgrondt en kent mij
Psalm 139De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 139Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Psalm 139Wie kent mij, spreekt mij aan
Psalm 139Heer, U doorgrondt mij van omhoog
Psalm 139Hoor, God, ons roepen
Psalm 139Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen
Psalm 139Wie roept mij, kent mij, deelt mijn brood, mijn adem
Psalm 139:1Mijn God, Gij peilt mijn hart
Psalm 139:1-3God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
Psalm 139:1-24No longer slaves
Psalm 139:3Mijn God, Gij peilt mijn hart
Psalm 139:7Jezus, licht in de duisternis
Psalm 139:7-10Mijn God, Gij peilt mijn hart
Psalm 139:7-18Zij zit als een vogel
Psalm 139:10Mijn God, wat is uw trouw toch groot
Psalm 139:10Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
Psalm 139:11Gezien van ooit af, en nog steeds
Psalm 139:11-12Gij hebt de lichten aangedaan
Psalm 139:11-12Dat wij gezien zijn in uw ogen
Psalm 139:12La ténèbre n'est point ténèbre
Psalm 139:12De dag gaat nu bij ons vandaan
Psalm 139:12Longing for light, we wait in darkness
Psalm 139:12Licht, verlaat ons niet
Psalm 139:13-16God heeft het eerste woord
Psalm 139:15-16Al voor mijn leven is ontstaan
Psalm 139:17-18Mijn God, Gij peilt mijn hart
Psalm 139:18Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
Psalm 139:23-24Doorgrond mijn hart
Psalm 139:23-24U maakte mij tot een ander mens
Psalm 139:23-24Doorgrond mij, ken mijn hart
Psalm 139:23-24Waarom misgunnen wij elkaar het leven
Psalm 139:24Heer, doorgrond mijn hart
Psalm 140Heer, red mij van de boze mensen
Psalm 140Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
Psalm 140Verlos mij, HEER, van slechte mensen
Psalm 140Mijn Heer, ik red het niet alleen
Psalm 141U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
... meer resultaten