Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalmen voor Nu/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Psalmen voor Nu
Psalmen voor Nu.jpg

Psalm 1-50

Psalm Titel Album
1 Gefeliciteerd 5 - Gefeliciteerd
2 Zeg me waarom 10 - Compleet gelukkig
3 Blijf bij ons 10 - Compleet gelukkig
4 Vrede als ik slaap 1 - Totdat het veilig is
5 Vroeg in de morgen (Borkent) 3 - Liefde, brood en slaap
6 Mijn Heer, kom toch terug 2 - Voor niemand bang
7 Van binnen en van buiten 6 - Beker met een barst
8 De handtekening van de Heer 3 - Liefde, brood en slaap
9 God doet recht 1 - Totdat het veilig is
10 Heer, bal Uw vuist 9 - Licht, kom tevoorschijn
11 Hij ziet ons 9 - Licht, kom tevoorschijn
12 De leugen gaat rond 2 - Voor niemand bang
13 Hoe lang nog? 2 - Voor niemand bang
14 Voor jou zorgt niemand 2 - Voor niemand bang
15 Wie zo leeft 1 - Totdat het veilig is
16 Ik val niet uit zijn hand 3 - Liefde, brood en slaap
17 U moet mij horen 10 - Compleet gelukkig
18 Ken jij zo’n god? 9 - Licht, kom tevoorschijn
19 De hemel vertelt 10 - Compleet gelukkig
20 Voor de koning 4 - Geen woord te veel
21 Het lied gaat door 10 - Compleet gelukkig
22 Als God iets doet 1 - Totdat het veilig is
23 Uw rust in mijn wereld 3 - Liefde, brood en slaap
24 De aarde is van God 7 - Mooie droom
25 Les van God voor onderweg 4 - Geen woord te veel
26 Doe mij recht 4 - Geen woord te veel
27 Kijk, ik leef 9 - Licht, kom tevoorschijn
28 Ik smeek u om gehoor 1 - Totdat het veilig is
29 De stem van de HEER 2 - Voor niemand bang
30 U hebt mij bevrijd 4 - Geen woord te veel
31 Zie me dan! 6 - Beker met een barst
32 Opgelucht 5 - Gefeliciteerd
33 Zing, als God je lief is 9 - Licht, kom tevoorschijn
34 Stralen van geluk 7 - Mooie droom
35 Hoe lang kunt u dit nog aanzien? 10 - Compleet gelukkig
36 Een zieke stem 10 - Compleet gelukkig
37 Blijf bij de HEER 10 - Compleet gelukkig
38 Laat me niet alleen 10 - Compleet gelukkig
39 Ik dacht ik praat teveel 2 - Voor niemand bang
40 Hier ben ik 6 - Beker met een barst
41 Als jij op jouw beurt bijna valt 2 - Voor niemand bang
42-43 Hoop op God 2 - Voor niemand bang
44 Niet vergeten 6 - Beker met een barst
45 De koning lacht 9 - Licht, kom tevoorschijn
46 Veilige hoogte 3 - Liefde, brood en slaap
47 Koning van de aarde 8 - Heilig boven alles
48 De stad van God 7 - Mooie droom
49 De rijke dwaas 7 - Mooie droom
50 Jullie eigen God 10 - Compleet gelukkig

Psalm 51-100

Psalm Titel Album
51 Schone start 10 - Compleet gelukkig
52 Echte held 4 - Geen woord te veel
53 Iedereen is slecht 1 - Totdat het veilig is
54 In Gods naam 7 - Mooie droom
55 Een mens als ik 10 - Compleet gelukkig
56 Als ik u roep 3 - Liefde, brood en slaap
57 Hoe sterk u bent 1 - Totdat het veilig is
58 Laat hen verdwijnen 6 - Beker met een barst
59 Geef me ruimte 5 - Gefeliciteerd
60 Sterker dan de sterkste 8 - Heilig boven alles
61 Van heel ver weg 2 - Voor niemand bang
62 Toch is het waar 7 - Mooie droom
63 Liever uw liefde 5 - Gefeliciteerd
64 Hoe God heeft ingegrepen 4 - Geen woord te veel
65 Een gouden jaar 10 - Compleet gelukkig
66 God is mijn vriend 10 - Compleet gelukkig
67 God zegent ons 2 - Voor niemand bang
68 Aarde, land en stad 10 - Compleet gelukkig
69 Red mij nu 10 - Compleet gelukkig
70 Kom naar beneden! 7 - Mooie droom
71 Laat mij weer leven 10 - Compleet gelukkig
72 Rechtvaardige koning 8 - Heilig boven alles
73 Ik wil alleen bij u zijn 1 - Totdat het veilig is
74 Sion is een spookstad 10 - Compleet gelukkig
75 Zware wijn 6 - Beker met een barst
76 Wie kan in uw schaduw staan? 8 - Heilig boven alles
77 Dit is mijn verdriet 7 - Mooie droom
78 Geschiedenisles 3 - Liefde, brood en slaap
79 Laat ze niet lachen 3 - Liefde, brood en slaap
80 Licht, kom tevoorschijn 9 - Licht, kom tevoorschijn
81 Een stem die ik niet kende 8 - Heilig boven alles
82 Oordeel zelf 4 - Geen woord te veel
83 Hagars nageslacht 9 - Licht, kom tevoorschijn
84 Wat hou ik van uw huis 1 - Totdat het veilig is
85 Wonen in dit land 8 - Heilig boven alles
86 Ik wil opstaan 5 - Gefeliciteerd
87 Geboorteplaats: Jeruzalem 3 - Liefde, brood en slaap
88 Nergens licht 6 - Beker met een barst
89 Mooie droom 7 - Mooie droom
90 Alles komt goed 1 - Totdat het veilig is
91 Lang en gelukkig 9 - Licht, kom tevoorschijn
92 Wat u doet 5 - Gefeliciteerd
93 Geweldige kracht 6 - Beker met een barst
94 Toen ik bijna viel 10 - Compleet gelukkig
95 Alles veilig 7 - Mooie droom
96 Zing een nieuw lied(PvN) 8 - Heilig boven alles
97 De Heer is koning 10 - Compleet gelukkig
98 Hij komt en overwint 6 - Beker met een barst
99 Heilig boven alles 8 - Heilig boven alles
100 Juich aarde! 5 - Gefeliciteerd

Psalm 101-150

Psalm Titel Album
101 Goede mensen gezocht 4 - Geen woord te veel
102 Vervlogen en voorbij 5 - Gefeliciteerd
103 Laat ik zingen 10 - Compleet gelukkig
104 De vogels dansen 10 - Compleet gelukkig
105 Woorden en wonderen 5 - Gefeliciteerd
106 Telkens de mensen altijd God 7 - Mooie droom
107 Zoekers en zwervers 8 - Heilig boven alles
108 De hemel is te klein voor u 10 - Compleet gelukkig
109 Blijf niet zwijgen 8 - Heilig boven alles
110 De koning drinkt 3 - Liefde, brood en slaap
111 De God die alles doet 6 - Beker met een barst
112 De man die alles kan 6 - Beker met een barst
113 Iedereen onder de zon 2 - Voor niemand bang
114 Vraag het aan het water 6 - Beker met een barst
115 Niemand anders 10 - Compleet gelukkig
116 Ik hou van de HEER 9 - Licht, kom tevoorschijn
117 Met ons 4 - Geen woord te veel
118 De HEER is liefdevol en goed 7 - Mooie droom
119 Geen woord te veel 4 - Geen woord te veel
120 Vrede ver te zoeken 4 - Geen woord te veel
121 Waar komt mijn hulp vandaan? 1 - Totdat het veilig is
122 Jeruzalem Jeruzalem 2 - Voor niemand bang
123 Mijn ogen kijken op naar u 3 - Liefde, brood en slaap
124 Goddank 5 - Gefeliciteerd
125 Vrede voor Gods volk 4 - Geen woord te veel
126 Armenvol 3 - Liefde, brood en slaap
127 Liefde, brood en slaap 3 - Liefde, brood en slaap
128 Dat zal ik vragen 5 - Gefeliciteerd
129 Gerechtigheid bij God 6 - Beker met een barst
130 Uit de diepten 1 - Totdat het veilig is
131 Wees gerust 1 - Totdat het veilig is
132 Dit blijft mijn huis 8 - Heilig boven alles
133 Zo mooi 5 - Gefeliciteerd
134 Zegen de HEER 3 - Liefde, brood en slaap
135 Van Jeruzalem tot Jeruzalem 10 - Compleet gelukkig
136 God kijkt naar ons om 1 - Totdat het veilig is
137 Aan de rivier in Babel 2 - Voor niemand bang
138 Meer dan mooie woorden 7 - Mooie droom
139 Open boek 10 - Compleet gelukkig
140 Ik red het niet alleen 9 - Licht, kom tevoorschijn
141 Avondlied 8 - Heilig boven alles
142 Rust en ruimte 1 - Totdat het veilig is
143 U blijft mijn God 10 - Compleet gelukkig
144 Nog veel meer 9 - Licht, kom tevoorschijn
145 Adem om van u te zingen 3 - Liefde, brood en slaap
146 Wie op Jakobs God vertrouwt 8 - Heilig boven alles
147 Een loflied voor de HEER 1 - Totdat het veilig is
148 Zing voor de Heer vanuit de hemel 5 - Gefeliciteerd
149 Loflied, strijdlied 10 - Compleet gelukkig
150 Alle eer aan God 2 - Voor niemand bang

Typering Psalmen voor Nu

Hieronder staan alle tot nu toe verschenen ‘Psalmen voor Nu’. Deze lijst geeft informatie over de tijdsduur, de zingbaarheid van de psalm als gemeentelied, en de liturgische inzetbaarheid. Een bandpsalm is geschikt voor een muziekgroep met voornamelijk popmuziekinstrumenten zoals gitaar, piano, drums (percussie) en bas.

 • Psalm 1 – CD 5 - 3:10
  • Gemeentelied. Vrolijke goed zingbare psalm. Twee wegen.
 • Psalm 3 – CD 2 - 3:41
  • Luisterpsalm. Klacht en vraag om nabijheid.
 • Psalm 4 – CD 1 – 2:54
  • Bandpsalm. Meezingbaar. Avondlied.
 • Psalm 5 – CD 3 - 4:25
  • Bandpsalm. Stevige rock. Goed mee te zingen. Morgenlied. Thema: misdaad / veilig bij God.
 • Psalm 6 – CD 2 - 3:26
  • Goed meezingbaar, melancholiek. Klacht en gebed om hulp. Dodenherdenking 4 mei
 • Psalm 7 – CD 6 - 6:14
  • Bandpsalm. Meezingbaar. Geen luisterlied. Vervolging / onrecht / vergelding.
 • Psalm 8 – CD 3 - 4:26
  • Goed zingbaar. Prachtige scheppingspsalm, ook te gebruiken als dooplied. Thema’s: het heelal / kinderen / natuur.
 • Psalm 9 – CD 1 - 5:04
  • Een echte bandpsalm. Eenvoudig mee te zingen, zeker het refrein.
  • Thema’s: recht voor de armen / Michazondag / Advent
  • Opgenomen in Liedboek als 9a
 • Psalm 10 - CD 9 - 5:41
  • Pleidooi om slechte mensen aan te pakken. Pleidooi voor Gods naam.
 • Psalm 11 – CD 9 - 4:32
  • Meezingbaar of als luisterlied. Met sterke beelden van Gods oordeel.
 • Psalm 12 – CD 2 - 3:32
  • Stevige meezingbare psalm. Thema: zuiver taalgebruik / grootspraak.
 • Psalm 13 – CD 2 - 3:41
  • Goed meezingbaar. Makkelijk speelbaar. Klacht met wending: een loflied op Gods goedheid. Te zingen bij een preek over Job.
  • Gezongen in een dienst na een zelfdoding. Opgenomen in Liedboek als 13c.
 • Psalm 14 – CD 2 - 3:21
  • Meezingbaar. Klacht omdat niemand goed doet /gebed om herstel van Gods volk.
 • Psalm 15 – CD 1 - 2:27
  • Geschikt voor band, piano maar ook geschikt voor orgel. Goed meezingbaar; fijne melodie, lichtvoetig.
  • Eventueel beurtzang (couplet – refrein).
  • Thema: Kind bij God aan huis / leefregels / doen wat je belooft / integer zijn
 • Psalm 16 – CD 3 - 3:32
  • Qua melodie verrassend en tegelijkertijd zeer goed meezingbaar.
  • Prachtige tekst. Mooi bij het avondmaal, maar ook als pastorale psalm en als belijdenispsalm. En bij Pinksteren: deze psalm wordt door Petrus geciteerd in Handelingen 2 als opstandingsbewijs.
  • Bruikbaar thema dat als intro wordt gebruikt. Opgenomen in Opwekkingsliederen als 727.
 • Psalm 18 – CD 9 - 11:55
  • Luisterlied waarbij de even regels van couplet gemakkelijk meezingen. Wisselzang. God in zijn grootheid en ondoorgrondelijkheid wordt bezongen.
 • Psalm 20 – CD 4 - 4:01
  • Mooie meezinger en ook als luisterlied een pareltje. Gebed voor de koning.
 • Psalm 22 – CD 1 - 10:17
  • Meditatieve solo-psalm voor de lijdenstijd / Goede vrijdag / Avondmaaldienst / het héle verhaal van God t/m voleinding in één lied. De psalm duurt 11 minuten en is goed te gebruiken als meditatief moment. Met een mooie spanningsboog.
 • Psalm 23 – CD 3 - 3:15
  • Goed meezingbaar gemeentelied / Goede herder / rouwdienst / avondmaalsviering. Meteen al een klassieker. In Friesland kan de Friese versie van CD 1 gezongen worden.
 • Psalm 24 – CD 7 - 3:55
  • Gemeentelied waarbij eerst het refrein aangeleerd en meegezongen kan worden.
  • Liturgisch: Intochtslied voor de koning. Palmzondag /eerste zondag van Advent /Hemelvaartdag / Pinksteren / Gods auteursrecht op zijn wereld.
 • Psalm 25 – CD 4 - 6:06
  • Moeilijk mee te zingen. Thema: onderweg met God / navolging / catechese.
 • Psalm 26 – CD 4 - 2:58
  • Goed meezingbaar op aansprekende melodie. Ook als luisterlied erg mooi. Smeekgebed. Veertigdagentijd / ‘Doe mij recht’ / heilig leven.
 • Psalm 27 – CD 9 - 6:30
  • Meezingpsalm. Licht / redding / een plek bij God / zonder vader en moeder / liefde en moed.
 • Psalm 28 – CD 1 - 3:34
  • Goed meezingbaar, slotregels van elk couplet werken als refrein.
  • Thema's: rechtzetten van kwaad / zegen van Gods naam / opkomen voor Gods naam.
 • Psalm 29 – CD 2 - 4:27
  • Goed meezingbaar lied. Geschikt voor beurtzang met wissels in de coupletten zelf: mannen, vrouwen, allen.
  • Thema: het spreken van de Heer in de schepping
 • Psalm 30 – CD 4 - 5:06
  • Goed meezingbaar loflied / morgenlied / lied van bevrijding /Veertigdagen / Pasen.
 • Psalm 31 – CD 6 - 6:07
  • Lange bandpsalm. Afgedankt mens roept God om hulp. Leven in Gods hand gelegd.
 • Psalm 32 – CD 5 - 3:51
  • Vrolijke jazzy klezmerpsalm. Vergt wel wat akkoordenkennis van muzikanten.
  • Dankpsalm: God vergeeft ons! Alle eer aan God! Ook bij Avondmaal / schuldbelijdenis. Opgenomen in Liedboek als 32a
 • Psalm 33 - CD 9 - 4:52
  • Refrein (en later ook couplet) meezingbaar door gemeente. Loflied / Pinksteren.
 • Psalm 34 – CD 7 - 4:25
  • Alfabetische psalm over ‘Wil je graag gelukkig zijn?’ Coupletten zijn goed mee te zingen. Ook mooi als luisterpsalm in jeugddienst over het thema geluk.
 • Psalm 39 – CD 2 - 3:43
  • Luisterlied. Schuldbelijdenis en gebed. Thema: vergankelijkheid / tijd / vreemdelingschap.
 • Psalm 40 – CD 6 - 5:14
  • Goed zingbare psalm, event. in lager tempo te zingen dan op cd. Ervaringsverhaal van redding. ‘Hier ben ik’ – beschikbaar voor God.
 • Psalm 41 – CD 2 - 4:28
  • Goed te zingen lied. Thema: spot / ziekte / verwijzing naar lijdenstijd met verrader Judas.
 • Psalm 42/43 – CD 2 - 7:50
  • Pianopsalm. Goed meezingbaar. Klacht vanwege spot/ verlangen naar gemeente/ hoop op God.
 • Psalm 44 – CD 6 - 5:42
  • Schrijnende psalm. Zing deze solo of als luisterlied rond de herdenking van de joodse slachtoffers in WO II. Waarom treft onheil ons, terwijl we God gewoon dienen en volgen? De vijand kan God niet uitstaan… en daarom ook niet de mensen die hem volgen.
 • Psalm 45 – CD 9 - 3:45
  • Goed te zingen Koningslied op thema: feest / schoonheid.
 • Psalm 46 – CD 3 - 4:10
  • Pianolied. Refrein of geheel te zingen door gemeente. Thema: Levend water tegenover verwoestend water. God gaat de aarde en de woelige, woedende mensenzee te boven; hij is onze hoge vluchtplaats
 • Psalm 47 – CD 8 - 4:54
  • Vrolijke meezinger. David brengt de ark op naar de berg Sion/ Hemelvaartdag.
 • Psalm 48 – CD 7 - 5:00
  • Goed zingbare vrolijke psalm: Jeruzalem als stad van gerechtigheid, stad van God. Thema: doorgeven aan je kind / God staat als een huis / in de tempel klopt Gods hart.
 • Psalm 49 – CD 7 - 4:09
  • Toegankelijke volkse melodie. Mooi lied voor ons rijke westerlingen: de psalmist heeft een boodschap voor wie luistert. Rijke jongeling / rijke dwaas / hebzucht / graaigedrag
 • Psalm 52 – CD 4 - 3:27
  • Luisterlied. Leugenaar tegenover groene boom, dichtbij het huis van God.
 • Psalm 53 – CD 1 – 3:35
  • Solopsalm met meezingbaar refrein. ‘Iedereen is slecht’ / te zingen bij thema christenvervolging / gesloten dictaturen.
 • Psalm 54 – CD 7 - 3:47
  • Goed meezingbare psalm. Aansprekend danklied na redding.
 • Psalm 56 – CD 3 - 6:48
  • Luisterlied. Refrein mee te zingen. Vijandschap /achtervolging / belofte.
 • Psalm 57 – CD 1 - 3:39
  • Toegankelijke en meezingbare psalm met refrein. Eenvoudig te spelen ook. Troostrijk met prachtig verwoord kyrie eleison: ‘Laat heel de aarde en hemel, Heer, zien hoe sterk u bent’ Thema’s: Veilig bij God / dankdag.
 • Psalm 58 – CD 6 - 4:37
  • Goed zingbare psalm. Indringende beeldrijke roep om wraak vanwege geweld. Kan bij Genesis 3.
 • Psalm 59 – CD 5 - 6:34
  • Melancholieke psalm met refrein. Houvast tegenover vijandschap, ‘valse honden’.
 • Psalm 60 – CD 8 - 5:08
  • Kan solo gezongen worden. Roep om Gods hulp.
 • Psalm 61 – CD 2 - 2:14
  • Solo- of luisterlied. Met een krachtige drive zingt de psalm zich open na de stilte van het begin. Vergankelijkheid / God als rots en kasteel/ relatiepsalm: ‘Vertel het allemaal aan God’ / God van liefde.
 • Psalm 63 – CD 5 - 4:19
  • Latin psalm die na enige oefening goed te zingen is, vooral refrein. Ook mooi als luisterlied. Verlangen naar God.
 • Psalm 64 – CD 4 - 3:08
  • Luisterpsalm. Bedreigd worden / veiligheid bij God.
 • Psalm 67 – CD 2 - 2:54
  • Frisse en goed meezingbare dank- en gebedspsalm. Pinksteren en Dankdag.
  • Uitvoeringstip: op cd is het nummer recht toe recht aan gespeeld, maar in een latin uitvoering komt het ook heel goed uit de verf. Enige oefening is wenselijk. Wel erg fijne luchtige psalm met een goede drive door de cadans van melodie en tekst. Opgenomen in Opwekkingsliederen als 748.
 • Psalm 70 – CD 7 - 2:37
  • Psalm bestaat uit de slotfase van psalm 40 op een andere melodie.
 • Psalm 72 – CD 8 - 5:27
  • Gemeentezang. Een van de koningspsalmen. Over gerechtigheid. Kerst en Epifanie / Koninkrijk van God / politiek.
 • Psalm 73 – CD 1 - 4:13
  • Solopsalm. Niet geschikt voor samenzang. Thema: geluk versus ongeluk / de weg van de jaloezie naast de hemelse weg.
 • Psalm 75 – CD 6 - 3:40
  • Thema’s: heimwee naar God / onderweg zijn / vertrouwen / het huis van God. Gezongen bij bruiloften en begrafenissen. Opgenomen in Liedboek als 84a, en in Opwekkingsliederen als 715.
 • Psalm 85 – CD 8 - 5:29
  • Op het eerste gehoor complex, maar na enkele keren luisteren eigenlijk heel eenvoudig. Refreinen meezingbaar. Opgewekte psalm: God komt bij ons op aarde wonen. Past mooi bij een preek over de nieuwe aarde (Openbaring) / Advent. Coda: De Heer wil bij ons wonen in dit land.
 • Psalm 86 – CD 5 - 7:04
  • Pianopsalm. Na enige oefening te zingen. Gebedsroep om overeind te blijven met God.
 • Psalm 87 – CD 3 - 2:40
  • Bandpsalm. 1e en laatste couplet meezingbaar. Middencoupletten solo.
 • Psalm 88 – CD 6 - 6:43
  • Luisterlied. Intense klacht van iemand die nergens licht ziet. Depressie / zelfdoding.
 • Psalm 89 – CD 7 - 7:10
  • Meezinger. Ook luisterlied. Thuis zijn bij de Heer / fris en krachtig oud zijn.
 • Psalm 93 – CD 6 - 3:54
  • Goed meezingbare, indringende psalm. Ook als luisterlied. Past bij dienst over woestijnreis / sabbatsrust / Hebreeen 3. Psalm die waarschuwt.
 • Psalm 96 – CD 8 - 4:07
  • Toegankelijke lofpsalm. Goed speelbaar, goed meezingbaar. Missionaire psalm / Kerst. Opgenomen in Opwekkingsliederen.
 • Psalm 98 – CD 6 - 3:42
  • Vrolijke meezingbare psalm. Kerst / wederkomst /gerechtigheid / wonderen / nieuw lied. Opgenomen in Liedboek als 98e
 • Psalm 99 – CD 8 - 4:16
  • Koningspsalm / rechtvaardigheid / vertrouwen, met Mozes, Aäron, Samuël als voorbeeld.
 • Psalm 100 – CD 5 - 3:40
  • Echt psalm voor een band; feestelijk loflied. Vergt even oefenen voor gemeente en band, maar is dan ook slijtvast. Coupletten licht te zingen. Op CD te zwaar opgetuigd en opgenomen, geen luisterlied.
 • Psalm 101 - CD 4 - 2:28
  • Met enige oefening goed te zingen. Integriteit.
 • Psalm 102 – CD 5 -6:00
  • Na enige oefening meezingbaar. Klaaglied tussen het puin. Over generaties / doorgeven wie God is. Het heelal, vogels en sterren.
 • Psalm 105 – CD 5 - 7:29
  • Luisterlied en geschiedenispsalm over de woestijnreis van Israël. Of twee solisten.
 • Psalm 106 – CD 7 - 9:39
  • Luisterlied of Schriftlezingpsalm. Indringende geschiedenispsalm over Israël in de woestijn, past bij thema ontstellende oppervlakkigheid, bijv. bij gelijkenis van de zaaier: het woord schiet geen wortel. Daartegenover Gods aanhoudende liefde. Duurt 9 minuten.
 • Psalm 107 – CD 8 - 7:25
  • Geschikt als gezongen Schriftlezing met een refrein voor de gemeente. Op CD met stevige beat uitgevoerd; werkt echter ook goed met een folkgitaar ( a la Johnny Cash). Vier reddingen uit doodsgevaar / kanteling onheilzegen.
 • Psalm 109 – CD 8 - 5:25
  • Luisterpsalm die via stem en tegenstem zicht op de inhoud geeft. Uit een tijd dat er nog geen Wetboek van strafrecht was.
 • Psalm 110 – CD 3 - 3:12
  • Luisterlied. Koningslied. Hemelvaart.
 • Psalm 111 – CD 6 - 3:45
  • Goed meezingbaar, vooral het couplet. Alfabetpsalm met een open melodie. Mooi bij het avondmaal: ‘hij geeft ons brood en wijn’.
 • Psalm 112 – CD 6 - 2:10
  • Goed zingbare tegenhanger van psalm 111 – de ideale man. Alfabetpsalm.
 • Psalm 113 – CD 2 - 2:58
  • Goed zingbare vrolijke psalm, slotregel kan pijn doen.
 • Psalm 114 – CD 6 - 5:22
  • Meezingbare en vrolijke psalm over de uittocht. Opgenomen in Liedboek als 114a.
 • Psalm 116 – CD 9
  • Meezingbaar. Angst en weerloosheid / eed van trouw aan God.
 • Psalm 117 – CD 4 - 1:53
  • Eenvoudig meezingbaar en ritmisch; goed speelbaar met gitaar of met hele band.
 • Psalm 118 – CD 7 - 5:55
  • Vergt vaker luisteren. De afgekeurde steen en de palmtak. Veertigdagentijd / Palmzondag.
 • Psalm 119 – CD 4 - 21:59
  • Prachtige tekst. 22 keer dezelfde melodie: uiteindelijk zingt iedereen hem vanzelf mee. Mooi voor een themadienst. De hele psalm kan daarbij worden gezongen (22 minuten!)
 • Psalm 120 – CD 4 - 3:08
  • Goed meezingbaar. Ook als luisterlied mooi. Onbekende psalm die in Psalmen voor Nu-versie bekend kan worden. Vredesmissies ‘bij tenten en kamelen’ / ver van huis wonen / vrede tegenover vechten.
 • Psalm 121- CD 1 - 3:04
  • Vier coupletten op toegankelijke melodie. Te zingen o.a. bij hulpvraag / huwelijk / vakantietijd
 • Psalm 122 – CD 2 - 3:20
  • Vrolijk meezinger over Jeruzalem.
 • Psalm 123 – CD 3 - 2:48
  • Bandpsalm. Meezingbaar lied over opzien naar God in situaties van spot en arrogantie.
 • Psalm 124 – CD 5 - 3:33
  • Meezinger. ‘Onze hulp…’. Sterke refreinregel, meezingbaar voor allen.
 • Psalm 125 – CD 4 - 3:27
  • Goed mee te zingen. Wie op de Heer vertrouwt staat als de berg Sion / vrede voor Israel
 • Psalm 126 – CD 3 - 2:42
  • Meezingbaar lied over terugkeer uit de ballingschap. Tranen tegenover vrolijk zingen / zaaien naast maaien / het ‘nog niet’ en de vervulling. Veertigdagentijd / Dankdag.
 • Psalm 127 – CD 3 - 3:16
  • Innemend lied, goed mee te zingen. Dagelijks werk / zegen van God / kinderen.
 • Psalm 128 – CD 5 - 1:23
  • Wervelend pianolied. Meezinger. Zegen en vrede voor werk en gezin. Voor wie naar God luistert. Vergt pastorale zorgvuldigheid (kinderzegen).
 • Psalm 129 – CD 6 - 4:20
  • Na enige oefening goed zingbaar, vooral refrein. Deze psalm zing je in de kerk plaatsvervangend voor alle slachtoffers van geweld / verkrachting / vernedering.
 • Psalm 130 – CD 1 - 3:08
  • Zeer goed meezingbaar. Zonde, verlossing, dankbaarheid. Advent / Avondmaal / Goede vrijdag / pijn & hoop
  • Ook: in combinatie met de Tien Woorden. Deze beginnen met bevrijding, de psalm eindigt ermee. Opgenomen in Liedboek als 130c
 • Psalm 131 – CD 1 - 2:17
  • Meezingbaar kort lied. Thema’s: kind bij God zijn / positief zorgen voor jezelf.
 • Psalm 132 – CD 8 - 4:45
  • Meezingbaar na meerdere keren luisteren. Thema: Gebed, Gods eed aan David
 • Psalm 133 – CD 5 - 2:45
  • Goed meezingbaar en speelbaar. Zegenpsalm. Ook geschikt voor en geliefd bij kinderen.
  • Thema: broers & zussen / gemeente zijn / verbondenheid / zegen van boven naar beneden.
 • Psalm 134 – CD 3 - 3:49
  • Bandlied. Bevestiging van ambtsdragers / slot van de dienst / wederzijdse zegenbede.
 • Psalm 136 - CD 1 - 5:37
  • Solopsalm waarbij de refreinregel goed meezingbaar is: God kijkt naar ons om, hij is goed. Thema’s: Schepping / reis met Israël door woestijn
 • Psalm 137 – CD 2 - 4:56
  • Luisterlied. Schrijnend gezang over de ballingschap. Willem Barnard zei over deze psalm: ‘ik zal deze psalm nooit zingen, ik heb er, Goddank, het recht niet toe.’
 • Psalm 138 – CD 7 - 4:27
  • Toegankelijke strofische psalm. Breed uitgesponnen melodie met lange noten. Lof en eer voor God / oproep aan wereldheersers.
 • Psalm 140 – CD 9 - 4:31
  • Prachtige meezinger van een weinig gezongen psalm. Hoop / dank / recht van de zwakken.
 • Psalm 141 - CD 8 - 4:11
  • Op het eerste gehoor niet erg toegankelijk, maar de praktijk bewijst dat hij heel makkelijk meegezongen wordt.
 • Psalm 142 – CD 1 - 2:49
  • Meezingbaar. Te zingen in Veertigdagentijd / lijdenstijd / Getsemane.
 • Psalm 144 – CD 9 – 5:33
  • Pianolied. Refrein goed mee te zingen. Kwetsbare mensen / zonen / dochters / schapen / graan. Bijv. Dankdag.
 • Psalm 145 – CD 3 - 4:21
  • Bandpsalm. Zeer meezingbaar, frisse tekst.. Lof en dank.
  • Thema’s: vergeving / liefde. Opgenomen in Opwekkingsliederen als 734.
 • Psalm 146 – CD 8 - 3:30
  • Geschikt voor band. Stevige lofpsalm. Epifanie.
 • Psalm 147 – CD 1 - 2:28
  • Meezingbaar in iets lager tempo. Vrolijk loflied over Gods Schepping / ontzag & eerbied / jeugddienst.
 • Psalm 148 – CD 5 - 8:08
  • Luisterlied. Heldere oproep aan hemel en aarde om God te loven. Uitvoering op CD te uitgesponnen voor kerkdienst. Dat kan live beter.
 • Psalm 150 – CD 2 - 3:26
  • Meezingpsalm. Alle eer aan God.

Note: Bij ‘Psalmen voor Nu’ is de uitroep Halleluja steeds weergegeven met: Alle eer aan God.

(Bron: De Handreiking Psalmen voor Nu is onderdeel van Rapport 2 deputaten liturgie en kerkmuziek, GKv - Januari 2014)