Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Richt op uw macht, o Here der heerscharen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 451 Liedboek voor de kerken Gezang 119 Oud-Katholiek Gezangboek 564
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Richt op uw macht, o Here der heerscharen
Excita
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 85:11-14
Jesaja 25:6-6
Matteüs 24:15-35
Marcus 13:14-32
Lucas 21:20-33
Metrisch 11-10-11-10
Muziek
Melodie Psalm 110
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 6-5-6-7-1-2-3-2-1-7-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Voleinding
Levavi
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 451
Liedboek voor de kerken Gezang 119
Oud-Katholiek Gezangboek 564
102 gezangen 102
Lieteboek 2013 451
Het lied op onze lippen 35
Lieteboek foar de tsjerken 119

Richt op uw macht, o Here der heerscharen is een lied met tekst van Tom Naastepad. De melodie is de Geneefse melodie van Psalm 110 (melodie).

Opname beluisteren

Woensdagvespers 'Wachten op licht'. 25 november 2015. Organist: Johan Hardeman (voorspel: Henk Vogel, zettingen: vs. 1-4 naar Claude Goudimel, vers 5 Henk Vogel). Koor: Arezzo Consort onder leiding van Henk Vogel

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


De eerste strofe luidt:

1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

De beginregels van de overige strofen luiden:

  • 2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven
  • 3. Richt op uw woning en roep ons tezamen
  • 4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen
  • 5. Richt over de aarde en haar diepe stromen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 110 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Ontstaan

In 1960 vroeg Willem Barnard aan Tom Naastepad om een viertal adventsliederen te schrijven voor de Nocturne-diensten in de Maranathakerk in Amsterdam. Hij gaf daaraan gehoor, o.a. door het schrijven van 'Richt op uw macht, o Here der heerscharen'. Dit lied is oorspronkelijk bedoeld voor de 1e zondag van de Advent: "Excita Domine potentiam tuam"= Richt op, o Heer, uw kracht. Met behulp van het woord 'richt' is dit lied gemaakt: oprichten, aanrichten, richten. In het vijfde couplet is een duidelijke verwijzing naar Lukas 21:25-33 aan de orde.

Hymnologische informatie

Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Rjochtsje jo macht op

Literatuur

Toelichtingen: