Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Richt op uw macht, o Here der heerscharen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 451   Liedboek voor de kerken Gezang 119 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Richt op uw macht, o Here der heerscharen
Excita
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 85:11-14
Jesaja 25:6-6
Matteüs 24:15-35
Marcus 13:14-32
Lucas 21:20-33
Metrisch 11-10-11-10
Muziek
Melodie Psalm 110
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 6-5-6-7-1-2-3-2-1-7-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Voleinding
Levavi
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 451
Liedboek voor de kerken Gezang 119
 102 Gez 102   LB Fr 451   LL 35 

Richt op uw macht, o Here der heerscharen is een lied met tekst van Tom Naastepad. De melodie is de Geneefse melodie van Psalm 110.

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan (www.liedboekzettingen.nl)
Woensdagvespers 'Wachten op licht'. 25 november 2015. Organist: Johan Hardeman (voorspel: Henk Vogel, zettingen: vs. 1-4 naar Claude Goudimel, vers 5 Henk Vogel). Koor: Arezzo Consort onder leiding van Henk Vogel

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


De eerste strofe luidt:

1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 110 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Ontstaan

In 1960 vroeg Willem Barnard aan Tom Naastepad om een viertal adventsliederen te schrijven voor de Nocturne-diensten in de Maranathakerk in Amsterdam. Hij gaf daaraan gehoor, o.a. door het schrijven van 'Richt op uw macht, o Here der heerscharen'. Dit lied is oorspronkelijk bedoeld voor de 1e zondag van de Advent: "Excita Domine potentiam tuam"= Richt op, o Heer, uw kracht. Met behulp van het woord 'richt' is dit lied gemaakt: oprichten, aanrichten, richten. In het vijfde couplet is een duidelijke verwijzing naar Lukas 21:25-33 aan de orde.

Hymnologische informatie

Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Rjochtsje jo macht op

Literatuur

Toelichtingen:

  • Met uw instemming 1-2-30
  • J.Bakker: Gezongen evangelie, blz.52 (Liedmeditatie)
  • Macht tot behoud / J.P. Boendermaker. In: Dagboek bij het liedboek. Kampen : Kok, p. 16 (liedmeditatie)