Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Rijst op, rijst op voor Jezus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 205
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Rijst op, rijst op voor Jezus
De goede Strijder
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Stand up, stand up for Jesus
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1858
Tekst
Dichter George Duffield
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist George James Webb (a)
Adam Geibel (b)
Melodie webb
Solmisatie 5-1-1-3-1-1-6 (a)
5-3-3-3-3-3-1-5-3-1-7-1-4 (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 205
Opwekkingsliederen Bromet 30

Rijst op, rijst op voor Jezus is de vertaling, van Meier Salomon Bromet, van het Engelse lied Stand up, stand up for Jesus (zie daar). De tekst hiervan is van George Duffield, de muziek van George James Webb.

Opname beluisteren

Tekst

De goede Strijder
1 Rijst op, rijst op voor Jezus!
Gij helden van het kruis,
Verhoogt Zijn krijgsbanieren,
Te midden van ’t gedruisch.
Door strijd tot d’ overwinning
Leidt Jezus keer op keer;
Tot ied’re vijand valle,
Voor Zijne voeten neêr.

2 Rijst op, rijst op voor Jezus!
Nu ’t krijgsgeschal gehoord,
Begeeft u in het strijdperk,
Ziet, Jezus leidt u voort;
Gij strijders, zijt dan moedig,
Weerstaat de boze macht,
Hij kan niet overwinnen,
Want Jezus geeft u kracht.

3 Rijst op, rijst op voor Jezus!
Steun op Zijn kracht alleen,
Uw eigen arm is macht’loos,
Hoe groot uw kracht ook scheen.
„Doet aan Gods wapenrusting”
En waakt en bidt en strijdt,
Roept plicht u in gevaren,
Gehoorzaamt t’ allen tijd.

4 Rijst op, rijst op voor Jezus!
De strijd is kort van duur;
Na al het krijgsgekletter,
Komt ’t overwinningsuur;
Aan hen, die overwinnen,
Geeft Hij de zegekroon;
Zij zullen met Hem heerschen;
Voor eeuwig in Zijn troon.

N.B. Dit lied kan ook gezongen worden op de melodie van Komt, maaiers, 't is nu oogsttijd met refrein:

Rijst op voor Jezus,
belijdt Zijn naam steeds fier:
straks komt de nacht,
en ‘t mensdom smacht
naar Jezus', naar Jezus' kruisbanier

Muziek

Zettingen

De goede Strijder

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft de vertaling overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk van de Zangbundel Joh. de Heer in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Rijst op, rijst op voor Jezus,
O strijders van het kruis!
Verheft uw krijgsbanieren
In ’s levens woest gedruisch.
Wij strijden en verwinnen
Door Jezus, onzen Heer;
De vijand zal wis vallen
Aan Zijne voeten neer.

2 Rijst op, rijst op voor Jezus,
Nu gij Zijn roepstem hoort!
Begeeft u in het strijdperk,
Uw Koning leidt u voort.
O strijders, weest dan moedig,
Weerstaat des Boozen macht,
Hij zal u nooit verwinnen,
Want Jezus is uw kracht.

3 Rijst op, rijst op voor Jezus,
Steunt op Zijn arm alleen:
Uw eigen arm is machtloos,
Hoe krachtig die ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting,
Waakt steeds en bidt en strijdt;
Leidt plicht u in gevaren,
Hoor naar Zijn stem altijd.

4 Rijst op, rijst op voor Jezus,
Kort is uw bange strijd;
Na ’t hevig krijgsgeschetter,
Wordt g’ in de rust geleid.
Hij geeft den overwinnaars
Zijn eigen zegekroon,
En doet hen met Hem heerschen
Voor eeuwig in Zijn troon.