Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Gerben Brouwer
  Deze pagina heeft geen eigenschappen.
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14) + , De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53) + , God heb ik lief, want die getrouwe Heer + , God is een toevlucht te allen tijde + , Heer, hoor mijn gebed, laat blijken + , Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt? + , Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer + , Ik heb U lief van ganser harte, Here + , Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen + , Ik sla mijn ogen op en zie + , Ik wil van God als van mijn Herder spreken + , Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied + , Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte + , Juich Gode toe, bazuin en zing + , Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden + , Lof zij de Heer, goed is het leven + , Loof God de Heer, en laat ons blijde + , Loof God, loof Hem overal + , Loof, alle volken, loof de Heer + , Mijn hart is, Heer, in U gerust + ... Dichter
Eens komt de grote zomer + , God is getrouw, zijn plannen falen niet + , Here Jezus, om uw woord + , Het zal zijn in het laatste der tijden + , Hoor, een heilig koor van stemmen + , Ik ben een engel van de Heer + , Jeruzalem, mijn vaderstad + , Komt, verwondert u hier, mensen + , Laat ons de Heer lofzingen + , Mijn hart verheugt zich zeer + , Niet in 't geweldige geluid + , Nooit kan 't geloof te veel verwachten + , Nu daagt het in het oosten + , O God, die droeg ons voorgeslacht + , O hoofd vol bloed en wonden + , O wereld, zie uw leven + , Roept God een mens tot leven + , Toen Jezus bij het water kwam + , Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde + , Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here + ... Vertaler
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.