Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Semantisch zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken
BijbelplaatsLied
Efeziërs 3:6Geest die in macht en majesteit
Efeziërs 3:6Lof zij den Here, die, zijn naam ter ere
Efeziërs 3:6O verbreker aller banden
Efeziërs 3:6Uit Oer is hij getogen
Efeziërs 3:8Alle verstand te bovengaande liefde
Efeziërs 3:9-10Jezus, onze Schepper God
Efeziërs 3:10U bent het licht in deze tijd
Efeziërs 3:10Wij geloven in een keerpunt in de tijd
Efeziërs 3:12Stefanus, die wij gedenken
Efeziërs 3:13-17Wees nu krachtig in de Heer
Efeziërs 3:13-21Wij moeten veel beminnen
Efeziërs 3:14-19Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen
Efeziërs 3:14-19Zoals ik ben, kom ik nabij
Efeziërs 3:14-20Op Hem rust mijn geloof
Efeziërs 3:14-21Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Efeziërs 3:16-17Kom, Geest van God
Efeziërs 3:16-17Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Efeziërs 3:16-21Kom Schepper God, o heilige Geest
Efeziërs 3:17Es ist das Heil uns kommen her
Efeziërs 3:17Het heil des hemels werd ons deel
Efeziërs 3:17Wij delen ons hart met elkaar
Efeziërs 3:17-19Jouw leven staat aan het begin
Efeziërs 3:19Alle verstand te bovengaande liefde
Efeziërs 3:19Liefde, boven alle liefde
Efeziërs 3:20U bent het licht in deze tijd
Efeziërs 3:20Welkom in ons midden, Jezus
Efeziërs 3:20-21Christus, U zij geprezen
Efeziërs 3:20-21Heer Jezus, wees geprezen
Efeziërs 3:20-21Prijst God die ons het leven geeft
Efeziërs 4:1Hoort U boven onze stemmen uit
Efeziërs 4:1-6De ware kerk des Heren
Efeziërs 4:1-6O goede Schepper, trouwe Heer
Efeziërs 4:1-6U roept ons samen als kerk van de Heer
Efeziërs 4:1-10Dit lied gaat over Jezus
Efeziërs 4:1-16Bewaar de eenheid van Gods Geest
Efeziërs 4:2-3Bewaart op aard de broederband
Efeziërs 4:4Voorwaarts, Christenstrijders
Efeziërs 4:5-6Mijn Vader is een kunstenaar
Efeziërs 4:7-16Niet tot de dienst der wraak
Efeziërs 4:8-9De dageraad gaat stralen
Efeziërs 4:8-12Ter maaltijd van het Lam gereed
Efeziërs 4:9Christus daalt tot ons terneer
Efeziërs 4:9-16God verheft Hem hemelhoog
Efeziërs 4:11-13Overal vandaan
Efeziërs 4:15Gij die gelooft, verheugt u samen
Efeziërs 4:17-32Voer in uw leven Gods gevecht
Efeziërs 4:22-24Richt me op redding
Efeziërs 4:23-28Bekleedt u met de nieuwe mens
Efeziërs 4:23-28Het harnas van de Heer
Efeziërs 4:24Als koning opgetreden