Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Semantisch zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken
BijbelplaatsLied
Filippenzen 2:9-11Heer van de eeuwigheid
Filippenzen 2:10Wie heeft op aard de prediking gehoord
Filippenzen 2:10-11Hij is Heer, Hij is Heer
Filippenzen 2:10-11In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen
Filippenzen 2:10-11Talloos de liederen, talloos
Filippenzen 2:10-11Uit uw verborgenheid, voorbij
Filippenzen 2:10-11Voor de naam van Jezus, buigt zich alles neer
Filippenzen 2:11Hoe wonderbaar is uw besluit
Filippenzen 2:12't Licht straalt van verre
Filippenzen 2:15O Here God, - ons liefst verlangen
Filippenzen 3:1-16Heer, wat wilt Gij dat ik doe
Filippenzen 3:7-8Ik heb U lief
Filippenzen 3:7-10Hoort U boven onze stemmen uit
Filippenzen 3:8Meer dan rijkdom, meer dan macht
Filippenzen 3:8-14Wij willen roemen op het kruis
Filippenzen 3:10Houd me dicht bij U
Filippenzen 3:10-11Christus naar wie wij heten
Filippenzen 3:14Houd me dicht bij U
Filippenzen 3:14Wij staan voor uw troon
Filippenzen 3:20Een nieuw begin hebt Gij ons toegezegd
Filippenzen 3:20Ik heb een Heer die in de hemel is
Filippenzen 3:20Nu de Here is verrezen
Filippenzen 4God to enfold you / God zal je hoeden
Filippenzen 4Laat onze woorden stijgen
Filippenzen 4:3Geef, o Heer, dat onze namen
Filippenzen 4:4Kom, volk van de verrezen Heer
Filippenzen 4:4Verblijd u, nu en altijd
Filippenzen 4:4Wees blij de Heer is God
Filippenzen 4:4Wees blij in de Heer en zing verheugd
Filippenzen 4:4-5O kom, o kom, Immanuël
Filippenzen 4:4-5O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Filippenzen 4:4-5Verheugt u in de Heer te allen tijde
Filippenzen 4:4-6Wachters van de tijd
Filippenzen 4:4-7Laat de Heer altijd je vreugde blijven
Filippenzen 4:4-7Verblijd u in de Heer te allen tijd
Filippenzen 4:4-8De vrede die van God uitgaat
Filippenzen 4:4-9Omdat Hij niet ver wou zijn
Filippenzen 4:4-9Uw Koninkrijk komt, vrede en vreugde
Filippenzen 4:4-9Verheugt u allen samen
Filippenzen 4:4-9Wees blij te allen tijde
Filippenzen 4:6Ontmoet uw God
Filippenzen 4:6-7Fiez-vous en Lui
Filippenzen 4:6-7Vrede
Filippenzen 4:7't Zij vreugde mijn deel is
Filippenzen 4:7God, schenk ons de kracht
Filippenzen 4:8Bedenk al wat waar is
Filippenzen 4:11-12O Heer, ik draag U op vandaag
Filippenzen 4:13Ik vermag alle dingen
Filippenzen 4:19Hoe donker de weg ook, de Heer zal voorzien