Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 219(b), 588 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Spreek mij van Jezus, mijn Heiland
Vorm Lied met refrein
Strofelied
Herkomst
Titel Tell me the story of Jesus
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1880
Tekst
Dichter Fanny Crosby
Vertaler Johannes de Heer
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist John R. Sweney
Ira David Sankey (b)
Solmisatie 3-3-2-1-3-4-5-3-5-2-3-4-3-2-3
3-4-4a-5-6-5-5-2 (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 219(b), 588

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland is bekend als een vrije vertaling, op naam van Johannes de Heer, van Tell me the story of Jesus van Fanny Crosby op muziek van John R. Sweney. Het origineel is een lied met refrein, beginnend met het refrein; de vertaling heeft er meer een strofelied van gemaakt door per strofe een aangepaste tekst voor het refrein te gebruiken.
Minder bekend is de oudere vertaling van Meier Salomon Bromet die als nr. 219 in de Zangbundel Joh. de Heer is opgenomen. Bromet levert een vierde couplet en gebruikt de melodie van Ira D. Sankey, kennelijk een bewerking van de gebruikelijke melodie van John R. Sweney.

Opname beluisteren

Tekst

  • Engelse tekst

1
 Tell me the story of Jesus,
write on my heart every word;
tell me the story most precious,
sweetest that ever was heard.
Tell how the angels, in chorus,
sang as they welcomed His birth,
"Glory to God in the highest!
Peace and good tidings to earth."

Refrain:
Tell me the story of Jesus,
write on my heart every word;
tell me the story most precious,
sweetest that ever was heard.

2
Fasting alone in the desert,
tell of the days that are past;
how for our sins He was tempted,
yet was triumphant at last.
Tell of the years of His labor,
tell of the sorrow He bore;
He was despised and afflicted,
homeless, rejected and poor.
[Refrain]

3
 Tell of the cross where they nailed Him,
writhing in anguish and pain;
tell of the grave where they laid Him,
tell how He liveth again.
Love in that story so tender,
clearer than ever I see:
stay, let me weep while you whisper,
love paid the ransom for me.
[Refrain]

  • Nederlandse tekst (588)

1
 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,
 'k hoor toch zo gaarne Zijn woord.
 Nimmer heeft iets op deez' aarde
 ooit zó mij 't harte bekoord.
 Zeg mij, hoe d' engelenkoren,
 daar bij de herders geschaard,
 "Ere zij God" lieten horen.
 't heerlijke: "Vrede op aard".
 
2
 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,
 hoe Hij ten zegen steeds was,
 armen, bedroefden vertroostte,
 blinden en kreup'len genas;
 hoe Hij de kind'ren verblijdde,
 hong'rigen voedde met brood;
 hoe Hij gebond'nen bevrijdde,
 hielp, waar Hij kon, in de nood!
3
 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,
 hoe Hij, met doornen gekroond,
 gees'ling verdroeg, schoon onschuldig,
 wreed door het volk werd gehoond.
 Zeg mij, hoe Hij heeft geleden,
 toen Hij aan 't kruis voor mij stierf
 en mij de zaligste vrede
 daar door Zijn zoenbloed verwierf.

  • Nederlandse tekst (219, Bromet, Opwekkingsliederen 282)

1 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,
’k luister zo graag naar Zijn woord!
Zing mij het lied der verlossing,
Nimmer werd schooner gehoord!
Zeg mij, hoe juub’lende kooren,
Zongen verblijd in den nacht,
Toen Hij voor ons werd geboren,
Die ons het heil heeft gebracht.
Toen Hij voor ons werd geboren,
Die ons het heil heeft gebracht.

2 Zeg mij, hoe Jezus, mijn Heiland,
Honger verduurd heeft en pijn;
Hoe de verzoeker Hem kwelde,
In de verlaten woestijn.
Laat van Zijn liefde mij hooren,
Spreek van Zijn lijden voor mij,
Hij was veracht en verworpen,
Arm en verlaten voor mij.
Hij was veracht en verworpen,
Arm en verlaten voor mij.

3 Spreek van het kruishout der schande,
Waar Hij Zijn leven eens gaf;
Hoe in triomf en in glorie,
Jezus verrees uit het graf.
Groot was Zijn liefde voor zondaars,
Wie heeft ons ooit zo bemind?
Spreek mij dan weer van mijn Heiland,
Hij is mijn teederste vrind.
Spreek mij dan weer van mijn Heiland,
Hij is mijn teederste vrind.

4 Eens zal mijn Heiland weer komen,
Komen als Koning der aard’!
Dan zullen eng’len weer juichen,
Rondom den Heiland geschaard;
Zullen ook wij al te samen,
Zingen dien Heiland ter eer?
Zullen ook wij met de zaal’gen,
Eeuwig dan zijn bij den Heer?
Zullen ook wij met de zaal’gen,
Eeuwig dan zijn bij den Heer?

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied