Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Stille Week

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Stille Week of Goede Week is de laatste week van de Veertigdagentijd en de week voor Pasen. Het maakt deel uit van de Veertigdagentijd, maar draagt een zelfstandig karakter. Het lijden van Christus staat in het middelpunt van de aandacht, met name tijdens de Drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag).

In de Stille Week staat dus het lijden van Christus centraal. Vandaar dat de zesde zondag van de Veertigdagentijd na de intrede met de palmtakken, waarin Jezus als Koning wordt verwelkomd, gekenschetst wordt als ‘Passiezondag’ of ‘Lijdenszondag’. Voor Palm- en Passiezondag is de dubbelheid typerend, waarmee het lied Alles wat over ons geschreven is eindigt: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. De zondag ontleent zijn naam dus enerzijds (Palmzondag) aan de evangelielezing bij de intrede over Jezus’ intocht in Jeruzalem, anderzijds (Passiezondag) aan het evangelie van de hoofddienst op deze zondag: het volledige lijdensverhaal. Over de intocht in Jeruzalem wordt gelezen op een bijzonder moment, namelijk bij de intrede in de dienst. Deze lezing, een gebed bij de palmtakken (en de ook met deze palmtakken versierde palmpaasstokken) en de processie daarmee vormen samen een kleine ‘dienst in de dienst’. Daarna wordt deze voortgezet met in ieder geval het gebed van de dag. Een benaming als ‘Palm- en Passiezondag’ doet het meeste recht aan het ambivalente karakter van deze dag. De Matteüs- (jaar A), Marcus- (jaar B) en Lucas-passie (jaar C) wisselen elkaar af op Palm- en Passiezondag, terwijl de Johannes-passie op Goede Vrijdag wordt gelezen en/of gezongen. Het Luthers leesrooster combineert op Palmzondag het intochtsverhaal met de lezing over de graankorrel die in de aarde sterft (Joh. 12:12-20).

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen