Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Toen Jezus in zijn uur gekomen was

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gezangen voor Liturgie 524(a) Zingt Jubilate 359(a); 380(b) Oud-Katholiek Gezangboek 624 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Toen Jezus in zijn uur gekomen was
Het lied van het brood en de beker
Vorm Beurtzang
Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1967
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Bijbelplaats Johannes 13:1-17
Johannes 14:6
Johannes 15:1-9
Johannes 16
Johannes 17:21
Johannes 18:1-11
Openbaring 21:1-8
Johannes 17:1-13
Metrisch 10-9-10-11-9
Muziek
Componist Bernard Huijbers (a)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (b)
Melodie Toen Jezus in zijn uur gekomen was (a)
Solmisatie 1-7-6-7-1-6-5-6-5-4 (a)
3-3-3-3-3-2-2-4-4-4 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Liedbundels
Gezangen voor Liturgie 524(a)
Zingt Jubilate 359(a); 380(b)
Oud-Katholiek Gezangboek 624 (a)
Aandachtig liedboek 31
Bavoliedboek 173
Liturgische Gezangen 1-61
Randstadbundel 275
Stilte Zingen 365
Verzameld Liedboek 442
Zingend Geloven 1-37(a)
Zolang er mensen zijn 34


Toen Jezus in zijn uur gekomen was is een lied van Huub Oosterhuis. Er zijn verschillende ondertitels in omloop: 'Schriftgezang bij Johannes 13 t/m 18', 'Een lied voor Witte Donderdag' en 'Het lied van het brood en de beker'. Bernard Huijbers schreef er een beurtzang voor. De melodie van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie is een strofelied.

Tekst

Ontstaan

Het lied werd door Oosterhuis en Huijbers geschreven als evangelielied voor Witte Donderdag 1967. Toch leent de tekst zich (op het vijfde couplet na) ook goed voor gebruik op Zondag Weeskind (Exaudi), juist vanuit het perspectief van Pasen. In het lied passeren verschillende kernteksten uit de afscheidsrede van Jezus, opgetekend door Johannes. De epistellezing bemoedigt gelovigen die deel hebben aan het lijden èn de Geest van Christus. 'Dat zij doen ik ik hun heb gedaan' zingt het lied.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Toen Jezus in zijn uur gekomen was
  • 2. Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield
  • 3. Ik ben de wijnstok, heeft Hij toen gezegd
  • 4. Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan
  • 5. Toen Jezus in de hof gekomen was.

Muziek

Het spelen met Gregoriaanse motieven is een kwaliteit van Huijbers. Zo verwerkte hij in dit lied het openingsmotief van de antifoon Lumen ad revelationem gentium, vanouds gezongen tijdens Maria Lichtmis, de veertigste dag na Kerstmis, wanneer kaarsen ontstoken en meegegeven werden aan gelovigen. In het respons klinkt het slotmotief van de oude graduale van de tweede adventszondag: Ex Sion (Psalm 50). Zo wordt het uur van afscheid en afwezigheid lichter te dragen vanuit de verwachting: 'Uit Sion, verschijnt God in stralend licht'. (Toelichting ontleend aan de beschrijving van Wouter Bakker in Eredienstvaardig 27 (2011) nr. 2, p. 39.)

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Toen Jezus in zijn uur gekomen was (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Literatuur

  • Ad de Keyzer bespreekt dit lied in 'Tussen de regels : commentaar bij een twintigtal liturgische gezangen', Hilversum : Gooi en Sticht, 1983. ISBN 9030402628, p. 59-61.
  • Arie Eikelboom, Hymnologie XVI, p. 42-47, ISBN 9789082249088
  • Wouter Bakker, Aan de tijd , in: Eredienstvaardig 27 (2011) nr. 2, p. 39