Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

U alleen, U loven wij; ja wij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 362
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
U alleen, U looven wij
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1773
Psalm 75
Schrijver Asaf (volgens opschrift)
Latijnse titel Confitebimur tibi
Vulgaat Psalm 74
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Hendrik Ghijsen
Metrisch 7-7-7-7-7-7
Muziek
Melodie Psalm 75
Solmisatie 5-4-3-6-5-4-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 362
Psalmberijming van 1773 75

U alleen, U loven wij is de beginregel van Psalm 75 in de Psalmberijming van 1773, geschreven door Hendrik Ghijsen op de Geneefse melodie van Psalm 75.

Opname beluisteren

Tekst

1 U alleen, U looven wij;
Ja wij looven U, o Heer!
Want uw naam, zoo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij:
Dies vertelt men, in ons land,
Al de wondren uwer hand.

2 Als ik ’t ampt ontvangen zal,
Wil ik, volgens eed en pligt,
Altoos recht doen in ’t gericht.
Land en volk was in verval;
Maar zijn pijlen steld’ ik vast,
Tegen woed’ en overlast.

3 Tot het dom en dwaas geslacht
Zeid’ ik: „Wees niet zinneloos:”
Tot de snooden: „Weest niet boos,
„Dat gij hoornen, sterk van kracht,
„Woedende naar boven steekt,
„En met stijven halze spreekt.”

4 Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is richter, die ’t beslist;
Die, als aller Oppervoogd,
Deez’ vernedert, dien verhoogt.

5 Want des Heeren hand besluit
Eenen kelk vol bitterheid,
In zijn gramschap toebereid,
En Hij drenkt er ’t menschdom uit;
Doch der goddeloozen mond
Zuigt zijn hef uit, tot den grond.

6 ’k Zal dit melden, ’k zal altijd
Zingen Jakobs God ter eer,
Slaan der boozen hoornen neêr,
Vellen wat zijn’ naam bestrijdt;
Maar der vroomen hoorn en magt,
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft strofe 1, 4 en 6 opgenomen vanaf de 28e uitgave (1991).

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.