Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Van alle creaturen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Van alle creaturen
Van Adam, de vader der mensen / Van Adam, te elfder ure geschapen
Herkomst
Taal Nederlands
Tekst
Dichter Willem Barnard
Bijbelplaats Genesis 1
Matteüs 20:1-18
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Frits Mehrtens (a)
Ignace de Sutter (b)
Melodie Het waren tien geboden (a)
Solmisatie 6-1-2-3-5-3-3/6-1-7-6-5-6-6 (a)
1-3-4-5-6-5-3/5-1-2-3-1-2-1-6 (b)
Gebruik
Trefwoord Septuagesima
Liedbundels
Lied van de week 870203 (b)
Liederen van het begin 5 (a)
Verzamelde Liederen 64
Zoet houd goed koper 841101 (b)

Van alle creaturen is de beginregel van een lied geschreven door Willem Barnard. De titel van het lied is meestal Van Adam, de vader der mensen, soms Van Adam, te elfder ure geschapen. Het lied wordt gezongen op melodieën van Frits Mehrtens en Ignace de Sutter.

Liedbundels

Dit lied is opgenomen in de volgende liedbundels:
Lied van de Week febr. 1987
De Tale Kanaäns p. 17
Liederen van het begin 5

Tekst

Ontstaan

In de bundel ‘De tale Kanaäns’ van Willem Barnard staan drie brevierliederen voor resp. de zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima.

Inhoud

”Van alle creaturen” is geschreven bij de lezing uit het begin van de Tora, het verhaal van de menswording (Genesis). Het klassieke zondagsevangelie is dan Mattheüs 20: 1-18, de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard. Willem Barnard verbond beide schriftgedeelten in een lied voor zondag Septuagesima. Vooral de notie van het beheren van de schepping (‘regeren’, ‘beheersen’) uit Genesis 1 wordt nader ingevuld als werk in de wijngaard. Daarbij is de mens, die als laatste geschapen is (‘te elfder ure’) toch de eerstgeroepene. Waar alle creaturen ‘naar hun aard’ zijn geschapen, eigensoortig, geldt dat niet voor de mens. Die is gemaakt naar het beeld van God. Daarin ligt zijn opdracht. De mens gaat door ‘om alles te regeren wat naar vervulling haakt’ (strofe 3). Hij leeft naar Pasen toe! In zijn verzamelbundel ‘De tale Kanaäns’ biedt de dichter een facultatieve laatste strofe aan, die het lied exclusief voor zondag Septuagesima maakt. In de meeste bundels ontbreekt deze tekst, maar zij luidt: De eersten zijn de laatsten : / Gods Zoon treedt uit het graf. / Zo tellen wij tot Pasen / de negen weken af. (Bron: Lied van de week, februari 1987).

Muziek

Er zijn meerdere componisten die deze tekst op muziek hebben gezet. In oktober 1984 schreef Ignace de Sutter op verzoek van het kerkmuziektijdschrift Zoet Hout-Goed Koper een dubbelmelodie, welke paste op de drie brevierliederen uit ‘De Tale Kanaäns’ van Willem Barnard. Naast het hier beschreven lied, zijn dit ‘Dit is een lied van Noach’ en ‘Uit Oer is hij getogen’. Al eerder schreef Frits Mehrtens een dubbelmelodie bij de tekst van Barnard. Deze is (o.a.) te vinden in ‘Liederen van het begin’ (nr. 5).

Liturgisch gebruik

Zondag Septuagesima. Genesis 1. Mattheüs 20: 1-18.

Hymnologische informatie

Beide componisten hebben bij hun compositie een bewuste verdeling van A-, B- en A+B-melodie aangegeven, over de verschillende strofen. Beide melodieën zijn (zeer) eenvoudig.