Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Veertig dagen van vervoering

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Veertig dagen van vervoering
Jezus verzocht in de woestijn
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Inge Lievaart
Bijbelplaats Matteüs 4:1-11
Marcus 1:9-13
Lucas 4:1-13
Metrisch 8-7-8-7-7-7
Muziek
Componist Bram Beekman
Solmisatie 6-3-3-2-1-6-7-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Invocabit
Liedbundels
Lied van de week 880216

Veertig dagen van vervoering is de beginregel van een lied met de titel Jezus verzocht in de woestijn. De tekst is van Inge Lievaart, de muziek van Bram Beekman.

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Inge Lievaart schreef deze liedtekst bij het verhaal van Jezus’ verzoeking in de woestijn (Matteüs 4: 1-11; Marcus 1: 9-13; Lucas 4: 1-13). Dit is traditioneel het verhaal voor de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag Invocabit.

Inhoud

Van de drie verzoekingen waarvan het verhaal vertelt, heeft Inge Lievaart de eerste in deze liedtekst verwerkt. De uitdaging om macht voor eigen bevrediging te gebruiken, stenen tot broden te maken om de honger te stillen. Maar in strofe 1 lijkt de pijn, die Jezus voelt, breder: de wereld om zich heen, niets dan leegte. Voor die wereld zal Hij zelf tot brood worden. Strofe 2 geeft aan, hoe Jezus de vraag ook als een duivelse influistering herkent. Schuilt die herkenning in het woordgebruik: néém wat recht is? In de bijbelse terminologie néém je geen recht, maar dóe je recht en wórdt jou recht gedaan! Strofe 3 parafraseert het antwoord van Jezus, een citaat uit Deuteronomium 8:3. Met de woorden voldoen en vervullen geeft de dichteres aan, dat brood alleen niet toereikend is voor levne. Wel geldt dat voor het Woord van God. Met de uitdrukking ‘ingaan in het oor’ komt het beeld van Maria voor ogen, zoals de iconografie haar de eeuwen door heeft geschilderd: met een duif, die aanvliegt op het oor. Het Woord zet in haar vrucht. En ook Maria’s lofzang is in de laatste regel van deze strofe te herkennen. In het laatste vers wordt verwezen naar Genesis 3. In de klassieke uitleg is de slang ook daar personificatie van de duivel, die de mens verleidt. Maar waar de oude Adam ‘toehapt’, bezwijkt Jezus niet. Daarom is vanaf nu ook de richting omgekeerd: niet méér weg uit het paradijs, woestijnwaarts, maar de woestijn wórdt paradijs. (Bron: Lied van Week jrg. 4 nr. 2 (februari 1988). De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Veertig dagen van vervoering
  • 2. Als dat waar is wat gezegd is
  • 3. Brood voldoet niet tot het leven
  • 4. Jezus, als de nieuwe Adam

Muziek

Op de melodie kan de beschrijving ‘ingetogen’ of ‘statig’ worden geplakt, al slaan deze beide begrippen eerder op het meditatieve karakter dan op de hoogte die de wijs bereikt (e’’). De halve notenwaarden, waar de melodie op gebouwd is, worden afgewisseld door kwartnoten, maar deze zijn steeds melisma’s. Strikt genomen zijn dit dus gevarieerde halve waarden. Met het zingen zou met moeten letten op een goede ademsteun (‘de toon staat op het middenrif’), waardoor in de rustige tactus steeds goede vulling aan de noten wordt gegeven.

Bewerkingen om te spelen

Niet zonder vervoering klinkt vooral de begeleiding, die organist Bram Beekman bij zijn eigen melodie noteerde. Melodie en begeleiding schreef hij op verzoek van ‘Lied van de week’. De kenmerken van de zetting zijn: een rustige ritmische beweging, waarbinnen het chromatische verloop de kleur van ‘vervoering’ bewerkstelligt.