Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Verborgen in Uw heil'ge wil

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 539 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Verborgen in Uw heil'ge wil
Tekst
Dichter Onbekend
Muziek
Componist Onbekend
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 539

Verborgen in Uw heil'ge wil is een lied dat sinds de vroegste edities is opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer. Het is overgenomen uit Zangen des Heils, een oude bundel van het Leger des Heils. Oorsprong van tekst en muziek zijn tot dusver onpogehelderd.

Opname beluisteren

Tekst

1
 Verborgen in Uw heil'ge wil,
 daar is het rustpunt voor de ziel,
 die volle vreê genieten wil,
 de vreê, die blijft, wat ook ontviel.
 Mijn ziel buigt voor Uw wil zich neêr,
 'k vertrouw in alles op U, Heer!
 Mijn ziel buigt voor Uw wil zich neêr,
 'k vertrouw in alles op U, Heer!

2
 Waar ik mijn lot aan U vertrouw,
 wat zou 'k van mensen vrezen, Heer?
 Niets dan wat Gij toelaat, geschiedt;
 geen bijoorzaken zijn er meer!
 Volmaakt' en eeuw'ge wijsheid Gods,
 Gij zijt mijn rust, mijn sterke Rots! (bis)

3
 'k Aanbid in alles Uwe wil!
 Of hij mij vreugd breng' of een kruis,
 Hij is altijd het best voor mij;
 mijn ziel vindt in hem haar tehuis.
 Al wie volkomen vrijheid wens',
 die overschrijde nooit zijn grens. (bis)

4
 O, mocht mijn ziel als 't water, dat
 men uit een vaas in d' and're stort,
 in vrede elk lot aanvaarden, schoon
 haar liefste plan verijdeld wordt!
 Dat zo mijn ziel, aan U gewijd,
 haar ruste vind' in U altijd! (bis)

5
 In hem, die rust in Uwe wil,
 wordt al Uw kracht geopenbaard:
 als werktuig in Uw hand,
 is hij uitsluitend tot Uw dienst bewaard.
 Dat heerlijk lot zij ook mijn deel:
 'k geef daartoe mij aan U geheel! (bis)

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied