Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Voor onderweg

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor onderweg: 101 schriftliederen is een bundel liederen op tekst van Henk Jongerius, getoonzet door Jan Raas. De inhoudsopgave van deze bundel staat op de pagina Voor onderweg/Inhoud.

Uitgever

De bundel is verschenen in 2005 en uitgegeven door Gooi en Sticht, Kampen. ISBN 90-304-1082-5.

Achtergrondinformatie

Deze liedbundel is het resultaat van een 25-jarige samenwerking tussen Henk Jongerius en Jan Raas. Naast liederen uit eerder verschenen bundels (‘’Voor naamloze mensen : 12 schriftliederen’’ (1979), ‘’Ga voor ons uit : 14 schriftliederen’’ (1984), ‘’Voor alledag : zevenentwintig liederen voor koor, volkszang en orgel’’ (1999) bevat deze liedbundel veel nieuw en niet eerder gepubliceerd werk. De schriftliederen zijn bruikbaar op talrijke liturgische momenten, zowel in katholieke als protestantse kring. Ze kenmerken zich door de verstilde, meditatieve en ingetogen stijl die beiden eigen is.

Inhoud

Muziek

Jan Raas heeft in deze bundel getracht zijn melodieën een muzikale taal te laten spreken die algemeen wordt ervaren als eigen aan zowel de katholieke als de protestantse eredienst. Hij benutte daarbij het idioom van het gregoriaans en het Geneefse psalter. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de aloude kerktoonsoorten. In de inleiding bij de bundel schrijft Raas: ‘Ik hoop dat mijn melodieën hoe dan ook worden uitgevoerd met hetzelfde respect voor de tekst als waarmee ik ze heb gemaakt, zowel naar de vorm – klinkers, medeklinkers, klemtoon, spanning en ontspanning – als naar de inhoud: een voortdurend doordrongen zijn van wat de teksten willen zeggen.

Teksten

In deze verzamelbundel heeft de dichter, Henk Jongerius bij de verschillende ‘verzamelde’ liederen, een korte inleiding geschreven, die wij hier – gedeeltelijk – overnemen. In ‘Voor naamloze mensen’ zijn liederen opgenomen die het moment waarin de gemeente met elkaar gedenkt wie God voor ons is, en hoe wij voor elkaar mensen kunnen zijn. Het gaat dan om een gebeuren waarin de mens van anonieme, naamloze mensen nieuw worden en een naam krijgen. Door deze nieuwe geboorte in het zingen van de gemeente zijn de hier verzamelde liederen geschikt om in de paastijd gezongen te worden. De woestijn is in de Bijbel een belangrijke plaats. De mens leert er opnieuw naar de woorden van God te luisteren opdat zo het koninkrijk zal kunnen groeien onder hen. De liederen in het deel ‘Ga voor ons uit’ zingen van die tocht door de woestijn, maar evenzeer van het nieuwe land waarin de mens mag opstaan om in de vrijheid van Gods kinderen te wonen. In de veertigdagentijd kunnen deze liederen dienen als voorbereiding op het feest van Pasen. In de joodse traditie bestaat er een reeks psalmen die op bepaalde dagen van de week gezongen of gebeden worden. Deze psalmen zijn in ‘Voor alledag’ verdicht tot liederen die het thema van de dag verwoorden: vertrouwen, recht en onrecht, klacht en kracht, onderweg, voleinding en schepping. Voor christenen is daar de zondag als dag van herschepping bij gekomen. Uit het ‘Onze Vader’, het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde, koos Henk Jongerius telkens een bede en schreef er een liedtekst bij, om ‘de grondlijnen van ons gelovig bestaan te verbreden en verdiepen’. ‘Voor onderweg’ bevat een aantal pelgrimspsalmen, waarin de emoties die bij ‘mensen onderweg’ een rol spelen aan de orde komen: bedreigd zijn, een tochtgenoot hebben, vaste grond onder de voeten krijgen, samenwonen, in vertrouwen leven, dromen koesteren, je bemind weten. In ‘Voor wie wachten’ zijn vier liederen voor de Advent en vijf liederen voor de Veertigdagentijd opgenomen, die aansluiten op de thema’s in de evangeliegedeelten van het A-, B- en C-jaar van de leesroosters. De liederen vormen aldus een beaming van het evangelie, of kunnen als lied na de verkondiging herinneren aan de woorden van Jezus. Er zijn drie levensmomenten die een nieuw begin markeren: geboorte, de verbintenis tussen twee mensen die samen verder gaan, de naderende dood waarin wij voor een nieuwe geboorte staan. In ‘Voor een nieuw begin’ zijn voor deze momenten liederen bijeengebracht. In het laatste deel van deze liedbundel, ‘Gij en wij’, zijn tien liederen opgenomen waarin het geheim van Gods naam ‘Ik-zal-er-zijn’ bezongen wordt.