Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Voor wie gedenken

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Voor wie gedenken
Voor-wie-gedenken.jpg
Dichter/vertaler Henk Jongerius
Uitgever Gooi & Sticht
Editie(s)
Standaardeditie
ISBN 9789030401322

Voor wie gedenken is een bundel met circa 500 verzamelde liturgische gezangen van Henk Jongerius, verschenen in 2016.

1rightarrow blue.svgZie voor liederen in de volgorde van de rubrieken in de bundel Inhoud.
1rightarrow blue.svgZie voor de lijst van reeds ingevoerde liederen in de Kerkliedwiki Liederen.

Voorwoord

De in deze bundel verzamelde liturgische gezangen vormen de neerslag van een jarenlange liturgische praktijk in het Dominicanenklooster in Huissen. Daar hebben ze hun bruikbaarheid en zeggingskracht bewezen. Vandaar dat wij ze graag een wijdere verspreiding willen geven als hulpmiddel bij de muzikale onderdelen van de liturgische samenkomst op de zondagen. U vindt hier een aanbod voor de sterke liturgische tijden: de Advent en Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Daarnaast treft u een aanbod voor de vieringen in de tijd door het jaar. De indeling ervan is als volgt: litanieën voor de opening van een viering, gevolgd door een korte lofprijzing, een begroeting van het evangelie en een acclamatie na de evangelielezing en ter afsluiting de voorbede. Wanneer de eucharistie gevierd wordt, is er een eucharistisch gebed voorhanden en ook het Driemaal Heilig en het Lam Gods bij de broodbreking.

Naast deze vaste gedeelten in een viering – de zogenaamde ordinaria – is er voor alle zondagen van het kerkelijk jaar een antwoordpsalm opgenomen en vervolgens een groot aantal liederen waarvan u in de registers een verwijzing naar een Bijbelgedeelte vindt. Voor de psalmteksten is gebruik gemaakt van de vertaling van W. Bronkhorst OP en voor veel gezangen is, met zijn persoonlijke toestemming, muziek benut van mijn Franse medebroeder André Gouzes OP, wiens muziek stoelt op melodieën uit de Gregoriaanse én de Oosterse traditie. Zij komen het best tot hun recht als zij vierstemmig en zonder begeleiding uitgevoerd worden.

Voor de muziek van de liederen is een aantal componisten verantwoordelijk van wie ik met name dankbaar wil noemen Jan Raas, Chris van Bruggen en Peter Rippen. Het zijn mensen die de liturgische praktijk van binnenuit kennen en gezocht hebben naar melodieën die door een gemeenschap gemakkelijk aangeleerd en gezongen kunnen worden. Tenslotte dank ik heel bijzonder Chris van Bruggen die het initiatief heeft genomen voor deze bundel en voor de redactionele afwerking zorg heeft gedragen, en Theo Menting, dirigent van de Kloostercantorij, die voor de registers heeft gezorgd en die mij beiden met raad en daad terzijde hebben willen staan.

Ik hoop van harte dat er met deze bundel een goede handreiking tot stand is gekomen voor mensen die in kleine of grotere groepen de zondag willen vieren en al doende willen gedenken hoe de Ene en Ongeziene in ons midden wil wonen, Die - naar een woord van Martinus Nijhoff - ‘zelf de adem schept waarmee Hij wordt geprezen’.

Henk Jongerius

Uitgever

De bundel is uitgegeven door Uitgeverij Gooi en Sticht, Utrecht. ISBN 9789030401322

Verwijzing

  • Ad W. Bronkhorst O.P (1969). Psalterium voor gemeenschapsgebed. Boxtel : Katholieke Bijbelstichting.
  • Deze vertaling vormde de basis voor het Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, dat in 1970 verscheen.