Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Voor wie gedenken/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liturgie van de Advent

Pagina Titel Beginregel
9 Litanie
10 Beurtzang ‘Rorate’ Verlos ons, laat er vrede komen
11 Psalm 122 (1e zondag A-jaar) Ik was verheugd toen ik het hoorde
12 Psalm 72 (2e zondag A-jaar) Geef uw wijsheid, God, aan de koning
13 Psalm 146 (3e zondag A-jaar) Gij doet altijd uw woord gestand
14 Psalm 24 (4e zondag A-jaar) Wie mag beklimmen de hoogte van God
15 Psalm 80 (1e zondag B-jaar) Herder van Israël, hoor ons
16 Psalm 85 (2e zondag B-jaar) Aanhoren zal ik wat Gij zegt tot mij
17 Lucas 1 (3e zondag B-jaar) Ik zing van ganser harte voor de Heer (Jongerius)
18 Psalm 89 (4e zondag B-jaar) Uw genade wil ik bezingen
19 Psalm 25 (1e zondag C-jaar) Zoudt Gij mij ooit te schande maken
20 Psalm 126 (2e zondag C-jaar) Toen Gij Sions ballingen terugbracht
21 Jesaja 12 (3e zondag C-jaar) Ik dank U, God, Gij was toornig op mij
22 Psalm 80 (4e zondag C-jaar) Herder van Israël, hoor ons
23 Alleluja (A-jaar) Zie als een helder licht
25 Alleluja (B-jaar) Gelukkig is de knecht
27 Alleluja (C-jaar) Zie, richt u weer op
29 Acclamatie na het evangelie Ontsteek opnieuw uw licht
30 Evangelielied (1e zondag A,B,C-jaar) Onbekend, dag en tijd
31 Evangelielied (2e zondag A,B,C-jaar) Als zoon van Abraham zeg ik
32 Evangelielied (3e zondag A,B,C-jaar) Blinde ogen zien het licht
33 Evangelielied (4e zondag A,B,C-jaar) Gij die u in dromen hult
34 Acclamatie bij de voorbede
34 Euch. gebed ‘Van u is de aarde’ Van u is de aarde in heel haar pracht
37 Heilig
38 Lam Gods Lam Gods dat wegdraagt de zonde van de wereld

Liturgie van de Kersttijd

Pagina Titel Beginregel
39 Litanie Bidden wij om het woord van den beginne
39 Lofprijzing Amen. Eer aan God in de hoge
43 Psalm 96 (Kerstnacht A,B,C-jaar) Zing voor de Heer een nieuw gezang (Jongerius 96)
44 Psalm 97 (Dageraad Kerstmis A,B,C-jaar) De Heer is koning, de aarde mag juichen
45 Psalm 98 (Dagmis Kerstmis A,B,C jaar) Zing voor de Heer een nieuw gezang (Jongerius 98)
46 Psalm 128 (Octaaf Kerstmis A,B,C-jaar) Gelukkig die godvrezend zijt
47 Psalm 67 (1 januari A,B,C-jaar) God zij ons genadig en zegene ons
48 Psalm 147 (2e znd Kerstmis A,B,C-jaar) Loof de Heer, Jeruzalem
49 Psalm 72 (Openbaring Heer A,B,C-jaar) Mijn god, verleen de koning uwe wijsheid
50 Psalm 29 (Doop van de Heer A,B,C-jaar) Huldig de Heer, alle kinderen Gods
51 Psalm 96 (Bruiloft van Kana A,B,C-jaar) Zing voor de Heer een nieuw gezang (Jongerius 96)
52 Alleluia in de kersttijd Zie ik verkondig u een grote vreugde
53 Alleluia in de tijd van Epifanie Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien
54 Acclamatie na het evangelie Uw woord van het begin
55 Evangelielied (Kerstnacht A,B,C-jaar) In het midden van de nacht
56 Evangelielied (Dageraad A,B,C-jaar) Niet die hoog en veilig tronen
57 Evangelielied (Morgen A,B,C-jaar) In het begin was er een spreken
58 Evangelielied (Zondag onder A,B,C-jaar) Uit Egypte zal hij komen
59 Evangelielied (1 januari A,B,C-jaar) Bewaar de woorden in je hart
60 Evangelielied (2e znd Kerst A,B,C-jaar) Het licht dat in de duisternis
61 Evangelielied (Openb. A,B,C-jaar) Om uw Naam te openbaren
62 Acclamatie bij de voorbede Gij die uw mensen kent
63 Euch. gebed ‘Gij die de mensen zoekt’ Gij die de mensen zoekt
65 Heilig Heilig, heilig, heilig de Heer
66 Acclamatie na de instellingswoorden Als wij dan eten van dit brood en drinken
66 Lam Gods Lam van God dat wegneemt

Liturgie van de Veertigdagentijd

Pagina Titel Beginregel
67 Litanie 1 en 2 Uit de diepte roep ik u wil luisteren naar mijn stem
68 Psalm 51 (1e zondag A-jaar) Wees mij genadig, bron van alle goedheid
69 Psalm 33 (2e zondag A-jaar) Oprecht en eerlijk is het woord des Heren
69 Psalm 95 (3e zondag A-jaar) Kom, laat ons zingen, met een lofzang eren
70 Psalm 23 (4e zondag A-jaar) U bent mijn herder, niets zal mij ontbreken
70 Psalm 130 (5e zondag A-jaar) God, uit de diepte blijf ik tot u roepen
71 Psalm 25 (1e zondag B-jaar) Wijs mij uw wegen, leid mij op uw paden
71 Psalm 116 (2e zondag B-jaar) Ik bleef vertrouwen, ook toen ik moest zeggen
72 Psalm 19 (3e zondag B-jaar) Een bron van leven is het woord des Heren
72 Psalm 137 (4e zondag B-jaar) Aan Babels stromen zaten wij en weenden
73 Psalm 51 (5e zondag B-jaar) Wees mij genadig, toon mij uw ontferming
73 Psalm 91 (1e zondag C-jaar) Wie mag verblijven bij u, Allerhoogste
74 Psalm 27 (2e zondag C-jaar) Wie zou ik vrezen, wanneer Gij mijn licht zijt
74 Psalm 103 (3e zondag C-jaar) Ja, wat de hemel is voor onze aarde
75 Psalm 34 (4e zondag C-jaar) U wil ik prijzen al mijn levensdagen
75 Psalm 126 (5e zondag C-jaar) Dat zal een droom zijn, als de Heer ons thuisbrengt
76 Begroeting van het evangelie A-jaar) Niet van brood alleen leeft de mens (A-jaar)
77 Begroeting van het evangelie B-jaar) Niet van brood alleen leeft de mens (B-jaar)
78 Begroeting van het evangelie C-jaar) Niet van brood alleen leeft de mens (C-jaar)
79 Acclamatie na het evangelie Leer ons uw woorden kennen, Heer
80 Evangelielied (1e zondag A,B,C-jaar) Van brood alleen kun je niet leven
81 Evangelielied (2e zondag A,B,C-jaar) Luister naar de Welbeminde
82 Evangelielied (3e zondag A,B,C-jaar) Kom naar het levend water
83 Evangelielied (4e zondag A,B,C-jaar) Blinde ogen gaan weer open
84 Evangelielied (5e zondag A,B,C-jaar) Wie mijn leerling willen wezen
85 Acclamatie bij de voorbede Kyrie eleison (André Gouzes)
85 Euch. gebed ‘Gij die uit de duisternis’ Gij die uit de duisternis de aarde
88 Heilig Heilig, heilig, heilig de Heer van de machten
89 Lam Gods Lam Gods dat wegdraagt de zonde van de wereld

Palmzondag

Pagina Titel Beginregel
90 Psalm 122 (Processie A,B,C-jaar) Hoe blij was ik
92 Psalm 22 (Palmzondag A,B,C-jaar) Ze lachen met mij
93 Psalm 16 (Palmzondag communiezang) De Heer is mijn erfdeel

Witte Donderdag

Pagina Titel Beginregel
94 Psalm 116 (Witte Donderdag A,B,C-jaar) Hoe kan ik mijn dank betuigen

Goede Vrijdag

Pagina Titel Beginregel
95 Psalm 31 (Goede Vrijdag A,B,C-jaar) Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht
96 Het beklag van God (kruishulde) Mijn volk, wat heb ik u gedaan

Paasnachtwake

Pagina Titel Beginregel
99 Intocht van het licht Christus, het licht van de wereld
102 In den beginne (scheppingsverhaal) God zegt: er zij licht
103 Psalm 114 na het uittochtsverhaal) Toen Israel uit Egypte vertrok
104 Psalm 30 (na profetie Ezechiël) Ik zal u loven, Heer

Liturgie van de Paastijd

Pagina Titel Beginregel
105 Litanie Kyrie (André Gouzes)
106 Lofzang Eer aan God in de hoge (André Gouzes)
107 Psalm 118 (Paasmorgen A,B,C-jaar) Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig
108 Psalm 16 (Paasmaandag A,B,C-jaar) Behoed mij, God (Paasmaandag)
109 Psalm 118 (2e zondag A-jaar) Herhaal het, stammen van Israël (A-jaar)
110 Psalm 16 (3e zondag A-jaar) Behoed mij, God
111 Psalm 23 (4e zondag A-jaar) De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
112 Psalm 33 (5e zondag A-jaar) Jubel, gerechtigen voor de Heer
113 Psalm 66 (6e zondag A-jaar) Jubel voor God, alle landen der aarde
115 Psalm 47 (Hemelvaart A,B,C-jaar) Alle volkeren, klap in de handen
116 Psalm 27 (7e zondag A-jaar) De Heer is mijn licht en mijn leidsman
117 Psalm 104 (Pinksteren A,B,C-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer
118 Daniël 3 (Drieëenheid A-jaar) Geprezen zijt Gij, Heer, God van onze vaderen
119 Psalm 147 (Sacramentsdag A-jaar) Loof, Jeruzalem, de Heer
120 Psalm 118 (2e zondag B-jaar) Herhaal het, stammen van Israël (B-jaar)
121 Psalm 4 (3e zondag B-jaar) Als ik u roep, geef mij antwoord
122 Psalm 118 (4e zondag B-jaar) Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig (B-jaar)
123 Psalm 22 (5e zondag B-jaar) Voor heel de menigte zal ik u prijzen
124 Psalm 98 (6e zondag B-jaar) Zing voor de Heer een nieuw gezang (B-jaar)
125 Psalm 103 (7e zondag B-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer (B-jaar)
126 Psalm 33 (Drieëenheid B-jaar) Oprecht is immers het woord van de Heer
127 Psalm 116 (Sacramentsdag B-jaar) Hoe kan ik mijn dank betuigen
128 Psalm 118 (2e zondag C-jaar) Herhaal het, stammen van Israël (C-jaar)
129 Psalm 30 (3e zondag C-jaar) Ik zal u loven, Heer
130 Psalm 100 (4e zondag C-jaar) Juich voor de Heer, alle landen
131 Psalm 145 (5e zondag C-jaar) De Heer is vol liefde en medelijden
132 Psalm 67 (6e zondag C-jaar) God zij ons genadig en zegene ons
133 Psalm 97 (7e zondag C-jaar) De Heer is koning, de aarde mag juichen
134 Psalm 8 (Drieëenheid C-jaar) Als ik kijk naar de hemel
135 Psalm 110 (Sacramentsdag C-jaar) De Heer sprak tot mijn heer
136 Alleluia 1 Alleluia 1 (André Gouzes)
137 Alleluia 2 Alleluia 2 (André Gouzes)
139 Acclamatie na het evangelie Woord dat licht uit chaos schept
140 Evangelielied (1e zondag A,B,C-jaar) De morgen van de eerste dag
141 Evangelielied (2e zondag A,B,C-jaar) Hij breekt de deuren open
142 Evangelielied (3e zondag A,B,C-jaar) Het breken van het brood
143 Evangelielied (4e zondag A,B,C-jaar) Schapen herkennen hun herder
144 Evangelielied (5e zondag A,B,C-jaar) Ik ben de waarheid en de weg
145 Evangelielied (6e zondag A,B,C-jaar) Ieder die op het woord vertrouwt
146 Evangelielied (Hemelvaart. A,B,C-jaar) Waar Gij eens tot Mozes sprak
147 Evangelielied (7e zondag A,B,C-jaar) Bewaar ons in uw Naam
148 Evangelielied (Pinksteren. A,B,C-jaar) Wie weet vanwaar hij komt
149 Acclamatie bij de voorbede Acclamatie bij de voorbede - Kyrie
150 Eucharistisch gebed ‘Hoe wonderlijk de wegen’ Hoe wonderlijk de wegen
152 Eucharistisch gebed ‘Gij die in het begin’ Gij die in het begin
154 Eucharistisch gebed ‘Die de oorsprong zijt’ Die de oorsprong zijt
156 Heilig Eeuwige levende
157 Lam Gods Lam van God dat onze zonden

Tijd door het jaar

Pagina Titel Beginregel
158 Ordinarium: Dominicusmis Wees genadig zie ons aan
163 Ordinarium: Martinus de Porresmis Zie naar ons om
168 Ordinarium: Mis van Rangueil Kyrie eleison, Kyrie eleison
175 Ordinarium: Mis van Toulouse Luister, wees genadig, Heer
181 Ordinarium: Tot verstilling Onze hulp is in de Naam van de Heer
192 Psalm 40 (2e zondag A-jaar) Met groot vertrouwen
193 Psalm 27 (3e zondag A-jaar) De Heer is mijn licht en mijn leidsman
194 Psalm 146 (4e zondag A-jaar) De Heer doet altijd zijn woord gestand
195 Psalm 112 (5e zondag A-jaar) Goed gaat het de mens die weggeeft en leent
196 Psalm 119 (6e zondag A-jaar) Gelukkig de mens wier levensweg rein is
197 Psalm 103 (7e zondag A-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer
198 Psalm 62 (8e zondag A-jaar) Bij God alleen kan ik rusten
199 Psalm 31 (9e zondag A-jaar) Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht
200 Psalm 50 (10e zondag A-jaar) De Heer, de God der goden, spreekt
201 Psalm 100 (11e zondag A-jaar) Juich voor de Heer, alle landen
202 Psalm 69 (12e zondag A-jaar) Om u heb ik iedere smaaf verdragen
203 Psalm 89 (13e zondag A-jaar) Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen
204 Psalm 145 (14e zondag A-jaar) U wil ik loven, mijn God en Koning
205 Psalm 65 (15e zondag A-jaar) Gij hebt de aarde verzorgd en besproeid
206 Psalm 86 (16e zondag A-jaar) Gij zijt goed en genadig, Heer
207 Psalm 119 (17e zondag A-jaar) Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer
208 Psalm 145 (18e zondag A-jaar) De Heer is vol liefde en medelijden
209 Psalm 85 (19e zondag A-jaar) Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt
210 Psalm 67 (20e zondag A-jaar) God zij ons genadig en zegene ons
211 Psalm 138 (21e zondag A-jaar) U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart
212 Psalm 63 (22e zondag A-jaar) God, mijn God zijt Gij
213 Psalm 95 (23e zondag A-jaar) Kom, laat osn de Heer met gejubel begroeten
214 Psalm 103 (24e zondag A-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer
215 Psalm 145 (25e zondag A-jaar) U wil ik prijzen iedere dag
216 Psalm 25 (26e zondag A-jaar) Wijs mij uw wegen, Heer
217 Psalm 80 (27e zondag A-jaar) Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald
218 Psalm 23 (28e zondag A-jaar) De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
219 Psalm 96 (29e zondag A-jaar) Zing de Heer een nieuw gezang (Jongerius)
220 Psalm 18 (30e zondag A-jaar) Heer, u heb ik lief
221 Psalm 131 (31e zondag A-jaar) Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer
222 Psalm 63 (32e zondag A-jaar) God, mijn God God zijt Gij
223 Psalm 128 (33e zondag A-jaar) Gelukkig die godvrezend zijt
224 Psalm 23 (34e zondag A-jaar) De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
225 Psalm 40 (2e zondag B-jaar) Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
226 Psalm 25 (3e zondag B-jaar) Wijs mij uw wegen, Heer
227 Psalm 95 (4e zondag B-jaar) Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten
228 Psalm 147 (5e zondag B-jaar) Loof nu de Heer
229 Psalm 32 (6e zondag B-jaar) Gelukkig de mens wiens fout werd vergeven
230 Psalm 41 (7e zondag B-jaar) Gelukkig wie de zorg heeft voor zwakken en armen
231 Psalm 103 (8e zondag B-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer
232 Psalm 81 (9e zondag B-jaar) Laat horen uw liederen
233 Psalm 130 (10e zondag B-jaar) Uit de diepte roep ik, Heer
234 Psalm 92 (11e zondag B-jaar) Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen
235 Psalm 107 (12e zondag B-jaar) Zij scheepten zich in om de zee op te gaan
236 Psalm 30 (13e zondag B-jaar) U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd
237 Psalm 123 (14e zondag B-jaar) Tot u sla ik mijn ogen op
238 Psalm 85 (15e zondag B-jaar) Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt
239 Psalm 23 (16e zondag B-jaar) De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
240 Psalm 145 (17e zondag B-jaar) Uw werken zullen u prijzen, Heer
241 Psalm 78 (18e zondag B-jaar) Al wat wij gehoord hebben
242 Psalm 34 (19e zondag B-jaar) De Heer zal ik prijzen iedere dag (19)
243 Psalm 34 (20e zondag B-jaar) De Heer zal ik prijzen iedere dag (20)
244 Psalm 34 (21e zondag B-jaar) De Heer zal ik prijzen iedere dag (21)
245 Psalm 15 (22e zondag B-jaar) Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft
246 Psalm 146 (23e zondag B-jaar) De Heer doet altijd zijn woord gestand
247 Psalm 116 (24e zondag B-jaar) De Heer heb ik lief, want hij luistert
248 Psalm 54 (25e zondag B-jaar) God, sta mij bij met uw Naam
249 Psalm 19 (26e zondag B-jaar) De wet van de Heer is volkomen
250 Psalm 128 (27e zondag B-jaar) Gelukkig die godvrezend zijt
251 Psalm 90 (28e zondag B-jaar) Leer ons onze dagen naar waarde schatten
252 Psalm 33 (29e zondag B-jaar) Oprecht is immers het woord van de Heer
253 Psalm 126 (30e zondag B-jaar) De Heer bracht Sions ballingen terug
254 Psalm 18 (31e zondag B-jaar) Heer, u heb ik lief
255 Psalm 146 (32e zondag B-jaar) De Heer doet altijd zijn woord gestand
256 Psalm 16 (33e zondag B-jaar) De Heer is mijn erfdeel
257 Psalm 93 (34e zondag B-jaar) De Heer is koning
258 Psalm 96 (2e zondag C-jaar) Zing de Heer een nieuw gezang (Jongerius)
259 Psalm 19 (3e zondag C-jaar) De wet van de Heer is volkomen
260 Psalm 71 (4e zondag C-jaar) Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht
261 Psalm 138 (5e zondag C-jaar) U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart
262 Psalm 1 (6e zondag C-jaar) Gelukkig de mens die weigert te doen
263 Psalm 103 (7e zondag C-jaar) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer
264 Psalm 92 (8e zondag C-jaar) Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen
265 Psalm 117 (9e zondag C-jaar) Loof de Heer, alle naties der aarde
266 Psalm 30 (10e zondag C-jaar) Ik zal u loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd
267 Psalm 32 (11e zondag C-jaar) Gelukkig de mens wiens fout werd vergeven
268 Psalm 63 (12e zondag C-jaar) God, mijn God zijt Gij
269 Psalm 16 (13e zondag C-jaar) Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht
270 Psalm 66 (14e zondag C-jaar) Jubel voor God, alle landen der aarde
272 Psalm 69 (15e zondag C-jaar) Mijn gebed, Heer, richt ik tot u
273 Psalm 15 (16e zondag C-jaar) Heer, wie mag te gast zijn in uw tent
274 Psalm 138 (17e zondag C-jaar) U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart
275 Psalm 95 (18e zondag C-jaar) Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten
276 Psalm 33 (19e zondag C-jaar) Jubel, gerechtigen voor de Heer
277 Psalm 40 (20e zondag C-jaar) Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
278 Psalm 117 (21e zondag C-jaar) Loof de Heer, alle naties der aarde
279 Psalm 68 (22e zondag C-jaar) Alle rechtvaardigen juichen van vreugde
280 Psalm 90 (23e zondag C-jaar) Wie sterfelijk is vergaat weer tot stof
281 Psalm 51 (24e zondag C-jaar) God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid
282 Psalm 113 (25e zondag C-jaar) Loof nu dienaars van de Heer
283 Psalm 146 (26e zondag C-jaar) De Heer doet altijd zijn woord gestand
284 Psalm 95 (27e zondag C-jaar) Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten
285 Psalm 98 (28e zondag C-jaar) Zing voor de Heer een nieuw gezang (Jongerius)
286 Psalm 121 (29e zondag C-jaar) Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen
287 Psalm 34 (30e zondag C-jaar) De Heer zal ik prijzen iedere dag
288 Psalm 145 (31e zondag C-jaar) U wil ik loven, mijn God en Koning
289 Psalm 17 (32e zondag C-jaar) Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig
290 Psalm 98 (33e zondag C-jaar) Zing voor de Heer bij de citer
291 Psalm 122 (34e zondag C-jaar) Hoe blij was ik toen men mij riep
292 Alleluja door het jaar 1-7 Alleluia, Alleluia

Eucharistische gebeden

Pagina Titel Beginregel
294 ‘Gij die van meet af aan’ Gij die van meet af aan
296 ‘Gij die het licht tevoorschijn roept’ Gij die het licht tevoorschijn roept
298 ‘Elke dag’ Gij die onze God wilt zijn
300 ‘Gij die als het morgenlicht’ Gij die als het morgenlicht

Liederen

Pagina Titel Beginregel
302 Al heb ik hoge woorden Al heb ik hoge woorden
303 Al wat een mens te kennen zoekt Al wat een mens te kennen zoekt
304 Al wie bemint Al wie bemint
305 Al wie dolend in het donker Al wie dolend in het donker
306 Alle dagen wachten Alle dagen wachten, vragen
307 Alle grenzen zijn verdwenen Alle grenzen zijn verdwenen
308 Alleen wie het gegeven is Alleen wie het gegeven is
309 Als een schaduw aan mijn zijde Als een schaduw aan mijn zijde
310 Als er voor de armen geen voedsel Als er voor de armen geen voedsel meer is
312 Als Gij ons niet verschenen was Als Gij ons niet verschenen was
313 Als handen open Als handen open
314 Als handen zijn gevouwen Als handen zijn gevouwen
315 Als ik naar uw woorden hoor Als ik naar uw woorden hoor
316 Als ik uw lof zing elke dag Als ik uw lof zing elke dag
317 Als je naar de woorden luistert Als je naar de woorden luistert
318 Als regen die de aarde drenkt Als regen die de aarde drenkt
319 Bekleed ons met eerbied Bekleed ons met eerbied
320 Belijd mij voor de mensen Belijd mij voor de mensen
321 Beziel ons met uw woorden Beziel ons met uw woorden, Heer
322 Bezing en prijs de Naam Bezing en prijs de naam van God
323 Blijf bij ons nu de avond daalt Blijf bij ons nu de avond daalt
324 Brood op tafel Brood op tafel, een hand gevuld
325 De aarde zal een woning zijn De aarde zal een woning zijn
326 De avond en de morgen De avond en de morgen
327 De klanken van uw woord De klanken van uw woord
328 De letters van uw naam De letters van uw naam
329 De rijkdom van het leven De rijkdom van het leven
330 De stilte is vervuld De stilte is vervuld
331 De stilte zingt voor u een lied De stilte zingt voor u een lied
332 Die alles overstemt Die alles overstemt
333 Die de aarde hemel maakt Die de aarde hemel maakt
334 Die de mensen heeft geroepen Die de mensen heeft geroepen
335 Die ons tijd van leven geeft Die ons tijd van leven geeft
336 Droom die ons maar niet verlaat Droom die ons maar niet verlaat
337 Een schaal met brood Een schaal met brood, een beker wijn
338 Een vogel heeft geen zekerheid Een vogel heeft geen zekerheid
339 Een vreemdeling zou ik hier zijn Een vreemdeling zou ik hier zijn
340 Een woord was voldoende Een woord was voldoende
341 Eet en drink van brood en wijn Eet en drink van brood en wijn
342 Ga met ons mee Ga met ons mee op onze wegen
343 Gaf Gij ons niet het licht Gaf Gij ons niet het licht
344 Gedenk de bron van je bestaan Gedenk de bron van je bestaan
345 Geen kracht die u weerhouden kan Geen kracht die u weerhouden kan
346 Geen woning komt tot stand Geen woning komt tot stand
347 Geen woord dat mij mijn leven lang Geen woord dat mij mijn leven lang
348 Gelukkig de mens Gelukkig de mens
349 Gelukkig die Gods woord bewaren Gelukkig die Gods woord bewaren
350 Gelukkig is je leven Gelukkig is je leven
351 Gever van alle goed Gever van alle goed
352 Gezegend die de wereld schept Gezegend die de wereld schept
353 Gezegend Gij om deze dag Gezegend Gij om deze dag
354 Gezien zijn wij Gezien zijn wij, van meet af aan
355 Gij die begin en einde zijt Gij die begin en einde zijt
356 Gij die behoedt Gij die behoedt
357 Gij die de last van ‘t leven draagt Gij die de last van 't leven draagt
358 Gij die de mens geschapen hebt Gij die de mens geschapen hebt
359 Gij die de nood van mensen ziet Gij die de nood van mensen ziet
360 Gij die de Schepper zijt Gij die de Schepper zijt
361 Gij die de wereld hebt gemaakt Gij die de wereld hebt gemaakt
362 Gij die het eerst gesproken hebt Gij die het eerst gesproken hebt
363 Gij die het licht geroepen hebt Gij die het licht geroepen hebt
364 Gij die het licht geschapen hebt Gij die het licht geschapen hebt
365 Gij die in de wildernis Gij die in de wildernis
366 Gij die met maan en sterren Gij die met maan en sterren
367 Gij die mijn wezen Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt
368 Gij die naar ons hebt omgezien Gij die naar ons hebt omgezien
369 Gij die onderweg verschijnt Gij die onderweg verschijnt
370 Gij die ons het leven geeft Gij die ons het leven geeft
371 Gij die onzichtbaar Gij die onzichtbaar en kwetsbaar
372 Gij die roept Gij die roept, mensen zoekt
373 Gij die uw mensen onderweg Gij die uw mensen onderweg
374 Gij die uw volk in de woes,jn Gij die uw volk in de woestijn
375 Gij die van oudsher mensen maakt Gij die van oudsher mensen maakt
376 Gij die vertrouwen in ons wekt Gij die vertrouwen in ons wekt
377 Gij die voor alle mensen Gij die voor alle mensen
378 Gij geeft ons oren voor uw woord Gij geeft ons oren voor uw woord
379 Gij houdt ons gaande door uw woord Gij houdt ons gaande door uw woord
380 Gij verschijnt als een bron Gij verschijnt als een bron
381 Gij verschijnt niet op de wolken Gij verschijnt niet op de wolken
382 Gij waakt en draagt Gij waakt en draagt
383 Gij woont niet waar het onrecht heerst Gij woont niet waar het onrecht heerst
384 God roept de mens op weg te gaan God roept de mens op weg te gaan
385 God wil een tempel bouwen God wil een tempel bouwen
386 Heilig Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
387 Herinner u de naam Herinner u de naam
388 Het aangezicht van God Het aangezicht van God
389 Het donker is ons licht genoeg Het donker is ons licht genoeg
390 Het is geen nieuw gebod Het is geen nieuw gebod
391 Het kwaad heeft niet het laatste woord Het kwaad heeft niet het laatste woord
392 Het morgenlied in onze mond Het morgenlied in onze mond
393 Het rijk van God Het rijk van God is als een zaad
394 Hier wordt een huis voor God gebouwd Hier wordt een huis voor God gebouwd
395 Hij brak het brood Hij brak het brood
396 Hij die de blinden weer liet zien Hij die de blinden weer liet zien
397 Hij die woont in eeuwig licht Hij die woont in eeuwig licht
398 Hoe is uw naam Hoe is uw naam, waar kan ik u vinden
399 Hoe wonderlijk de woorden Hoe wonderlijk de woorden
400 Hoe zouden wij geloven Hoe zouden wij geloven, Heer
401 Hoor hoe God met mensen omgaat Hoor hoe God met mensen omgaat
403 Hoor ik s,l uw stem Hoor ik stil uw stem
404 Horen, s,lstaan bij de woorden Horen, stilstaan bij de woorden
405 Ik geloof in de God Ik geloof in de God
406 Ik lees de woorden van het boek Ik lees de woorden van het boek
407 Ik proef uw woorden en beken Ik proef uw woorden en beken
408 Ik sla mijn ogen op tot God Ik sla mijn ogen op tot God
409 Ik wandel op de ene weg Ik wandel op de ene weg
410 In angstland opgestaan In angstland opgestaan
411 In de schaduw leven In de schaduw leven
412 In den beginne was het woord In den beginne was het woord:
413 In wie van hun armoe delen In wie van hun armoe delen
414 Israel, jij vocht met God Israel, jij vocht met God
415 Je moet de zee doorgaan Je moet de zee doorgaan
416 Kom en volg mij Kom en volg mij op de weg
417 Kom, luister naar de woorden Kom, luister naar de woorden
418 Kom, Vader van allen Kom, Vader van allen
419 Laat ons de wegen zien Laat ons de wegen zien
420 Laat u geen vader noemen Laat u geen vader noemen
421 Laat uw hart zich niet verharden Laat uw hart zich niet verharden
422 Leer ons de le-ers spellen Leer ons de letters spellen van uw lieve naam
423 Leven is de moeite waard Leven is de moeite waard
424 Licht is het eerste woord Licht is het eerste woord
425 Luister en leer wat leven is Luister en leer wat leven is
426 Luister naar mijn dienaar Luister naar mijn dienaar
427 Maak ons tot het zout der aarde Maak ons tot het zout der aarde
428 Meer is er niet Meer is er niet dan dit
429 Mensen blijven stof en as Mensen blijven stof en as
430 Messias, neem verblijf in ons Messias, neem verblijf in ons
431 Mij moet je niet vrezen Mij moet je niet vrezen
432 Naam die als een rode draad Naam die als een rode draad
433 Naam die mij van meet af aan Naam die mij van meet af aan
434 Neem en eet met elkaar Neem en eet met elkaar
435 Nergens ben ik Nergens ben ik
436 Niemand heeft U ooit gezien Niemand heeft U ooit gezien, niemand kan verstaan
437 Niemand kan U zien Niemand kan U zien
438 Niet tot de dienst der wraak Niet tot de dienst der wraak
439 Nu het brood gebroken is Nu het brood gebroken is
440 Nu het leven is verschenen Nu het leven is verschenen
441 Nu ons het morgenlicht verschijnt Nu ons het morgenlicht verschijnt
442 Om een mens te zijn op aarde Om een mens te zijn op aarde
443 Om in water te geloven Om in water te geloven
444 Oorsprong van licht en duisternis Oorsprong van licht en duisternis
445 Op een God die door de eeuwen Op een God die door de eeuwen
446 Roep ons in het morgenlicht Roep ons in het morgenlicht
447 Schouder aan schouder leven Schouder aan schouder leven
448 Sterk als een berg Sterk als een berg
449 Stilte die geen mens verbreekt Stilte die geen mens verbreekt
450 Stilte die voelbaar Stilte die voelbaar
451 Toen het uur was aangebroken Toen het uur was aangebroken
452 U zij de glorie U zij de glorie, opgestane Heer
453 Uw koninkrijk kome Uw koninkrijk kome
454 Uw naam is als een stille stem Uw naam is als een stille stem
455 Uw woord heeft mij gemaakt Uw woord heeft mij gemaakt
456 Uw woord is een lamp voor mijn voet Uw woord is een lamp
458 Van ‘t gloren van de dageraad Van ‘t gloren van de dageraad
459 Van jongs af aan draag ik uw Naam Van jongs af aan draag ik uw Naam
460 Vanuit de dromen Vanuit de dromen ben ik gekomen
461 Vergeef ons onze schuld Vergeef ons onze schuld
462 Verkondig alle mensen Verkondig alle mensen
463 Verte die ons wenkt Verte die ons wenkt
464 Vervul ons verlangen Vervul ons verlangen
465 Voor mensen die naamloos Voor mensen die naamloos
466 Voor mensen geboren Voor mensen geboren
467 Voor mensen kunnen spreken Voor mensen kunnen spreken
468 Voor wie het leven in wil gaan Voor wie het leven in wil gaan
469 Voor wie in duisternis Voor wie in duisternis
470 Voor wie op de aarde wonen Voor wie op de aarde wonen
471 Vriendelijk licht Vriendelijk licht dat ons omstraalt
472 Vruchteloos zou leven zijn Vruchteloos zou leven zijn
474 Waarom leven de volken Waarom leven de volken
475 Wanneer de aarde hemel wordt Wanneer de aarde hemel wordt
476 Wanneer de avond komt Wanneer de avond komt
477 Wanneer geen ander woord mij rest Wanneer geen ander woord mij rest
478 Wanneer gij niet gesproken had Wanneer gij niet gesproken had
479 Wanneer het leven mij terneerslaat Wanneer het leven mij terneerslaat
480 Wanneer je rechterhand niet weet Wanneer je rechterhand niet weet
481 Wanneer men smalend om mij lacht Wanneer men smalend om mij lacht
482 Wanneer uw woord mijn leven schraagt Wanneer uw woord mijn leven schraagt
483 Water van de zee Water van de zee
484 Wees hier aanwezig, God Wees hier aanwezig, God
485 Wek onrust in ons hart Wek onrust in ons hart
486 Wie is die God die eeuwig leeft Wie is die God die eeuwig leeft
487 Wie leven van genade Wie leven van genade
488 Wie leven van verwondering Wie leven van verwondering
489 Wie spreekt ons van de naam van God Wie spreekt ons van de naam van God
490 Wie van het leven goeds verwacht Wie van het leven goeds verwacht
491 Wie van u zonder zonde is Wie van u zonder zonde is
492 Wie zouden wij vrezen Wie zouden wij vrezen
493 Wij bidden u om vrede Wij bidden u om vrede
494 Wij bouwen hier huizen Wij bouwen hier huizen
495 Wij danken U Wij danken U voor al wat leeft
496 Wij leven niet van woorden Wij leven niet van woorden
497 Wij zijn van u met al ons kwaad Wij zijn van u met al ons kwaad
498 Wij zoeken U als wij samenkomen Wij zoeken U als wij samenkomen
499 Zal er ooit een dag van vrede Zal er ooit een dag van vrede
500 Zeg mijn broeders dat Ik leef Zeg mijn broeders dat Ik leef
501 Zegen ons allen Zegen ons allen, leid ons voort
502 Zegen onze oren Zegen onze oren, Heer
503 Zien wij u dan niet Zien wij u dan niet?
504 Zing een lied Zing een lied voor onze Heer
505 Zing nu voor God Zing nu voor God en breng hem dank
506 Zing van de vader Zing van de Vader die in den beginne
507 Zing voor God die alle namen Zing voor God die alle namen
508 Zo teder als het morgenlicht Zo teder als het morgenlicht
509 Zoals een kind Zoals een kind, gevoed, gekust
510 Zoals ik zelf gezonden ben Zoals ik zelf gezonden ben
511 Zolang gij ons de dagen geeft Zolang gij ons de dagen geeft
512 Zult gij, wanneer de avond daalt Zult gij, wanneer de avond daalt
513 Pelgrimsliederen (Ps 120) Roep mij weg uit vervreemding
513 Pelgrimsliederen (Ps 122) Gezegend de steen die
513 Pelgrimsliederen (Ps 121) Als ogen bewogen ons aanzien
514 Pelgrimsliederen (Ps 123) Ogen die niet uit de hoogte
514 Pelgrimsliederen (Ps 124) Gehaat en miskend
514 Pelgrimsliederen (Ps 125) Als ik mij op U
515 Pelgrimsliederen (Ps 126) Zolang dromen ons overkomen
515 Pelgrimsliederen (Ps 128) Wie wandelt voor uw ogen
515 Pelgrimsliederen (Ps 127) Ons huis geen tehuis
516 Pelgrimsliederen (Ps 131) Maak mij niet groter dan ik ben
516 Pelgrimsliederen (Ps 130) Geen diepte te ver
516 Pelgrimsliederen (Ps 129) Als mensen en machten
517 Pelgrimsliederen (Ps 132) Wilt Gij wonen in ons midden
517 Pelgrimsliederen (Ps 134) Als wij uw naam uitspreken
517 Pelgrimsliederen (Ps 133) Als wij hier eensgezind