Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wanneer het licht ten einde gaat

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Oud-Katholiek Gezangboek 781 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wanneer het licht ten einde gaat
Van de nacht
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Bijbelplaats Kolossenzen 1:15-19
1 Petrus 1:2
Genesis 37:9-10
Genesis 15:5
Lucas 24:32
Genesis 1:3-5
Genesis 1:14-19
Maleachi 3:20
Metrisch 8-8-8-8-8-8
Muziek
Componist Luuk van der Vegt (a)
Henry Lawes (b)
Gon Voorhoeve (e)
Melodie Vater unser im Himmelreich (c)
Falkland (b)
Herkomst Gregoriaans (d)
Solmisatie 2-4-5-6-6-7-6-5 (a)
5-3-1-4-3-2-2-1 (b)
3-3-2-1-3-5-6-5 (d)
6-6-4-5-6-4-3-2 (c)
3-3-2-1-3-6-6-5 (e)
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasnacht
Stille Zaterdag
Liturgie Lichtritus
Getijde v/d dag Avond
Liedbundels
Oud-Katholiek Gezangboek 781 (b)
Adem van het jaar 112 (c)
Zingend Geloven 2-141 (a)
Laus Deo 1194 (d)
Zingt voor de Heer 423 (c)
De tale Kanaäns 47
Abdijboek Va-94 (c)
In wind en vuur I-62a (c); I-62b (a); I-62c (b); II-62 (d,e)

Willem Barnard schreef de tekst van dit lied voor de Paasnacht Wanneer het licht ten einde gaat oorspronkelijk op de melodie van Vater unser im Himmelreich (melodie). Later maakte Luuk van der Vegt een nieuwe wijs. Het lied is ook gepubliceerd op een gregoriaanse melodie, op een melodie van Henry Lawes, Falkland (melodie) en een melodie van Gon Voorhoeve.

Tekst

Het lied is geschreven om te zingen tijdens het binnendragen van de (nieuwe) Paaskaars. Het rijmschema is aa bb cc (staand rijm). In het lied staat de gedachte centraal dat de schepping 'aan Pasen hangt'.

Ontstaan

Barnard publiceerde dit lied in De tale Kanaäns als een lied voor de Paasnacht. Deze is, zo schrijft hij, de navel van de tijd. Iedere avond herinnert ons aan de stille zaterdag, iedere ochtend aan het levenslicht van de opstanding. Daarom zijn avond- en ochtendliederen meteen paaswake- en paasfeestgezangen.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Wanneer het licht ten einde gaat
  • 2. Christus, waart Gij niet opgestaan
  • 3. O God van de gerechtigheid.

Muziek

Melodie

Luuk van der Vegt zette de tekst van Barnard in een ritmische structuur, die zich in regelparen laat herkennen. Deze structuur is een gevolg van het rijm, dat in regelparen gegroepeerd is. De gekozen ritmiek van regel 1 komt dus terug in regel 2; een kenmerk is het beginnen en eindigen met een halve noot. In contrast hiermee staan de middelste regels die, na een kwartrust, opmatig beginnen. Met het laatste regelpaar keert het beginritme terug, dat in de slotregel gevarieerd wordt. Blijkens de woordaccenten en de notatie van de zetting gaat het hier om twee aaneensluitende driedelingen. Samenhangend met het gelijke 8-metrum in alle regels plaatste Van der Vegt in het geheel tweedelige ritme een driedeligheid, die hierdoor steeds op een identieke plaats verschijnt: steevast voorafgaand aan de laatste noot van iedere regel.

Het melodieverloop, dat d-dorisch van modus is, heeft een zekere analogie met de ritmische structuur. De melodie is evenwichtig in de afwisseling tussen gesprongen en trapsgewijze intervallen. (Bron: toelichting ontleend en geparafraseerd van het Documentatieblad bij Zingend Geloven, II-236 (oude nummering!).

Hymnologische informatie

Literatuur

  • In wind en vuur - II, blz. 367-369