Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wat God doet, dat is welgedaan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 909 Liedboek voor de kerken Gezang 432 Weerklank 472 Zingt Jubilate 813 Zangbundel Joh. de Heer 398a (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wat God doet, dat is welgedaan
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Was Gott tut, das ist wohlgetan
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 17e eeuw
Tekst
Dichter Samuel Rodigast
Vertaler Jan Wit
Cor Waringa (Fr)
Petronella Moens (b)
Hendrik Willem Sepmeijer (b. str4)
Bijbelplaats Deuteronomium 32:4
2 Samuel 22:31-32
Psalm 18:31-32
Psalm 23:4
Psalm 27:1
Matteüs 20:29-34
Marcus 8:22-26
Marcus 10:46-52
Lucas 18:35-43
Johannes 9
Metrisch 8-7-8-7-4-4-7-7
Muziek
Componist Severus Gastorius
Melodie Was Gott tut, das ist wohlgetan
Herkomst Nürnbergisches Gesang-Buch 1690
Solmisatie 5-1-2-3-4-5-4-3
Gebruik
Thema Vertrouwen
Liedbundels
Liedboek 2013 909
Liedboek voor de kerken Gezang 432
Weerklank 472
Zingt Jubilate 813
Zangbundel Joh. de Heer 398a (b)
Colours of Grace 129
Gezangboek der ELK 192 (b)
Hervormde Bundel 1938 186 (b)
Lieteboek 2013 909
Lieteboek foar de tsjerken 432
Ministeriale 62
E&R-liedbundel 1 175
Vervolgbundel Evang. Gezangen 197
Geestelijke Liederenschat 1935 51

Wat God doet, dat is welgedaan is een vertaling van het lied Was Gott dut, das ist wohlgetan. De originele tekst is van Samuel Rodigast. De Nederlandse vertaling van Jan Wit bouwt voort op een oudere vertaling van Petronella Moens. De melodie is van Severus Gastorius.

Opname Beluisteren

  • Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (197):

1 Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
Die hand geleidt mij veilig;
In nood is mij
Zijn trouw nabij;
Ja, Hij, de Heer der Heeren,
Blijft eeuwig wijs regeren.

2 Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn woord eischt mijn vertrouwen.
Hij leidt mij op de regte baan,
’k Mag daar zijn liefd’ aanschouwen;
Hij geeft mij kracht;
Zijn hulp, zijn magt
Redt mij uit smart en banden:
Mijn lot rust in zijn handen.

3 Wat God doet, dat is welgedaan;
Hij luistert naar mijn klagten;
Zou mij zijn liefde gadeslaan,
En ik zijn hulp niet wachten?
God kent mijn hart;
Geen ramp, geen smart
Is ooit voor Hem verborgen:
Hij zal als Vader zorgen.

4 Wat God doet, dat is welgedaan;
Dat blijft de vreugd mijns levens.
God plant wel doornen op mijn paân,
Maar strooit daar rozen nevens;
Met smart paart God
Vaak rein genot;
Zijn vaderlijk’ ontferming
Blijft eeuwig mijn bescherming.

5 Wat God doet, dat is welgedaan;
Nooit zal de moed m’ ontzinken.
Biedt Hij den lijdenskelk mij aan,
’k Zal dien gewillig drinken.
God, wijs en goed,
Mengt zuur en zoet,
Naarmate wij ’t behoeven;
Hij troost ook in ’t bedroeven.

6 Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn trouw blijft mij ten hoede;
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan,
’t Werkt alles meê ten goede;
Als God mij leidt,
Zal ’k, wel bereid,
Mijn hoogst en reinst verlangen
In d’ eeuwigheid ontvangen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Was Gott tut, das ist wohlgetan (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting: