Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wat zijn de goede vruchten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 841 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 252 (a) Op Toonhoogte 2015 142 Weerklank 207 (a) Zingt Jubilate 431 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wat zijn de goede vruchten
Van vlees en geest
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1962
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 7:15-20
Matteüs 16:25
Marcus 8:35
Lucas 9:24
Galaten 5:22-26
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Willem Vogel (a)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (b)
Melodie Wat zijn de goede vruchten (a)
Solmisatie 5-5-5-3-2-1-1 (a)
6-2-6-7-5-6-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Pinksteren
Thema Navolging
Liedbundels
Liedboek 2013 841 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 252 (a)
Op Toonhoogte 2015 142
Weerklank 207 (a)
Zingt Jubilate 431 (a)
Abdijboek 114a (a), 114 (b)
Adem van het jaar 109 (a)
Bavoliedboek 212 (a)
Lieteboek 2013 841 (a)
Laus Deo 850 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 252 (a)
Verzamelde Liederen 155

Wat zijn de goede vruchten is een lied met tekst van Willem Barnard (1920-2010) en een melodie van Willem Vogel (1920-2010).

Opname beluisteren

 • Melodie a, Willem Vogel. LP: Zingt Jubilate, koor en orkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert:
 • Vanuit het Hoogkoor van de Martinikerk te Groningen. Organist: Egbert Minnema

Tekst

Willem Barnard heeft de verzen 22 tot 26 uit Galaten 5 berijmd, als volgt:

 • strofe één brengt de opsomming van de 'vruchten' (vers 22);
 • strofe twee belooft het 'leven van genade' (vers 23);
 • strofe drie bezingt de 'kruisiging' van onze zelfzucht (vers 24);
 • strofe vier spoort aan om ons te laten 'enten' in de 'boom des levens' (vers 25).

Muziek

In Liedboek (2013) is eerste noot eerste regel en de laatste noot van de voorlaatste regel ingekort ten opzichte van Liedboek voor de kerken (1973).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wat zijn de goede vruchten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Wat binn’ de goede fruchten

Literatuur

Toelichtingen:

 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/841-wat-zijn-de-goede-vruchten-8_0_1
 • Met uw instemming 4050109
 • Ignace de Sutter bespreekt dit lied in de bundel: Psalmen, Hymnen en Liederen : een tweede reeks hymnologische studies over het kerklied in de Oecumene (1978), blz. 80-85, ISBN 9026478135
 • P. Endedijk: Opstapcurcus voor kerkorganisten deel 2, blz.115
 • Jeroen de Haan: Vasthouden en loslaten : het lied van de goede vruchten. In: Muziek & Liturgie, 89 (2020) nr. 3, p. 26-32.