Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Waterstromen wil Ik gieten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 846
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Waterstromen wil Ik gieten
Herkomst
Taal Duits
Periode Omstreeks 1830
Tekst
Dichter Maria Sophia Herwig
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Bijbelplaats Jesaja 44:3
Metrisch 8-7-8-7-7-7
Muziek
Componist Johann Christoph Bach
Melodie Komm, o komm, du Geist des Lebens
Herkomst Meiningen 1693
Solmisatie 3-1-2-5-1-2-7-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 846
Gezangboek EBG 354
Gezangboek der ELK 101
Hervormde Bundel 1938 109
Vervolgbundel Evang. Gezangen 248

Waterstromen wil Ik gieten is gebaseerd op een Duitse tekst van Maria Sophia Herwig (1810-1836), vertaald door Willem Arnoldus Dwars. De melodie is van Johann Christoph Bach. De Nederlandse tekst vormde gezang 248 in de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen.

Opname beluisteren

  • Pianobewerking
:

Tekst

Ontstaan

Inhoud

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen 248, onder de kop: Bekeering van Israël:

1 „Waterstroomen wil Ik gieten”,
Spreekt de Heer, „op ’t dorre land;
Koele bronnen zullen vlieten
Door ’t verschroeijend Oosterzand:
Waar nu pelgrims smachtend gaan,
Zal een hof des Heeren staan.”

2 Nog drukt d’ aard een bange stonde;
Duisternis voert nog gebied;
Nog doolt Israël in ’t ronde,
Vraagt naar zijnen Koning niet;
Maar zijn Koning vraagt naar hem…
Kom, verdoolde! hoor zijn stem!

3 ’s Heeren heilwoord kan niet falen:
Als zijn Geest den hof doorwaait,
Zal het lichten in de dalen,
Rijpen wat de hoop nu zaait,
Schiet het veld, nu naakt en dood,
Volle halmen uit zijn schoot.

4 Toont u moedig, uitverkoornen!
Doet Gods werk, maar in Gods kracht;
Leidt de blinden, redt verloornen
Uit des afgronds bangen nacht;
Roept heel Isrel tot den Heer,
Tot de hoop der vaadren weêr!

5 Brengt u d’ aanvang luttel zegen,
Mist volharding schijnbaar ’t loon,
God zal onzen arbeid wegen,
En ’t geloove wacht de kroon.
Waakt en ijvert, bidt en strijdt:
Kent God niet zijn eigen tijd?

6 Heer der Heeren! hoor ons staamlen,
Laat ons, vol van uwen Geest,
Velen uit uw volk verzaamlen
Tot uw hemelsch bruiloftsfeest!
Och! werd ook door ons aanschouwd,
Hoe G’ uw Sion, Heer! herbouwt!

7 Ziet, Hij komt eens met de wolken,
Wien dan d’ aard als Koning groet!
Rijz’ ’t Hozanna! jubelt volken!
Strooit uw palmen voor zijn voet!
Christnen, Joden, Heidnen zaâm
Knielen dan in éénen naam!

De Hervormde Bundel 1938 (nr. 109) heeft vers 6 in feite vervangen (alleen de laatste twee regels zijn gebleven). In het ELK (nr. 101) zijn vier strofen opgenomen, 1, 3, 6 en 7. In de Zangbundel Joh. de Heer zijn de verzen 4 en 5 weggelaten.

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

In 119 Gezangen is een door Siebe Paulus de Roos en Jan Wit verzorgde vertaling opgenomen. De titel hiervan luidt: Waterstromen wilt Gij gieten.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links