Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 221 Op Toonhoogte 2015 130 Weerklank 184 (b) Hemelhoog 206 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 845
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1850
Tekst
Dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Vertaler Hendrik Hasper (b)
Metrisch 10-7-10-7-10-10-7-7
Muziek
Melodie Herr und Ältster deiner Kreuzgemeine
Herkomst Volkslied
Herrnhut 1748
Solmisatie 1-1-6-2-1-7-1-5-3-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasmorgen
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 221
Op Toonhoogte 2015 130
Weerklank 184 (b)
Hemelhoog 206
Zangbundel Joh. de Heer 845
Gezangboek EBG 57
Gezangboek der ELK 169
Hervormde Bundel 1938 53
Op Toonhoogte 111
119 Gezangen 39
Liederen voor de Gemeentezang 213 (b)
Liedbundel met Bijbellezingen 231
Vervolgbundel Evang. Gezangen 209
Geestelijke Liederenschat 1935 192

Wees gegroet, gij eersteling der dagen is een lied met tekst van Jan Jacob Lodewijk ten Kate. Het is een van de bekendste paasgezangen, het staat al langer dan honderd jaar in onze kerkboeken. Oorspronkelijk gold het als zondagslied, in de Hervormde Bundel 1938 werd het als paaslied aangemerkt.

Opname Beluisteren

  • Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries. Trompet: Marja Klazenga.

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (209):

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de magt der hel verslagen
En de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
Deel ons zelf de voorsmaak meê
Van der zaalgen sabbats-vreê.

2 Op uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht des Geestes uitgedreven,
Treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duzendwerven,
In uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
En herboren — opgestaan,
Achter U ten hemel gaan!

3 In uw hoede zijn wij wèl geborgen;
En, schoon eerlang ’t oog on breek’,
Open gaat het op den grooten morgen
Na deez’ aardsche lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
Als w’ onsterflijk, uit den dood verrezen,
Knielen voor uw dankaltaar. —
Amen, Jezus! maak het waar!

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Herr und Ältster deiner Kreuzgemeine (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

In de bundel Weerklank staat het lied met een iets andere beginregel: Wees gegroet, o eersteling der dagen en in de andere strofen ook wat aangepaste zinnen. Dit lied is gebaseerd op dezelfde tekst van Ten Kate, maar bewerkt door Hendrik Hasper. De Liederen voor de Gemeentezang gebruiken ook deze tekst.

Externe links