Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Oud-Katholiek Gezangboek 762 (b) Zangbundel Joh. de Heer 842 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel O selig Haus
Tekst
Dichter Karl Johann Philipp Spitta
Vertaler Bernard ter Haar
Johanna Wilhelmina Albertine Kehrer
Johannes Abraham Dederiks Molster
Metrisch 11-10-11-10 (b)
11-10-11-10-11-10-11-10 (a)
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans (a)
Andreas Rinkel (b)
Solmisatie 1-7-6-5-6-1-1-2-2-3-1 (b)
5-3-2-1-1-7-1-3-5-5-4-3 (a)
Gebruik
Thema Huiszegen
Trouw en huwelijk
Vertrouwen
Liedbundels
Oud-Katholiek Gezangboek 762 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 842 (a)
Hervormde Bundel 1938 264 (a), 264a (b)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 207

Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen is de vertaling, in laatste instantie door Bernard ter Haar (1806-1880) van O selig Haus van Karl Johann Philipp Spitta. Naast de melodie van Johannes Gijsbertus Bastiaans is ook een melodie van Andreas Rinkel in gebruik.

Opname beluisteren

  • Duitse melodie

https://hymnary.org/media/fetch/192627

Tekst

  • O selig Haus

1)
O selig Haus, wo man dich aufgenommen,
du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ,
wo unter allen Gästen, die da kommen,
du der gefeiertste und liebste bist;
wo alle Herzen dir entgegenschlagen
und aller Augen freudig auf dich sehn,
wo aller Lippen dein Gebot erfragen
und alle deines Winks gewärtig stehn.

2)
O selig Haus, wo Mann und Frau in einer,
in deiner Liebe eines Geistes sind,
als beide eines Heils gewürdigt, keiner
im Glaubensgrunde anders ist gesinnt.
Wo beide unzertrennbar an dir hangen
in Lieb und Leid, Gemach und Ungemach,
und nur bei dir zu bleiben stets verlangen
an jedem guten wie am bösen Tag.

3)
O selig Haus, wo man die lieben Kleinen
mit Händen des Gebets an's Herz dir legt,
du Freund der Kinder, der sie als die Seinen
mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt.
Wo sie zu deinen Füßen gern sich sammeln
und horchen deiner guten Rede zu,
und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln,
sich deiner freun, du lieber Heiland, du!

4)
O selig Haus, wo du die Freude teilest,
wo man bei keiner Freude dein vergisst;
o selig Haus, wo du die Wunden heilest
und aller Arzt und aller Tröster bist, -
bis jeder einst sein Tagewerk vollendet,
und bis sie endlich alle ziehen aus
dahin, woher der Vater dich gesendet,
ins große, freie, schöne Vaterhaus.

1 Welzalig ’t huis, o Heiland onzer zielen!
Waar Gij de vreugd, waar Gij de vriend van zijt;
Waar allen zaâm voor God als Vader knielen,
En aan zijn dienst zich ieder heeft gewijd;
Waar aller oog blijft aan uw wenken hangen;
Waar aller hart voor U van liefde slaat;
Waar aller mond U groot maakt met gezangen;
Waar aller voet op uwe wegen gaat.

2 Welzalig, waar uw liefd’, o Heer! de band is
Die man en vrouw ten naauwste zaâm verbindt;
Waar beider ziel op ’t innigste verwant is,
Daar iedre dag hen aan uw voeten vindt;
Waar zij in U zich eeuwig één gevoelen
En, vast aan U in lief en leed verkleefd,
Geen hooger heil begeeren noch bedoelen,
Dan dat in God zijn bron en oorsprong heeft.

3 Welzalig ’t huis, waar men de huwlijkspanden
Met biddend hart U, Heer! in d’ armen draagt
En van uw mild’ en liefderijke handen
Voor ’t kinderhoofd reeds vroeg uw zegen vraagt;
Waar zij reeds vroeg zich om uw schoot verzaâmlen
En luistren, wat uw liefdestem verkondt;
Waar zij, hoe jong, reeds Gode ’t loflied staamlen,
Dat lieflijk schoon klinkt in der kindren mond.

4 Welzalig ’t huis, waar U de dienstbren eeren
En, wetend dat uw oog hen gadeslaat,
Hun arbeid doen, als d’ arbeid hunner Heeren,
Uw naam ter eer en met een blij gelaat;
Waar ieder werk met U wordt ondernomen
En iedre taak, al wat hun hand verrigt,
Met d’ eigen trouw wordt heilig nagekomen,
De kleinste last, gelijk de zwaarste pligt.

5 Welzalig ’t huis, dat rijk met vreugd gezegend,
U niet vergeet, maar zich in U verblijdt.
Welzalig ’t huis door ziekt’ en smart bejegend,
Als Gij, o Heer! daar Arts en Trooster zijt:
Dan zullen w’ eens, aan d’ avond van ons leven,
Ontslapen in ’t vertrouwen op uw kruis
En ’t aardsche huis, ons hier ter woon gegeven,
Verwisslen met Gods heerlijk Vaderhuis.

Ontstaan

Inhoud

In het Oud-Katholiek Gezangboek wordt de melodie van Andreas Rinkel gebruikt, waardoor elke strofe slechts vier regels telt. Van de oorspronkelijke 5*2=10 strofen zijn er 7 opgenomen. De beginregels luiden:

  • 1. Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen
  • 2. Waar aller oog blijft aan uw wenken hangen
  • 3. Welzalig, waar uw liefde o Heer, de band is
  • 4. Waar zij in U zich eeuwig één gevoelen
  • 5. Welzalig 't huis, waar allen U vereren
  • 6. Welzalig 't huis, dat rijk met vreugd gezegend
  • 7. Dan zullen we eens aan de avond van ons leven.

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer laat vers 4 weg. Wellicht om dezelfde reden als waarom de Hervormde Bundel 1938 de eerste regel van dat couplet wijzigt in: Welzalig 't huis, waar allen U vereeren'.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links