Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Hier vind je tips voor het zoeken op deze website. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 842 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen
Herkomst
Titel O selig Haus
Tekst
Dichter Karl J. P. Spitta
Vertaler Bernard ter Haar
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans (a)
Melodie Duitse melodie (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 842 (a)
 H1938 264 (a), 264a (b) 

Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen is de vertaling, in laatste instantie door Bernard ter Haar9 1806-1880) van O selig Haus van Karl J.P. Spitta. Naast de melodie van Johannes Gijsbertus Bastiaans is ook een andere, Duitse melodie in gebruik.,

Opname beluisteren

  • Duitse melodie

https://hymnary.org/media/fetch/192627

Tekst

  • O selig Haus

1)
O selig Haus, wo man dich aufgenommen,
du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ,
wo unter allen Gästen, die da kommen,
du der gefeiertste und liebste bist;
wo alle Herzen dir entgegenschlagen
und aller Augen freudig auf dich sehn,
wo aller Lippen dein Gebot erfragen
und alle deines Winks gewärtig stehn.

2)
O selig Haus, wo Mann und Frau in einer,
in deiner Liebe eines Geistes sind,
als beide eines Heils gewürdigt, keiner
im Glaubensgrunde anders ist gesinnt.
Wo beide unzertrennbar an dir hangen
in Lieb und Leid, Gemach und Ungemach,
und nur bei dir zu bleiben stets verlangen
an jedem guten wie am bösen Tag.

3)
O selig Haus, wo man die lieben Kleinen
mit Händen des Gebets an's Herz dir legt,
du Freund der Kinder, der sie als die Seinen
mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt.
Wo sie zu deinen Füßen gern sich sammeln
und horchen deiner guten Rede zu,
und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln,
sich deiner freun, du lieber Heiland, du!

4)
O selig Haus, wo du die Freude teilest,
wo man bei keiner Freude dein vergisst;
o selig Haus, wo du die Wunden heilest
und aller Arzt und aller Tröster bist, -
bis jeder einst sein Tagewerk vollendet,
und bis sie endlich alle ziehen aus
dahin, woher der Vater dich gesendet,
ins große, freie, schöne Vaterhaus.

  • Nederlandse tekst

1
Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen,
waar Gij de vreugd, waar Gij de vriend van zijt,
waar allen saam voor God als Vader knielen,
en aan zijn dienst zich ieder heeft gewijd.
Waar aller oog blijft aan uw wenken hangen,
waar aller hart voor U van liefde slaat,
waar aller mond U groot maakt met gezangen,
waar aller voet op uwe wegen gaat.

2
Welzalig, waar uw liefd', o Heer, de band is,
die man en vrouw ten nauwste saam verbindt!
Waar beider ziel op 't innigste verwant is,
daar ied're dag hen aan uw voeten vindt.
Waar zij in U zich eeuwig een gevoelen
en, vast aan U in lief en leed verkleefd,
geen hoger heil begeren noch bedoelen,
dan wat in U zijn bron en oorsprong heeft.

3
Welzalig 't huis, waar men de huw'lijkspanden
met biddend hart U, Heer, in d' armen draagt,
en van uw mild' en liefderijke handen
voor 't kinderhoofd reeds vroeg uw zegen vraagt.
Waar zij reeds vroeg zich om uw schoot verzaam'len
en luist'ren wat uw liefdestem verkondt.
Waar zij, hoe jong, reeds U het loflied staam'len,
dat Gij bereid hebt uit der kind'ren mond.

4
Welzalig 't huis, waar allen U vereren,
en wetend, dat uw oog hen gadeslaat,
hun arbeid doen als d' arbeid hunnes Heren,
uw naam ter eer en met een blij gelaat;
waar ieder werk met U wordt ondernomen,
en ied're taak, al wat hun hand verricht,
met heil'ge ernst getrouw wordt nagekomen:
de kleinste last, gelijk de zwaarste plicht!

5
Welzalig 't huis, dat rijk met vreugd gezegend,
U niet vergeet, maar zich in U verblijdt.
Welzalig 't huis, door ziekt' en smart bejegend,
als Gij, o Heer, daar Arts en Trooster zijt.
Dan zullen w' eens aan d' avond van ons leven
ontslapen in 't vertrouwen op uw kruis,
en 't aardse huis, ons hier ter woon gegeven,
verwiss'len met Gods heerlijk Vaderhuis.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied