Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wie, wie zal mij roven 't zalige lot

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 9 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wie, wie zal mij roven 't zalige lot
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Jan de Liefde
Metrisch 10-11-4-5-11-9-10
Muziek
Componist Henri Abraham César Malan
Melodie Harre, meine Seele
Solmisatie 5-5-6-5-3-1-2-3-4-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 9

Wie, wie zal mij roven 't zalige lot is een lied van geloofsvertrouwen op de muziek van het Duitse lied Harre, meine Seele van Henri Abraham César Malan , in Nederland beter bekend met de tekst Als g' in nood gezeten. De vroegste uitgaven van de Zangbundel Joh. de Heer vermelden: uit J. de Liefde's zangstukjes

Opname beluisteren

Tekst

1
  Wie, wie zal mij roven
  't zalige lot,
  dat ook mij daarboven
  wacht bij mijne God?
  Jezus, mijn Heer,
  daalde voor mij neer,
  kocht door naam'loos lijden
  mij de hemel weer.
  Wie is zo machtig,
  die mij ontrooft,
  wat de Heer waarachtig
  mij heeft beloofd?
2
  Is ook mijn begeren
  dikwijls onrein,
  Jezus zal mij leren
  heilig, rein te zijn.
  Uit satans macht
  ben 'k terug gebracht
  tot de schoot mijns Vaders,
  door des Heren kracht.
  Hij heeft geleden
  voor al mijn kwaad,
  en de kop vertreden
  van 't slangenzaad.
3
  Ja, met mijn gedachten,
  woorden en daân,
  ja, met al mijn krachten
  bid ik Jezus aan.
  Hem zij gewijd
  eer en heerlijkheid;
  'k wil voor Hem besteden
  al mijn levenstijd.
  Here van boven,
  schenk mij de kracht
  om Uw naam te loven
  bij dag en nacht.

Hymnologische informatie

en Joh. de Heer nr. 7 Als g' in nood gezeten is een wat vrijere vertaling van deze tekst.

  • Een andere versie van dit lied is gevonden in Hosanna - 63 liederen voor drie- en vierstemmig mannenkoor .... bewerkt en verzameld door S. H. Serné. als lied no.19. Deze versie heeft 2 strofen, waarvan de eerste nog vrij sterk overeenstemt. De 2e strofe Hem behoort mijn harte heeft niet veel meer gemeen met de 2e en/of de 3e strofe in deZangbundel Joh. de Heer
Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied