Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wij moeten Gode zingen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 713 Liedboek voor de kerken Gezang 301 Gezangen voor Liturgie 656
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wij moeten Gode zingen
Van de lier aan de wilgen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 108:2
Psalm 137:2
Johannes 4:46-53
Efeziërs 5:16-21
Daniël 3
Psalm 137:1-2
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Willem Vogel
Melodie Wij moeten Gode zingen
Solmisatie 6-1-1-2-2-3-1
Gebruik
Liturgie Kyrie
Gloria
Thema Herfsttijd
Liedbundels
Liedboek 2013 713
Liedboek voor de kerken Gezang 301
Gezangen voor Liturgie 656
Bavoliedboek 294
Filippus Liederenboek 94
Lieteboek 2013 713
Liedboek voor de kinderen 48
Lieteboek foar de tsjerken 301
Verzamelde Liederen 263
Wij moeten Gode zingen (bundel) 28
De tale Kanaäns 115
In wind en vuur I-186

Wij moeten Gode zingen is een lied van Willem Barnard (1920-2010) en Willem Vogel (1920-2010). De titel luidt: Van de lier aan de wilgen. Zie voor de liedbundel met de gelijknamige titel Wij moeten Gode zingen (bundel).

Opname beluisteren

  • Michaelscantorij en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen, Grote Kerk Zwolle.
  • Samenzang. Woensdagvesper: 'Thuiskomst', 30 september 2015, Martinikerk, Groningen.
Organist: Johan Hardeman, hoornist: Henk Binnekamp (bewerking: Henk Vogel)
  • Greijdanus Schoolkoor, o.l.v. Bert Duijst. Organist: Toon Hagen. Trompet: Harmke van Berkum (Greijdanus Klassiek 2008):
  • Samenzang Kloosterkerk, Den Haag. Organist: Geerten van de Wetering:
  • Improvisatie Toon Hagen, orgel

Tekst

Woordwolk liedtekst

1
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

3
Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom. ('ons lied uw heiligdom')

4
De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

5
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Ontstaan

Barnard publiceerde deze liedtekst in De tale Kanaäns als zondagslied naar de motieven van de liturgie voor de twintigste week na Pinksteren. In de bundel Verzamelde Liederen voert hij een wijziging door in de laatste regel van de derde strofe. Hij geeft de voorkeur aan ons lied uw heiligdom, maar de meeste liedbundels vermelden met stem en fluit en trom.

Inhoud

De tekst is van de hand van Willem Barnard, ‘de éminence grise’ ofwel de nestor van de Nederlandse dichters. De melodie van Willem Vogel is eerder ontstaan dan het moment waarop de dichter zijn tekst heeft geschreven. Deze tekst zit vol met bijbelse en semi-liturgische aanduidingen. Zoals in de Psalmen vaak wordt georeerd: ‘De Heer hoorde mij - rampen omgeven mij - Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder’, zo ook in dit lied dat gaat van ‘halleluja’ naar ‘kyrieleis’ en van ‘misericordia’ naar ‘leven in gloria’.

De ballingschap (‘in ’t land van vuur en oven, in ’t land van Babylon’) - denk aan het verhaal over de drie jongelingen in Daniël 3 - is in dit lied de echo van alle ellende (ellend = vreemd land): ‘al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha’. ‘Al leeft uw volk verschoven, nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom’ (zie strofe 3).

Strofe 4 begint met: ‘De lier hing aan de wilgen …’ (zie Psalm 137: 2) herinnert aan het verstommen van het lied in de babylonische ballingschap van het volk Israël. Tekstueel begint en eindigt het lied met de woorden: ‘Wij moeten Gode zingen. Halleluja…’, als omlijsting (zelfs in strofe 5 in de eerste en laatste regel). Het zinsdeeltje ‘te stade’ is een plechtige uitdrukking van ‘iemand te hulp komen’. Het lied begint en eindigt met een drievoudig Halleluja. In strofe 5 staat nog: ‘niets komt zijn eer te na…’, d.i. niets kan de eer van God kapot maken. (Bron: Herman Stokmans.)

Muziek

WijMoetenGodeZingen.png
  • Improvisatie en samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Muziekuitgaven

  • Koorbewerking door Bram Stellingwerf

Zie het artikel Zie Wij moeten Gode zingen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Godlof wy moatte sjonge.
  • Ook Bernard Smilde vertaalde de tekst in het Fries: No giet it op in sjongen.

Literatuur

Toelichtingen:

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.